Pir Sultan Abdal Sözleri: Hayat, İnsanlar ve Aşk Üzerine

Asıl adı Haydar olan Pir Sultan Abdal, 1547-1590 arasında yaşamış, ünlü Alevi-Türk halk şairi ve ozanıdır. Bu sayfamızda Anadolu halk kültürünün yaşayan bir ögesi olarak görülen Pir Sultan Abdal’ın en güzel, en anlamlı sözlerini ve deyişlerini derledik sizler için.

Pir Sultan Abdal’ın en güzel sözlerinden bazıları şunlardır:

 • “Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş. Akşam gelip konan, sabah göç imiş.”

 

 • “Şimdi senin ismin cenneti gezer. Kalma bizim için yolundan turnam.”

 

 • “Demiri demirle dövdüler. Biri sıcak biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar. Biri aç biri toktu.”

 

 • “Bir halden anlamaz cahile kul eyledi zaman bizi.”

 

 • “Bin bir adı vardır bir adı Hızır. Her nerde çağırsan orada hazır. Ali padişahtır Muhammed vezir. Bu fermanı yazan Ali değil mi?”

 

 • “Hakkın emri İle çürüyen canlar bin yıl yerde yatsa çürür mü?”

 

 • “Gözün açık ise gel gir katara. Bu yol görenindir, körün değildir.”

 

 • “Er başımda duman, dağ başında kış. Erilir gam yeme divane gönül.”

 

 • “Güzel ŞAH’tan bize bir dolu geldi. Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver. Hünkar Hacı Bektaş Veli’den geldi. Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver.”

 

 • “Derdim çoktur hangisine yanayım.. Yine tazelendi yürek yarası.”

 

 • “Deryadan ayrılmış sellere döndüm. Ateşi kararmış küllere döndüm. Vakitsiz açılan güllere döndüm. Dost senin derdinden ben yana yana.”

 

 • “İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin. Ya nice okumaktır.”

 

 • “Yola çıkarken yürek heybenizi omuzunuza alın. Bir gözünde ikrar, bir gözünde, asalet olsun.”

 

 • “Sabahtan cemal in seyran eyledim. Gönüller perişan elinden sunam. Nice bekliyeyim gurbet illerde. Hiç bilir yok mudur halimden sunam.”

 

 • “Düşmanın attığı ok değil, Dostun attığı gül yareler bizi.”

 

 • “Yaratan topraktan yarattı bizi. Aslımı neslimi ondan bilirim.”

 

 • “Yetmiş yıl kürede piştik, daha çiğsin yan dediler.”

 

 • “Bizim meselemiz kapının itiyle değil. Ol kapının kendisiyledir.”

 

 • “Bizim yolumuz dikenlidir, ayağını seven gelmesin.”

 

 • “Can dedikleri bir kuştur. Kuş kafesten uçar bir gün.”

 

 • “Alem çiçek olsa arı ben olsam. Dost elinden tatlı bal bulamadım.”

 

 • “Bir değil, beş değil, on değil derdim. Düğümler baş verdi, sıralandı, gel!”

 

 • “Karadır kaşların keman istemem. Şu gönlümden özge mihman istemem. Ölsem de derdime derman istemem. Ok vurup sinemi deldikten sonra.”

 

 • “Dostum beni ısmarlamış, gel diye. Gideceğim ama yol bozuk bozuk.”

 

 • “Pir Sultan’ım arşa çıkar ünümüz. O da bizim ulumuzdur pirimiz. Hakka teslim olsun garip canımız. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.”

 

 • “Şu kanlı zalimin ettiği işler. Garip bülbül gibi zar eyler beni. Yağmur gibi yağar başıma taşlar. Dostun bir fiskesi yaralar beni.”

 

 • “Bir katrede sır eylemiş ummânı, yedinci felekte arslan olan şah.”

 

 • “Uyur idik uyardılar. Diriye kattılar bizi. Koyun olduk çan taktılar. Sürüye kattılar bizi.”

 

 • “Bin kez kırdılar dallarımızı, bin kez budadılar. Biz yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz.”

 

 • “Cehennem dediğin, dal odun yoktur. Herkes ateşini kendi götürür.”

 

 • “Demiri demirle dövdüler, biri sıcak biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar, biri aç biri toktu.”

 

 • “Dinle sana bir nasihat edeyim. Hatırdan gönülden geçici olma. Yiğidin başına bir hal gelirse. Onu yad ellere açıcı olma.”

 

 • “Ben de şu dünyaya geldim geleli. Ağır çifte döner harmanım mı var. Neyleyim dünyanın dolu malını. Hesabını görmeye fermanım mı var.”

 

 • “Kul olayım kalem tutan ellere. Katip arzuhalim yaz yare böyle.”

 

 • “Sen bizden ateş umarsın. Yanmış üfrülmüş külüz biz.”

 

 • “Ağlayı ağlayı durma karşımda. Dost beni gönder de var andan ağla. Kirpikleri top top etmiş karşında. Dost bizi gönder de var andan ağla.”

 

 • “Be hey acayip adem. Öldüğünü bilemezsin. Korlar bir karanlık dama. Kapı baca bulamazsın.”

 

 • “Ben de şu dünyaya geldim geleli. Emanetten bir don giymişe döndüm. Sahibi çıktı da ekimden aldı. Koru yerde koyun yaymışa döndüm.”

 

 • “Bin cefalar eten almam üstüme. Gayet şirin geldi dillerin dostum. Varıp yad ellere meyil verirsen. Kış ola bağlana yolların dostum.”

 

 • “Bir güzelin aşığıyım erenler. Onun için taşa tutar el beni. Gündüz hayalimde gece düşümde. Kumdan kuma savuruyor yel beni.”

 

 • “Bir kişi özünde ikilik olursa. Hakk’ın didarını görmez billahi. Hor bakarsa evliyanın yoluna. Eli bir gerçeğe ermez billahi.”

 

 • “Şükür imiş her işleri bitiren. Mümin kulu rahmetine yetiren. Sabır imiş şu dünyayı götüren. Biri sabır biri şükür  bir dua.”

 

 • “Geçti dost kervanı, eyleme beni.”

 

 • “Dost melhem çalmazsa yaralar azar.”

 

 • “Bir dost bulamadım gün akşam oldu.”

 

 • “Bozuk düzende, sağlam çark olmaz.”

 

 • “Koluma taktılar teli söyletirler bin bir dili.”

 

 • “Kalsın benim davam divana kalsın.”

 

 • “Kırk kapının kilidiyim. Açabilirsen gel beri.”

 

 • “Cahile ırak ol, kamile yakın.”

 

 • “Yalan dünya sana bel mi bağlayım?”

 

 • “Gelin canlar bir olalım.”

 

 • “Sen seni gör, elin ayıbını görme.”

 

 • “Herkese gönlünce ver deli gönül.”

 

 • “Bir dost bulamadım gün akşam oldu.”

 

 • “Benim alçak boylu servi çınarım. Pervan olup aşk oduna yanarım. Kıblem sensiz yüzüm sana dönerim. Mihrabımdır kaşlarının arası.”

 

 • “Aşk elinden ciğerim delindi. Gönlün kal dediğin yerde kalındı.”

 

 • “Be sevdiğim seni benden ayıran. Din iman bulmaya diyelim Allah. Şu sinemi aşk oduna dağlayan. Bekası olmayan diyelim Allah.”

 

 • “Aşk harmanında savruldum. Hem elendim hem yuğruldum. Kazana girdim kavruldum. Meydana yetmeğe geldim.”

 

 • “Perişanlık düştü viran gönlüme. Türlü türlü aşk bağlasam çare ne.”

 

 • “Gider idim ben kendi işime. Aşkın doluları yağdı başıma.”

 

 • “Tutuşunca yanar aşkın çırası.”

 

 • “Zemheride yağan karlar erimez. Aşka atına binen gönül farımaz.”

 

 • “Aşkın ile düştüm diyar gurbete. Ne sen beni unut ne de ben seni.”

 

 • “Yardan ayrı düştüm bağrım delinir.”

 

 • “Her dem aşkın kervanları çekilir. Şu didemden kanlı yaşlar dökülür.”

 

 • “Bu derdi kendime derman bilmişim. Aşkın şarabına ferman dilmişim.”

 

 • “Aşkın ateşiyle yanam ütülem.”

 

 • “Aşkın ataşı onun oluptur meze. Can dayanmaz bu ataşa bu köze.”

 

 • “Bir güzelin aşıyım erenler. Onun için taşa tutar el beni. Gündüz hayalimde gece düşümde. Kumdan kuma savuruyor yel beni.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

four + 3 =