Ziya Gökalp Sözleri: Türklük, Turan, Milliyetçilik, Aşka Dair!

Bu sayfamızda “Türk milliyetçiliğinin babası” olarak da anılan Türk yazar, toplumbilimci, şair ve siyasetçi Ziya Gökalp’in anlamlı sözlerini ve kitap alıntılarını derledik. Bu birbirinden güzel özlü sözleri dilerseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz…

Ziya Gökalp’in en güzel sözlerinden bazıları şunlardır:

 • “Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan.”
 • “Güzel dil Türkçe bize. Başka dil gece bize. İstanbul konuşması. En saf en ince bize.”
 • “Felsefe, bilime aykırı hüküm çıkarmaz.”
 • “Aruz sizin olsun, hece bizimdir. Halkın söylediği Türkçe bizimdir, Leyl sizin, şeb sizin, “gece” bizimdir. Değildir bir mana üç ada muhtaç.”
 • “Ümit, benim ruhumun vazgeçilmez ihtiyaçlarındandır.”
 • “Türkleri silinmekten kurtaracak “milliyet” fikridir. Türk, Türkleştikçe kuvvetlenir.”
 • “Avrupa’da dinden ve milliyetten doğan, bizde de bu kaynaklardan alınması lazım gelen bir takım manevi ihtiyaçlarımız vardır ki, aletler ve tekniklerde gerektiği gibi bunların da batıdan ödünç alınması gerekmez.”
 • “İnsansal kişiliğimiz bedenimizde değil, ruhumuzdadır. Maddi meziyetlerimiz ırkımızdan geliyorsa, manevi meziyetlerimiz de eğitimini aldığımız toplumdan geliyor.”
 • “Sen candan birleştiren bir ruhsun… Vicdanını sende görür cemiyet: Necat teknesidir. Sen Nuhsun, Sen olmasan öksüz kalır bu millet.”
 • “Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur.”
 • “Başka dile uymaz annenin sesi. Her sözün ararsan vardır Türkçe’si!”
 • “Türk’üm. Bu ad her unvandan üstündür.”
 • “Millet, ne ırkî, ne kavmî, ne coğrafî, ne siyasî, ne de iradî bir zümre değildir. Millet lisanca, dince, ahlâkça ve bediiyatça (güzel sanatlarca) müşterek olan, yâni aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan (oluşan) bir zümredir.”
 • “Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı. Türk’üm, bu ad her unvandan üstündür. Yoktur Özbek, Nogay, Kırgız, Kazanlı. Türk Milleti bölünmez bir bütündür.”
 • “Yüce Tanrı! Dirilt eski kurtları! Bir demirci çekiciyle set yarsın. Geri almak için aziz yurtları. Bizi yine Ergene’den çıkarsın.”
 • “Ulusal bilinç nerede oluşmuşsa, artık orası sömürge olma tehlikesinden sonsuza değin kurtulmuştur.”
 • “Kendini tanıyan herkesi tanır.”
 • “Milletini tanı, ümmetini tanı, medeniyetini tanı!”
 • “Sakın ‘’Hakkım var’’ deme. Hak yok, vazife vardır!”
 • “İnsani şahsiyetimiz, bedenimizde değil, ruhumuzdadır.”
 • “Hayatın özü yaratıcı bir gelişimdir.”
 • “İdeali bulunmayan devletler her an kopacak bir kıyameti beklerler.”
 • “Turan, Türklerin oturduğu, Türkçenin konuşulduğu bütün ülkenin toplamıdır.”
 • “Kadın yükselmezse alçalır vatan. Samimi olamaz onsuz bir irfan.”
 • “Türk yurdu uykuda ey düşman sakın! Uyuyan ülkeye yapılmaz akın. Tan yeri ağardı, yiğitler kalkın.  Bakın yurt ne halde, vatan nerede?  Gideyim arayım, yatan nerede? “
 • “Bugün bizim için muasırlaşmak demek, Avrupalılar gibi zırhlı gemiler, otomobiller, tayyareler yapıp kullanabilmek demektir. Muasırlaşmak, şekilce ve yaşayışça Avrupalılara benzemek değildir.”
 • “Milliyet hissinin hakim olduğu bir memleketi ancak milliyet zevkini nefsinde duyanlar idare edebilirler.”
 • “Türklüğün vicdanı bir. Dini bir, vatanı bir. Fakat hepsi ayrılır olmazsa lisanı bir.”
 • “Herkesten, yaptığı iş ne olursa olsun, vecdli bir dini zihniyet içinde olmasını isterseniz, bunun ferdi ve sosyal sonuçları, ikiyüzlülük, dini riyakârlık ve istismarcılıktır.”
 • “Medeniyet, kültür ağacına aşılanmadıkça bütün çiçekleri açmaz.”
 • “Halk lisanının tabii kelimeleri zihayat ve hissi manaları kabul edemez. Bundan dolayıdır ki her kavim ıstılahlarını, dini kitabının yazılmış olduğu lisandan alır.”
 • “Salımız gönülmüş, uçtuk hülyada. Dinlenmedik hiçbir tatlı rüyada. Son arzumuz budur fani dünyada. Türk’üz, varacağız Kızılelma’ya.”
 • “Türkçüler, seçkinlere yalnız milletlerinin adını öğretmekle kalmadılar; onlara milletin güzel dilini de öğrettiler. Verdikleri ad gibi öğrettikleri güzel dil de halktan alınmıştı. Bunlar yalnız halkta kalmıştı. Seçkinler sınıfı şimdiye kadar bir uyurgezer hayatı yaşıyordu.”
 • “Değildir kahraman yalnız er kişi. Bir arslan arslandır olsa da dişi.”
 • “Başka uluslar, çağdaş uygarlığa girmek için geçmişlerinden uzaklaşmak zorundadırlar; oysa Türklerin çağdaş uygarlığa girmeleri için, yalnız geçmişlerine dönüp bakmaları yeter.”
 • “Türklük, hem mefkurem, hem de kanımdır. Sırtımdan alınmaz, çünkü kürk değil! Türklük hadimine ”Türk değil! ” diyen. Soyca Türk olsa da ‘piçtir’, Türk değil!”
 • “Ülkü, hâlin terbiyecisi ve geleceğin yaratıcısı olmakla beraber geçmişin bir hakikatidir.”
 • “Bazılarına göre din siyaset içindir. Hakikatte ise din sadece kendisi içindir.”
 • “Ocağımız sönmesin” Türklerin eski duasıdır.”
 • “Demir sana tapar, şimşek baş eğer. İsteme, sen yarat; görme, sen göster!”
 • “İnsanlardan uzak olmakla beraber, insaniyetten uzak değilim.”
 • “Ulusallıkta soy sop aranmaz. Yalnız eğitimin ve ülkünün ulusal olması aranır.”
 • “Çünkü halk, milli kültürün canlı bir müzesidir.”
 • “Zaten, erkekler sevgililerine verdikleri sözleri çabuk unuturlar.”
 • “Serseri bir aşka gönül bağlayan, nasıl verebilir yurda yeni can?”
 • “Pirden sual ettim. “Sevgilim hani?” Dedi bana: “Önce kendini tanı!”
 • “Eski Türklerde eş, yalnız bir tane olabilirdi.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four + 11 =