Nurettin Topçu Sözleri: İnsanlar, Din ve Topluma Dair!

Bu sayfamızda yazar, akademisyen ve fikir adamı Nurettin Topçu sözlerini ve kitap alıntılarını derledik. Nurettin Topçu’nun güzel sözlerini beğenerek okumanızı dileriz..

Nurettin Topçu’nun en güzel sözleri şunlardır:

 • “Kin ile din aynı kalpte yaşayamazlar.”
 • “Dostlarınıza karşı zekânızı değil, kalbinizi kullanınız.”
 • “Bugün talebelik ilim yolculuğu değil, diploma avcılığıdır.”
 • “Kainatta her meyve ihtiyacı olan kadarını topraktan çekiyor. İnsan ise; kainata sığmayan ihtiraslarının peşinde koşarak, başkasının ihtiyacı olan şeyleri de çekiyor ve hemcinslerinin yeryüzündeki sefaletine sebep oluyor.”
 • “Çok tesbih çekenlerden ziyade, ümitsizlik ile yıpranan yetimin yüzünü ümit ile güldürenler affedilecek.”
 • “Cami yaptırmakla din kurtarılmaz. Ruhumuzu imar etmemiz lazım geliyor.”
 • “Halk bilmiyor ki hiçbirisi dini ruha sahip olmayan bu şarlatanlar halkı din adına soyarlarken darbeyi yiyen İslam dinidir.”
 • “Dinin diğer düşmanı kibirdir ve dinî kibir, kibirlerin en tehlikeli olanıdır.”
 • “Zalimin zulmü olmasaydı, mazluma ilahi merhamet olmazdı.”
 • “Yarım ilim ve yarım ahlak her felaketi getirebilir.”
 • “Kendimiz dışında nereye koştuysak, gurbette kaldık.”
 • “Bilgi ahlaki hareketten arta kalan şeydir.”
 • “Öğrenmek zekânın, yapmak ahlakın işidir.”
 • “Kavuklular değil, kalpliler din adamıdır.”
 • “Üç hâkimin hükmünde hata aranmaz: Kalbin, kaderin ve ölümün.”
 • “İnsanın düşkünlüğünü, sefaletini bilirdim ama ruh sefaletinin bu kadar karanlığını görmemiştim.”
 • “Talebe, hakikatler peşinde koşmayı meslek edinen insandır. Diploma müşterisi ve istikbalin mevki dilencisi değil.”
 • “Kalabalığın toplandığı kulislerde senin ne işin var? Yalnız yaşamasını öğren ki büyük Yalnız’a dost olasın.”
 • “Bizde gizlenmiş bir Allah sesi var, ona kalp diyoruz.”
 • “Kalpsizlerin cenneti olan bu dünya bize vatan olmayacak.”
 • “Kızlarını okutmayan millet oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum etmiş demektir; hüsranına ağlasın.”
 • “Bizde henüz insan yok, aydın-cahil, ilerici-gerici var.”
 • “Muallim, gençlere bilmediklerini öğreten bir nakledici değildir. Bu iş, kitabın işidir, bilmediklerimiz hep kütüphanelerde bulunmaktadır. Muallim ruhlar sanatkârıdır.”
 • “Medeniyet satın alınır zannettik; elbiseyi aldık, insanı göremedik.”
 • “Nelerin esiri olduğunu anlayanlar, hürriyetin eşiğinde demektir.”
 • “Çocuklarınıza para değil, ahlak verin.”
 • “Yeryüzünün gerçek fatihleri, kalpleri kazananlardır.”
 • “Hemen her refahı ruhumuzdan bir parçayı feda ederek satın almaktayız.”
 • “Istırap hakikatin habercisidir. Bir şeyin ıstırabını çekmeyen onu ne tanır ne de sever.”
 • “Ölmesini bilmekten başka bir şey olmayan büyük imtihana hazırlanıyoruz.”
 • “Her şeyden şüphe edilir, kalpten şüphe edilmez. Her şeyi kırmak caiz olur, kalp kırmak cinayettir. Fetihlerin en güzeli, kalplerin fethidir.”
 • “Allah’a kalbiyle yaklaşamayanlar, mitolojiyi ve dinlere sokulan efsaneleri icad etmişlerdir.”
 • “Para, insanı nefsine esir eden cehennemî kuvvetlerin en belâlısıdır.”
 • “Hakikat, ruhun sevgilisidir ve bu aşkın çocuğu; düşünmektir.”
 • “Dünyada belki her şeyi bulmak kolay, fakat kendini bulmak zordur.”
 • “İyilik yapma fırsatı olmuş da yapmamış insan, kötülük yapmıştır.”
 • “Aşkın seli altında ruhta ne hesap kalır, ne menfaat fikri, ne de kin.”
 • “Zaferin değerini kazananlar bilmez, onu mağluplara sorun.”
 • “Kararlarımızı vermeğe gücümüz yetmiyor, verilmiş kararlar alıyoruz.”
 • “Dua, nurdan, sudan ve sevdadan yapılmıştır. Her varlığa nüfuz eder, Her ümitsiz davranışı değiştirir, Her kalbi kurtarır.”
 • “Zalimler arasında en çok bizi kurtardığını söyleyen eller bize zulmediyor: devletliler, servetliler, kuvvetliler.”
 • “Biz bir ahlak tarihinin çocuklarıyız. Ne ırk, ne iktisad endişeleri ahlakımızı sarsamaz.”
 • “Yirmi milyon adam uğraşsa, kalbine bir damla yeis konulamayan insan. Mümin buna derler.”
 • “Aklın şüphesi var, aşkın şüphesi yoktur.”
 • “Zamanın değerini ancak yapacak işi olanlar bilir.”
 • “Sevmeyenler, yaşamayanlardır. Onlar ölü ruhlardır.”
 • “Bize ne iş yaparsınız? diyenlere, sonsuz sevinçle Bizim vazifemiz şahsiyet yapmaktır diye cevap vermede saadet buluruz.”
 • “Kırk yıl boyunca öğretmenlik yaptım. Okula, mabede gider gibi gittim. Hiçbir derse abdestsiz girmedim!”
 • “İnsan, köklerine başkalarının salacağı suyu bekleyen ağaç değildir.”
 • “Üç kişiye el uzatınız: Hastaya, garîbe, muhitinde anlaşılmayan bedbahta.”
 • “Bir fikrin acemi savunucusu, usta saldırıcısından daha zararlıdır.”
 • “Menfaat yaşamak, ahlak ise yaşatmak ister. İkisi bir arada barınamazlar.”
 • “Bizi kurtaracak ruh; bize Hira Dağı’nda bırakılan mirastır.”
 • “Ruhun da bir gayesi vardır; o da Allah’a doğru yolculuktur.”
 • “Bazı kitapların arka kapağı bile çizilir.”
 • “Bizim ahlâkımız hörmet, hizmet ve merhamet prensiplerini kendinde birleştiren aşk ahlâkıdır.”
 • “Biz medeniyet külçelerinin kabarttığı bu toprakların üstünde, ileri medeniyete sahip bir millet olarak yaşamaya mecburuz.”
 • “Gösterişsiz ve nümayişsiz çalışan, sulh cephesinin maden işçileri olacaktır.”
 • “Büyük Yalnızlar bizim zavallı kütlemizin velileri ve hakiki sahipleridir.”
 • “Rüzgârların, derelerin ve dağların dilinden anlamayan, cehennemi uzak bir âkıbette aramasın sakın.”
 • “Gerçekte, bir yokluğun ancak bir varlığın beklentisine göre bir manası vardır.”
 • “Dua, Allah’la konuşmaktır.”
 • “Olgun ve medeni insanların en değerli zihni karakteri, hoşgörüsüdür.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

2 × 2 =