İmam Gazali Sözleri: Öğüt Dolu, Ders çıkarılacak, Aşka Dair!

Büyük Selçuklu Devleti devrinin İslâm âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisi İmam Gazali sözlerini derledik. Gazali’nin sözlerini ilgiyle okumanızı dileriz…

İmam Gazali’nin en güzel sözlerinden bazıları şunlardır:

 • “Okumak üç türlüdür: Dilin okuması kıraat. Aklın okuması tefekkür. Kalbin okuması hayattır.”
 • “Kişinin, en fazla temizlemesi gerekli şey dilidir.”
 • “Say ki öldün. Yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.”
 • “Şayet filozoflar hakikate gerçekten erişmişlerse neden birbirleriyle anlaşamıyorlar?”
 • “Ne kadar kibirli dursa da bardağın önünde eğilir çaydanlık. Öyleyse bu büyüklenme niye?  Bu kibir, bu gurur niçin?”
 • “Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder.”
 • “Aklı zayıf olanlar,  hakkı adam ile tanır, adamı hak ile değil.”
 • “Ölümü hatırlamak hırs ateşini söndürür.”
 • “İlmi olmayanın dünya ve ahirette şerefi olmaz.”
 • “Başkan halkı arasına adaleti sokarsa, dünya mamur, halkı emniyet ve huzur içinde olur.”
 • “Şüphe duymayan hakikati bulamaz.”
 • “Bir mümin üç gün ard arda ilim öğrenmeyi, kitap okumayı keserse  -fark etmese de- manevî halleri alt üst olur.”
 • “Eğer bir vaiz halkı ağlatmaya, yaka paça yırttırmaya çalışıyorsa, bilin ki o adam gafildir.”
 • “Yer yüzünün harap olması şu iki şeydendir: İdarecinin acizliği ve idarecinin zulmü.”
 • “İnsanlara ve özellikle dünya ehline hâlinden şikâyet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.”
 • “Allah ihtiraslara değil, ihtiyaçlara cevap verir.”
 • “Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer.”
 • “İnsan iki küçük et parçası ile ölçülür; kalbi ve dili.”
 • “Ölüm Allah’ın sevgili kullarına, bir bardak tatlı soğuk suyu içmek kadar kolay gelir.”
 • “İnsanoğlu o kadar dünyevîleşir ki, mezar kazan bile öleceğine inanmaz!”
 • “Üç şey iman âlametidir: Belaya sabır, nimete şükür, kadere rıza.”
 • “Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına rıza, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlidir.”
 • “Bir ihtiyacını dile getirirken üzerinde ısrarla durma.”
 • “Konuştuğunda ancak doğruyu söyle.”
 • “Dünya ahiretin tarlası ve hidayet konaklarından bir konaktır. Kendisine, mahiyetine uygun bir ifade olarak dünya denmiştir.”
 • “Zaruri miktar dışında uyumak, kalbi öldürür ve kurutur. Yetecek kadar uyumak, gayb sırlarının keşfine vesile olur.”
 • “Karşındaki adam sana ölçüsüz davranır, küstahlıkta bulunursa sen de nezih ve ağırbaşlı davran.”
 • “Aldığın yiyeceği evine açıktan götürme. “O nedir?” diyene tattır.”
 • “Birtakım arzularının yerine gelmesi için küçülme.”
 • “Ey oğul! Çocuğunu çok beğendiğini başkalarına anlatma. Hizmetçinin çok hünerli olduğundan başkalarına söz etme. Atından ve kılıcından bahsetme. Gördüğün rüyaları her yerde anlatmaya kalkışma.”
 • “Ey oğul! Fakirlere karşı mütevazı ol. Zenginlere karşı zillet gösterme. İzzet-i nefsini koru.”
 • “Ey oğul! İstediğin kadar yaşa, nasıl olsa bir gün öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa bir gün ayrılacaksın. İstediğini yap, nasıl olsa bir gün hesabını vereceksin.”
 • “Çok işte çırak olacağına, bir işte usta ol.”
 • “Allah, senin iyiliğini senden iyi bilir.”
 • “Gücünüz nispetinde adil davranınız. Çünkü, ahirette adlinizle mükafatlanacak ve zulmünüzle cezalanacaksınız.”
 • “Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için dünyadakiler birbirlerini kırıp geçirmekteler.”
 • “Layık olmadan makam sahibi olanlar; astlarını ısırıp, üstlerine kuyruk sallarlar.”
 • “Zavallı insanoğlu! Eğer fakirlikten korktuğu kadar cehennemden de korksa ikisinden de kurtulurdu.”
 • “Bedenine değil kendine değer ver ve gönlünü olgunlaştır. Çünkü kişi; bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır.”
 • “Farzet ki bugün öldün. Hayatında geçirdiğin gaflet anlarına ne kadar üzüleceksin. Âh, keşke diyeceksin. Lâkin heyhât!”
 • “Bütün gayreti karnına giren şeyler için olan kimsenin, kıymeti de karnından çıkan şey kadardır.”
 • “Akıl susunca, düşünce durur. Düşünce durunca, hareket durur. Hareketsizlik ise çürümenin eşiğidir.”
 • “Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür.”
 • “Aklı yalnız bilgelik dolu söz uyarır.”
 • “Hükümdar adaletli olursa yeryüzünde Allah’ın halifesi, adalet ve merhametten uzak olursa da şeytanın halifesi olur.”
 • “Sana Allah’ı hatırlatacak bir arkadaş bulunca ona sımsıkı sarıl, ondan ayrılma, onu küçümseme. Onu kendine devlet bil.”
 • “Cömertlik, israf ile cimrilik arasındaki denge halidir.”
 • “İnsanın ahlakı üç yerde ortaya çıkar “Hastalıkta” “Yolculukta” “Oruçta””
 • “Namaz, kalbi, günahların pisliklerden, temizler ve gönüle gayb kapısı açar.”
 • “Ey nefsim!  sonra tevbe ederim ve iyi şeyler yaparım diyorsan, ölüm daha önce gelebilir, pişman olup kalırsın. Yarın tevbe etmeyi bugün tevbe etmekten kolay sanıyorsan, aldanıyorsun.”
 • “Kul ; sıkıntılıyken hoş, kederliyken mutlu olmasını bilen kişidir. Zira umutlar; umutsuzlukta gizlidir!”
 • “Atalarının dindarlığı ile kurtulacağını sananlar, babalarının yemesi ile doyacağını zannedenler gibidir.”
 • “Kendisinden yüz çevirenin bile rızkını veren Allah, Kendisine yönelene neler vermez ki?”
 • “Her şeyin direği vardır. Müminin direği de aklıdır, aklı kadar ibadet eder.”
 • “Bir ayıbının ortaya çıkmasını istemiyorsan kimsenin ayıbını ortaya çıkarma!”
 • “Sırf zengin olduğu için kimseyi gözünde büyütme. Çünkü bütün dünya ve içindekiler, Allah katında küçüktür.”
 • “Resûlullah’ın (s.a.v) ümmetine karşı şefkati, nazik bir babanın evladına gösterdiği şefkatten kat kat üstündür.”
 • “İnsanlardan bir iyilik gördüğün zaman önce Allah’a şükret, sonra ona vesile olan kimseye teşekkür et. Nimeti göndereni unutma, getireni de ihmal etme.”
 • “Çocukların utangaç olması onların iyi ahlak sahibi olmalarını müjdeler.”
 • “İyiliğinin tam olması için, yaptığın iyilikleri küçük gör, iyiliğin yapılmasında acele et ve gizle.”
 • “Başkasını kınayan ve hep kusur söyleyen adamın dostu olmaz.”
 • “Bir sözü söyleyeceğin zaman düşün! Eğer o sözü söylemediğin zaman mesul olacaksan söyle. Yoksa sus!”
 • “Çocuğa hatalı davranışı doğrudan değil, imayla söylenmeli. Zira kusuru açık etmek haya perdesini yırtar.”
 • “Cahillerle tartışmaya girmeyin; ben hiç yenemedim.”
 • “Soysuz insanla tartışma. Sonra onun kötü arzularını kendine çekmiş olursun.”
 • “Dünya, cahil kimseyi aldatmak için dışını süsler; fakat kötülük ve çirkinlikleri içinde gizler.”
 • “Bil ki, cehâlet hastalık gibidir.”
 • “Cahil bir dost ise akıllı bir düşmandan daha zararlıdır.”
 • “Ey Oğul! Edep ve terbiyesini yitirmiş patavatsız kimselerle tartışma!”
 • “Aptallarla tartışmayın görenler aranızdaki farkı anlamayabilirler.”
 • “İlim cehalet ayıplarını örter. Takva ise güzel ahlâk veya utanmadır.”
 • “İlim en şerefli hayattır. Cehalet ise en büyük ölümdür!”
 • “Cahil, cehaletine razı olup durmasın. Âlim de ilmini susmak suretiyle saklamasın.”
 • “Uzun hayaller peşinde olmanın sebeplerinin cehalet ve dünya sevgisi olduğunu bildiğin zaman onun tedavisinin bu sebepleri ortadan kaldırmak olduğunu anlarsın.”
 • “Cahillik hastalığı, öğrenmekle tedavi olunur. Cimrilik hastalığı cömertlikle, gurur hastalığı tevâzu ile, oburluk hastalığı zoraki bir şekilde yemeği kesmekle tedavi olunur. Nasıl ki ilacın acılığına ve iştahın çektiği şeylere sabretmenin şiddetine, hasta bedenleri tedavi etmek için katlanmak gerekiyorsa, tıpkı onun gibi hasta kal-bin tedavisi için de sabır ve mücâhedenin acılığına katlanmak lâzımdır.”
 • “Gönül bu âlemden değildir.”
 • “Sevginin manası; mizacın güzel şeylere meyletmesidir. Bu meyl kuvvetli olursa buna aşk denir.”
 • “Sevginin alâmeti, sevgilinin arzusuna, uymak ve onunla ters düşmekten sakınmaktır.”
 • “Aşk duygusu, aşkın sevgilisine kul olması ve sahip olduğu her şeyi uğrunda feda etmesine yol açacağı bir dereceye varabilir.”
 • “Denilir ki gökyüzüne bakmanın 10 yararı vardır: Üzüntüyü hafifletir, vesveseyi azaltır, korku hissini giderir, Allah’ı (c.c) hatırlatır, kalpte Allah’ın (c.c) azametini uyandırır, kötü düşünceleri bertaraf eder, sıkıntıya iyi gelir, aşk acısına teselli verir ve o dua edenlerin kıblesidir.”
 • “Aşk” perdeyi yırtmak ve sırları keşfetmektir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

seventeen − eleven =