Karl Marx Sözleri: Sevgi, Aşk, Felsefi, Din ile İlgili

Bu sayfamızda Alman filozof Karl Marx sözlerini ve alıntılarını derledik. Dünya tarihinin en ünlü filozoflardan biri olan Karl Marx’ın güzel, anlamlı, felsefi sözlerini ilgiyle okumanızı dileriz. En sonuna da İngilizce Karl Marx sözlerini derledik…

Karl Marx’ın en güzel sözlerinden bazıları şunlardır:

 • “Eğer sevgi üretmiyorsa yüreğiniz, başarılı bir üretici değilsiniz.”
 • “Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır.”
 • “Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir.”
 • “Görünen, gerçek olsaydı bilime gerek kalmazdı.”
 • “Gelişim, kadınların sosyal konumuyla ölçülür.”
 • “İntihar insanın kendi varoluşu üzerine söyleyeceği son sözdür.”
 • “İnsanlık tarihinin ortak noktası, çalışanların hep yoksul olması, çalışmayanların zenginleşmesidir.”
 • “İktidarlar toplumların yansımasıdır.’
 • “Bütün tarih, sınıf mücadelesinin tarihidir.”
 • “Doğru olduğunu bildiğin yolda ilerle kim ne derse desin. Normal olduğu söylenen her şeye kuşkuyla yaklaş!”
 • “Tarihte bazı şeyler iki kere olur. Birincisinde trajedi, ikincisinde komedi.”
 • “İnsanın, sermaye birikimiyle, ilk yabancılaşması doğaya karşı olmuştur.”
 • “İnsan kalmanın tek yolu, insanlık dışı bu sisteme karşı savaşmaktır.”
 • “Deneyimle sabittir ki, en mutlu insan en çok insanı mutlu edendir.”
 • “Kapitalistleri iktidarda tutan sihir, işçiler arasındaki bölünmedir.”
 • “Ne kadar çok sermaye biriktirirseniz o kadar az üretirsiniz.”
 • “Sevgiyi ancak sevgiyle, güveni ancak güvenle değiş tokuş edebilirsiniz.”
 • “Hayvan olmak istiyorsan çok kolay. İnsanlığın acılarına sırt çevirmen ve yalnızca kendi postuna özen göstermen yeterli.”
 • “Para bizzat cemaat olduğundan, karşısında başka cemaatlere tahammül edemez.”
 • “Celladını, kurtarıcısı olarak gören bir toplum, kasabın bıçağını yalayan bir danaya benzer.”
 • “İnsanların varlığını belirleyen bilinçleri değil, bilinçlerini belirleyen yaşamlarıdır.”
 • “Tarih namına birazcık bilgisi olan herkesin malumudur ki büyük sosyal değişiklikler kadın heyecanı olmadan mümkün olmaz.”
 • “Özel mülkiyetin egemen olduğu yerde, insanların ilişkisi ve kadın erkek ilişkisi bir ticarete dönüşür.”
 • “İnsanları tanımak istiyorsanız, onlara küçük iktidarlar verin.”
 • “Bir düşüncenin başına gelebilecek en büyük talihsizlik, onu savunur gibi yapanların içini boşaltmasıdır.”
 • “Bir kimsenin özgür olarak gelişmesi, herkesin özgür olarak gelişmesinin şartıdır.”
 • “Tüm dünya işçileri birleşin!  Zincirlerinizden başka kaybedeceğiniz bir şey yok.”
 • “Filozoflar dünyayı çeşitli şekillerde sadece yorumlamışlardır. Önemli olan nokta onu değiştirmektir.”
 • “Kapitalist devlet burjuvazinin muhasebe örgütüdür.”
 • “Toplumsal reformlar; asla güçlünün zayıflığından ötürü değil, her zaman zayıfın gücünden ötürü gerçekleşir.”
 • “Hadi oradan! Son sözler yeterince laf edememiş aptallar içindir!”
 • “Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser.”
 • “Yoksulluğu azaltmadan zenginliği arttıran ve suç işleme bakımından, sayılardan daha hızlı artış gösteren bir toplumsal sistemin özünde çürümüş bir şeylerin olması gerekir.”
 • “Altyapı, üstyapıyı belirler.”
 • “İnsanın yaptığı en büyük duygusal devrim, utanma duygusudur.”
 • “Kapitalizm insanın kirinden, terinden, kanından beslenir.”
 • “Kalpleriniz sevgi üretmiyorsa, iyi bir emekçi değilsiniz.”
 • “Kara tenlinin emeği damgalandığı müddetçe beyaz tenlinin emeği özgürleşemez.”
 • “İnsanın insan tarafından sömürülmesi ortadan kaldırıldığı ölçüde, bir ulusun başka bir ulus tarafından sömürülmesi de ortadan kaldırılmış olacaktır.”
 • “İşçinin kendisi için ürettiği şey, dokuduğu ipek, madenden çıkardığı altın, yaptığı saray değildir. Kendisi için ürettiği şey, ücrettir.”
 • “İyi görünen bir insan olmak talih işidir; ama okuyup yazabilmek doğadan gelir.”
 • “Herkes başkasının üzerinde dışsal bir egemenlik kurup kendi bencil gereksemelerini doyurmaya bakar.”
 • “Dostlarla ortak yaşamdır, insana yakışan.”
 • “Kullanılmayan makineler sermaye değildir.”
 • “Özel mülkiyete son vermek istememiz karşısında dehşete kapılıyorsunuz. Oysa sizin bugünkü toplumunuzda, özel mülkiyet halkın onda dokuzu için daha şimdiden yok edilmiş bulunuyor; özel mülkiyetin bir avuç insan için var olmasının tek nedeni, o onda dokuz için hiç var olmamasıdır.”
 • “Kapitalist toplum rekabet toplumudur. Zayıf tüccar ve sanayiciler yok olurlar.”
 • “Ölesiye çalışarak kazanma hırsı, başarı güdüsü ve sahip olma tutkusu, ekonomik etkinlikleri insan yaşamının ana hedefi ve amacı haline getirerek, insanın doğal yaşamdan ve ahlaki değerlerden uzaklaşmasına neden olur.”
 • “Komünizmin ayırt edici özelliği, genel olarak mülkiyete son vermek değil, burjuva mülkiyetine son vermektir.”
 • “Ulus, özgür metinleri yasadışı olarak nitelemeye zorlanırsa, yasadışı olanın özgür, özgürlüğün yasadışı ve esaretin yasal olduğunu kabullenmeye alışır.”
 • “Nesneler dünyasındaki değer artışı insanlar dünyasındaki değer düşüşü ile doğru orantılıdır.”
 • “İnsanoğlu önüne çıkan sorunlara çözüm arar.”
 • “Endüstriyel olarak daha gelişmiş ülke, daha az gelişmiş ülkelere yalnızca kendi geleceğinin imgesini gösterir.”
 • “Beş duyunun oluşumu, tüm dünya tarihinin günümüze kadar bir emeğidir.”
 • “Ben kitapları yutmaya mahkum olan bir makineyim.”
 • “Hepiniz farkındasınız. Para da, toprak da, kanun da, fikir de, din de, bu ülkede her şey, sermayedarlara hizmet ediyor.”
 • “Gereklilik bilinçlenene kadar kördür. Özgürlük, gerekliliğin bilincidir.”
 • “İnsanı insan yapan dış dünyayı değiştirmesi değil, dış dünyayı değiştirirken kendini de değiştirmesidir.”
 • “Ne kadar az yer, içer, kitap okursan; tiyatroya, dansa, meyhaneye ne kadar az gidersen; ne kadar az düşünür, sever, kuram yaratır, şarkı söyler, resim ve eskrim yaparsan, o kadar fazla sermaye biriktirirsin. Hazinen öyle büyür ki ne böcekler ne de toprak onu yok edemez. Ne kadar az kendin olursan, o kadar çoğa sahip olursun; kendi hayatını daha az yaşadıkça, yabancılaşmış hayatını uzaklaşmış varlığını o kadar çok yaşarsın.”
 • “Sadece niceliksel farklılıklar, belli bir noktanın ötesinde, niteliksel değişikliklere geçer.”
 • “Tüm toplumların bugüne kadarki tarihi, sınıf savaşımlarının tarihidir.”
 • “Eğer ipekböceği, varlığını bir tırtıl olarak sürdürmek için koza örseydi, tam bir ücretli işçi olurdu.”
 • “Ben mal değilim, insanım. Değerlendirilmek değil; insanca değerli olmak, yaşamak istiyorum.”
 • “Zaman her şey, insan hiçbir şeydir; insan olsa olsa zamanın enkazıdır.”
 • “Astığımız son kapitalist bize ipi satan kişi olacak.”
 • “Kitaplarım, onları yazarken içtiğim tütünün bile parasını karşılamadı.”
 • “Geçmiş kuşakların geleneği, yaşamın beynindeki Alpler gibi ağır basar.”
 • “Ölüm cezasına çarptırılmak iş bulmaktan daha kolaydır.”
 • “Bir bütün olarak toplum, iki büyük düşman kampa giderek daha fazla ayrılıyor.”
 • “Her dev kendinden sonra bir cücenin, her deha yobaz bir cahilin yolunu açar.”
 • “Proleterlerin zincirlerinden başka yitirecekleri bir şey yoktur. Oysa kazanacakları koskoca bir dünya vardır.”
 • “Dağınık olan sistem değil, sistemin çarkları haline dönüşmeye meyilli olan insan aklı.”
 • “Eğer intihardan birisi suçlanacaksa, suçlanması gereken geride kalan insanlardır, çünkü̈ bu güruh arasında intihar eden insan için uğruna hayatta kalmayı hak edecek bir kişi bile yoktur.”
 • “Radikal olmak, işleri kökten kavramaktır.”
 • “Her kurtuluş, insan dünyasının ve insanla insan ilişkilerinin bir restorasyonudur.”
 • “Toplum bireylerden oluşmaz, ancak bu bireylerin içinde bulunduğu ilişkilerin toplamını ifade eder.”
 • “Dünyada çok kadın var, kimileri de çok güzel ama ben, her bir hattı, hatta her bir kırışığı bana hayatımın en büyük ve en tatlı anılarını hatırlatan bir yüzü bir daha nerede bulabilirim?”
 • “Sevgi yalnız bir insana bağlılık değildir. Kişi yalnız bir kimseyi seviyor, başka her şeye karşı ilgisiz kalıyorsa sevgisi sevgi değil, genişletilmiş bencilliktir.”
 • “Hiç bir romantizme kapılmadan size kesinlikle söyleyebilirim ki, tepeden tırnağa ve hem de ciddi olarak aşığım.”
 • “Sevgiliye olan aşk, insanı yeniden insan yapıyor.”
 • “Aşk her türlü fedakarlığı gerektirir, ama aşkından vazgeçme fedakarlığı ancak bir korkağa yakışır.”
 • “Karşılığında sevgi uyandırmadan seviyorsanız, yani sevgi olarak sevginiz karşılıklı sevgi yaratmıyorsa; seven bir kişi olarak dışavurumunuzla kendinizi sevilen bir kişi yapamıyorsanız, sevginiz güçsüzdür, bu bir talihsizliktir.”
 • “Din, bunalmış mahlukun iç çekişi, merhametsiz bir dünyanın ruhu ve aynı zamanda akılsız bir çağın aklıdır. Din halkın afyonudur.”
 • “Din duyuları uyuşturan ve onları acıya karşı dayanıklı kılan bir uyuşturucu gibidir.”
 • “Dini dünya, gerçek dünyanın refleksinden başka bir şey değildir.”
 • “Din, insan aklının anlayamadığı oluşumlarla başa çıkma konusundaki güçsüzlüğüdür.”
 • “Halkın mutluluğu için ilk şart, dinin ortadan kaldırılmasıdır.”

Karl Marx’ın İngilizce sözleri

 • “The philosophers have only interpreted the world, in various ways. The point, however, is to change it.”

( Filozoflar dünyayı sadece çeşitli şekillerde yorumladılar. Ancak amaç, onu değiştirmektir.)

 • “Reason has always existed, but not always in a reasonable form.”

(Sebep her zaman var olmuştur, ancak her zaman makul bir biçimde değildir.)

 • “I am nothing but I must be everything.”

(Ben bir hiçim ama her şey olmalıyım.)

 • “Go on, get out! Last words are for fools who haven’t said enough!”

(Hadi, çık dışarı! Son sözler, yeterince söylememiş aptallar içindir!)

 • “Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.”

(Din, bunalmış mahlukun iç çekişi, merhametsiz bir dünyanın ruhu ve aynı zamanda akılsız bir çağın aklıdır. Din halkın afyonudur.)

 • “The proletarians have nothing to loose but their chains. They have a world to win.”

(Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yoktur. Kazanacakları bir dünya vardır)

 • “Communism is the riddle of history solved, and it knows itself to be this solution.”

(Komünizm çözülen tarihin bilmecesidir ve kendisini bu çözüm olarak bilir.)

 • “Every opinion based on scientific criticism I welcome.”

(Bilimsel eleştiriye dayanan her düşünceyi memnuniyetle kabul ediyorum.)

 • “Workers of the world unite; you have nothing to lose but your chains.”

(Dünya işçileri birleşin; zincirleriniz dışında kaybedeceğiniz hiç bir şey yok.)

 • “Ignorance never yet helped anybody.”

(Cehalet hiç kimseye yardım etmedi.)

 • “Moments are the elements of profit.”

(Anlar, kârın unsurlarıdır.)

 • “The education of all children, from the moment that they can get along without a mother’s care, shall be in state institutions.”

(Tüm çocukların eğitimi, anneleri olmadan bakılabildikleri andan itibaren devlet kurumlarında olmalıdır)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

10 + fifteen =