İngilizce Sözler ve Anlamları: Tam Karşılıkları ile!

Bu sayfamızda en güzel, en anlamlı, en özlü İngilizce sözler ve anlamlarına yer veriyoruz. Bu sözleri Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp paylaşımlarınızda kullanılabilirsiniz. Çok fazla seçenek sunacağız. İçinde mutlaka hoşunuza giden ünlü İngilizce sözler olacaktır.

En güzel İngilizce sözler ve anlamları şunlardır:

 • “I smiled… We ere under the same sky at least.” (Gülümsedim…En azından aynı gökyüzünün altındaydık.)
 • “Take the risk or loose the chance.” ( Risk al ya da şansını kaybet.)
 • “Always remember to fall asleep with a dream and wake up with a purpose.” (Her zaman bir rüyayla uykuya dalmayı ve bir amaçla uyanmayı hatırla.)
 • “The best and most beautiful things in life cannot be seen, not touched, but are felt in the heart. (Hayattaki en iyi ve en güzel şeyler görülemez, dokunulmaz, ama kalpte hissedilir.)
 • The amount of happiness that you have depends on the amount of freedom you have in your heart.” (Sahip olduğunuz mutluluk miktarı, kalbinizde sahip olduğunuz özgürlük miktarına bağlıdır.)
 • “The future depends on what you do today.” (Gelecek, bugün ne yaptığınıza bağlıdır.)
 • “Late night. Deep toughts. Good music.” (Gece geç saatler. Derin düşünceler. İyi müzik.)
 • “Everything has been figured out, except how to live.” (Her şey çözüldü, nasıl yaşanması gerektiği haricinde.)
 • “Go in the direction of your dreams! Live the life you’ve imagined.” (Hayallerinin doğrultusunda git! Hayal ettiğin hayatı yaşa.)
 • “The quality of your thinking determines the quality of your life. (Düşüncenizin kalitesi, yaşamınızın kalitesini belirler.)
 • “Courage doesn’t mean you don’t get afraid. Courage means you don’t let fear stop you.” (Cesaret, korkmamak değildir. Cesaret, korkunun seni durdurmasına izin vermemektir.)
 • “By being yourself, you put something wonderful in the world that was not there before.” (Kendin olarak dünyaya henüz onda olmayan bir şeyi koydun.)
 • “Accept your past without regret, handle your present with confidence and face your future without fear.” (Geçmişinizi pişmanlık duymadan kabul edin, şimdinizle güvenle başa çıkın ve geleceğinizle korkmadan yüzleşin.)
 • “Life isn’t measured by the breathes we take but the moments that take our breath away.” (Yaşam aldığımız nefesler ile ölçülmez, nefesimizi kesen anlar ile ölçülür.)
 • “Eyes are useless when the mind is blind.” (Zihin kör olduğunda, gözler işe yaramaz.)
 • “People will forget what you said, people will forget what you did, people will never forget how you made them feel.” (İnsanlar ne söylediğinizi unutur, ne yaptığınızı da unutur ama onlara nasıl hissettirdiğinizi asla unutmaz.)
 • “Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.” ( Nazik kelimeler kısa ve konuşması kolay olabilir, ancak yankıları gerçekten sonsuzdur.)
 • “Life is to short to spend it with the wrong people.” (Hayat yanlış insanlarla harcamak için çok kısa.)
 • “The art of being wise is knowing what to overlook.” (Bilge olma sanatı neyin hoş görüleceğini bilmektir.)
 • “I have found that if you love life, life will love you back.” (Hayatı seviyorsan, hayatın da seni seveceğini öğrendim.)
 • “Happiness is found when you stop comparing yourself to other people.” (Mutluluk, kendinizi diğer insanlarla karşılaştırmayı bıraktığınızda bulunur.)
 • “A loving heart is the truest wisdom.” (Sevgi dolu bir kalp, en gerçek bilgeliktir.)
 • “Don’t love too soon. Don’t trust too fast. Don’t quit too early. Don’t expect too high. Don’t talk too much.” (Çok çabuk sevme. Çok çabuk güvenme. Çok çabuk vazgeçme. Çok fazla konuşma.)
 • “Your beliefs don’t make you a better person, your behavior does.” (İnançlarınız sizi daha iyi bir insan yapmaz, davranışlarınız yapar.)
 • “The best time to start was yesterday. The next best time is now.” (Başlamak için en iyi zaman dündü. Bir sonraki en iyi zaman şimdi.)
 • “Tell the truth or someone will tell it for you.” (Gerçeği söyle yoksa birisi sana söyler.)
 • “Music washes away from the soul the dust of everyday life.” (Müzik günlük yaşamın tozunu ruhtan temizler.)
 • “Stop wishing for it and start working for it.” (Bir şeyi isteyip durmayın, onun için çalışmaya başlayın.)
 • “Beauty beging the moment you decide to be yourself.” (Güzellik, kendin olmaya karar verdiğin anda başlar.)
 • “Look at everything as though you were seeing it either for the first or last time.” (Her şeye ilk veya son kez görüyormuş gibi bakın.)
 • “Instead of complaining about your circumstances, get busy and create some new ones.” (Şartlarınızdan şikayet etmek yerine, meşgul olun ve yenilerini oluşturun.)
 • “Accept no one’s definition of your life; define yourself.” (Kimsenin hayatınızı tanımlamasına izin vermeyin; kendiniz tanımlayın.)
 •  “Sometimes you gotta run before you can walk.” (Bazen yürümeden önce koşmalısın.)
 • “Confidence is silent. Insecurities are loud.” (Güven sessizdir. Güvensizlikler gürültülüdür.)
 • “It’s so hard when I have to, and so easy when I want to.” (Mecbur kaldığımda çok zor, istediğimde çok kolay.)
 • “To think is easy. To act is hard. But the hardest thing in the world is to act in accordance with your thinking.” (Düşünmek kolaydır. Hareket etmek zor. Fakat dünyadaki en zor şey, düşüncelerinize göre hareket etmektir.)
 • “Leadership is the capacity to translate vision into reality.” (Liderlik vizyonu gerçeğe çevirme kapasitesidir.)
 • “Life is not about waiting for the storm to pass, It is about learning to dance in the rain.” (Hayat fırtınanın geçmesini beklemekle ilgili değildir, yağmurda dans etmeyi öğrenmekle ilgilidir.)
 • “Do not let anyone ever dull your sparkle.” (Asla hiç kimsenin ışıltını donuklaştırmasına izin verme.)
 • “Time you enjoy wasting, was not wasted.” (Harcamaktan keyif aldığın zaman, israf edilmiş zaman değildir.)
 • “Being happy doesn’t mean that everything is perfect. It means that you’ve decided to look beyond the imperfections.” (Mutlu olmak her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmez. Bu, kusurların ötesine bakmaya karar verdiğin anlamına gelir.)
 • “Start where you are. Use what you have. Do what you can.” (Bulunduğun yerden başla. Sahip olduklarını kullan. Elinden geleni yap.)
 • “If you’re not part of the solution, you’re part of the problem.” (Çözümün bir parçası değilseniz, sorunun bir parçasısınız.)
 • “He who asks a question is a fool for five minutes. He who does not ask a question is a fool forever.” (Bir soru soran beş dakika boyunca aptaldır. Soru sormayan kişi sonsuza dek aptaldır.)
 • “Life is beautiful. Embrace the journey.” (Hayat güzel. Yolculuğu kucakla.)
 • “Never be ashamed of your ambition.” (Tutkularından asla utanma.)
 • “You are in charge of how you feel.” (Nasıl hissettiğinden sen sorumlusun.)
 • “Count your rainbows, not your thunderstorms.” (Gökkuşaklarını say, fırtınaları değil.)
 • “Don’t find fault, find a remedy.” (Hata bulma, çare bul.)
 • “Better late then never.” (Geç kalmak hiç yapmamaktan iyidir.)
 • “Don’t wait. The time will never be just right.” (Beklemeyin. Zaman hiçbir zaman doğru olmayacak.)
 • “There is beauty in simplicity.” (Basitlikte güzellik vardır.)
 • “Thankfulness is the beginning of happiness.” (Minnettarlık mutluluğun başlangıcıdır.)
 • “Pain is real. But so is hope.” (Acı gerçektir. Ama umut da öyle.)
 • “A goal without a plan is just a wish.” (Plansız bir amaç sadece bir dilektir.)
 • “Stars can’t shine without darkness.” (Yıldız karanlık olmadan parlayamaz.)
 • “Time changes everything.” (Zaman her şeyi değiştirir.)
 • “At the touch of love everyone becomes a poet.” (Sevginin dokunuşuyla herkes bir şair olur.)
 • “A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love.” (Bir çiçek güneş ışığı olmadan çiçek açamaz ve insan sevgisiz yaşayamaz.)
 • “A beautiful heart can bring things into your life that all the money in the world couldn’t obtain.” (Güzel bir kalp, dünyadaki bütün paraların elde edemediği şeyleri hayatınıza getirebilir.)
 • “We waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfect love.” (Mükemmel aşkı yaratmak yerine, mükemmel aşkı bulmak için zaman harcıyoruz.)
 • “Love is an irresistible desire to be irresistibly desired.” (Aşk, karşı konulmaz bir şekilde arzu edilmek için karşı konulmaz bir arzu.)
 • “There is only one kind of love, but there are a thousand imitations.” (Sadece bir tür aşk vardır, ama binlerce taklit vardır.)
 • “True love is like ghosts,  which everyone talks about and few have seen.” (Gerçek aşk, herkesin konuştuğu ve çok az kişinin gördüğü hayaletler gibidir.)
 • “If you have courage, try.” (Cesaretin varsa, dene.)
 • “The harder you work, the luckier you get.” (Ne kadar çok çalışırsanız, o kadar şanslı olursunuz.)
 • “Don’t go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.” (Dünyanın sana bir hayat borcu olduğunu söyleme. Dünya sana hiçbir şey borçlu değil. İlk önce o buradaydı.)
 • “Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths.” (Güç, kazanmaktan gelmez. Mücadelen, gücünü artırır.)
 • “It’s never too late. Never too late to start over, never too late to be happy.” (Asla çok geç değildir. Baştan başlamak için asla geç değildir, mutlu olmak için asla geç değildir.)
 • “Intelligence without ambition is a bird without wings.” (Hırs olmadan zeka, kanatları olmayan bir kuştur.)
 • “Every day may not be good but there is something good in every day.” (Her gün iyi olmayabilir ama her iyi günün içinde iyi bir şey vardır.)
 • “Your failure does not define you, your determination does.” (Başarısızlığın seni tanımlamaz, kararlılığın tanımlar.)
 • “Love is the only force capable of transforming an enemy into a friend.” (Sevgi, düşmanı bir arkadaşa dönüştürebilen tek güçtür.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

2 + fourteen =