İngilizce Aşk Sözleri: En Yeni ve Popüler!

Bu sayfamızda İngilizce aşk sözlerini bir araya getirdik. İngilizce anlamlı aşk sözlerinin hemen altlarında da Türkçe anlamlarını bulabileceksiniz.

En güzel İngilizce aşk sözleri şunlardır:

 • “Love is not a fight but it’s something worth fighting for”

(Aşk bir kavga değil, fakat uğrunda savaşmaya değer bir şey)

 • “Love is like a rubber bond and when someone lets go, it hurts the one who held on.”

(Aşk paket lastik gibidir ve biri bıraktığında diğeri acıyı tadar)

 • “Love is an understatement: They haven’t invented a word yet for what I feel about you.”

(Aşk yetersiz bir şeydir: Senin hakkında hissettiğim şey için henüz bir kelime icat edilmedi)

 • “Love is a cycle: When you love, you get hurt. When you get hurt, you hate. When you hate, you try to forget. When you try to forget, you start missing. And when you start missing, you’ll eventually fall in love again.”

(Aşk bir döngüdür: Sevdiğinde incinirsin. Yaralandığında nefret edersin. Nefret ettiğinde unutmaya çalışırsın. Unutmaya çalıştığında, eksilmeye başlarsın. Eksilmeye başladığında, sonunda tekrar aşık olursun.)

 • “Love…If you have it, you don’t need anything else…and if you don’t have it, it doesn’t matter much what else you have.”

(Aşk … Eğer varsa, başka bir şeye ihtiyacınız yok … ve eğer yoksa, başka neye sahip olduğunuz önemli değil.)

 • “Everyone says that loves hurts, but that’s not true. Loneliness hurts. Rejection hurts. Losing someone hurts. Everyone confuse these things with love but reality, love is the only thing in this world that covers up all the pain and makes us feel wonderful again.”

(Herkes aşkın acıttığını söylüyor, ama bu doğru değil. Yalnızlık acıtıyor. Reddetmek acıtıyor. Birini kaybetmek acıtıyor. Herkes bu şeyleri aşkla değil gerçeklikle karıştırır, bu dünyada tüm acıyı örten ve bizi tekrar harika hissettiren tek şey aşktır.)

 • “Love isn’t finding the perfect person; it’s seeing an imperfect person perfectly.”

(Aşk mükemmel kişiyi bulamaz; mükemmel olmayan bir insanı mükemmel bir şekilde görür.)

 • “Love me without fear. Trust me without wondering. Love me without restrictions. Want me without demand. Accept me how I am.”

(Korkmadan sev beni. Merak etmeden bana güven. Beni kısıtlama olmadan sev. Beni karşılıksız iste. Beni olduğum gibi kabul et.)

 • “Love is: a reason for living, a reason for trying, and a reason for life.”

(Aşk: yaşamak için bir sebep, denemek için bir sebep ve hayat için bir sebep)

 • “When two people are meant for each other, no time is too long, no distance is too far, no one can ever tear them apart.”

(İki kişi birbirini seviyorsa, zaman çok uzun değildir, mesafe çok uzak değildir, kimse onları birbirinden ayıramaz.)

 • “Sometimes we let our love go unexpressed; especially towards those we love the best.”

(Bazen aşkımızın ifade edilmemesine izin veririz; özellikle en çok sevdiğimiz kişilere doğru.)

 • “We come to love not by finding a perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly.”

(Mükemmel bir insan bularak değil, kusurlu bir insanı mükemmel bir şekilde görmeyi öğrenerek aşka geliriz.)

 • “A person that truly loves you will never let you go, no matter how hard the situation is.”

(Seni gerçekten seven bir kişi, durum ne kadar zor olursa olsun, asla gitmene izin vermez.)

 • “What is love? In math: an equation; in history: a war; in chemistry: a reaction; in art: a heart; in me: YOU.”

(Aşk nedir? Matematikte: bir denklem; tarihte: bir savaş; kimyada: bir reaksiyon; sanatta: bir kalp; içimde: SEN.)

 • “Love is a language spoken by everyone but understood only by the heart.”

(Aşk herkes tarafından konuşulan ama sadece kalbin anladığı bir dildir.)

 • “I finally understood what true love meant…love meant that you care for another person’s happiness more than your own, no matter how painful the choices you face might be.”

(Sonunda gerçek aşkın ne anlama geldiğini anladım … aşk, karşılaştığınız seçimler ne kadar acı verici olursa olsun, başka bir kişinin mutluluğunu kendinizden daha fazla önemsediğiniz anlamına geliyordu.)

 • “Beginnings are usually scary and endings are usually sad, but it’s everything in between that makes it all worth living.”

(Başlangıçlar genellikle korkutucu ve sonlar genellikle üzücüdür, ancak aradaki her şey onu yaşamaya değer kılar.)

 • “When you really love someone, age, distance, height, weight, is just a damn number.”

(Birini gerçekten sevdiğinizde, yaş, mesafe, boy, kilo, sadece lanet bir sayıdır.)

 • “You have no idea how fast my heart races when I see you.”

(Seni görünce kalbimin ne kadar hızlı koştuğuna dair hiçbir fikrin yok.)

 • “Love can’t be explained until it is felt.”

(Aşk hissedilene kadar açıklanamaz)

 • “I don’t care if it’s not going anywhere; I really like wasting my time on you.”

(Hiçbir yere gitmemesi umurumda değil; Zamanımı seninle boşa harcamayı seviyorum)

 • “When I close my eyes, I’m somewhere with you.”

(Gözlerimi kapattığımda seninle bir yerdeyim)

 • “I dropped a tear in the ocean; whenever they find it I’ll stop loving you, only then.”

(Okyanusta bir damla gözyaşı döktüm; ne zaman bulurlarsa seni sevmeyi ancak o zaman bırakacağım)

 • “To the world you may be but one, but to one you might be the world.”

(Dünyada sadece bir tane olabilirsin, ama birisine tüm dünya olabilirsin.)

 • “Meeting you was fate, becoming your friend was a choice, but falling in love with you was beyond my control.”

(Seninle tanışmak kaderdi, arkadaşın olmak bir seçimdi, ama sana aşık olmak benim kontrolümün ötesindeydi.)

 • “The first person who’s on your mind the moment you open your eyes after a long sleep is the reason either of your happiness or pain.”

(Uzun bir uykudan sonra gözlerinizi açtığınız anda aklınızda olan ilk kişi, mutluluğunuzun veya acınızın sebebidir.)

 • “I fell in love with the most unexpected person on the most unexpected time.”

(En beklenmedik zamanda en beklenmedik kişiye aşık oldum.)

 • “There is one thing everybody wants to feel. To be loved, without begging for it. Is it right?”

(Herkesin hissetmek istediği bir şey var. Yalvarmadan sevilmek. Doğru mu?)

 • “The laws of gravity cannot be held responsible for people falling in love.” – Albert Einstein

(Yerçekimi yasaları aşık olan insanlardan sorumlu tutulamaz. – Albert Einstein)

 • “Life in abundance comes only through great love.” – Elbert Hubbard

(Bolluk içinde yaşam sadece büyük bir aşk ile gelir. – Elbert Hubbard)

 • “The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart.” – Helen Keller

(Bu dünyadaki en iyi ve en güzel şeyler görülemez, hatta duyulmaz, ancak kalple hissedilmelidir. – Helen Keller)

 • “Better to have loved and lost, than to have never loved at all.” – Saint Augustine

(Sevip de kaybolmak, hiç sevmemekten daha iyidir. – Saint Augustine)

 • “To love someone is to see a miracle invisible to others.” – Francois Mauriac

(Birini sevmek, başkaları tarafından görülemeyen bir mucize görmektir. – Francois Mauriac)

 • “Love is a canvas furnished by natüre and embroidered by imagination.” – Voltaire

(Aşk, doğa tarafından döşenmiş ve hayal gücü ile işlenmiş bir tuvaldir. – Voltaire)

 • “The most precious possession that ever comes to a man in this world is a woman’s heart.” – Josiah G. Holland

(Bu dünyada bir erkeğe gelen en değerli varlık, bir kadının kalbidir. – Josiah G.Holland)

 • “The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread.” – Mother Teresa

(Sevgi açlığı, ekmek açlığından çok daha zordur. – Rahibe Teresa)

 • “All you need is love.” – John Lennon

(Tek ihtiyacın aşk. – John Lennon)

 • “A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person.” – Mignon McLaughlin

(Başarılı bir evlilik, her zaman aynı kişiyle birçok kez aşık olmayı gerektirir. – Mignon McLaughlin)

 • “Our love is here to stay.” – Ira Gershwin

(Aşkımız burada kalmak için. – Ira Gershwin)

 • “To know me is to love me.” – Unknown

(Beni tanımak beni sevmektir – Bilinmi)

 • “You complete me.” – Jerry Maguire

(Beni tamamlıyorsun – Jerry Maguire)

 • “Absence makes the heart grow fonder.” – Unknown

(Yokluk kalbi körleştirir – Bilinmiyor)

 • “Love those who love you.” – Voltaire

(Seni sevenleri seviyorum. – Voltaire)

 • “Love is a verb.” – Dr. Martin Luther King, Jr.

(Aşk bir fiildir – Dr. Martin Luther King, Jr.)

 • “There is only one happiness in life, to love and be loved.” – George Sands

(Hayatta tek bir mutluluk vardır. Sevmek ve sevilmek – George Sands)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

4 × 2 =