İbn-i Sina Sözleri: İnsanlık, Hayat, Nasihat ve Sağlığa Dair!

Bu sayfamızda tıp adamı, astronom, yazar ve filozof İbn-i Sina’nın sözlerini ve vecizelerini derledik. Beğenerek okumanızı dileriz.

İbn-i Sina’nın güzel sözleri

İbn-i Sina’nın en güzel sözleri şunlardır:

 • “Yaşam yoğunluğuyla ölçülür, uzunluğuyla değil.”
 • “Sakın kullara el açma. İman sahibi bir şeye ihtiyaç duyarsa, Mevlâ’sına yalvarır.”
 • “Dünya, aklı olup, dini olmayan insanlarla ve dini olup, aklı olmayan insanlar olarak ayrılmıştır.”
 • “Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez.”
 • “Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.”
 • “Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.”
 • “Her kimin bilgisi, idraki ve fiili var ise o diridir. Bütün bilinenlerin, algılananların ve fiilin sahibi olan, diri olmaya en layık olandır.”
 • “Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder.”
 • “Ben öküzden korkarım, çünkü onun silahı var ama, aklı yok.”
 • “Kendileri bir yetimi sofraya davet etmekten acizken insanları cennete çağırıyorlar.”
 • “Bildim ve anladım ki hiçbir şey bilinmemiş ve hiçbir şey anlaşılmamıştır.”
 • “İnsanın duyduğu acıdan duman çıksa, dünya ebediyen karanlığa gömülürdü.”
 • “İyiliğin şartı beştir: Tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli, sürekli olmalı ve yerini bulmalı.”
 • “Aletlerin en faydalısı kalemdir.”
 • “Bir şişe mürekkep bir külçe altından hayırlıdır.”
 • “Ne kadar çok olsa da derdin. Vardır elbet bir bildiği derdi verenin.”
 • “Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum.”
 • “Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin, onun hakkında söylediklerinden etkilenmez.”
 • “Dünya bir eğlence ve oyun yeri değildir.”
 • “Faziletler alışkanlık hâline gelince saadet doğar.”
 • “Dünyada devâsı olmayan bir dert var mıdır? Derdin devâsızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır.”
 • “Değersiz bitki yoktur; tanınmamasından başka.”
 • “Dünya, aklı olup, dini olmayan insanlarla ve dini olup, aklı olmayan insanlar olarak ayrılmıştır.”
 • “Anlatamayacağım hâller yaşadım. Hayra yor ve nasıl olduğunu sorma.”
 • “Var olan her şeyin , sırf var olduğu için, bir özü vardır . Aslında, var olan her şey, sırf o şey olmasından dolayı, kendine has bir öze sahiptir.”
 • “Bu dünya ile öte dünya, iki kuma gibidir. Hangisinin gönlünü yapsan diğerini gücendirmiş olursun.”
 • “Hayattaki bütün gayesi mal toplamak, yemek-içmek, şehvetini tatmin etmek, içindeki kin ve öfkeyi yatıştırmak için insanları azarlamak, makam- mevki peşinde koşmak, dini insanlara gösteriş olsun diye yaşamak gibi değersiz ve aşağılık işlerden öteye gitmeyen bir insandan daha ziyade ziyanda olan bir kimse düşünülebilir mi?”
 • “Bilmiş ol ki, insanlardaki gazap kuvveti, ne zaman kendisinin istemediği bir şey görse veya işitse, öç almak isteğiyle kalpteki kanı kaynatan, coşturan bir kuvvettir.”
 • “İnsanın dostlara ihtiyacı vardır; fakat insanın gerçeği kendi başına keşfetmeyi, güzelliği yalnız başına bulmayı, kendisi ile yaşamayı da öğrenmelidir. Tamamen yalnız olmak kadar, kendisine ayıracak bir ânı bile olmayacak kadar ‘sosyal’ olmak da gerçek dışıdır; insanın bütünlüğü için hem yalnızlık hem de dostluklar gereklidir; idealleri gerçek yapan sentez türü budur.”
 • “Muhakkak ki anahtar olan şey tefekkürdür. Mütefekkir insan, gerçeği ararken gündüzlerini, gerçeğin dünyasını incelemek ve bu dünyanın deneysel köklerinin ucundan, birbirinden uzaklaşıp giden sürgünlerine, mantıklı ihtimallerin dallarına kadar izlemek ile geçirir; geceleri ise gözlerinin yakaladığı küçük gerçeklerle dinlendirir, onların değerini araştırır ve sessizce bunları kutlar.”
 • “Söylenmesi müşkül haller sadır oldu benden. Hüsn-i zanla hayra yor, sorma mahiyetinden.”
 • “Oğulcağızım! Yol ikidir. Biri aşağıdan yukarıya çıkmak, di­ğeri de yukarıdan aşağıya düşmektir.”
 • “Türlerin bireylerinde ayrı ayrı bulunan ruh da aslında tek bir ruhun parçalarından başka bir şey değildi. Bunların ayrı gibi görünmeleri yalnızca ayrı yüreklerde bulunmalarından ileri geliyordu. Ayrı yüreklere dağılmış ruhları bir kapta toplamak mümkün olabilse, tümünün aynı ruhun parçaları oldukları görülürdü. Ayrı yüreklerde bulunan ruhun durumu, değişik kaplara bölünen bir suyun durumuna benzetilebilirdi. Bu nedenle ister bölünmüş parçalanmış olsun ister olmasın ruh hep aynı ruhtu. Ruha ilişen çokluk bulunduğu yerlerin çokluğundan başka bir şey değildi.”
 • “Mazlumun hakkı zalimden, mahkumun hakkı hakimden alınır.”
 • “Biber tanesi de siyah, ay yüzlü sevgilinin beni de siyahtır.”
 • “Her ikisi de can yakıcıdır, ama bu nerede, o nerede.”
 • “Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez.”
 • “Ölen bir canlının kıyameti kopmuş demektir.”
 • “Bilgiyi ve krallığı, yetkin ve tam olan yücelerden iste. Eksikliler, yalnız eksiklikleri verebilirler.”
 • “İtimata layık en büyük şey, akıl ve iyi ahlaktır.”
 • “Tüm gökler ve içindekiler aslında tekti, bölünmez bir bütündü. Hür iradeli bir fâile muhtaç bir şahıs hükmündedir.”
 • “Çünkü, kuşku duymayan kişi bakamaz, bakmayan görmez, görmeyen kör ve şaşkın kalır.”
 • “Karanlıkta parlayan bir ışık var ve karanlık bu ışığı kuşatamıyor. Akıl bu ışığı aydınlatamaz; ama iman, karanlığı delmeye ve onu kuşatmaya muktedirdir.”
 • “İnsanların yapısı, yaradılışı, yetenekleri farklıdır ve yüce gerçekliklere ancak az sayıdaki üstün yaradılışlı insan ulaşabilir.”
 • “İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana diri denilir.”
 • “Benim gönlümün kırılmaz sabrı, senin gönlünün yumuşamaz katılığı var. Şu halde sevgilim, aşk yolunda ikimiz de sert taşız.”
 • “Bilmiş ol ki, nefsin gezintiye çıkışı bilgi ve ilim yolunda düşünceye dalmasıdır.”
 • “Aşk, engel tanımaz ve korkudan baskın çıkar.”
 • “Kuşkusuz bedenin yaratılışı büsbütün saçma, ruhla birleştirilmesi büsbütün boş bir iş olamazdı.”
 • “İnsanın, yapamayacağı bir şeyi yıkmaya kalkışması, yakışıksız bir davranıştır.”
 • “Sakın, hiç kimsenin kalbinden geçmeyen bu durumu tanımlama, betimleme sevdasına kapılma.”
 • “Herkes ne için yaratılmışsa ona kolaylıkla ulaşabilir.”
 • “Hay’da ortaya çıkan ilk duygu utanmadır.”
 • “Ruhtan yoksun kalan bir organ canlılığını yitirir, işçi tarafından kullanılmayarak atılan araç durumuna döner.”
 • “Şifasız hastalık yoktur; irade eksikliğinden başka.”
 • “Doktora ihtiyaç olmaması için ne yapmak gerekir? Az yemek, az uyumak, az konuşmak ve herkesle düşüp kalkmamak.”
 • “Ferdin varlığının hakikati, insanlıkla gerçekleşir.”
 • “Hastalık hekime iyi anlatılmazsa, tedavi zorlaşır.”
 • “Tıbbı iki kelimede topladım. Az yemek, az konuşmak.”
 • “Bütün organlar ruhun ya hizmetçisidir yada mesaj ileticisidir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

seventeen − twelve =