Sanat ile ilgili sözler

Bu sayfamızda sanat ile ilgili sözleri derledik. Çeşitli kaynaklardan bir araya getirdiğimiz en güzel sanat sözlerini severek okumanızı dileriz.

Sanat ile ilgili sözler

Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de birbirinin ışığı altında ilerler. – Voltaire

 

Tiyatro, insana, insanı, insanla, insanca anlatan sanattır. – Metin Akpınar

Sanat ile ilgili sözler 2

Aşkta olduğu gibi sanatta da iç güdü yeterlidir. – A.France

 

Sanatın kitlelerden kopuk, küçük bir zümreye seslenir olması büyük bir tehlikedir. – Leo Tolstoy

Sanat ile ilgili sözler 3

Felsefede, politikada, edebiyatta ya da herhangi bir sanatta olağanüstü olan tüm insanlar, melankoliktir. – Epiktetos

Sanat ile ilgili sözler 1

Önce bilimsellik, sonra bilim. Önce sanatsallık, sonra sanat. Sanatsallık ve bilimsellik, bilgiye ve güzelliğe ulaşma arzusu bir zemin, bilim ve sanat ise bu zeminde yeşererek büyüyen ve gelişen çiçeklerdir. – Grigory Petrov

Sanat ile ilgili sözler 4

Sanat ifade edilemez duyguların aracısıdır. – Goethe

 

Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. – Friedrich Schiller

Sanatçı ile ilgili sözler

Entelektüel; basit bir şeyi karmaşık söyleyebilen kişidir; sanatçı ise zor bir şeyi kolay. – Charles Bukowski

 

Bir sanatçı, kurulu düzeni beğenir oldu mu, o günün güzelliğini, iyiliğini yeter buldu mu, artık onun sanatçılığı kalmamış demektir. – Aziz Nesin

 

Türkiye’de ne iş yaptığı bilinmeyen ünlülere, mesleği olmayan ünlülere sanatçı diyoruz. – Haluk Bilginer

 

Gerçek bir sanatçı için tek bir duruş vardır. O da dimdik. – Dylan Thomas

 

Her çocuk bir sanatçıdır, sorun büyüdüğümüzde nasıl sanatçı kalabileceğimizdir. – Pablo Picasso

 

Siyasiler gerçeği örtmek, sanatçılar ise gerçeği göstermek için yalan söylerler. – V For Vendetta

 

Sanatçı tanımı gereği, bugün tarihi yapanların buyruğuna girmez. – Albert Camus

 

Batı’da sanatçı kendini göstermeye, Doğu’da sanatçı kaybolmaya çalışır. – Asghar Farhadi

 

Kendinden şüphe etmeyen sanatçı, bir yere varamaz. – Leonardo Da Vinci

Atatürk’ün sanat ile ilgili sözleri

Yüksek uygarlığın, merdiveni sanattır.

 

Sanatkâr, cemiyette uzun ceht ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.

 

Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır.

 

Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür.

 

Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz.

 

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

 

Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz. Hattâ reisicumhur olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız.

 

Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık… olur.

 

Güzel sanatlarda başarı; bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin delilidir. Bunda başarılı olmayan milletlere ne yazıktır. Onlar bütün başarılarına rağmen medeniyet alanında, yüksek insanlık sıfatıyla tanımaktan daima yoksun kalacaklardır.

 

Bunun içindir ki milletimizin… güzel sanatlara sevgisini… her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.

 

Sanatçı, esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir.

Sanat ile ilgili güzel sözler

Benim için şiir tehlikeyi güzelleştirme sanatıdır. – Didem Madak

 

Bir ülkede akıl ve sanattan çok servete değer verilirse bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. – Nietzsche

 

Yaratıcıdan bağımsız bir sanata hiçbir zaman inanmadım. Sanatın anlamı yakarışın ta kendisidir, yapıt ise duadır. – Andrey Tarkovski

 

Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır. – Hipokrates

 

Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir. – Honore de Balzac

 

Resim, sanatın dürüstlüğüdür. Hile yapma ihtimali yoktur. Ya iyidir ya da kötü. – Salvador Dali

 

Bir sanat eseri asla tamamlanmaz. Daha önceden sorulan bir soruyu cevaplar ve yeni bir soru sorar. – Robert Engman

Sanat ile ilgili atasözleri

Yazma, konuşmanın annesi ve sanatçıların babasıdır. – Suriye Atasözü

 

En yüksek sanat, sıradan bir hayatı olağanüstü bir şekilde yaşama sanatıdır. – Tibet Atasözü

 

Nasıl yaratılacağını bilmiyorsanız, bir sanat eseri hakkında yargıda bulunmayın. – Sicilya Atasözü

 

Sanatın cehalet dışında bir düşmanı yoktur. – Latin Atasözü

 

Boya ile fildişi beyazlatmak, doğayı sanatla bozmaktır. – Latin Atasözü

 

Sanatçı asla ölmez. – Arnavut Atasözü

 

Sanat doğanın sağ elidir. – Arnavut Atasözü

 

Eğer sanatınızı uygulayamazsanız, yakında kaybolacaktır. – Alman Atasözü

 

Sanat altın bileziktir. – Türk Atasözü

 

Sanatı ustadan görmeyen (öğrenmeyen) öğrenmez. – Türk Atasözü

 

Babanın sanatı oğula mirastır. – Türk Atasözü

Sanat hakkında sözler

Sevmek mübala sanatıdır, abartın. – İsmet Özel

 

Bir baba çocuğuna, bir erkek karısına, bir sanatçı eserine zarar verir miydi ki? – Lou Andreas-Salomé

 

Kitabına eğilmiş çocuk, aşını pişiren kadın, tarlasını süren çiftçi, tezgâhtaki sanatkâr fenalık düşünmeye vakit bulamaz. – Hoca Ahmed Yesevî

 

Sanatı, para kazanma aracı durumuna getirenlerin çoğu sahtekardır. Hayır, resim evlere, saraylara süs olsun diye icat edilmedi. – Pablo Picasso

 

Güzel gençler doğanın eseridir, güzel yaşlılar ise sanatın. – Albert Einstein

 

Elim sanata düşer usta? Dilim küfre, yüreğim acıya. Ölüm hep bana, bana mı düşer usta? – Refik Durbaş

 

Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik, ancak çok basit bir sanatı unuttuk: Kardeşçe yaşamayı. – Martin Luther King

 

Propaganda sanatı insanlara güçsüz, yalıtılmış, diğerlerinden kopmuş hissini vermekten ibarettir. – Noam Chomsky

Sanat ve sanatçı ile ilgili özdeyişler

Büyük sanatçılardan birçoğunun değeri, ancak o sanatçılar aç kalıp öldükten sonra kabul edilmiştir. – Mark Twain

 

Sanat, gözlerimize inanamamıza yarar. – Kari Kraus

 

Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir. – L. Annaeus Seneca

 

Hayatımı sanata verdiğimi söylemeyi sevmiyorum. Onun yerine sanat bana hayatımı verdi demeyi tercih ediyorum – Frank Stella

 

Ustalığı kabul etmiyorum. Ustalık zanaatta olur, ama sanatta olmaz. Sanatçı bildiğini tekrar eden değil, kendini yeni baştan yaratan ve daima arayandır. Talebe olmayı tercih ederim. – Tuncel Kurtiz

 

Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder. – İbn-i Sina

 

Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır. – John Heinrich Fussli

Sanat ile ilgili sözler kısa

Dünya, mükemmel olmadığı için sanat vardır. – Andrei Tarkovsky

 

Sanat taklidin bittiği yerde başlar. – Oscar Wilde

 

Tutku, evrensel bir hastalıktır. Onsuz din, tarih, sevgi, sanat olamaz. – Balzac

 

Bildiğim tek sanat şudur: Beğenmemek. – Lord Byron

 

Sanat, hem coşma, hem yadsıma işidir. – Albert Camus

 

Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır. – Aristophanes

 

Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır. – Arthur Schopenhauer

 

Sanat tesbit etmez, olacak olanı sezer. – August Everding

Sanata dair sözler

Siyaset dediğimiz şey kasten yalan söyleme sanatı değildir de nedir? – Voltaire

 

Sevgi; sevdiğin kişinin mutlu olduğunu gördükçe o’nun mutluluğu ile mutlu olabilme sanatıdır. – Balzac

 

Cahil bir aptalın beyni felsefeyi saçmalığa, bilimi hurafeye, sanatı da ukalalığa yorar. – Bernard Shaw

 

Ama mümkün değil işte. Bülbülün eti için öldürüldüğü bir ülkede sanatı zincire vuranlara meram anlatmak. – Hasan Hüseyin Korkmazgil

 

Mutluluk sanatı, sıradan şeylerden mutlu olabilmektir. – Henry W. Beecher

 

Umut geleceği hatırlama, mutluluk geçmişi unutma sanatıdır. – Diderot

 

Acele etmek her işi yanlışa sürükler, büyük zararlar genellikle bundan çıkar; beklemek değerli bir sanattır, kazancı çabuk görülmese bile, zamanla ortaya çıkabilir. – Herodotos

Sanat üzerine sözler

Konuşma, insanın akIını kuIIanma sanatıdır. – Platon

 

Kendi kendine konuşma çağındayız. Ayrıca kendi kendine konuşma sanatı, konuşma sanatından çok daha yüksektir. – Thomas Bernhard

 

Cesaret, ölümüne korktuğunu bilen tek kişi olma sanatıdır. – Earl Wilson

 

Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır. – Goethe

 

Düşünmek zor bir sanattır bu sebeple çoğunluk sürüyü takip eder. – Carl Gustav Jung

 

Okumayı öğrenmek, en güç sanattır. Ademin hayvaniyeti yemekle, insaniyeti okumakla kaimdir. – Namık Kemal

 

Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir. – Mustafa Kemal Atatürk

 

Sanatkâr halıda gülü dikensiz yapmış, ayakların incinmesin diye. – Arif Nihat Asya

 

Fani aşk yoktur. Aşkların hepsi baki olanadır. Tek fark şudur ki; kimi sanatı görür, kimi sanatçıyı. – Mevlana Celaleddin Rumi

 

Vizyon, görünmeyen şeyleri görme sanatıdır. – Jonathan Swift

Sanat ile ilgili özlü sözler

Sahip olunması zorunlu tek şey var: Ya doğuştan ince bir ruhtur bu, ya da bilim ve sanatlar tarafından inceltilmiş bir ruh. – Nietzsche

 

Yüzünü görmek için bir cam ayna kullanıyorsun; ruhunu görmek için sanat eserlerini kullanabilirsin. – George Bernard Shaw

 

Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. – Francis Bacon

 

Sanat; tecrübe de değildir, türev de. O, bilinmezle irtibat kurar. – Willi Baumeister

 

Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir. – Wolfgang Van Goethe

 

Gerçek sanat, sanatçıdaki dayanılmaz dürtüyle ortaya çıkar. – Albert Einstein

Sanatın önemi ile ilgili sözler

Bir halkın sanatı, zihinlerinin gerçek bir aynasıdır. – Jawaharlal Nehru

 

Sanat değişimi biriktirir, zamana yayar. İyi bir kitap yalnızca okuma hazzınızı beslemez, aynı zamanda sizde uyandırdığı duyguyu başkalarına aktarma arzusu verir size. Yaşamın döngüsü mirası devretmek üzerine kuruludur. – Murathan Mungan

 

Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz. – Avner Ziss

 

Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı, ilahi varlığa bırakmaktır. – Benine Brenttmo

 

Sanat; davranışımızı, karakterimizi, adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli; kendi kendimizi tanımamızın, kendi kendimizi kontrol etmemizin, diğerleri için beslediğimiz saygı hislerimizin ve hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli; bizi adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve bayalığa tahammül etmeyecek şekilde geliştirmelidir. – Bernard Shaw

 

Sanat ile ilgili anlamlı sözlerin sonuna geldik. Kısa, uzun ve resimli şekilde paylaştığımız sanat ile ilgili sözleri beğendiyseniz facebook, instagram, twitter, pinterest, tumblr gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir veya whatsapp üzerinden yakınlarınıza gönderebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

sixteen + two =