Mevlana’nın İngilizce Sözleri (Türkçe Anlamları) Aşk ve Hayata Dair

Mevlana.. Yurtdışında Rumi ismiyle de tanınan en büyük alimlerden birisi. Sayısız sözü yabancı dile çevrilmiş.. Bu sayfamızda Mevlana’nın sözlerinin İngilizce çevirilerini ve Türkçe anlamlarını paylaşıyoruz. İngilizce Mevlana Celaleddin-i Rumi sözlerini keyifle okumanızı dileriz.

En güzel İngilizce Mevlana sözleri şunlardır:

 • “Either seem as you are or be as you seem.”

(Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.)

 • “Come, come, whoever you are. Wanderer, worshipper, lover of leaving — it doesn’t matter. Ours is not a caravan of despair. Come, even if you have broken your vow a hundred times. Come, come again, come”

(Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel)

 • “If you want money more than anything, you’ll be bought and sold whole of your life.”

(Eğer parayı her şeyden daha çok istiyorsan, hayatın boyunca satın alınır ve satılırsın.)

 • “With an uneducated person be silent as a book.”

(Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.)

 • “Yesterday I was cleaver, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.”

( Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün bilgeyim, kendimi değiştiriyorum.)

 • “Do not think of yourself as a drop in the ocean. You are a vast ocean in a drop.”

(Kendini okyanusta bir damla sanma. Bir damlanın içinde kocaman bir okyanussun.)

 • “Beautiful days do not come to you. You must walk towards them.”

(Güzel günler sana gelmez. Sen onlara yürüyeceksin.)

 • “Raise your words, not your voice. It is rain that grows flowers, not thunder.”

(Sözlerini yükselt, sesini değil. Çiçekler büyür, gök gürültüsü değil.)

 • “Give your weakness to one who helps.”

(Güçsüzlüğünü yardım eden birine ver.)

 • “You were born with wings, why prefer to crawl through life?”

(Kanatlı olarak doğdun, neden yaşam boyunca sürünmeyi seçesin?)

 • “Find the sweetness in your own heart, then you may find the sweetness in every heart.”

(Kendi kalbindeki tatlılığı bul, sonra her kalpteki tatlılığı bulabilirsin.)

 • “Don’t grieve. Anything you lose comes round in another form.”

(Üzülme. Kaybettiğin her şey başka bir biçimde ortaya çıkar.)

 • “You can only touch the sky from the heart.”

(Sadece kalpten gökyüzüne dokunabilirsin.)

 • “Be like melting snow – wash yourself of yourself.”

( Eriyen kar gibi ol, kendini kendinle yıka! )

 • “If you are irritated by every rub, how will you be polished?”

(Her sürtünmeden rahatsız olursan, nasıl cilalanacaksın?)

 • “It’s your road and yours alone. Others may walk it with you, but no one can walk it for you.”

(Bu senin ve yalnız senin yolundur. Başkaları seninle yürüyebilir, ama kimse senin için yürüyemez.)

 • “Let yourself be silently drawn by the stronger pull of that which you really love.”

(Kendinizi, gerçekten sevdiğiniz kişilerin güçlü çekimine sessizce bırakın)

 • “Escape from the black cloud that surrounds you. Then you will see your own light as radiant as the full moon.”

( Seni saran kara buluttan kaç. O zaman kendi ışığını dolunay kadar parlak göreceksin.)

 • “Goodbyes are only for those who love with their eyes; for those who love with heart and soul there is no separation.”

(Hoşçakallar sadece gözlerini sevenler içindir; Kalp ve ruhu sevenler için ayrılık yoktur.)

 • “When you do things from your soul, you feel a river moving in you, a joy.”

( Ruhun ile bir şeyler yaptığında, içinde bir nehrin içinde sevinçle hareket ettiğini hissedersin)

 • “Where there is ruin, there is hope for a treasure.”

(Harabenin olduğu yerde bir hazine için umut vardır.)

 • “We come spinning out of nothingness, scattering stars like dust.”

(Hiçlikten dönüyoruz, toz gibi yıldızları saçıyoruz.)

 • “Do not be sad! God gives hope in the most helpless moments. Do not forget! The most violent of the rain comes from the darkest clouds.”

( Üzülme! Çünkü yаrаdаn umudu en çаresiz аnlаrdа yollаr. Unutmа! Yаğmurun en şiddetlisi en kаrа bulutlаrdаn çıkаr.)

 • “We carry inside us the wonders we seek outside us.”

(İçimizde, dışımızda aradığımız mucizeleri taşırız.)

 • “Be like a tree and let the dead leaves drop.”

( Bir ağaç gibi ol ve ölü yapraklarının düşmesine izin ver.)

 • “Don’t get lost in your pain, know that one day your pain will become your cure.”

(Acının içinde kaybolma, bil ki bir gün acın senin tedavin olacak.)

 • “Be empty of worrying. Think of who created thought! Why do you stay in prison when the door is so wide open?”

( Endişe etmeyi bırak. Düşünceyi kimin yarattığını düşün. Kapı sonuna kadar açıkken neden hapiste kalasın?)

 • “Lovers don’t finally meet somewhere. They’re in each other all along.”

( Aşıklar sonunda bir yerlerde buluşmazlar. Onlar her zaman birbirlerinin gönüllerindedir)

 • “Love is a river. Drink from it.”

( Aşk bir nehirdir. Suyunu için )

 • “Your task is not to seek for love, but merely to seek & find all the barriers within yourself that you have built against it.”

( Senin görevin aşkı aramak değil, ancak onunla aranda kurduğun engelleri aramak ve bulmaktır.)

 • “Wherever you are, and whatever you do, be in love.”

( Nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın, aşık olun)

 • “Love; not as much as you think. It is as much as you burn”

( Aşk; sаndığın kаdаr değil, yаndığın kаdаrdır)

 • “Love is the bridge between you and everything.”

(Aşk seninle her şeyin arasındaki köprüdür.)

 • “We are born of love; Love is our mother.”

(Aşktan doğduk; aşk bizim annemizdir)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

3 × 3 =