Hayat ile İlgili İngilizce Sözler: Türkçe Anlamları ile!

Bu sayfamızda İngilizce hayat sözlerini derledik. Hayat ile ilgili İngilizce sözlerin aynı zamanda Türkçe anlamlarını da belirttik. Umarız beğenirsiniz. İşte hayata dair İngilizce sözler

En güzel hayat ile ilgili İngilizce sözler şunlardır:

 • “Life is too important to be taken seriously.” – Oscar Wilde

(Hayat ciddiye alınamayacak kadar önemlidir. – Oscar Wilde)

 • “Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.” – Soren Kierkegaard

(Yaşam ancak geriye doğru anlaşılabilir; ama ileriye doğru yaşanmalıdır. – Soren Kierkegaard)

 • “It’s better to be a lion for a day than a sheep all your life.” – Elizabeth Kenny

(Bir gün aslan olmak, hayatın boyunca bir koyun olmaktan daha iyidir. – Elizabeth Kenny)

 • “Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.” – Mark Twain

(İyi arkadaşlar, iyi kitaplar ve uykulu bir vicdan: İşte ideal bir yaşam. – Mark Twain)

 • “Life is either a daring adventure or nothing at all.” – Helen Keller

(Hayat ya cesur bir macera ya da hiçbir şey değildir. – Helen Keller)

 • “Life is a question and how we live it is our answer.” – Gary Keller

(Hayat bir soru ve nasıl yaşadığımız ise cevabımızdır. – Gary Keller)

 • “My life is my message.” – Mahatma Gandhi

(Hayatım benim mesajımdır – Mahatma Gandhi)

 • “Be happy for this moment. This moment is your life.” – Omar Khayyam

(Bu an için mutlu ol. Bu an senin hayatın. – Ömer Hayyam)

 • “If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.” – Albert Einstein

(Mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız, bunu insanlara veya nesnelere değil, bir hedefe bağlayın. – Albert Einstein)

 • “Life is really simple, but we insist on making it complicated.” – Confucius

(Hayat çok basit, ama karmaşık hale getirmek için ısrar ediyoruz. – Konfüçyüs)

 • “Life is what happens when you’re busy making other plans.” – John Lennon

(Hayat, başka planlar yapmakla meşgul olduğunuzda başınıza gelen şeydir. – John Lennon)

 • “Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.” – Marcus Aurelius

(Mutlu bir yaşam için çok az şeye ihtiyaç vardır; hepsi senin içinde, düşünme tarzında. – Marcus Aurelius)

 • “In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.” – Abraham Lincoln

(Sonunda, hayatınızdaki sayılan yıllar değil, Yıllarınızdaki hayat önemlidir. – Abraham Lincoln)

 • “The unexamined life is not worth living.” – Socrates

(İncelenmemiş hayat yaşamaya değmez. – Sokrates)

 • “Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.” – George Bernard Shaw

(Hayat kendini bulmakla ilgili değil. Hayat kendini yaratmandan ibaret. – George Bernard Shaw)

 • “Believe that life is worth living and your belief will help create the fact.” – William James

(Hayatın yaşamaya değer olduğuna ve inancınız gerçeği yaratmanıza yardımcı olacağına inanın. – William James)

 • “Do not take life too seriously. You will never get out of it alive.” –  Elbert Hubbard

(Hayatı fazla ciddiye almayın. Ondan asla canlı çıkamayacaksınız .- Elbert Hubbard)

 • “Don’t search for the meaning of life. Simply be present for the people you love.” – Maxime Lagacé

(Yaşamın anlamını aramayın. Sevdiğiniz insanlar için hazır olun. – Maxime Lagacé)

 • “Life is from the inside out. When you shift on the inside, life shifts on the outside.” – Kamal Ravikant

(Hayat içten içedir. İç tarafa geçtiğinizde hayat dışardan kayar. – Kamal Ravikant)

 • “The trick in life is learning how to deal with it.” – Helen Mirren

(Hayattaki numara, onunla nasıl başa çıkacağını öğrenmektir. – Helen Mirren)

 • “I’m the one that’s got to die when it’s time for me to die, so let me live my life the way I want to.” – Jimi Hendrix

(Ölüm zamanı geldiğinde ölmesi gereken kişi benim, o yüzden yaşamımı istediğim gibi yaşayayım. Jimi Hendrix)

 • “Go confidently in the direction of your dreams! Live the life you’ve imagined.” – Henry David Thoreau

(Hayalleriniz doğrultusunda güvenle gidin! Hayal ettiğiniz hayatı yaşayın. – Henry David Thoreau)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

6 − 6 =