Siyah ile İlgili İngilizce Sözler – Türkçe Anlamları ile

Bu sayfamızda siyah ile ilgili İngilizce sözleri, cümleleri, alıntıları paylaşıyoruz. Hemen altında da Türkçe anlamlarını veriyoruz. Siyah renk ile ilgili yabancı dilde (İngilizce) söylenmiş anlamlı sözleri umarız beğenirsiniz. 

Siyahla ilgili en güzel İngilizce sözler şunlardır:

“Even a white rose has a black shadow”

(Beyaz gülün bile siyah gölgesi vardır.)

“Escape from the black cloud that surrounds you. Then you will see your own light as radiant as the full moon.” – Rumi

(Seni saran kara buluttan kaç. O zaman kendi ışığını dolunay kadar parlak göreceksin. – Mevlana)

“Life is not black and white; there is some gray nuance to it.” – Pilou Asbaek

(Hayat siyah beyaz değildir; bazı gri nüanslar vardır. – Pilou Asbaek)

“Things are not quite so simple always as black and white.” – Doris Lessing

(İşler her zaman siyah ve beyaz kadar basit değildir. – Doris Lessing)

“Black isn’t just a choice, it’s a lifestyle.”

(Siyah sadece bir seçim değil, bir yaşam tarzıdır)

“You can never have too much black.”

(Asla çok fazla siyaha sahip olamazsınız)

“I love black because it affirms, designs, and styles. A woman in a black dress is a pencil stroke.” — Yves Saint Laurent

(Siyahı severim çünkü bu, tasarımları ve stilleri onaylar. Siyah elbiseli bir kadın, bir kalem darbesidir. – Yves Saint Laurent)

“I think in black.” – Gareth Pugh

(Ben siyah düşünüyorum. – Gareth Pugh)

“A mirror reflects what you see, and a black mirror shows the dark side of it.” – Madeline Brewer

(Bir ayna gördüğünüzü yansıtır ve siyah bir ayna bunun karanlık tarafını gösterir. – Madeline Brewer)

“I’ll stop wearing black when they make a darker color.” – Wednesday Addams

(Daha koyu bir renk yaptıklarında siyah giymeyi bırakacağım. – Wednesday Addams)

“I wore black because I liked it. I still do and wearing it still means something to me. It’s still my symbol of rebellion—against a stagnant status quo, against our hypocritical houses of God, against people whose minds are closed to others’ ideas.” – Johnny Cash

(Siyah giydim çünkü hoşuma gitti. Hala yapıyorum ve giyiyorum hala benim için bir şey ifade ediyor. Hala isyanımın simgesi – durgun bir statükoya karşı, Tanrı’nın ikiyüzlü evlerine, zihinleri başkalarının fikirlerine kapalı olan insanlara karşı. – Johnny Cash)

“You can wear black at any time. You can wear it at any age. You may wear it for almost any occasion; a ‘little black frock’ is essential to a woman’s wardrobe.” – Christian Dior

(İstediğiniz zaman siyah giyebilirsiniz. Her yaşta giyebilirsiniz. Hemen hemen her durum için kullanabilirsiniz.  Bir kadının gardırobunda küçük siyah bir frak esastır. – Christian Dior)

“Black is the hardest color in the world to get right—except for gray …” – Diana Vreeland

(Siyah dünyadaki en zor renktir – gri hariç… – Diana Vreeland)

“Women think of all colors except the absence of color. I have said that black has it all. White too. Their beauty is absolute. It is the perfect harmony.” – Coco Chanel

(Kadınlar, rengin yokluğu dışında tüm renkleri düşünürler. Siyah rengin hepsine sahip olduğunu söyledim. Beyaz da. Onların güzelliği mutlak. Mükemmel bir uyum. – Coco Chanel)

“You can have any color, as long as it’s black.” – Henry Ford

(Siyah olduğu sürece herhangi bir renge sahip olabilirsiniz. – Henry Ford)

“I work in three shades of black.” – Rei Kawakubo

(Üç siyah tonda çalışıyorum. – Rei Kawakubo)

“Black and white creates a strange dreamscape that color never can.” – Jack Antonoff

(Siyah ve beyaz, diğer renklerin asla yapamayacağı tuhaf bir hayal manzarası yaratır. – Jack Antonoff)

“Black is always elegant. It is the most complete color in the whole world, made of all the colors in the palette.” – Ricardo Tisci

(Siyah her zaman zariftir. Paletteki tüm renklerden yapılmış, dünyadaki en eksiksiz renktir. – Ricardo Tisci)

“But when I fell in love with black, it contained all color. It wasn’t a negation of color. It was an acceptance. Because black encompasses all colors. Black is the most aristocratic color of all.” – Louise Nevelson

(Ama siyaha aşık olduğumda, tüm renkleri içeriyordu. Rengin bir reddedilmesi değildi. Bu bir kabul edişti. Çünkü siyah tüm renkleri kapsar. Siyah, hepsinin en aristokrat rengidir. – Louise Nevelson)

“Black is not sad. Bright colors are what depresses me. They’re so … empty. Black is poetic. How do you imagine a poet? In a bright yellow jacket? Probably not.” – Ann Demeulemeester

(Siyah üzgün değildir. Beni depresif yapan parlak renkler. Onlar çok… boş. Siyah şiirseldir. Bir şairi nasıl düşünürsünüz? Parlak sarı ceketli mi? Muhtemelen değil. – Ann Demeulemeester)

“Black is modest and arrogant at the same time. Black is lazy and easy—but mysterious. But above all, black says this: I don’t bother you—don’t bother me.” –  Yohji Yamamoto

(Siyah, mütevazı ve aynı zamanda kibirlidir. Siyah tembel ve kolaydır; ancak gizemlidir. Ama her şeyden önce, siyah şunu söyler: Seni rahatsız etmiyorum – Sen de beni rahatsız etme. – Yohji Yamamoto)

“Women who wear black lead colorful lives.” – Neiman Marcus

(Siyah giyen kadınlar renkli yaşamlara öncülük eder. – Neiman Marcus)

 “A life without music would be like a life in black and white.” – Jeff Stinco

(Müziksiz bir yaşam siyah beyaz bir yaşam gibi olur. – Jeff Stinco)

 “If a black cat crosses your path, it signifies that the animal is going somewhere.” – Groucho Marx

(Kara bir kedi önünüzden geçerse, bu hayvanın bir yere gittiğini gösterir. – Groucho Marx)

 “Good communication is as stimulating as black coffee, and just as hard to sleep after.” -Anne Lindbergh

(İyi iletişim, siyah kahve kadar canlandırıcıdır ve aynı zamanda sonrasında uyuması da zordur. -Anne Lindbergh)

 “People are drawn to black and white opinions because they are simple, not because they are true. Truth demands serious effort and thought.”

(İnsanlar siyah ve beyaz görüşlere doğru çekiliyorlar çünkü basitler, gerçek değiller. Gerçek, ciddi çaba ve düşünce gerektirir.)

 “A painter should begin every canvas with a wash of black because all things in nature are dark except where exposed by the light.”

(Bir ressam her tuvale siyah bir zemin ile başlamalıdır, çünkü doğadaki her şey, ışığın maruz kaldığı yerler dışında karanlıktır.)

 “It doesn’t matter if a cat is black or white, so long as it catches mice.” – Deng Xiaoping

(Bir kedinin fareleri yakaladığı sürece siyah veya beyaz olması fark etmez. – Deng Xiaoping)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ten − 10 =