Yusuf Has Hacip Sözleri: Aşk, Devlet, Dil, Adalete Dair!

Kutadgu Bilig seyahatnamesini de yazan Yusuf Has Hacip sözlerini sizler için derledik. Hepsi birbirinden güzel ve anlamlı. Beğenerek okumanızı dileriz…

Yusuf Has Hacip’in en güzel sözlerinden bazıları şunlardır:

 • “Kitabın kadrini de ancak bilgili bilir, akılsız kimseden zaten ne beklenir.”
 • “Dünyayı elinde tutan, onu anlayış ile tuttu; halka hükmeden bu işi bilgi ile yaptı.”
 • “Bu dünya bir bataklıktır. Bataklığa giren dibe batar ve bir daha çıkamaz; orada sevinç arama. Oradan kendini yukarı çek, ibadet ile kulluk görevlerini yerine getir.”
 • “Bilgi kimya gibidir, eşya onun etrafında toplanır; akıl onun sarayıdır, içinde eşya yığılır.”
 • “Helalin adı kaldı, onu gören yok. Haram kapışıldı, hâlâ doyan yok.”
 • “Ey akıllı iyi yiğit, öfkeyi kendinden uzaklaştır; ey bilgili bey yiğit, hiddetlenme, iyi ad kazan.”
 • “Ey kır saçlı uyan, ölüme hazırlan; geçmiş günlerin için ağla ve sızla.”
 • “Aklın kıymetini yine akıllı bilir; âlimin sattığı bilgiyi de bilgili alır.”
 • “Ahlakı dürüst olan kimse güzel görünür; kadının güzelliği onun tavır ve hareketidir, bunu bilen bilir.”
 • “Kadının aslı ettir; eti muhafaza etmeli; gözetmezsen et kokar; bunun çaresi yoktur.”
 • “İnsan bu dünya peşinde koşarsa, taat ve ibadet işini bir tarafa bırakır.”
 • “Bir insan bütün dünyaya tamamen sahip olsa bile, sonunda dünya kalır; onun kısmetine ancak iki top bez düşer.”
 • “Bu dünya renkli bir gölge gibidir, onun peşine düşersen kaçar; sen kaçarsan o seni kovalar.”
 • “Eğer kendine candan bağlı birisini arıyorsan, sözün kısası, kendinden daha candan birini bulamazsın.”
 • “Dâima iyilik yap ki, kendinde iyilik bul.”
 • “Dinlemek kulak için bir zevktir; çok söz söylemekte fayda yoktur.”
 • “Eğer aslanlara köpek baş olursa, o aslanların hepsi köpek olur.”
 • “İnsan temiz olmayan şeyleri su ile yıkayıp temizler; eğer su kirlenirse, o ne ile ve nasıl temizlenir?”
 • “Bir kimse bilgiden nasibini almamış ise, ona diri demek doğru olmaz; sen onu ölü bil.”
 • “Akılsız insan meyvesiz ağaç gibidir; aç kimse meyvesiz ağacı ne yapsın?”
 • “Aç gözlülük kimi fakir yapmışsa, bu dünya onu ne kadar doyursa, yine zenginleştiremez.”
 • “Anlayış nerede olursa, orası ululuk kazanır; bilgi kimde olursa, o büyüklük bulur.”
 • “Söz, deve burnu gibi, yularlıdır; o, dişi deve boynu gibi nereye çekilirse, oraya gider.”
 • “Küstahlık, kabalık, aksilik hep kötülerin hareketidir; ey büyük!”
 • “İbadet etmek için, önce çok bilgi edin, bilgisiz ettiğin ibadet fayda gelmez.”
 • “Bilgilinin sözünü dinle, itiraz etme; sana sorulmadan da söz söyleme.”
 • “Bilgilinin sözü toprak için su gibidir; su verilince yerden nimet çıkar.”
 • “Çok dinle, fakat az konuş; sözü akıl ile söyle ve bilgi ile süsle.”
 • “İnsanların itibarsızı geveze olanıdır; insanların itibarlısı cömert olanıdır.”
 • “Bütün canlılar için ölüm bir kapıdır; yürüyenlerin hepsi bu kapıdan geçer.”
 • “Kimin çocukları naz içinde yetiştirilirse, o kimseye ağlamak düşer; keder ona mukadderdir.”
 • “Dünyanın hali tamamen değişti. İnsanların gönlü ile dilleri birbirine uymuyor.”
 • “Çocuklara fazilet ve bilgi öğretmeli ki, onlar iyi ve güzel yetişsinler.”
 • “Sen muhakkak zengin olmak istersen, bil ki, asıl zenginler kısmeti doğrulukta bulmuşlardır.”
 • “İyi hareket et, mal için kaygılanma; iyi hareket edersen, mal kendiliğinden gelir.”
 • “Hayâsız adamdan kaç, uzak dur; hayâ sahibine benden binlerce selam.”
 • “Gönül sırrını açma değme insana. Acı çekersin eğer açtınsa.”
 • “Tuzu, ekmeği bol tut, başkalarına ikram et; bir kimsenin ayıbını görürsen, açma, üstünü ört.”
 • “İşini insanların harisine tevdi etme, yemeğini nankör insanlara yedirme.”
 • “İnsanın asili iyiliği unutmaz olur; insanın soylusu gönlünü başka tarafa kaydırmaz olur.”
 • “Göz için bakarken, her şey örtülü olabilir; fakat gönül için örtü yoktur; bunu bilmelisin.”
 • “Kara toprak altındaki altın, taştan farksızdır. Oradan çıkınca, beylerin başında tuğ tokası olur.”
 • “Kimin sana biraz emeği geçerse, sen ona karşılık daha fazlasını yapmalısın.”
 • “Kötülük değersiz bir şey olduğu için, onu yapan da değersizdir.”
 • “Menfaat sandalyeye benzer; başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan seni yükseltir.”
 • “Yalnız kendi menfaatini gözeten dosta gönül bağlama. Fayda görmezse, sana düşman olur, ondan vazgeç.”
 • “Akıl senin için iyi ve yeminli bir dosttur. Bilgi senin için çok merhametli bir kardeştir.”
 • “Sözü çok söyleme, sırasında ve az söyle; binlerce söz düğümünü bu bir sözde çöz.”
 • “İnsan ebedi değildir, ebedi olan onun adıdır, iyi kimselerin adı bunun için ebedi kalmıştır.”
 • “Kötü ve sefillerin yanından uzaklaşıp gitmesi için, insanda himmet ile mürüvvet denk olmalıdır.”
 • “Ne kadar iyi ve yakın bir insan olursa olsun, düşün, insana başkası kendisinden daha candan olabilir mi?”
 • “İnsanların iyisi böyle olur; halkın yükünü hafifleten kimse insanların iyisidir.”
 • “Ey nimet sahibi olan kimse, şükret. Şükredene Tanrı nimetini artırır.”
 • “Kötülük edersen, kötülüğün karşılığı pişmanlıktır. Elinden gelirse, kötülüğün inadına iyilik yap.”
 • “Her mahlûk kendi nasibini alır. Yürüyenler yiyeceklerini ve uçanlar da yemlerini bulurlar.”
 • “Huzur istersen zahmet ile birlikte gelir. Sevinç istersen kaygı ile birlikte bulunur.”
 • “İnen yükselir, yükselen iner, parlayan söner ve yükselen durur.”
 • “İyi hareket et, kötülerin zararlarını ortadan kaldır!”
 • “İnsan sağ olursa, dileğini bulur; hayat dilek için bir sermayedir.”
 • “Gönül sırça gibidir; ey oğul, onu çok iyi muhafaza et, kırılmasın.”
 • “Nereye gidersen git, yalnız iyi ol; soya ve asalete bakma, kendinde iyilik ara.”
 • “Fakir ve zengin, ölümden sonra, her ikisi de kara toprağın altında tekrar müsavi olur.”
 • “İstemekle alınmayacak şeyi zorla isteme; aramakla bulunmayacak şeyi zorla arama.”
 • “Sözü söylemezsen o söz sana kul olur; eğer söylersen, o seni kendisine kul eder.”
 • “Bir kimseyle düşman olmakta hiç bir fayda yoktur; bunu iyice bil; faydası olmayan işe el sürme.”
 • “Çekememek bir hastalıktır ve uzun bir tedaviye muhtaçtır; onun yediği kendisini yer ve o kendi kendisini eritir.”
 • “Düşmanı deneme, sen onu büyük ve kuvvetli bil; elinde sopa olan düşmana karşı sen demir kalkan hazırla.”
 • “Bu ağız bir in gibidir; sözün oradan çıkarsa, seher yeli gibi olur.”
 • “İnsanın hangi şeye emeği geçerse, onun canı o şeye bağlanmış olur.”
 • “Seven insan yüzünden bellidir; ağzını açsa, sözünün mânasında sevgi kendisini gösterir.”
 • “İnsan sevgilinin yüzüne baktığında onu sevdiğini anlar. Göz için, bakarken her şey örtülü olabilir. Yani göz sadece gördüğüyle yetinir, ona yönelir. Fakat gönül için herhangi bir örtü söz konusu değildir. Sevil sevmediğini anlamak isteyen insan gönlüne bakmalıdır. Çünkü asıl sevgi gönülden anlaşılır.”
 • “Ey gönlümün tacı sevgili cana can. Sensiz nasıl geçer bu yaşam.”
 • “Gönül kimi sever, onun kusuru fazilet olur. Kimi sevmezse, onun fazileti kusur görülür.”
 • “Sevilen kişinin ayıbı erdem olur. Sevilmeyenin erdemi kusurdur.”
 • “Bugün gelir devlet, dilediğin gibi davranır. İnanma ona, seni yine bırakır.”
 • “Hizmet etmek istersen, layık olana hizmet et; layık olan bey hizmetkârın hakkını bilir.”
 • “Sözünde durmayan Bey’e umut bağlama, ömrün boşuna geçer ve pişman olursun.”
 • “Hükümranlık iyidir, fakat törü daha iyidir.”
 • “Çok adama lüzum yoktur, fakat asker seçme olmalı, asker seçme olduğu gibi, onun silahı da tam olmalıdır.”
 • “Bir memleketi kılıç ile derhal ele geçirmek mümkündür; fakat kalem olmayınca insan onu elinde tutamaz.”
 • “Gönül sırrını sıkı tut, dilinden çıkarma. Eğer çıkarırsan pişmanlığın sürer yıllarca.”
 • “Kızıl dil kara başın amansız düşmanı. Bu düşmanı sıkı tut, erinçle yaşa.”
 • “Bak, bilginin iki alameti vardır; bu iki şey ile insan bahtiyar olur. Bunlardan biri dildir, biri boğazdır; insan bu ikisine hâkim olursa, çok fayda görür.”
 • “Çok söz söyleme, kendine hâkim ol ve dilini muhafaza et; çok söylenen sözün kıymeti kalmaz.”
 • “İnsan süsü, yüz; yüzün süsü, göz; aklın süsü, dil; dilin süsü, sözdür.”
 • “İnsan sözü ile söver ve dili ile acıtırsa, bu kemiğe sızı ve gönle ateş olur.”
 • “Anlayış ve bilgiyi ulaştıran dildir. İnsanı aydınlatan dilin değerini bil. Kişiyi dil yüceltir, mutluluk verir. Kişiyi dil ucuzlatır, başını götürür.”
 • “Gönül ve dil, doğru söz için yaratıldı.”
 • “Dil aslan gibidir, eşikte yatar. Dikkat etmezsen eğer başını yer.”
 • “İnsan nadir değil, insanlık nadirdir; insan az değil, doğruluk azdır.”
 • “Adalet göğün direğidir. O yıkılırsa gökyüzü yerinde duramaz.”
 • “Bey adil olmalıdır. Ey hâkim, memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

3 × one =