Karanlık ile İlgili İngilizce Sözler

Bu sayfamızda karanlık ile ilgili İngilizce sözleri derledik. İngilizce karanlık sözlerinin hemen altlarında da Türkçe anlamlarını paylaştık. Umarız beğenerek okursunuz.

Karanlık ile ilgili en güzel İngilizce sözler şunlardır:

 • “When darkness falls, beauty is lit from within.” – Johnathan Jena

(Karanlık çöktüğünde, güzellik içeriden aydınlatılır. – Johnathan Jena)

 • “Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.” – Martin Luther King

(Karanlık karanlığı dışarı atamaz; bunu sadece ışık yapabilir. Nefret nefreti dışarı alamaz; bunu sadece aşk yapabilir. – Martin Luther King)

 • “Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darknesses of other people.” – Carl Jung

(Kendi karanlığınızı bilmek, diğer insanların karanlıklarıyla başa çıkmak için en iyi yöntemdir. – Carl Jung)

 • “Look at how a single candle can both defy and define the darkness.” – Anne Frank

(Tek bir mumun karanlığa nasıl meydan okuyabileceğini ve tanımlayabileceğini görün. – Anne Frank)

 • “Darkness approaches from outside. I feel no light inside me strong enough to resist it.” – Christopher Pike

(Karanlık dışarıdan yaklaşıyor. İçimde ona direnecek kadar güçlü bir ışık hissetmiyorum. – Christopher Pike)

 • “There isn’t enough darkness in all the world to snuff out the light of one little candle.” – Robert Alden

(Tüm dünyada küçük bir mum ışığını yakacak kadar karanlık yoktur. – Robert Alden)

 • “Darkness of slumber and death, forever sinking and sinking.” – Henry Wadsworth Longfellow

(Uyuklama ve ölüm karanlığı, sonsuza dek batıyor ve batıyor. – Henry Wadsworth Longfellow)

 • “Fear grows in darkness; if you think there’s a bogeyman around, turn on the light.” – Dorothy Thompson

(Korku karanlıkta büyür; eğer etrafta bir öcü olduğunu düşünüyorsanız ışığı açın. – Dorothy Thompson)

 • “You can’t study the darkness by flooding it with light.” – Edward Abbey

(Karanlığı ışıkla doldurarak inceleyemezsiniz. – Edward Abbey)

 • “Truly, it is in the darkness that one finds the light, so when we are in sorrow, then this light is nearest of all to us.” – Meister Eckhart

(Gerçekten, karanlıkta kişi ışığı bulur, bu yüzden üzüntüdeyken, bu ışık hepimize en yakındır. – Meister Eckhart)

 • “I said to my soul, be still, and wait…So the darkness shall be the light, and the stillness the dancing.” – T.S. Eliot

(Ruhuma dedim, dur ve bekle … Yani karanlık ışık ve dansın durgunluğu olacak. – TS Eliot)

 • “Darkness and night are mothers of thought.” – Dutch Proverb

(Karanlık ve gece düşünce anasıdır. – Hollanda Atasözü)

 • “It was the possibility of darkness that made the day seem so bright.” – Stephen King

(Günün bu kadar parlak görünmesini sağlayan karanlığın olasılığıydı. – Stephen King)

 • “Only in the darkness can you see the stars.” – Martin Luther King Jr.

(Yıldızları sadece karanlıkta görebilirsiniz. – Martin Luther King Jr.)

 • “I have learned things in the dark that I could never have learned in the light, things that have saved my life over and over again, so that there is really only one logical conclusion. I need darkness as much as I need light.”  – Barbara Brown Taylor

(Karanlıkta hiç öğrenemediğim, hayatımı tekrar tekrar kurtaran şeyler olduğunu öğrendim, böylece gerçekten tek bir mantıksal sonuca ulaştım. Işığa ihtiyacım kadar karanlığa da ihtiyacım var. – Barbara Brown Taylor)

 • “Dark, dark! The horror of darkness, like a shroud, wraps me and bears me on through mist and cloud.” – Sophocles

(Karanlık, karanlık! Karanlığın dehşeti, bir örtü gibi, beni sarar ve bir sis bulutunun içinden geçirir. – Sofokles)

 • “A stranger’s soul is like a dark forest.” – Russian Proverb

(Bir yabancının ruhu karanlık bir orman gibidir. – Rus Atasözü)

 • “Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.” – Yoda

(Korku karanlık tarafa giden yoldur. Korku öfkeye; öfke nefrete; nefret acıya yol açar. – Yoda)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

19 + ten =