Sanat ile İlgili Sözler: Sanat Sevenler İçin!

Bu sayfamızda sanat ile ilgili sözleri, cümleleri, alıntıları derledik. Ünlü kişilerin söylediği bu özlü sözlerin hepsi de birbirinden anlamlı ve güzel…Çeşitli kaynaklardan bir araya getirdiğimiz en güzel sanat sözlerini severek okumanızı dileriz.

Sanatla ilgili söylenmiş en güzel sözler şunlardır:

 • “Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de birbirinin ışığı altında ilerler.” – Voltaire
 • “Tiyatro, insana, insanı, insanla, insanca anlatan sanattır.” – Metin Akpınar
 • “Aşkta olduğu gibi sanatta da iç güdü yeterlidir.” – A.France
 • “Sanatın kitlelerden kopuk, küçük bir zümreye seslenir olması büyük bir tehlikedir.” – Leo Tolstoy
 • “Felsefede, politikada, edebiyatta ya da herhangi bir sanatta olağanüstü olan tüm insanlar, melankoliktir.” – Epiktetos
 • “Önce bilimsellik, sonra bilim. Önce sanatsallık, sonra sanat. Sanatsallık ve bilimsellik, bilgiye ve güzelliğe ulaşma arzusu bir zemin, bilim ve sanat ise bu zeminde yeşererek büyüyen ve gelişen çiçeklerdir.” – Grigory Petrov
 • “Sanat ifade edilemez duyguların aracısıdır.” – Goethe
 • “Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür.” – Friedrich Schiller
 • “Entelektüel; basit bir şeyi karmaşık söyleyebilen kişidir; sanatçı ise zor bir şeyi kolay.” – Charles Bukowski
 • “Bir sanatçı, kurulu düzeni beğenir oldu mu, o günün güzelliğini, iyiliğini yeter buldu mu, artık onun sanatçılığı kalmamış demektir.” – Aziz Nesin
 • “Türkiye’de ne iş yaptığı bilinmeyen ünlülere, mesleği olmayan ünlülere sanatçı diyoruz.” – Haluk Bilginer
 • “Gerçek bir sanatçı için tek bir duruş vardır. O da dimdik.” – Dylan Thomas
 • “Her çocuk bir sanatçıdır, sorun büyüdüğümüzde nasıl sanatçı kalabileceğimizdir.” – Pablo Picasso
 • “Siyasiler gerçeği örtmek, sanatçılar ise gerçeği göstermek için yalan söylerler.” – V For Vendetta
 • “Sanatçı tanımı gereği, bugün tarihi yapanların buyruğuna girmez.” – Albert Camus
 • “Batı’da sanatçı kendini göstermeye, Doğu’da sanatçı kaybolmaya çalışır.” – Asghar Farhadi
 • “Kendinden şüphe etmeyen sanatçı, bir yere varamaz.” – Leonardo Da Vinci
 • “Benim için şiir tehlikeyi güzelleştirme sanatıdır.” – Didem Madak
 • “Bir ülkede akıl ve sanattan çok servete değer verilirse bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır.” – Nietzsche
 • “Yaratıcıdan bağımsız bir sanata hiçbir zaman inanmadım. Sanatın anlamı yakarışın ta kendisidir, yapıt ise duadır.” – Andrey Tarkovski
 • “Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır.” – Hipokrates
 • “Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.” – Honore de Balzac
 • “Resim, sanatın dürüstlüğüdür. Hile yapma ihtimali yoktur. Ya iyidir ya da kötü.” – Salvador Dali
 • “Bir sanat eseri asla tamamlanmaz. Daha önceden sorulan bir soruyu cevaplar ve yeni bir soru sorar.” – Robert Engman
 • “Yüksek uygarlığın, merdiveni sanattır.”- Atatürk
 • “Sanatkâr, cemiyette uzun ceht ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”- Atatürk
 • “Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır.”- Atatürk
 • “Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür.”- Atatürk
 • “Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz.”- Atatürk
 • “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”- Atatürk
 • “Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz. Hattâ reisicumhur olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız.”- Atatürk
 • “Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık… olur.”- Atatürk
 • “Güzel sanatlarda başarı; bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin delilidir. Bunda başarılı olmayan milletlere ne yazıktır. Onlar bütün başarılarına rağmen medeniyet alanında, yüksek insanlık sıfatıyla tanımaktan daima yoksun kalacaklardır.”- Atatürk
 • “Bunun içindir ki milletimizin… güzel sanatlara sevgisini… her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.”- Atatürk
 • “Sanatçı, esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir.”- Atatürk
 • “Yazma, konuşmanın annesi ve sanatçıların babasıdır.” – Suriye Atasözü
 • “En yüksek sanat, sıradan bir hayatı olağanüstü bir şekilde yaşama sanatıdır.” – Tibet Atasözü
 • “Nasıl yaratılacağını bilmiyorsanız, bir sanat eseri hakkında yargıda bulunmayın.” – Sicilya Atasözü
 • “Sanatın cehalet dışında bir düşmanı yoktur.” – Latin Atasözü
 • “Boya ile fildişi beyazlatmak, doğayı sanatla bozmaktır.” – Latin Atasözü
 • “Sanatçı asla ölmez.” – Arnavut Atasözü
 • “Sanat doğanın sağ elidir.” – Arnavut Atasözü
 • “Eğer sanatınızı uygulayamazsanız, yakında kaybolacaktır.” – Alman Atasözü
 • “Sanat altın bileziktir.” – Türk Atasözü
 • “Sanatı ustadan görmeyen (öğrenmeyen) öğrenmez.” – Türk Atasözü
 • “Babanın sanatı oğula mirastır.” – Türk Atasözü
 • “Sevmek mübala sanatıdır, abartın.” – İsmet Özel
 • “Bir baba çocuğuna, bir erkek karısına, bir sanatçı eserine zarar verir miydi ki?” – Lou Andreas-Salomé
 • “Kitabına eğilmiş çocuk, aşını pişiren kadın, tarlasını süren çiftçi, tezgâhtaki sanatkâr fenalık düşünmeye vakit bulamaz.” – Hoca Ahmed Yesevî
 • “Sanatı, para kazanma aracı durumuna getirenlerin çoğu sahtekardır. Hayır, resim evlere, saraylara süs olsun diye icat edilmedi.” – Pablo Picasso
 • “Güzel gençler doğanın eseridir, güzel yaşlılar ise sanatın.” – Albert Einstein
 • “Elim sanata düşer usta? Dilim küfre, yüreğim acıya. Ölüm hep bana, bana mı düşer usta?” – Refik Durbaş
 • “Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik, ancak çok basit bir sanatı unuttuk: Kardeşçe yaşamayı.” – Martin Luther King
 • “Propaganda sanatı insanlara güçsüz, yalıtılmış, diğerlerinden kopmuş hissini vermekten ibarettir.” – Noam Chomsky
 • “Büyük sanatçılardan birçoğunun değeri, ancak o sanatçılar aç kalıp öldükten sonra kabul edilmiştir.” – Mark Twain
 • “Sanat, gözlerimize inanamamıza yarar.” – Kari Kraus
 • “Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir.” – L. Annaeus Seneca
 • “Hayatımı sanata verdiğimi söylemeyi sevmiyorum. Onun yerine sanat bana hayatımı verdi demeyi tercih ediyorum.” – Frank Stella
 • “Ustalığı kabul etmiyorum. Ustalık zanaatta olur, ama sanatta olmaz. Sanatçı bildiğini tekrar eden değil, kendini yeni baştan yaratan ve daima arayandır. Talebe olmayı tercih ederim.” – Tuncel Kurtiz
 • “Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder.” – İbn-i Sina
 • “Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır.” – John Heinrich Fussli
 • “Dünya, mükemmel olmadığı için sanat vardır.” – Andrei Tarkovsky
 • “Sanat taklidin bittiği yerde başlar.” – Oscar Wilde
 • “Tutku, evrensel bir hastalıktır. Onsuz din, tarih, sevgi, sanat olamaz.” – Balzac
 • “Bildiğim tek sanat şudur: Beğenmemek.” – Lord Byron
 • “Sanat, hem coşma, hem yadsıma işidir.” – Albert Camus
 • “Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır.” – Aristophanes
 • “Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır.” – Arthur Schopenhauer
 • “Sanat tesbit etmez, olacak olanı sezer.” – August Everding
 • “Siyaset dediğimiz şey kasten yalan söyleme sanatı değildir de nedir?” – Voltaire
 • “Sevgi; sevdiğin kişinin mutlu olduğunu gördükçe o’nun mutluluğu ile mutlu olabilme sanatıdır.” – Balzac
 • “Cahil bir aptalın beyni felsefeyi saçmalığa, bilimi hurafeye, sanatı da ukalalığa yorar.” – Bernard Shaw
 • “Ama mümkün değil işte. Bülbülün eti için öldürüldüğü bir ülkede sanatı zincire vuranlara meram anlatmak.” – Hasan Hüseyin Korkmazgil
 • “Mutluluk sanatı, sıradan şeylerden mutlu olabilmektir.” – Henry W. Beecher
 • “Umut geleceği hatırlama, mutluluk geçmişi unutma sanatıdır.” – Diderot
 • “Acele etmek her işi yanlışa sürükler, büyük zararlar genellikle bundan çıkar; beklemek değerli bir sanattır, kazancı çabuk görülmese bile, zamanla ortaya çıkabilir.” – Herodotos
 • “Konuşma, insanın akIını kuIIanma sanatıdır.” – Platon
 • “Kendi kendine konuşma çağındayız. Ayrıca kendi kendine konuşma sanatı, konuşma sanatından çok daha yüksektir.” – Thomas Bernhard
 • “Cesaret, ölümüne korktuğunu bilen tek kişi olma sanatıdır.” – Earl Wilson
 • “Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.” – Goethe
 • “Düşünmek zor bir sanattır bu sebeple çoğunluk sürüyü takip eder.” – Carl Gustav Jung
 • “Okumayı öğrenmek, en güç sanattır. Ademin hayvaniyeti yemekle, insaniyeti okumakla kaimdir.” – Namık Kemal
 • “Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir.” – Mustafa Kemal Atatürk
 • “Sanatkâr halıda gülü dikensiz yapmış, ayakların incinmesin diye.” – Arif Nihat Asya
 • “Fani aşk yoktur. Aşkların hepsi baki olanadır. Tek fark şudur ki; kimi sanatı görür, kimi sanatçıyı.” – Mevlana Celaleddin Rumi
 • “Vizyon, görünmeyen şeyleri görme sanatıdır.” – Jonathan Swift
 • “Sahip olunması zorunlu tek şey var: Ya doğuştan ince bir ruhtur bu, ya da bilim ve sanatlar tarafından inceltilmiş bir ruh.” – Nietzsche
 • “Yüzünü görmek için bir cam ayna kullanıyorsun; ruhunu görmek için sanat eserlerini kullanabilirsin.” – George Bernard Shaw
 • “Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.” – Francis Bacon
 • “Sanat; tecrübe de değildir, türev de. O, bilinmezle irtibat kurar.” – Willi Baumeister
 • “Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir.” – Wolfgang Van Goethe
 • “Gerçek sanat, sanatçıdaki dayanılmaz dürtüyle ortaya çıkar.” – Albert Einstein
 • “Bir halkın sanatı, zihinlerinin gerçek bir aynasıdır.” – Jawaharlal Nehru
 • “Sanat değişimi biriktirir, zamana yayar. İyi bir kitap yalnızca okuma hazzınızı beslemez, aynı zamanda sizde uyandırdığı duyguyu başkalarına aktarma arzusu verir size. Yaşamın döngüsü mirası devretmek üzerine kuruludur.” – Murathan Mungan
 • “Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz.” – Avner Ziss
 • “Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı, ilahi varlığa bırakmaktır.” – Benine Brenttmo
 • “Sanat; davranışımızı, karakterimizi, adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli; kendi kendimizi tanımamızın, kendi kendimizi kontrol etmemizin, diğerleri için beslediğimiz saygı hislerimizin ve hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli; bizi adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve bayalığa tahammül etmeyecek şekilde geliştirmelidir.” – Bernard Shaw

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

8 + 9 =