Napolyon Bonapart Sözleri: Yöneticilik, Liderlik, Toplumsal

Sayfamızda Fransız asker, devlet adamı Napolyon Bonapart sözlerini ve vecizelerini derledik. En sona da İngilizcelerini ekledik. Devlet adamı kimliğinin yanında düşünür özelliğini de ekleyen Napolyon, bugün bile hafızalardan silinmeyen onlarca güzel söz söylemiştir. İşte en güzel Napoylon sözleri…

Napolyon Bonapart’ın güzel sözleri

Napolyon’un en güzel sözleri şunlardır:

 • “Herkesi dinlerim ama kendi doğru bildiğimi yaparım.”
 • “İnsanı yaralayan tek şey gerçektir.”
 • “Seninle aynı fikirde olmayıp da bunu söyleyecek cesareti olmayanlardan kork.”
 • “Dünya çok acı çekiyor: kötü insanların şiddetinden değil, iyi insanların sessizliğinden.”
 • “En tahammül edilmez zorbalık, küçük adamlarınkidir.”
 • “İhtilallerde iki çeşit insan vardır: İhtilali yapanlar ve ihtilalden çıkar sağlayanlar.”
 • “İspanya kralı; Siz para ve altın için savaşıyorsunuz. Biz en azından onurumuz ve şerefimiz için savaşıyoruz. Napolyon; Doğru söylüyorsunuz. Kimin neye gereksinimi varsa onun için savaşır.”
 • “Zafer, en çok azmedenindir.”
 • “Akıl kavradığı ve inandığı her şeyi başarabilir.”
 • “Harpte büyük bir bozgun daima büyük bir suçlunun varlığına delalet eder.”
 • “Süngü ile tüm savaşları kazanabilir, insanları , ülkeleri esir alabilirsiniz. Ama üzerinde uzun süre oturamazsınız.”
 • “Bir toplumun gelişmesini görmek için, önce o toplumdaki kadınlara bakınız.”
 • “Çekingen, ürkek ve korkaklar için her şey imkansızdır, çünkü her şeyi imkansız zannederler.”
 • “En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı giriştiği uğraştır.”
 • “Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur.”
 • “Asla vicdanınızın sesini kendinizden uzak tutmayın.”
 • “En iyi asker çarpışmadan ziyade yürümesini bilendir.”
 • “Savaşarak ölmek kahramanların, intihar etmek korkakların imtiyazıdır.”
 • “Büyük felaketler büyük insanların yetiştiği okuldur.”
 • “Vücudu dinlendirmenin en doğru yolu, aklı dinlendirmektir.”
 • “Mümkün olduğu kadar çok düşün, düşündüğünü de hep yap.”
 • “İnsanın evi gönlünün bağlı olduğu yerdir.”
 • “En büyük tehlike zaferin eşiğinde durur.”
 • “Doğada taklit edilemeyen tek şey cesarettir.”
 • “Ahlâkın olmadığı yerde kanun işe yaramaz.”
 • “Beyinsizlik sadece politika mesleğinde özür sayılmaz.”
 • “Bir komutan ne galiplere ne de mağluplara dinlenecek kadar vakit bırakmalıdır.”
 • “Güç ortaya çıkınca kanunlar zayıflar.”
 • “Ölümü düşündüğünüz vakit, çaresiziz demektir.”
 • “Askerlik bilgisi toplulukların, muayyen noktalara göre hesap edilmesidir.”
 • “Yükselmek ile gülünç düşmek arasında ancak tek bir adım vardır.”
 • “Tehlikenin içinde bir zevk var.”
 • “Az bilgisi olup çok konuşan, parası olmayıp çok harcayana benzer.”
 • “Mutsuzluk dehanın ebesidir.”
 • “Bağnazlığı kökünden yok etmek için uyutmak gerekir.”
 • “Taht nedir? Altınla süslenip üstüne kadife örtülmüş bir tahta parçası… Devlet, benim.”
 • “İnsanın kendisinin değil iyi günlerinin dostları vardır.”
 • “Beni sevmenizi değil, bana canla başla hizmet etmenizi istiyorum.”
 • “Emir vermek kadar kolay bir şey yoktur. Önemli olan, verilen emrin yerine getirilmesini sağlayabilmektir.”
 • “Kazandıklarımın hepsini cesaretime ve çalışkanlığıma borçluyum.”
 • “Her şeyi konuşabilen insanlar, her şeyin üstünden gelebilir.”
 • “Büyük eylemler hiçbir zaman rastlantının ve talihin eseri değildir; her zaman tertip işidir.”
 • “Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim.”
 • “Devrimi yapan kendini beğenmişlikti, özgürlük sadece bir bahaneydi.”
 • “Yapıcı bir tenkit, akıllı insanları güçlendirir. Ahmakları öfkelendirir.”
 • “Büyük eylemler hiçbir zaman rastlantının ve talihin eseri değildir; her zaman tertip işidir.”
 • “Hayatın iniş ve çıkışlarından, erkeklerin sıkıntılarını azaltmak için kadınlara büyük işi düşer.”
 • “İnsanı yükselten iki şey vardır: Korku ve merak.”
 • “Askerliğin ilk sıfatı yorgunluğa tahammüldeki sebattır; cesaret ancak ikinci sıfatıdır.”
 • “İnsanlar hayalleriyle idare edilirler.”
 • “İnsan üniformasının adamı olur.”
 • “Yönetim sanatı, görülmesinde yarar bulunmayan şeyleri görmeye dayanır.”
 • “Budalalar geçmişten, akıllılar şimdiki zamandan, deliler de gelecekten bahsederler.”
 • “En tehlikeli danışman onurdur.”
 • “İnsan sabır ve dayanıklılığı ile vebayı bile yener.”
 • “Ahlaksız insan başaramayacağı işi üstlenen insandır.”
 • “Bir devlet adamının kalbi kafasında olmalıdır.”
 • “Hayat boyunca başarının sırrı: para, para, para”
 • “Tarih, üzerinde herkesin anlaştığı bir yalandır.”
 • “Fırsat çıkmadıkça kabiliyetler pek az işe yarar.”
 • “İnsanlar çıkarları için hakları için olduğundan daha gayretli savaşır.”
 • “Savunma halinde olan bir birlik yenilmeye mahkumdur; bu askerlik sanatının bir aksiyonudur.”
 • “İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.”
 • “Vatanını kurtaran insan hiçbir kanunu çiğnemiş sayılmaz.”
 • “Üstün insan kimsenin yolu üstünde değildir.”
 • “Bir kral felaketin altında inlememelidir.”
 • “En iyi lider, en iyi umut taciridir.”
 • “Düşmanınız hata yaptığında sakın onu durdurmayın.”
 • “Üç gazete, beni yüz sancaktan daha çok korkutur.”
 • “Savaşırken ölenleri kahraman yapan, ölümleri değil; ölümlerinin sebepleridir.”
 • “Her zaferden sonra pişmanlık duyulur. Pişmanlık duyulmayan tek zafer cehaleti yenmektir.”
 • “İnsan olgunlaşması için mutlaka acılarla yoğrulması gerekir. Çünkü o hem taş, hem heykeltraştır.”
 • “İnsanları yükselten iki büyük vasıf vardır: Erkeğin mert, kadının namuslu olması.”
 • “Konuşmalarıyla dalkavukluk yapan insan iftira atmaktan da çekinmez.”
 • “Mesut olduğum zamanlar insanları anlıyorum sanmıştım. Onları ancak felaket içinde tanımam mukaddermiş.”
 • “Kadınlar savaş için bize gerekli olandan fazlasını üretebilirler.”
 • “Harpte büyük bir bozgun daima büyük bir suçlunun varlığına delalet eder.”
 • “Harp benim elimde anarşinin taban tabana zıddı bir şey olmuştur.”
 • “Siyasi çıkarıma denk düşüyorsa, hiç korkmam, korkaklık edemem.”
 • “Güzel bir kadın göze, iyi bir kadın da kalbe hoş görünür. Birincisi pırlanta, ikincisi de hazinedir.”
 • “Zafer; savaşta kovalayan, aşkta ise kaçan erkeğindir.”
 • “Genel olarak kabullenmek zorunda kaldım. (Karısı İmparatoriçe Josephine ile olan ilişkisini betimliyor.)”
 • “Cesaret de aşk gibi ümitle beslenir.”
 • “Yeryüzünde tek bir devlet olsaydı, başkenti İstanbul olurdu.”
 • “Türkler öldürülebilir ama mağlup edilemez.”
 • “Bana Türklerden kurulu bir ordu verin dünyayı rehin alayım.”
 • “İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.”

Napolyon’un İngilizce sözleri ve Türkçe anlamları

 • “For war we need three things-money, money and more Money.”

(Savaş için üç şeye ihtiyacımız var: Para, para ve daha fazla para)

 • “I came, I saw, I conquered.”

(Geldim, gördüm, yendim)

 • “Never interrupt your enemy when he is making a mistake.”

(Düşmanınız hata yaparken onu asla rahatsız etmeyin.)

 • “Courage isn’t having the strength to go on – it is going on when you don’t have strength.”

(Cesaret devam edecek güce sahip olmak değil , gücünüz olmadığında devam etmektir.)

 • “In politics, stupidity is not a handicap.”

(Siyasette aptallık bir engel değildir.)

 • “Show me a family of readers, and I will show you the people who move the world.”

(Bana bir okuyucu ailesi gösterin, size dünyayı hareket ettiren insanlar göstereyim.)

 • “History is a set of lies agreed upon.”

(Tarih üzerinde anlaşmaya varılan bir dizi yalandır)

 • “Imagination governs the world.”

(Hayal gücü dünyayı yönetir.)

 • “If you want a thing done well, do it yourself.”

(Bir şeyin iyi yapılmasını istiyorsanız, bunu kendiniz yapın.)

 • “History is written by the winners.”

(Tarih kazananlar tarafından yazılır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

six − 6 =