İngilizce arkadaşlık sözleri

Bu sayfamızda İngilizce arkadaşlık sözlerini derledik. Dostluk ile ilgili İngilizce sözlerin altlarına da Türkçe anlamlarını yazdık. Beğenerek okumanızı dileriz.

İngilizce arkadaşlık sözleri

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. – Walter Winchell

(Gerçek bir arkadaş, dünyanın geri kalanı çıktığında içeri giren birisidir. – Walter Winchell)

 

True friendship comes when the silence between two people is comfortable. – David Tyson

(Gerçek dostluk, iki insan arasındaki sessizliğin rahatsızlık vermediği durumlarda gelir. – David Tyson)

 

Sweet is the memory of distant friends! Like the mellow rays of the departing sun, it falls tenderly, yet sadly, on the heart. – Washington Irving

(Tatlı uzak arkadaşların hatırasıdır! Ayrılan güneşin yumuşak ışınları gibi, şefkatle, ama ne yazık ki kalbe düşer. – Washington Irving)

 

A single rose can be my garden… a single friend, my world. – Leo Buscaglia

(Tek bir gül bahçem olabilir… Tek bir arkadaş, dünyam. – Leo Buscaglia)

 

Don’t make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up.– Thomas J. Watson

(Birlikte olmak için rahat arkadaşlar edinmeyin. Sizi yukarı itmeye zorlayacak arkadaşlar edinin- Thomas J. Watson)

 

A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.

(Arkadaş geçmişini anlayan, geleceğine inanan ve seni olduğun gibi kabul eden birisidir)

 

I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.– Plutarch

(Değiştirdiğimde değişen ve başımı salladığımda başını sallayan bir arkadaşa ihtiyacım yok; gölgem bunu daha iyi yapıyor. – Plutarch)

 

In everyone’s life, at some time, our inner fire goes out. It is then burst into flame by an encounter with another human being. We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit. – Albert Schweitzer

(Herkesin hayatında, bir zamanlar, iç ateşimiz söner. Daha sonra başka bir insanla karşılaşarak aleve dönüşür. İç ruhu yeniden canlandıran insanlar için hepimiz şükretmeliyiz. – Albert Schweitzer)

ingilizce dostluk sözleri

It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.– Friedrich Nietzsche

(“Sevgisizlik değil, dostluk eksikliği mutsuz evliliklere neden olur.- Friedrich Nietzsche)

 

Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything. – Muhammad Ali

(Arkadaşlık, dünyadaki açıklanması en zor şey. Bu okulda öğrendiğin bir şey değil. Ama arkadaşlığın anlamını öğrenmediysen, gerçekten hiçbir şey öğrenmedin. – Muhammed Ali)

 

Be slow to fall into friendship; but when thou art in, continue firm & constant.– Socrates

(Arkadaş olmada yavaş ol; ama içeri girdiğinde, sağlam ve sürekli devam et. – Sokrates)

 

In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.– Martin Luther King, Jr.

(Sonunda düşmanlarımızın sözlerini değil, arkadaşlarımızın sessizliğini hatırlayacağız.- Martin Luther King, Jr.)

 

Let us be grateful to the people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom.– Marcel Proust

(Bizi mutlu eden insanlara minnettar olalım; onlar ruhlarımızı çiçek açtıran büyüleyici bahçıvanlar. – Marcel Proust)

 

Friendship is the only cement that will ever hold the world together.– Woodrow T. Wilson

(Dostluk, dünyayı bir arada tutacak tek çimentodur. – Woodrow T. Wilson)

 

Friends are those rare people who ask how we are and then wait to hear the answer.– Ed Cunningham

(Arkadaşlar nasıl olduğumuzu soran ve sonra cevabı duymak için bekleyen nadir insanlar.- Ed Cunningham)

 

Anybody can sympathize with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature to sympathize with a friend’s success. – Oscar Wilde

(Dostun üzüntüsüne acı duyabilirsin. Bu kolaydır; ama dostun başarısına sempati duyabilmek, sağlam bir karakter gerektirir. – Oscar Wilde)

Arkadaşlık ile ilgili sözler ingilizce

The most beautiful discovery true friends make is that they can grow separately without growing apart.– Elisabeth Foley

(Gerçek arkadaşların yaptığı en güzel keşif, ayrılmadan ayrı ayrı büyüyebilecekleridir. Elisabeth Foley)

 

Life is partly what we make it, and partly what it is made by the friends we choose.– Tennessee Williams

(Hayat, kısmen yaptığımız, kısmen de seçtiğimiz arkadaşlar tarafından yapılanlar.- Tennessee Williams)

 

Truly great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget.

(Gerçek arkadaşların bulunması zor, terk edilmesi zor ve unutması imkansızdır.)

 

It is not so much our friends’ help that helps us, as the confidence of their help.– Epicurus

(Arkadaşlarımızın yardımı değil, yardım edebileceklerinin güveni bize yardım eder)

 

Friendship is like a glass ornament, once it is broken it can rarely be put back together exactly the same way.– Charles Kingsley

( Arkadaşlık bir cam süsleme gibidir, bir kez kırıldığında nadiren aynı şekilde tekrar bir araya getirilebilir. – Charles Kingsley)

 

A friend knows the song in my heart and sings it to me when my memory fails.– Donna Roberts

(Bir arkadaş kalbimdeki şarkıyı biliyor ve hafızam başarısız olduğunda bana şarkı söylüyor.- Donna Roberts)

ingilizce arkadaş sözleri

Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down. — Oprah Winfrey

(Birçok insan limuzinde seninle birlikte binmek istiyor, fakat istediğin şey limuzin bozulduğunda yanına otobüse binecek biri.- Oprah Winfrey)

 

A good friend can tell you what is the matter with you in a minute. He may not seem such a good friend after telling. – Arthur Brisbane

(İyi bir arkadaş, bir dakika içinde sorunun ne olduğunu söyleyebilir. Söyledikten sonra çok iyi bir arkadaş gibi görünmeyebilir. – Arthur Brisbane)

 

When you stop expecting people to be perfect, you can like them for who they are.– Donald Miller

(İnsanların mükemmel olmasını beklemekten vazgeçtiğinizde onlardan oldukları gibi hoşlanabilirsiniz. – Donald Miller)

 

If you make friends with yourself you will never be alone.– Maxwell Maltz

(Kendinle arkadaş olursan asla yalnız olmayacaksın.- Maxwell Maltz)

 

A true friend is someone who thinks that you are a good egg even though he knows that you are slightly cracked.– Bernard Meltzer

(Gerçek bir arkadaş, biraz çatladığını bilmesine rağmen iyi bir yumurta olduğunu düşünen birisidir. – Bernard Meltzer)

 

People are lonely because they build walls instead of bridges.— Joseph F. Newton Men

(İnsanlar yalnızlar çünkü köprüler yerine duvarlar örüyorlar. – Joseph F. Newton Erkekler)

 

Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart. – Eleanor Roosevelt

(Birçok insan hayatınıza girer ve çıkar, ama sadece gerçek dostlat kalbinde izler bırakır. – Eleanor Roosevelt)

Arkadaşlıkla ilgili İngilizce atasözleri

A friend’s frown is better than a fool’s smile. – Danish proverb

(Bir arkadaşın kaşını çatması bir aptalın gülümsemesinden iyidir. – Danimarka Atasözü)

 

Don’t allow the grass to grow on the path of friendship. – Native American proverb

(Çimlerin dostluk yolunda büyümesine izin vermeyin. – Kızılderili atasözü)

 

Friends are flowers that never fade. – English proverb

(Arkadaşlar asla solmayan çiçeklerdir – İngilizce atasözü)

 

Only your real friends will tell you when your face is dirty. – Sicilian Proverb

(Yüzünüz kirli olduğunda sadece gerçek arkadaşlarınız size söyleyecektir. – Sicilya Atasözü)

 

Friends and wine should be old. – Spanish Proverb

(Arkadaşlar ve şarap eski olmalı. – İspanyol Atasözü)

 

The road to a friend’s house is never long. – Danish proverb

(Bir arkadaşınızın evine giden yol asla uzun değildir. – Danimarka atasözü)

 

It is good to have friends, even in hell. – Spanish Proverb

(Cehennemde bile arkadaş edinmek iyidir. – İspanyol Atasözü)

Arkadaşlıkla ilgili İngilizce atasözleri

A friend’s frown is better than a fool’s smile. – Danish proverb

(Bir arkadaşın kaşını çatması bir aptalın gülümsemesinden iyidir. – Danimarka Atasözü)

 

Don’t allow the grass to grow on the path of friendship. – Native American proverb

(Çimlerin dostluk yolunda büyümesine izin vermeyin. – Kızılderili atasözü)

 

Friends are flowers that never fade. – English proverb

(Arkadaşlar asla solmayan çiçeklerdir – İngilizce atasözü)

 

Only your real friends will tell you when your face is dirty. – Sicilian Proverb

(Yüzünüz kirli olduğunda sadece gerçek arkadaşlarınız size söyleyecektir. – Sicilya Atasözü)

 

Friends and wine should be old. – Spanish Proverb

(Arkadaşlar ve şarap eski olmalı. – İspanyol Atasözü)

 

The road to a friend’s house is never long. – Danish proverb

(Bir arkadaşınızın evine giden yol asla uzun değildir. – Danimarka atasözü)

 

It is good to have friends, even in hell. – Spanish Proverb

(Cehennemde bile arkadaş edinmek iyidir. – İspanyol Atasözü)

 

 

Arkadaşlık ile ilgili İngilizce sözlerin sonuna geldik. Siz de kısa, uzun ve resimli şekilde paylaştığımız en yeni İngilizce dostluk sözlerini beğendiyseniz facebook, instagram, twitter, pinterest, tumblr gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir veya whatsapp üzerinden arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

15 + 20 =