Recaizade Mahmud Ekrem sözleri

Türk şair ve yazar. 19. yüzyıl Osmanlı dönemi Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Recaizade Mahmud Ekrem’in ünlü sözlerini ve kitap alıntılarını sizler için derledik. İşte Recaizade Ekrem’in günlük hayatında söylediği ve eserlerinde geçen anlamlı ve güzel sözleri.

Recaizade Mahmud Ekrem’in güzel sözleri

Recaizade Mahmut Ekrem’in en güzel sözlerinden bazıları şunlardır:

 • “Her şeyden korkan her şeye inanır.”
 • “İnsanlar hayran edildikleri zaman mahkûm olmağa başlarlar.”
 • “En fena meslek hiç mesleği bulunmamaktır.”
 • “Geveze adamlar içerisini dolu olan emsalinden ziyade ses veren hali kaselere benzer.”
 • “Çok konuşanlar vakit hırsızıdır.”
 • “Zevzeklik insanı söyletmediği zaman pek az lakırdı edilir.”
 • “Aşka giriftār olan bir genci takbîh etmek hasta olduğu için bir adamı ta’zir eylemeğe benzer.”
 • “Hiddet esnasında iş görmek fırtınalı bir havada denize çıkmağa benzer.”
 • “Aşk ve muhabbetden haberdar olmamak meşrebce meyl edecek bir güzele henüz tesadüf olunmamış olmaktır.”
 • “İnsanların saādet ve felâketlerinin kendi keyiflerine olan irtibātı baht ve tali‘e olan irtibatından az değildir.”
 • “Felāket ve musîbet fesāde veremediği ahlâkı terbiye ve tahliye eder.”
 • “Mihekk altunun; altun ise insanın ayarını bildirir.”
 • “Yaş yaşamak para biriktirmeğe benzer ki para biriktikçe ziyādesi arzu olunduğu gibi yaş dahi arttıkça daha ziyadesi istenilir.”
 • “Para pekiyi bir hizmetkârdır. Fakat pek fena bir efendidir.”
 • “İnsanlara kendini sevdirmek için en müessir ve emin yol insanları samimi olarak sevmektir.”
 • “Bihruz Bey her nereye gitse, her nerede bulunsa, maksadı çevresini görmek değil, yalnızca kendini göstermekti.”
 • “Kendimi bir dereceye kadar sevdirdimse de yüreğinde istediğim yere ulaşamadım.”
 • “Kendini gözet! Kadınlar çok, muzırdırlar. Onlar azap meleklerinin yeryüzünde ortaya çıkmış benzerleridir. Bizi cennet kapısından cehenneme atarlar.”
 • “Bir amaya ‘karınız bir güldür’ demişler. O da ‘dikenlerinden öyle anlıyorum’ cevabını vermiş.”
 • “Fazla düşkünlüğün ve aşırılığın her çeşidi sahibine türlü maskaralıklar ettirir; özellikle aşk ve sevda, insanı hepsinden fazla maskara eder.”
 • “Bazı filozoflara göre, aşk ve ilgi, sahibini gülünç duruma düşürür. Bence ise adeta şey eder… Çünkü aşk ve ilgi zevzeklikten başka bir şey değildir. Bir Türk yazarı der ki: “İnsan, eşek olduğu için mi aşık olur, yoksa aşık olduktan sonra mı eşekleşir.”
 • “Kâğıt sizin kıymetli fikirlerinizi saklamaya lâyık değildir.”
 • “O kadar güzel bir vücudun içindeki yürek taş olabilir mi?”
 • “İnsan ne kadar gaddar şeytan… Bununla beraber ne kadar da zavallı şeydir.”
 • “İnsanlar kendileri gibi insanlara yönelirler.”
 • “Bir adamın sevgilisini düşünmesi ya düşmanlıktan ya aşktan ileri gelir.”
 • “İnsan mutlu olunca zaman nasıl çabuk geçiyor!”
 • “Sevda garip bir hastalıktır ekseriya geceleri müştedd olur.”
 • “Hayalimin parkında dolaşıp yüreğimi üzüyorsunuz.”
 • “Sevdaya “borudur” diyenler varsa da bunlar aşkın yasalarını tanımayanlar, aşkın rebabını dinlemeyenlerdir.”
 • “Sevda -ki bir insanın yalnız gönlüne değil, aklı ve fikrine, iradesine, kısacası bütün hislerine, manevi güçlerine hâkimdir- daima şüpheler ve kuruntular içinde bulunmaktan zevk aldığından kulak ve göz her işittiği, her gördüğü şeyi onun karakterine göre işitip görmeye, akıl gücü her hükmünü onun arzusuna göre vermeye mecburdur.”
 • “Oturmuş, akıntıya kürek çekiyoruz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 + 12 =