Nankörlük ile İlgili Sözler: Ünlü Düşünürlerden ve Mevlana’dan

Bazı insanlar kıymet bilmezler. Tüm iyiliklerinizin karşılığını nankörlük ederek verirler. Bu sayfamızda nankörlükle ilgili sözleri, cümleleri, alıntıları derledik. Ünlü kişiler tarafından söylenmiş bu özlü sözlerin hepsi de birbirinden güzel ve anlamlı.. Nankörlük kelimesi dilimize, Farsça’dan yerleşmiş. Nan “ekmek” ve kûr “kör” kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. Gördüğü iyiliğin, değerini bilmeme, kendisine yapılan iyiliği veya eline geçen nimeti inkâr etme gibi anlamlara geliyor. Sizin de bu anlamları hak eden nankör insanlara sözleriniz var. İşte şöyle…

Nankörlükle ilgili söylenmiş en güzel sözler şunlardır:

 • “İnsanlara, onları size nankörlük yapmaya mecbur bırakacak kadar büyük iyiliklerde bulunmayın.” – Balzac
 • “İnsanın nankörlüğe eğilimi zayıflığından kaynaklanır, çünkü minnetin yükü ağırdır.” – Dücane Cündioğlu
 • “İnsan ulaşamadığı her şeyin delisi, ulaştığı her şeyin nankörüdür.” – Pablo Neruda
 • “Allah hiç kimseyi geçimsiz eşle, hayırsız evlatla ve nankör insanlarla imtihan etmesin.” – Mevlana
 • “Bir insanın en iyi tarifi, iki ayaklı ve nankör olmasıdır.” – Dostoyevski
 • “Nankör adam, herkese taşıtır kendini; halk ölü gibi sırtına alır, mezara götürür onu.” – Mevlana
 • “Nankörlük kötü huyların en iğrencidir.” – Miguel De Cervantes
 • “Hoşgörülü bir kişiliğim vardır, insanların her hatasını affedebilirim; haksızlık, nankörlük ve insanlık dışı davranışlar hariç.” – Denis Diderot
 • “Zulüm, devlete; nankörlük ise nimete zeval verir.” – Nizamülmülk
 • “Bir köpeğe bir kapıdan bir lokma verilse, o kapıya bağlanır, o kapının minnetdârı ve hizmetkârı olur. O köpeğe eziyet edilse, ona bir şey verilmese bile, o kapıdan ayrılmaz, oranın muhâfızı ve bekçisi olur. Âdeta o kapının çavuşu olur, orada yerleşir kalır. Bir başka kapının çevresinde dolaşmayı nankörlük, küfür bilir.” – Mevlana
 • “Sahip olduklarınıza karşı nankörlük ederseniz, daha fazlasını yaşamınıza getirmeniz imkansızlaşır.” – Rhonda Byrne
 • “Bir insanın onu seven kişiyi terk etmesi insafsızlık, ona iyilik yapana yüzünü dönmesi nankörlük ve onu meydana getirip ayakta tutana kötü davranması ise vicdansızlıktır.” – Desiderius Erasmus
 • “Allah size istediğiniz her şeyden vermiştir. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Ama insan, yanlışı çok yapar, çok da nankördür.” – İbrahim suresi , 34
 • “Böyledir işte. İnsanın nankörlüğü sınır tanımaz.” – Gabriel Garcia Marquez
 • “Nankördür insanoğlu kimse bilmez fendini. Kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini!”  – Mehmet Akif Ersoy
 • “Yarı yolda bırakmışım. Nankör olma yarı yola kadar getiren benim…” – Küçük İskender
 • “Yaptığınız iyiliğin karşılığı nankörlük olursa üzülmeyin: Hayallerinizin bulutlarından düşmek , bir binanın üçüncü katından düşmekten iyidir.” – Machado de Assis
 • “Bu dünyada en zoru da yanlışı savunacak kadar cahil, doğruyu göremeyecek kadar kör, iyiliği inkâr edecek kadar nankör insanlarla yaşamak zorunda olmak.” – Kinsun
 • “Nankörlük, zayıf insanların işidir, kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım.” – Goethe
 • “Sevilmekten çok korkulmak daha güvenli olacaktır. Çünkü genel olarak söyleyebiliriz ki insanlar nankör, değişken, ikiyüzlü, korkak, açgözlüdür ve siz başarılı oldukça tamamen sizin tarafınızdadır.” – Niccolo Machiavelli
 • “Ebeveynlere karşı nankör olmak çocukların doğasında vardır.” – Jose Saramago
 • “Yasa kaptırma kendini. Olana kaptırma kendini. Dönüp arkana bakma. Sev, sevgin ayak bağı olmasın. Nankör olma, vefan ayak bağı olmasın.” – Tarık Buğra
 • “Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.” – Oscar Wilde
 • “Kediye nankör, tilkiye kurnaz, kargaya kindar, yılana sinsi diyen insan onları kıskandı ve hepsi kendi oldu.”
 • “Nankör kişiler her şeyin kendilerinin hakkı olduğunu ve herkesin kendilerine hizmet etmek zorunda olduğunu sanırlar.” – René Descartes
 • “İnsan tuhaftır: Dik durması gereken yerde el etek öper; bağlılık göstermesi gereken yerde nankörlük eder.  Sonunda, çaresizlik içinde yere yuvarlanmış olduğunu görür. Kendisine bir şeyler verenden çalan, kendisini soyana bir şeyler veren insanın akıbeti budur.” – Wilhelm Reich
 • “İnsanlara olan “yararlı” sevgimi bir anda yok edecek bir şey varsa, o da nankörlüktür.” – Dostoyevski
 • “Sevgi birini nankör, ötekini hazin yapar.” – Leyla Erbil
 • “Elinle beslediğin hayvan bile nankör oluyormuş bu dünyada, insan neden olmasın?” – Ayfer Tunç
 • “Gözünüz yukarıda olmasın. Sonra haset eder, kıskanır, nankörlük edersiniz. Aşağıya bakın da halinize şükredenlerden olun.” – Cahit Zarifoğlu
 • “Nankörlük bir meslektir ve doğuştan usta bazıları..” – Ertuğrul Bayam
 • “Nimet, şükür ile bâkî kalır ve devam eder; nankörlük ile de kaybolur.”
 • “Kibir, hayal kırıklığı, kıskançlık, nankörlük, yararsızlık gibi zehirli duyguları kendimden uzaklaştırıyorum. Açılan boşluğu tevazu, minnet, anlayış, vicdan ve zarafetle dolduruyorum.” – Paulo Coelho
 • “Kollarımı açabildiğim kadar çok değer verirken hayatımdaki insanlara; bana neden gazoz kapağından bedava çıkmışım gibi kıymet bilmez davrandıklarını anlayabilmiş değilim hâlâ.” – Cihad Kök
 • “İnsan her zaman kendisine nankörlük edeni sever.” –  Alexandre Dumas
 • “Lütuf ve ihsan ne kadar büyürse nankörlük belirtilerinin şiddeti de o denli büyük olur.” – Dücane Cündioğlu
 • “Bir hayvan bile, sahibinin bir ikramına bin hizmet ederken, bu kadar ikrama rağmen, bu nankör insanlar neden hep ihanet yolunu tercih ediyorlar?” – Halit Ertuğrul
 • “Zamanın ne kadar nankör olduğunu anladım.” – Hakan Günday
 • “Zaman zaman nankör çıktı büyütüp okuttuğum. Gölge vermedi çok kere diktiğim ağaç.” – Yavuz Bülent Bakiler
 • “Bu nankör heriflerin gözünde sadakat, tuvalet kâğıdından farksız.” – Stephen King
 • “Sana sevgi. Sana saygı. Sana minnetle uzanıyor elim. Sen. Yaptığı iyiliği yüze vuran değilsin. Ve ben. Nankör değilim.” – Nazım Hikmet
 • “Babam kırdı beni ilk önce babam. Dosttan gördüm kahrın daniskasını. Nankör çıktı iyilik ettiğim adam. Sevdiğim kız da savdı sırasını.” – Cahit Sıtkı Tarancı
 • “Kendisine bir iyilik yapan kimse, bu iyiliği zikrederse, yapana şükretmiş, onu gizlerse nankörlük eylemiş olur.” – Hadis-i Şerif
 • “Çok şey beklemeyin hayattan. Hayat kısa, hayaller ağır, insanlar nankördür.”
 • “Sen sen ol, nankör olma.” – Füruzan
 • “Duvar yapıldıktan sonra duvarcı unutulur.” –  Çin Atasözü
 • “Şafakla birlikte kendine şunları söyle: İşgüzar, nankör, hilekâr, haset, geçimsiz kişilerle karşılaşacağım.” – Marcus Aurelius
 • “Kadir kıymet bilmez olmuş her kişi. Kadir kıymet bilen yere gidelim.” – Karacaoğlan
 • “Her şey mahvolup gitti değer bilmez bir yüreğe emanet edilen.” – Catullus
 • “En büyük körlük, nankörlüktür.” – Hacı Bektaş-i VeIi
 • “Sadakanı kör dilenciye vermeyi tercih et, seni görmeyeceği için nankörlükten kurtulursun.” – Cenap Şahabettin
 • “Mutlulukta nankör olur insan.” – Rainer Maria Rilke
 • “Kime çok fazla değer versem karşılığında sadece dargınlık ve nankörlük görüyorum.” – American Horror Story
 • “Akıllı bir hayvan olan kedi nankör değildir. Yalnızca köpekleri seven insanlara güvenilmeyeceğini bilir.” – Orhan Pamuk
 • “Pamuk ipliğine bağlı kadir kıymet bilmez arkadaşlıklardan ağzı yanmış biri, bencillikle işi olmayan fedakâr bir hayvanın sevgisini ta yüreğinde duyar.” – Edgar Allan Poe
 • “Ama insanoğlu aptal olmasa bile dehşetli nankördür. Nankörün nankörüdür.” – Dostoyevski
 • “Nankörlük bir insanda en büyük kusurdur bence.” – William Shakespeare
 • “Saygısızlık göstermen gereken yerde el etek öptüğünden, bağlılık göstermen gereken yerde nankörlük ettiğinden haberin bile yok. Tepetaklak duruyorsun, böyle durmakla, özgürlük türküsünün eşliğinde dans ettiğini sanıyorsun. Gördüğün bu karabasandan uyanacaksın Küçük Adam ve göreceksin ki, yatağından yuvarlanmış, çaresizlik içinde yerde yatmaktasın. Çünkü sana bir şey verenden çalıyor, seni soyana bir şeyler veriyorsun.” – Wilhelm Reich
 • “Vefasızlık, nankörlük ya da kalleşlik yozlaşan, lümpenleşen ve giderek karektersizleşen toplamların en özgün özelliğidir.” – Hüsnü Mahalli
 • “Kanıtlanmış bir şey ademoğlunun başından beri çiğ süt emdiği. Nankörlük, öldürme içgüdüsü, coplar, sopalar, taşlar, palalar, süngüler, kurşunlar, ikiyüzlülük, risk almayan katiller, köleliğin yasallaştırılması.” – Max Aub
 • “Şüphesiz, insan, bütün hayvan nevilerinin seciyelerini kendinde toplamış bir mahlûktur, bir behime yekûnudur: Kaplan gibi yırtıcı, tilki gibi kurnaz, geyik gibi ürkek, arslan gibi cesur, köpek gibi sadık ve kedi gibi nankörüz.”  -Peyami Safa
 • “Evlat nankörlüğü, yılanın dişinden daha keskindir.” – Jeff Abbott
 • “Ama doğrusu: insanların bana karşı nankörlüğüne hayranım.”  – Desiderius Erasmus
 • “İnsan nankörlüğüne borçludur tüm gülümsemelerini. Yoksa annesi ölen oracıkta öldürür kendini. İnsan nankör olduğu için unutur derdini.”
 • “Beni kıymet bilmez ham kişilerin eline bırakma!”- Mevlana
 • “Canan’a can olan bilmez canının kıymetini. Canan da bilmez canına can olanın kıymetini.”- Mevlana
 • “Çayırda otladığı halde o çayırı görmeyen kör atlar gibi, Allah’ın lûtf ve ihsanları ile yaşadıklarını fark etmeyen nankörler çoktur.”- Mevlana

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ten − one =