Sonbahar ile ilgili İngilizce sözler

Bu sayfamızda sonbahar ile ilgili İngilizce sözleri ve Türkçe anlamlarını paylaşıyoruz. Sonbahar ile ilgili İngilizce sözleri beğenerek okumanızı dileriz.

Sonbahar ile ilgili İngilizce sözler

Sonbahar ile ilgili en güzel İngilizce sözler şunlardır:

 • “Autumn is a second spring when every leaf is a flower.”  – Albert Camus

(Sonbahar, her yaprağın çiçek olduğu ikinci bir bahardır. – Albert Camus)

 • “How beautifully leaves grow old. How full of light and color are their last days.” – John Burrows

(Yapraklar ne kadar güzel yaşlanır. Son günlerinde ne kadar ışık ve renk dolu. – John Burrows)

 • “Winter is an etching, spring a watercolor, summer an oil painting and autumn a mosaic of them all.” – Stanley Horowitz

(Kış bir gravür, bahar bir suluboya, yaz bir yağlı boya ve sonbahar hepsinin bir mozaiğidir. – Stanley Horowitz)

 • “Every leaf speaks bliss to me, fluttering from the autumn tree.” – Emily Brontë

(Her yaprak sonbahar ağacından çırpınarak bana mutluluk veriyor. – Emily Brontë)

 • “There is something incredibly nostalgic and significant about the annual cascade of Autumn leaves.” – Joe. L. Wheeler

(Yılda bir yaşanan sonbahar yapraklarının çağlayanı hakkında inanılmaz derecede nostaljik ve önemli bir şey var. – Joe. L. Wheeler)

 • “Anyone who thinks fallen leaves are dead has never watched them dancing on a windy day.” – Shira Tamir

(Düşen yaprakların öldüğünü düşünen herkes, rüzgarlı bir günde onları dans ederken hiç izlememiştir. – Shira Tamir)

 • “A fallen leaf is nothing more than a summer’s wave goodbye.” – Unknown

(Düşen bir yaprak, bir yaz dalgasının elvedasında başka bir şey değildir. – Bilinmeyen)

 • “Autumn carries more gold in its pocket than all the other seasons.” – Jim Bishop

(Sonbahar, cebinde diğer tüm mevsimlerden daha fazla altın taşır. – Jim Bishop)

 • “Life starts all over again when it gets crisp in the fall.” – F. Scott Fitzgerald

(Hayat sonbaharda gevrekleştiğinde baştan başlar. – F. Scott Fitzgerald)

 • “Autumn mornings: sunshine and crisp air, birds and calmness, year’s end and day’s beginnings.” – Terri Guillemets

(Sonbahar sabahları: güneş ve canlı hava, kuşlar ve sakinlik, yıl sonu ve günün başlangıcı. – Terri Guillemets)

 • “It was a beautiful, bright autumn day, with air like cider and a sky so blue you could drown in it.” – Diana Gabaldon, Outlander

(Güzel, aydınlık bir sonbahar günüydü, elma şarabı gibi hava ve içinde o kadar mavi bir gökyüzü vardı. – Diana Gabaldon, Outlander)

 • “Love the trees until their leaves fall off, then encourage them to try again next year.” – Chad Sugg

(Yaprakları dökülene kadar ağaçları sevin, sonra gelecek yıl tekrar denemeleri için onları teşvik edin. – Chad Sugg)

 • “Autumn is the mellower season, and what we lose in flowers we more than gain in fruits.” – Samuel Butler

(Sonbahar daha yumuşak mevsimdir ve çiçeklerde kaybettiğimiz şeyi meyvelerden daha fazla kazanırız. – Samuel Butler)

 • “Dancing of the autumn leaves on a surface of a lake is a dream we see when we are awake.” – Mehmet Murat Ildan

(Sonbahar bir gölün yüzeyinde yapraklarının dansı ve uyanıkken gördüğümüz bir rüyadır. – Mehmet Murat İldan)

 • “And all at once, summer collapsed into fall.” – Oscar Wilde

(Ve bir kerede, yaz sonbahara düşmeye başladı. – Oscar Wilde)

 • “I’m so glad I live in a world where there are Octobers.” – L.M. Montgomery

(Ekimlerin olduğu bir dünyada yaşadığım için çok mutluyum – L.M. Montgomery)

 • “Autumn… the year’s last, loveliest smile.” – William Cullen Bryant

(Sonbahar… yılın son, en sevimli gülümsemesi. – William Cullen Bryant)

 • “Fall has always been my favorite season. The time when everything bursts with its last beauty, as if nature had been saving up all year for the grand finale.” – Lauren Destefano

(Sonbahar her zaman en sevdiğim mevsim oldu. Sanki doğa tüm yıl boyunca büyük final için birikiyormuş gibi, her şeyin son güzelliğiyle patladığı zaman. – Lauren Destefano)

 • “I loved Autumn, the one season of the year that God seemed to have put there just for the beauty of it.” – Lee Maynard

(Tanrı’nın sadece güzelliği için oraya koyduğu yılın bir mevsimi olan Sonbahar’ı sevdim. – Lee Maynard)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 × 2 =