Peyami Safa sözleri

Bu sayfamızda Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı yazarı ve gazetecisi Peyami Safa’nın özlü sözlerini ve kitap alıntılarını derledik. Eserlerinde ve günlük hayatında dile getirdiği Peyami Safa’nın güzel ve anlamlı sözleri karşınızda..

Peyami Safa’nın güzel sözleri

Peyami Safa’nın en güzel sözlerinden bazıları şunlardır:

 • “İyilik kaybetmez, kaybedilir.”
 • “Mutlu ol. Çünkü kimse senin üzgün olmanı umursamıyor!”
 • “Kaderinin şoförü sensin. Emin ol. Onu dram istikametinde sürme. Biraz gül, yahu! Değmez vallahi bu dünya.”
 • “İnsan bu dünyada aldıklarının hepsini iade eder. Müstesna yoktur.”
 • “Kavgalar anlamaktan çıkmıyor. Kavgalar anlamamaktan çıkmıyor. Kavgalar yanlış anlamaktan da çıkmıyor. Kavgalar anlamak istememekten çıkıyor. Çünkü anlarsan değişmen gerekir.”
 • “Sevgi ile nefret arasında çok ince bir çizgi vardır. Birisinden nefret ediyorsanız ve bir gün onu yenemeyeceğinizi anladığınız zaman onu sevmeye başlarsınız. Ve yine birisini seviyorsanız ve bir gün onu yenebileceğinizi düşündüğünüz zaman ondan nefret etmeye başlarsınız.”
 • “İnsan sevdiğinin en küçük kusurunu gözünde büyütür, bazen de en büyük kusurunu affeder.”
 • “Her hastalık evvela ruhta başlayıp sonra vücuda sirayet etmiş bir isyandır.”
 • “İnsan mahzun olduğu zaman pek karışık düşünür. Ne düşündüğünü de anlatamaz.”
 • “Görülecek, işitilecek, tadılacak, okunacak, yazılacak, yapılacak o kadar çok şey birikiyor ki, bundan sonra hayatımın bütün bunlara yetişmeyeceğinden korkuyorum.”
 • “Bazen hakikat vahşidir, insanların arasına salıvermeye gelmez. Fakat o hakikatlere tasma takmak dururken yerlerine yalanları sürmek, neticeleri bakımından daha tehlikelidir.”
 • “Kıskançlık, ifrata varmazsa faydalıdır, yaşama hevesimizi çoğaltır ve rakiplerimiz dostlarımızdan fazla işe yararlar. Onları iyi seçmek lazımdır. Ben zeki bir düşmanı, ahmak bir dosta tercih ederim.”
 • “Aptallar bütün hayatları boyunca akıllı kişilerle gezseler bile gerçekleri öğrenemezler. Hiç, kaşık çorbanın lezzetini alabilir mi?”
 • “İnsan kendinden çıkmadıkça bir çocuğu sevemez.”
 • “Eski başka, eskimiş başkadır nice eskiler vardır ki, hiç eskimez.”
 • “Her mesele bizim ölçülerimizi alır. İnsanın ölçüsü arzularıdır.”
 • “Unutmak için en iyi çare unutmaya çalışmak değil, çalışmamaktır.”
 • “Herkes yalandan nefret eder ve yalan söyler.”
 • “İstediğin her şeyi yap. Ve Yapabileceğin şeyi iste. Hiç bir kaideye kulak asma. Yaşamın sırrı budur.”
 • “Ben ruhumla değil, bacaklarımla kaçtım. Ruhum hala onun peşinde. Hala onunla dolu.”
 • “Din yüzünden gerilemedik, gerilediğimiz için dinden ayrıldık.”
 • “Ölüm bir eve girince sağ kalanları da biraz öldürüyor.”
 • “Aşkın tam bir tarifi yapılamaz. Şiir de böyledir. Yapılmış ve yapılacak tariflerden her biri, denizden alınmış bir kova suya benzer. Hiç şüphesiz bu deniz suyudur, fakat deniz değildir.”
 • “Aşk aleyhinde bin şey söylenir, fakat insanlar gene sevmeye devam ederler.”
 • “Ümitsiz bir aşkın panzehiri nefrettir.”
 • “İki tarafta da arzuyu gurura hesap vermeğe çağıran iç muhasebe anları olmasaydı, kendi kendini yiyen aşkın işkenceleri ne kadar azalırdı.”
 • “Aşıklara haber vermek isterim. Kalbin bütün meseleleri yalnız kalpte halledilir. Çünkü bir hissin hakkından ancak başka bir his gelir.”
 • “Kadının aşk ahlakı bazen aşkın dışında ahlak tanımaz.”
 • “Onunla mücadelen kendi kendinle mücadelendir. Buna aşk denemez. Çünkü aşkın muzaffer olduğu mücadelelerde artık mücadele yoktur. Bu mücadele uzun sürerse bir mücadele aşkı halini alır. Gururla arzu çarpışır.”
 • “Aşk mücadelesi içinde olma, mücadele aşkı içinde ol.”
 • “Sana kolay bir formül vermek için diyebilirim ki, aşk iki kin arasında bir mütarekedir.”
 • “İnsan aşık olunca kalbinin yerini hatırlıyor.”
 • “Gerçek aşk sevgilinin bütün kusurlarını görür ve sever. Aşk inanmanın şiiridir. Aşk şüphe etmez. Aşk kıskanmaz. Aşk iğrenmez. Aşk çirkin bulmaz. Aşk küçümsemez. Aşk bencilliğin kendini sevgiliden daha üstün görmenin, buhranın ve kötümserliğin tam zıddıdır. Aşk istemez, yalnız verir. Aşk bir mücadele değil âhenktir. Aşk bunun için ilâhidir. Gerçek aşkın bir tek değişmez vasfı vardır: Tükenmezlik. Aşk engellere ve hücuma uğradıkça kuvvetlenen ihtirastır. Rakipsizdir, yenilmez Aşk kendi saadetini bir başkasınınkine feda etmektir. Mârifet bize yâr olmayan sevgiliyi kalbimizin içinde öldürmek! İşte en haklı, en mâsum, en kudretli ve en muhteşem cinayet.”
 • “Alakalarımızın yüz bin şekline isim bulamıyoruz ‘sevmek’ deyip çıkıyoruz. Onun için ne kadar suistimale uğruyor bu kelime.”
 • “Kin ve aşk, ikisi de aynı kuvvette, beni yiyorlar.”
 • “Aşka ait her mesele, yalnız onunla, onun içinde hallolunur. Aşk kendisine dışarıda ne hedef ne vasıta arar. Dışarıdan himayeye de ihtiyacı yoktur. Bir sömürge değil, muazzam bir imparatorluktur o.”
 • “Engelleri yollarınızı tıkayan şeyler olarak görmeyin. Onları size uçmayı öğretecek fırsatlar olarak görün.”
 • “Yaşlanarak değil, yaşayarak tecrübe kazanılır. Zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır.”
 • “Bir sessizlik içinde zaman. Aramızdan bir düşman gibi geçiyor.”
 • “Kendi ırkçılıklarını muhafaza edip, bizim milliyetçiliğimizi hoş görmeyenler, bizi milli intihara sevk etmek isteyenlerdir.”
 • “Sıkıntı yapmayın, anlaşılmayan ruhlara deli demek adettir.”
 • “İş hayatından daha büyük mektep, tecrübeden daha büyük ders, ihtiyaçtan daha büyük mürebbi, tecessüsten daha büyük öğretmen, muvaffakiyetten daha büyük diploma olur mu?”
 • “Ah insanlar niçin her şeyi anlayamıyorlar? Beş dakika, on dakika, yarım saat kendilerini unutsalar, kendilerini karşılarındakinin yerine koysalar, her şey ne kadar yerli yerinde olacak.”
 • “Kitap. Nasıl diyeyim… İçinde yaşadığımız ev gibi olmalı, vatan gibi olmalı, ona alışmalıyız, bağlanmalıyız, köşesini bucağını gayet iyi tanımalıyız.”
 • “Delilik şüphesiz aptallıktan iyidir. Delilik var olmuş bir zekânın yok oluşudur; aptallık, var olmamış bir zekânın var olmamağa devam edişidir. Deliliğin hiç olmasa mazisi şanlı. Aptallığın şerefli bir tarihi bile yok.”
 • “Her caninin içinde temiz bir dünya vardır. Oraya kaçış kendi kendinden nefreti ifade eder.”
 • “Bu dünya.. O kokladığın limona benzer. Yuvarlak, ekşi… Fazla sıkmaya gelmez, tadı kaçar.”
 • “Büyük bir hastalık geçirmeyenler, her şeyi anladıklarını iddia edemezler.”
 • “Kadınlar, medeniyeti gözleriyle anlamaya mahkûmdur. Bunlar, hakiki medeniyetçilerden daha bahtiyardırlar: Şekillerle iktifa ederler ve renklerin değişmesi onları eğlendirir.”
 • “Yalana her şey isyan etmelidir. Eşya bile… Damlardan kiremitler uçmalıdır, camlar kırılmalıdır hatta yıldızlar düşüp gökyüzünde bin parçaya ayrılmalıdır.”
 • “İnsanın bütün felaketleri tabiata karşı gelmesindendir.”
 • “Bu dünyada en bahtiyar ve zeki kadınlar kimlerdir bilir misiniz?  Hiç bir sırrı olmayanlardır.”
 • “Hepimizin ruhunda en az bir katil, bir kaç hırsız, bir sürü yalancı, iftiracı ve sayısız can, mal, ırz düşmanı var. Bunları hapsediyoruz.”
 • “İnsanın öyle dostları olmalı ki, bir hafta görmezse, onların sohbetine acıkmalı insan.”
 • “Daima benim hasretimi taşıyacaksın, her kadın yarası aldığın vakit beni özleyeceksin, çünkü ben seni yaralamadım, kırmadım seni.”
 • “Birbirimize açıldıkça kapanıyorduk.”
 • “Az bilmek için çok okumak gerekir.”
 • “Hasta bir ümit, sağlam bir yeisten daha fenadır.”
 • “Maceranın ne pusulası ne de haritası vardır.”
 • “İnsanın kandırdığı en büyük budala kendisidir.”
 • “Dilini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmiş demektir.”
 • “Felaket gibi saadet de ne hızlı gidiyor!”
 • “Ağaçların sıhhatine imrenerek yürüyordum.”
 • “Her şeyin yenisi, dostun eskisi.”
 • “Derin tesirler dilsizdir.”
 • “En çirkin merhamet, hedefini şaşırandır.”
 • “Alçak gönüllü olmak bilginin süsüdür.”
 • “Değişiyorum..Ve içimde geriye dönmek korkusu var.”
 • “Ağaç nasılsa, meyvesi da ona göredir.”
 • “Yaşamak, yaralamak ve yaralanmaktır; fakat insanca…”
 • “Şüpheden doğmayan iman piçtir.”
 • “Kendi kendimizi bile iyice tanımıyoruz.”
 • “Yaşamak değişmektir.”
 • “Belki de canımızı sıkacak bir şey olmadığı için canımız sıkılıyor.”
 • “Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz.”
 • “İnsan, dünyanın en geç olgunlaşan meyvesidir.”
 • “Bir aşk teminatına benzer sözler.”
 • “Kedinin kanadı olsaydı, serçelerin adı olmazdı.”
 • “İnsan pek ehemmiyetsiz şeylere mânâ verir.”
 • “Ölüm ona her şeyi izah etti.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

15 − 15 =