Yunus Emre Sözleri: Umut, Cehalet, Sabır, Aşk Üzerine

Tasavvuf şiirinin en önemli temsilcilerinden biri olan Yunus Emre’nin güzel sözlerini sizler için derledik. Yunus Emre’nin özlü ve anlamlı sözlerini ve cümlelerini beğenerek okumanız dileğiyle…

Yunus Emre’nin en güzel sözlerinden bazıları şunlardır:

 • “Her nereye bakarsan kendi yüzüdür. Kimde ne görürsen kendi özündür.”
 • “Herkesler doğrudur, sen doğru isen. Bulunmaz doğruluk, sen eğri isen.”
 • “Söz ola kese savaşı; söz ola kestire başı.”
 • “Bir bahçeye giremezsen, Durup seyran eyleme, Bir gönül yapamazsan, Yıkıp viran eyleme.”
 • “Mal sahibi, mülk sahibi, Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, Var biraz da sen oyalan.”
 • “Canım erenler yolu, inceden ince imiş. Süleyman’a yol kesen, şol bir karınca imiş.”
 • “Ağaç karır devrân döner kuş budağa birken konar. Dahi sana kuş konmamış ne güvercin ne hod turaç.”
 • “Bir kez gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil, yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil.”
 • “Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.”
 • “Dünyaya gelenler gider. Hergiz gelmez yola gider. Bizim halimizden haber, soranlara selam olsun.”
 • “Bir avuç toprak, birazda suyum ben. Neyimle övüneyim, işte buyum ben.”
 • “İnsan doğar can kazanır büyür güç kazanır gücünü ikrarından alır ikrar verdiği kararlardır eğer kararında adaletli ise erdemli olur adaletinde kemali bulursa kâmil olur.”
 • “Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim sevilelim. Dünya kimseye kalmaz.”
 • “İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır.”
 • “Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara.”
 • “Ey arkadaş! Gönlünü billur bir kâse gibi parlat. Büyüklük taslamayı, düşmanlık etmeyi bırak.”
 • “Dil söyler kulak dinler. Kalp söyler kâinat dinler.”
 • “Ben Seni… Kendimden Bilirim… Kendime bakarım, seni Görürüm… Kendimi dinlerim, seni duyarım…”
 • “Elini kır. Ayağını kır. Ve dahi boynun kır. Ama gönül kırma… Gönül kıranın, abdesti tutmaz, namazı olmaz…”
 • “Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi.”
 • “Ele geleni yersen, Dile geleni dersen, Halkı gıybet edersen, Sen derviş olamazsın.”
 • “Küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar.”
 • “Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz yumup açmış gibi. İş bu söze Hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi.”
 • “Ana başta tac imiş. Her derde ilaç imiş. Bir evlat pir olsa da. Anaya muhtaç imiş.”
 • “Olsun be aldırma yaradan yardır… Sanma ki zalimin ettiği kârdır… Mazlum’un ahı indirir şâhı… Her şeyin bir vakti vardır…”
 • “Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur.”
 • “Elif eyledik ötürü. Pazar eyledik götürü. Yaratılanı hoş gördük. Yaratandan ötürü.”
 • “Sen sanmadığın yerde. Nâgâh açıla perde. Derman erişe derde. Allah görelim neyler.”
 • “Bir gönülde yoksa murşîd nazarı. O gönül, gönül değil şeytan pazarı.”
 • “Dünya haramdır hamlara. Lakin helaldir haslara. İçinde sevgi olmayan, o dünya murdardır bize.”
 • “Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.”
 • “Durulduğu zamanları olur insanın, yorulduğu zamanlar olduğu gibi. Ama ömür götüren kırıldığı zamanlardır…”
 • “Sen sana ne sanırsan ayruğa da onu san, dört kitabın mânâsı budur eğer var ise.”
 • “Keşke demek için bile geçtir vakit. Geçti ömür bir ah ile, içi dolu eyvah ile.”
 • “Yalancı dünyaya konup göçenler. Ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü türlü otlar bitenler. Ne söylerler ne bir haber verirler.”
 • “Edebim el vermez edepsizlik edene, susmak en güzel cevaptır edebi elden gidene.”
 • “Şunlar ki çoktur malları. Gör nice oldu halleri. Sonucu bir gömlek giymiş. Onun da yoktur yenleri.”
 • “Okumaktan Mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmez isen, ha bir kuru emektir.”
 • “İbadet için geldik hesap için döneceğiz, dünyada misafiriz dirilmek için öleceğiz.”
 • “Yol odur ki doğru vara. Göz odur ki Hak’kı göre. Er odur ki alçakta dura. Yücelerden bakan göz değil.”
 • “Nefistir seni yoIda koyan, yoIda kaIır nefse uyan. Sabır saadeti ebedi kaır, sabır kimde ise o nasib aIır.”
 • “Sular hep aktı geçti kurudu vakti geçti. Nice han nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti.”
 • “Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil.”
 • “Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni.”
 • “Yola çık, yoldan çıkma.”
 • “Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun.”
 • “Hakkı gerçek sevenlere cümle alem gerçek gelir.”
 • “Bir ben var benden öte benden içeri.”
 • “Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.”
 • “Sen doğru dur, eğri belasını bulur.”
 • “Gönül: İnsanın kıblesidir. Kırmayın!”
 • “Kimi dosta varır dosta bend olur.”
 • “Sermayesi din olanın, rehberi şeytan olur.”
 • “Hor bakma sen toprağa, toprakta neler yatur.”
 • “Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.”
 • “Değil ardına kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilirim.”
 • “Ben yürürüm yana yana. Aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divane. Gel gör beni aşk neyledi! Gah eserim yeller gibi. Gah tozarım yollar gibi. Gah akarım seller gibi. Gel gör beni aşk neyledi!”
 • “Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum; bana seni gerek seni.”
 • “Madem ki en kıymetli nesne aşk en çetin sınav da onun ile olsa gerek.”
 • “Aşk bir Güneşe benzer Yunusum. Aşkı olmayanın gönlü taşa benzer. Taş gönülde ne biter. Aşk kuytulara dalmaktır azizim, yürek ister, hasret ister, özlem ister ta pişene kadar, azizim, sabır ister aşk sabır ister.”
 • “Dağa düşer kül eyler, gönüllere yol eyler, sultanları kul eyler, cüretli nesnedir aşk.”
 • “Yunus öldü deyu selâ verirler. Ölen beden imiş, aşıklar ölmez.”
 • “Hoştur bana senden gelen. Ya kaftan, yahut kefen. Ya taze gül, yahut diken. Kahrında hoş lütfun da hoş.”
 • “Maharet güzeli görebilmektir. Sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki, en büyük ibadet sevebilmektir.”
 • “İşidin ey yârenler aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül misâl-i taşa benzer.”
 • “Aşk insanı korkulardan kurtarır, nefsi etkisiz hâle getirerek öteler âlemine uçmasını sağlar.”
 • “Senin aşkın beni benden aluptur. Ne şirin dert bu, dermandan içerü.”
 • “Aşkın odu ciğerimi, yaka geldi yaka gider. Garip başım bu sevdayı, çeke geldi çeke gider.”
 • “Severim ben seni candan İçeri. Yolum vardır bu erkandan içeri.”
 • “Okudum, bildim deme! Çok taat kıldım deme! Eğer hakkı bilmezsen! Ettiğin lâf etmektir.”
 • “Senin yolun aşıkların yolu. Şiir yaz. Aşk’ı anlat. Uyandırdığın her kalp sana ses versin. Aşk’ın sesi ol.”
 • “Âşık kişiye nâsihat ve öğüdün bir faydası olmaz. O kibir ve kini çoktan unutmuştur.”
 • “Sabırlı kişinin öfkesi kalmaz. Kişi sabırlı olduğu zaman kötü huyları kalmaz.”
 • “Sabırla dut yaprağı atlastan ipek olur.”
 • “Sabır, en kutlu hediye olduğu için bütün nifakçıları, kötü niyetli kişileri yener.”
 • “Sabreden kişi, sabrın ne olduğunu bilir. Sabırsız sabırlının dediğini ne bilir.”
 • “Hangi sıkıntılı işin varsa sabır onu sona erdirir. Sabır seni gerçek saadete eriştirir.”
 • “Sabrı başaran kişi diriyken ölür. Sabırlı olan kişi nefsini öldürüp Hakk’a yakınlaşır.”
 • “Eğer, öğüt olmak gerekirse sabırdan dinle. Yaralarının iyileşmesini istiyorsan sabrı kendine rehber edin.”
 • “Ey kişi her halde sana sabır gereklidir. Bütün acıları sabır ile tatlandırırlar.”
 • “Açlığın sonunda tokluk vardır, tokluğun sonu ise yokluktur. Bu yollar korkuludur. Bu yollarda Allah neyler sabredip görelim.”
 • “Sabrı candan cana bırakma. Sabır ile Miraç’ı ve Tur’u (Hz. Musa’nın Allah ile konuştuğu yer.) bulasın. Sabrederek Hakk’a yakın olasın.”
 • “Sabır saadeti ebedi kalır sabır kimde ise o nasip alır.”
 •  “Sabır yolunda olmaktan usanma. Bu yol, doğru yoldur. Bu yolda çok harami vardır. Ancak bunlar aciz ve zavallıdır.”
 • “Kim umar senden vefayı, Yalan dünya değil misin?”
 • “Neyi çok bekler ve umarsan, o senden uzaklaşır.”
 • “Dünyaya gelen göçer. Bir bir şerbetin içer. Bu bir köprüdür geçer. Cahiller bunu bilmez.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × three =