Mavi ile İlgili İngilizce Sözler – Türkçe Anlamları ile

Bu sayfamızda mavi ile ilgili İngilizce sözleri ve Türkçe anlamlarını paylaşıyoruz. Mavi renk ile ilgili İngilizce sözleri beğenerek okumanız dileğiyle..

Mavi ilgili söylenmiş en güzel İngilizce sözler şunlardır:

 • “Blue has no dimensions, it is beyond dimensions.” – Yves Klein

(Mavinin boyutları yoktur, boyutların ötesindedir. – Yves Klein)

 • “Blue is the closest color to truth.” -Steven Tyler

(Mavi, gerçeğe en yakın renktir. -Steven Tyler)

 • “Life is simple, it’s either cherry red or midnight blue.” – Lou Gramm

(Hayat basittir, kiraz kırmızısı veya gece mavisidir. – Lou Gramm)

 • “The sun is up, the sky is blue It’s beautiful, and so are you.” – John Lennon

(Güneş doğuyor, gökyüzü mavi. Çok güzel ve sen de öyle. – John Lennon)

 • “Blue color is everlastingly appointed by the deity to be a source of delight.” — John Ruskin

(Mavi renk ebedi bir zevk kaynağı olarak tanrı tarafından atanmıştır. – John Ruskin)

 • “Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true.” – Judy Garland

(Gökkuşağının üzerinde bir yerde, gökyüzü mavidir ve hayal etmeye cesaret ettiğiniz rüyalar gerçekten gerçekleşir. – Judy Garland)

 • “A certain blue enters your soul.” – Henri Matisse

(Net bir mavi ruhunuza işler. – Henri Matisse)

 • “I found the peace of blue in your eyes”

(Ben mavideki huzuru gözlerinde buldum.)

 • “If there was a color of hope, it would be blue; like the sea, endless like the sky”

(Umudun bir rengi olsaydı mavi olurdu; deniz gibi, gökyüzü gibi sonsuz.)

 • “Blue! More than a color. A sky with no end, a sea full of hope…”

(Mavi, bir renkten daha fazlası, sonsuz bir gökyüzü, umut dolu bir deniz)

 • “The sky, the sky beyond the door is blue.” – Ryan Stiles

(Gökyüzü, kapının ötesindeki gökyüzü mavidir. – Ryan Stiles)

 • “I’m a “blue sky thinker” and dream big.” – Hilary Knight

(Ben “mavi gökyüzü düşünürüyüm” ve büyük hayal ederim. – Hilary Knight)

 • “Let the blue sky meet the blue sea and all is blue for a time.” -Moncy Barbour

(Mavi gökyüzünün mavi denizle buluşmasına izin verin ve hepsi bir süre mavi renkte olsun. -Moncy Barbour)

 • “It’s calm under the waves in the blue of my oblivion.” – Fiona Apple

(O kayıtsızlığımın mavisindeki dalgaların altında sakin. – Fiona Apple)

 • “How sweet to be a cloud. Floating in the Blue!” – A. A. Milne

(Bulut olmak ne kadar da tatlı. Mavide Yüzmek! – A.A. Milne)

 • “Blue is therefore most suitable as the color of interior life.” – William H. Gass

(Mavi bu nedenle iç yaşamın rengi olarak en uygun olanıdır. – William H. Gass)

 • “I never get tired of the blue sky.” – Vincent Van Gogh

(Mavi gökyüzünden asla bıkmam. – Vincent van Gogh)

 • “But the sky was never quite the same shade of blue again.2 – Anne Rice

(Fakat gökyüzü bir daha asla aynı mavinin gölgesinde değildi. – Anne Rice)

 • “No water, no life. No blue, no green.” – Sylvia Earle

(Su yok, hayat yok. Mavi yok, yeşil yok. – Sylvia Earle)

 • “We are a blue planet and an ocean world.” – Nainoa Thompson

(Biz mavi bir gezegen ve okyanus bir dünyayız. – Nainoa Thompson)

 • “The sky isn’t always blue. The sun doesn’t always shine. So it’s okay to fall apart sometimes, but always remember to get up again.”

(Gökyüzü her zaman mavi değildir. Güneş her zaman parlamaz. Bu yüzden bazen ayrılmak sorun değil, ama her zaman tekrar kalkmayı unutmayın.)

 • “Visualize this thing that you want, see it, feel it, believe in it. Make your mental blue print, and begin to build.” -R Collier

(İstediğiniz şeyi görselleştirin, görün, hissedin, ona inanın. Zihinsel mavi baskınızı yapın ve inşa etmeye başlayın. -R Collier)

 • “Somewhere in my heart there is a star that shines for you, silver splits the blue, love will see you through.” – Roddy Frame

(Kalbimin bir yerinde senin için parlayan bir yıldız var, gümüş maviyi böler, aşk seni görecek. – Roddy Frame)

 • “But baby, I’ll wipe away those bitter tears, I’ll chase away those restless fears, that turn your blue skies into grey.” – Mark Knopfler

(Ama bebeğim, o acı gözyaşlarını sileceğim, mavi gökyüzünü griye çeviren huzursuz korkuları kovalayacağım. – Mark Knopfler)

 • “…suddenly someone will stare in the window, looking outside at the sky that had never been blue… “ – The Rasmus

…aniden biri pencereye bakıp, hiç mavi olmamış gökyüzüne baktığında… – The Rasmus

 • “Blue is the male principle, stern and spiritual. Yellow the female principle, gentle, cheerful and sensual. Red is matter, brutal and heavy and always the colour which must be fought and vanquished by the other two.” – Franz Marc

(Mavi, erkek prensibidir; sert ve manevidir. Kadın prensibi sarı, nazik, neşeli ve şehvetlidir. Kırmızı maddedir, acımasız ve ağırdır; ve daima diğer ikisi tarafından dövülmesi ve kaybolması gereken renktir. – Franz Marc

 • “Dreams are blue, lives are black.”

(Hayaller mavi, hayatlar siyah.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

18 − five =