Hz.Osman Sözleri: Hikmet ve İhsan Dolu Öğretici!

Bu sayfamızda Dört Büyük Halifeden üçüncüsü, peygamber efendimizin cennet ile müjdelenen sahabelerinden olan Hz.Osman’ın güzel ve anlamlı sözlerini derledik. 12 yıl boyunca halifelik yapan Hazreti Osman’ın hayatın her alanıyla alakalı söylediği özlü sözlerini okurken hem öğrenecek hem de hayata dair dersler çıkaracaksınız. Beğenerek okumanız dileğiyle…

Hz.Osman’ın söylemiş olduğu en güzel sözler şunlardır:

 • “Kul, gözleri gördüğü halde Allah’ın kendisini ama olarak diriltmesinden korksun. Hikmetten anlayana manalı bir söz kafidir. Manen sağır olanlar zaten Hakk’ı duyamazlar.”
 • “İnsanların en hayırlısı, günahsız olan ve Allah’ın kitabı ile amel edendir.”
 • “En akıllı insan nefsini hesaba çeken, onu iyi idare eden, ölümden sonrası için amel işleyen ve kabir karanlığı için Allah’ın nurundan istifade edendir.”
 • “Bir zorlukla karşılaştığında sabret. Çünkü hiçbir güçlük yoktur ki, arkasından kolaylık gelmesin.”
 • “Kalıcı olanı geçici olana tercih ediniz. Kuşkusuz dünya sona erecek ve dönüş Allah’a olacaktır.”
 • “Eğer kalpleriniz tertemiz olsaydı, Allah’ın kelamına doyamazdınız.”
 • “Felâketlerle karşılaşmayan kişi, rahatın kıymetini bilemez. Hem yarının ne olacağı da belli değildir.”
 • “İnsan fakirlik yüzünden zarara da uğrasa, tok gönüllülük onu zenginleştirir, ulvileştirir.”
 • “En büyük kayıp, sâhibinin âhiret seferi için azık hazırlayamadığı uzun bir ömürdür.”
 • “Çok söyleyen hakimdense, çok iş gören amire ihtiyacımız vardır.”
 • “Her nimetin bir musibeti vardır.”
 • “Ecel gelip çatmadan yapabileceğiniz iyiliği hemen yapınız.”
 • “Ya bela ve musibetlere sabredersin yahut nedamet edersin.”
 • “Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükafat Allah katındadır.”
 • “Mezar dünya duraklarının sonu, ahiret duraklarının ilkidir.”
 • “Allah nasip etmeyeceği şeyi hayal ettirmez.”
 • “Suç işleyenin kulağını iyi çek; Zira dünyada ceza görmek, ahiretteki cezadan daha kolaydır.”
 • “Allah size dünyayı onunla ahireti arayınız diye verdi. Ona meyledesiniz diye değil.”
 • “Ölüme, gücünüzün yettiği en hayırlı amellerle hazırlanın.”
 • “Dünya kaygısı kapte zulmettir. Ahiret kaygısı kalpte nurdur.”
 • “Öldükten sonra dirilecek insanların hesaba çekileceğini bildiği halde mal biriktirene,cehennemdeki ızdırabı bilerek günah işleyene hayret ederim.”
 • “Şayet kalpleriniz gerçekten temiz olsaydı Kur’an okumaya doyamazdınız.”
 • “Geçmişten ibret alın da hayra çalışın.”
 • “Allah’a yemin ederim ki, dînimi ebediyyen terk etmem, İslâm’dan kesinlikle ayrılmam.” (Müslüman olduğunda amcasının onu yakalayıp bağlaması üzerine)
 • “Ben Allâh’tan başka kimseye secde etmem!” (Habeşistan’a varıp da Necâşî’nin huzûruna çağrıldıklarında, Hz. Osman başını eğmeden girdikten sonra Necâşî’nin “–Niçin bana secde etmedin?” sorusu üzerine)
 • “Geçmiş ümmetlerden ders ve ibret alınız. Sonra var gücünüzle çalışınız ve sakın gaflete düşmeyesiniz; Çünkü siz gaflet etseniz de hiçbir ânınızdan gaflet edilmeksizin hesâba çekileceksiniz. Hani dünyanın evlatları/ona gönül verenler nerede? Dünyayı îmar edenler nerede? Dünyadan çok uzun bir süre faydalananlar nerede? Dünya onları da kaldırıp atmadı mı? O halde dünyaya Allah’ın verdiği kadar değer veriniz. Allah Teâlâ dünyaya nasıl değer vermemişse siz de ona değer vermeyiniz.” (Hutbesinden)
 • “Çocukları para kazanmaya mecbur etmeyin! Siz onları mal kazanmaya mecbur ettiğiniz takdirde hırsızlık yaparlar. San’at sahibi olmayan câriyeleri de kazanca zorlamayın! Zira siz onları kazanca zorladığınız takdirde iffetlerini zedeleyerek kazanmaya çalışırlar. Onların getireceği paraya karşı istiğnâ gösterin ki, Allah da sizi müstağnî kılsın. Size temiz olan yiyecekler yaraşır.”
 • “Ey insanlar! İnsanın yüklenmiş olduğu iş ve vazifeler ilk anda ona çok ağır gelir ve ne diyeceğini bilemeyebilir. Ancak önümüzde daha nice günler vardır. Eğer yaşarsam sizlere daha güzel bir şekilde hitap edeceğim. Hatip değiliz ama Allah bize hitap etmeyi öğretecektir.” (Diğer bir hutbesinden)
 • “Unutmayınız ki dünya hayatı, süslenmiş ve insanlara sevdirilmiş çekici bir hayattır. Bunun içindir ki birçok kimse ona kapılmıştır. Sakın dünyaya güvenip meyletmeyiniz. Çünkü o kendisine güvenilebilecek birşey değildir. Şunu da biliniz ki dünya, kendisini terkedenler müstesna hiç kimsenin yakasını bırakmaz!”
 • “Ey insanoğlu bil ki, sen dünyaya ayak basar basmaz canım almakla vazifelendirilen ölüm meleği peşini takip etmektedir. Çevrendeki insanları teker teker yakalarken, sabırsızlıkla senin sıranın gelmesini de beklemektedir. Bir de bakarsın, beklenmedik bir vakitte seni de yakalamıştır. Öyle ise uyanık ol ve her an ahirete gitmeye hazırlıklı bulun, gafil olma. Çünkü sen ondan gafil olsan da, o senden gaflet etmez.”
 • “Yâ Rabbi Ümmet-i Muhammed arasındaki tefrikayı kaldır ve kendilerini birleştir.” (Şehit düşmeden önceki son sözleri)
 • “Dünya malı için üzülmek kalbe zulmet, ahiret için üzülmek ise kalbe nurdur.”
 • “Göz nursuz, gönül namazsız olmaz.”
 • “İçkiden kaçının, zira her kötülüğün anahtarı içkidir.”
 • “Yapabildiğinizin en hayırlısını yapın. Şüphesiz ki ecel … Ya sabah ya akşam vakti âniden çöküverir.”
 • “Seven sevgilisinin kelâmından doymaz.”
 • “Çok konuşmak dili kaydırıp şaşırtır, dostları usandırır.”
 • “Cenâb-ı Hakk’tan başka hakiki sığınak yoktur.”
 • “Allah, ancak doğruyu kabul eder.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

17 − 4 =