Kemal Tahir sözleri

Bu sayfamızda Türk edebiyatının en üretken roman yazarlarından birisi olan Kemal Tahir sözlerini ve alıntılarını derledik. Hepsi birbirinden güzel, anlamlı olan Kemal Tahir’in özlü sözlerini beğenerek okumanız dileğiyle…

Kemal Tahir’in güzel sözleri

Kemal Tahir’in en güzel sözlerinden bazıları şunlardır:

 • Bir yerde okumuştum. İnsanlar acıya sevinçten daha fazla dayanıyorlar.
 • Ne demiş Köroğlu’nun babası? “Biz kör olduysak, dünyanın da bakılacak suratı kalmadı ya…
 • Çocuk, yirmi beş yaşına kadar babasıyla anasını saygıyla sever, yirmi beşten sonra yargılar, daha sonra da bağışlar.
 • Ne çok şey bilmiyorum. Cehaletime dehşetli düşmanım.
 • Çürüdük hepimiz… Çürüdüğümüzün farkına varmadan çürüdük!
 • İnsan bir kere tek başına kalmaya görsün! Nerde olsa tek başınadır.
 • Umudunu yitiren, her şeyi yitirmiş olur.
 • Açlık için birçok şeyler yazılmıştır. Galiba hepsini tok adamlar uydurmuş.
 • Aslında dünya çabalama dünyası… Ademoğluna rahat yazılmamış.
 • Ne kadar fazla zannedersek o kadar fazla yanılıyoruz.
 • Dünyada sormaktan başka ödevi var mıdır insanoğlunun? Hayır, yoktur. Çünkü bulmaktan başka ödevi yoktur. Bulamadığımızdan sorarız.
 • Neyi niçin aradığını önceden bilemiyorsan, hiçbir yerde, hiçbir şeyi bulamazsın. Yanıldığının ispatını bile.
 • Alçak insanlar yükseldikçe alçaklıkları da o ölçüde artıyor.
 • Eski zaferlerden çok bahsediliyorsa, artık yeni zafer ümidi kalmamış demektir.
 • Aslanın ölüsüne karşı söylenenler, dirisine karşı söylenemeyenlerdir.
 • Görmek bile nispidir. Kaşınan yeri parmak, gözden iyi görür.
 • Yığını anlamak insanı anlamak değildir. İnsanı anlamayınca yığını anlıyorum sanmak, kendini aldatmaktır.
 • Birinin sözü öbürünü tutmuyor, en güvenilir dostlar, dün söylediklerini bugün unutuyordu.
 • Değişmez kabul ettiğin gerçeklerin yanında, karşısında, önünde,  arkasında başka gerçeklerinde olabileceğini hiçbir zaman unutma!
 • Kimseye kitap tavsiye etmem. Eğer tavsiye ettiğim kitaba layıksa, onu araya araya kendisi bulur. Layık değilse hediye etsem okumaz, hatırım için okusa da anlamaz.
 • İki çeşit insanla konuşmağa doyulmaz. Ya hakikaten basit; yahut da, hakikaten âlim olmalı.
 • Yüzmek, balık taklidi yapmaktır.
 • Saadetler kaybedilince, saadet olduklarını anlarız.
 • İyi ama, dünyada bu kadar taze umut varken… Umut bu kadar bolken… Umut doğup yeni umutlar doğurarak durmadan artarken bize umutsuzluk nereden geliyor?
 • Geçer ama, deler de geçer…
 • Kadın her zaman aklıyla, namusuyla, merhametiyle, cesaretiyle güzeldir. Boya ile ipekle hele etiyle, cilvesiyle değil…
 • Doğruyu demek yiğitlikse ardından geleceklere dayanmak da yiğitliktir.
 • Teslim olmak başka şey, esir düşmek başka. Seni sevmek başka bir şey. Hürriyet uğrunda dövüşmek başka.
 • Sen şiir yazarsın, ben aşk romanı yazarım.
 • Bu herkeste böyle midir? Çocuk sevgisinde biraz aşk, sevgiliyi sevmede biraz acıma…
 • Aşk mı, kin mi, boş vermek mi? Hasret mi, murada ermek mi? Ne kalacak ikimizden?
 • Hasretini çekmiyorsam kahrolayım.
 • Bilgi gücüyle deniz derinlerinde, aşk gücüyle gök yücelerinde gezinir.
 • Kadın milletinin yüzde doksan dokuzu güvenden başka hiçbir şey istemiyor. Aşk maşk, para mara, güzellik müzellik hep laf… Kadın kısmı yalnız güvenlik arar.
 • “Aşkın gözü kör” derler. Yalan. Bilakis aşkın gözü sarı ekin tarlasında yürüyen sarı karıncayı gece karanlığında olsa görüyor.
 • Aşk yiğitlerin oyunudur.
 • Aşk onu, işte gözlerinin önünde, birkaç manasız kelimeyle korkunç hakikatten koparıp götürüyordu. Bu öyle feci bir aldatmaydı ki katı lüzumuna rağmen alçaklığı fark etmemek de imkânsızdı.
 • Ne tuhaf şeyler yazıyorum sana sevgilim. Seni seviyorum diye telgraf çekmek varken…
 • Dünya çilesinden kaçamazsın. İstersen dünyanın en zengin adamının kızı ol; servet, insanı çileden korumaz.
 • Bir devletin gideri gelirini aştı mı, rezilliği Hızır peygamber gelse önleyemezmiş. Rüşvetin, soygunun, töresizliğin, utanmazlığın kaynağı budur.
 • Gerçek kendisini zor teslim eder, çünkü canlıdır, değişkendir. Canlı ve değişken olduğu için de bir kere teslim alınınca sürgit, elimizde kalmaz. Bu sebeple gerçekle girişilecek savaşın sonu yoktur. Bu savaşın zaferi sürekliliğindendir.
 • Çöküntü devirlerinin en açık ispatı, iktidarın artık idare edemez hale gelmesidir.
 • İnsanın başına bu memlekette her şey gelir, bunların en önünde akıl almaz alçaklık, en sefil kişisel çıkar, en korkunç aptallık vardır.
 • Dışarıya yağmur yağıyordu. Dünya daralmış, bir pencerelik kalmıştı. Islak ağaçlarla dolu bir pencerelik dünya.
 • İnsanoğlunun dünyada başvurduğu en umutsuz, en aptalca iş sorumluluktan kaçmaya çabalamasıdır. Çünkü sorumluluktan kaçması, insanın kendine ve topluma karşı işleyebileceği en sefil suçtur.
 • “Sen açlığı bilir misin?” “İyi bilirim!” dedi. “Öyleyse merhamet etmesini de bilirsin…”
 • Korkuların bulunduğu yerde, bildiğimiz toplumsal suçluluk duyguları vardır. Eğer bu böyle olmasa, bütün bir toplumu delilikle, ruh hastalığına tutulmuşlukla nitelemek gerekir.
 • Kafama üşüşen karanlık düşünceler arasında bunaldım.
 • Artık insanlardan değil kendimden iğreniyorum.
 • Hiçbir şeyin sahicisi rahatça bulunmuyor.
 • Çünkü aslında kendimizi acılara gene kendimiz sürüyoruz.
 • Evet. . . Güvenin fazlası iyi değil. . . Şımarıklık verir, hantallık, hatta tembellik verir…
 • Artık hayatı bırakmak, ölüme sığınmak gerekiyor…
 • İnsanın en güçlü yönü alışması… En güçsüz yönü de bu…
 • Kitap olmayınca aktan kara, eğriden doğru ayrılmaz.
 • Bir memlekette halkın kahramanlık anlayışı eşkıyadan yukarı çıkmamışsa, o memlekette insanların çoğunluğu soyguna yatkın demektir.
 • Bir romancı kendisini gündelik olayların, dünyada olup bitenlerin dışında tutma gücüne sahip olmalıdır. Eğer bu gücü elde edemezse bütün çalışmaları altüst olur.
 • Türk insanının temsil ettiği insanlık değerleri, dünyada çok az milletin insanlarına nasip olmuş güçtedir.
 • Tarihimizi iyice bilmeden bugün ne olduğumuzu, yarın nereye doğru yönelebileceğimizi bilmek imkânsızdır.
 • Öldükten sonra da bu acılar sürerse diye ödüm kopuyor! Acı çeken gövde mi ruh mu? Bunu kesinlikle bilmek ne büyük mutlulukmuş!
 • Şimdiden okuma-yazma tehlikeli, şüpheli sayılmaya başladığına göre, herhalde böyle yalınkat böyle insanlıktan, şefkatten nasipsiz bir devir pek uzakta olmasa gerek.
 • Bizim memleket ıstıraba katlanmasını iyi beceriyor da ona karşı gelmesini beceremiyor.
 • Batı’ya karşı duran herkes vatanseverdir.
 • Anadolu, Türk dehasının en büyük eseridir.
 • Tarihsiz toplumların büyük sanatı olmaz. Elli yıllık tarihle sanat olmayacağı gibi, uydurma tarihle de sanat yapılamaz.
 • Tarihten kaçmak, namustan, doğruluktan, bilgiden kaçmaktır.
 • Sanatçının politika yapması, iyi sanat yapmasıyla mümkündür.
 • Sanata en büyük sahtecilik, milli kalıplara yabancı özler doldurmakla olur.
 • Bir sanatçı, eserlerinde aramayı bırakıp hissettiği ve düşündüğü şuurla ifadeye başlamışsa kendisini bulmuş demektir.
 • Kötü politikacı, politikanın içine rahatça yerleşen, giderek onun pisliklerinden zevk almağa başlayan heriftir.
 • Bir sanat tarihi için en büyük tehlike, sadece şekiller ve meseleler tarihi haline gelmesidir. Çünkü sanat eserleri sadece şekiller ve meseleler için meydana getirilemez. Çok daha önemli olarak dünya görüşlerini, yaşama şartlarını, inançlar ve bilinçleri yansıtırlar.
 • Gerçekten uzak düştüğümüzü, gerçek olaylar bile bize anlatamıyorlarsa, rezilliğimizi hiçbir kuvvet, hiçbir palavra örtbas edemez.
 • Sanat, bir küçücük kaytarmacı, devşirme bunaltı ilacı, gönül eğlencesi, çocuk oyuncağı değildir.
 • Sanatta önemli olan, bir kelimenin şöyle veya böyle söylenmesi değil, neyi anlatmakta oluşudur. Biz, insanlarımızın hangi seslerle konuştuğunu değil, neler söylemek istediklerini, dünyayı nasıl gördüklerini merak etmeliyiz.
 • Şiir gerçek mahiyette müzikten ayrılamaz.
 • Türk’ün bağlanacağı inanç, Allah korkusundan değil, Allah sevgisinden gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

17 + eighteen =