Peyami Safa Aşk Sözleri: Sevda ve Mutluluğa Dair!

Bu sayfamızda Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı yazarı ve gazetecisi Peyami Safa’nın aşk sözlerini derledik.

Peyami Safa’nın en güzel aşk sözlerinden bazıları şunlardır:

 • “Aşk mücadelesi içinde olma, mücadele aşkı içinde ol.”
 • “Aşk aleyhinde bin şey söylenir, fakat insanlar gene sevmeye devam ederler.”
 • “Ümitsiz bir aşkın panzehiri nefrettir.”
 • “Aşkın tam bir tarifi yapılamaz. Şiir de böyledir. Yapılmış ve yapılacak tariflerden her biri, denizden alınmış bir kova suya benzer. Hiç şüphesiz bu deniz suyudur, fakat deniz değildir.”
 • “İki tarafta da arzuyu gurura hesap vermeğe çağıran iç muhasebe anları olmasaydı, kendi kendini yiyen aşkın işkenceleri ne kadar azalırdı.”
 • “Aşıklara haber vermek isterim. Kalbin bütün meseleleri yalnız kalpte halledilir. Çünkü bir hissin hakkından ancak başka bir his gelir.”
 • “Kadının aşk ahlakı bazen aşkın dışında ahlak tanımaz.”
 • “Onunla mücadelen kendi kendinle mücadelendir. Buna aşk denemez. Çünkü aşkın muzaffer olduğu mücadelelerde artık mücadele yoktur. Bu mücadele uzun sürerse bir mücadele aşkı halini alır. Gururla arzu çarpışır.”
 • “Sana kolay bir formül vermek için diyebilirim ki, aşk iki kin arasında bir mütarekedir.”
 • “İnsan aşık olunca kalbinin yerini hatırlıyor.”
 • “Gerçek aşk sevgilinin bütün kusurlarını görür ve sever. Aşk inanmanın şiiridir. Aşk şüphe etmez. Aşk kıskanmaz. Aşk iğrenmez. Aşk çirkin bulmaz. Aşk küçümsemez. Aşk bencilliğin kendini sevgiliden daha üstün görmenin, buhranın ve kötümserliğin tam zıddıdır. Aşk istemez, yalnız verir. Aşk bir mücadele değil âhenktir. Aşk bunun için ilâhidir. Gerçek aşkın bir tek değişmez vasfı vardır: Tükenmezlik. Aşk engellere ve hücuma uğradıkça kuvvetlenen ihtirastır. Rakipsizdir, yenilmez Aşk kendi saadetini bir başkasınınkine feda etmektir. Mârifet bize yâr olmayan sevgiliyi kalbimizin içinde öldürmek! İşte en haklı, en mâsum, en kudretli ve en muhteşem cinayet.”
 • “Mutlu ol. Çünkü kimse senin üzgün olmanı umursamıyor!”
 • “Alakalarımızın yüz bin şekline isim bulamıyoruz ‘sevmek’ deyip çıkıyoruz. Onun için ne kadar suistimale uğruyor bu kelime.”
 • “Kin ve aşk, ikisi de aynı kuvvette, beni yiyorlar.”
 • “Aşka ait her mesele, yalnız onunla, onun içinde hallolunur. Aşk kendisine dışarıda ne hedef ne vasıta arar. Dışarıdan himayeye de ihtiyacı yoktur. Bir sömürge değil, muazzam bir imparatorluktur o.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

fifteen − nine =