Hz.Muhammed (S.A.V) Sözleri: Peygamber Efendimizin Hadisleri

Bu sayfamızda peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) sözlerini ve hadislerini derledik. Hepsi birbirinden değerli, güzel ve anlamlı olan bu sözleri ilgiyle okumanızı dileriz. Diyanet İşleri yayınlarından alınarak hazırlanmış hadisleri okurken hem bilgilenecek hem de Peygamber Efendimizi daha yakından tanıma fırsatı bulacaksınız.

Hz. Muhammed’in sözleri ve hadisleri

Hz.Muhammed’in söylemiş olduğu en güzel sözler şunlardır:

 • “Şüphesiz ki Allah sizin cisimlerinize ve görünüşlerinize bakmaz; ama kalplerinize bakar.”
 • “Güçlü olan güreşte hasmını yere seren değildir. Asıl güçlü olan öfkelendiği zaman kendine hakim olandır.”
 • “Doğruluk, iyiliğe iletir; iyilik de cennete götürür. Bir insan doğru söyleye söyleye Allah katında “Doğru” olarak yazılır. Yalan ise kötülüğe, kötülük cehenneme götürür. Bir insan yalan konuşa konuşa Allah katında “Yalancı” yazılır.”
 • “Allah’a yemin olsun ki, ben günde yetmiş defadan daha fazla Allah’tan af diliyorum ve O’na tevbe ediyorum.”
 • “Kulunun tevbe etmesindeki Allah’ın hoşnutluğu, sizden birinin ıssız bir çölde devesini kaybedip de sonra bulduğunda duyduğu sevinçten daha fazladır.”
 • “Hiçbir kimseye de sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir lütuf verilmemiştir.”
 • “Allah’ım yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat ve ölüm benim için hayırlı olduğu zaman da beni öldür.”
 • “Sadece bir olan Allah’a ibadet ediniz. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayınız.”
 • “Her nerede olursan ol, Allah’tan kork. İşlediğin günahın ardından onu silecek bir iyilik ekle ve insanlara güzel ahlak ile muamelede bulun.”
 • “Şüphesiz ki Yüce Allah kıskanır. Allah’ın kıskanması, Allah’ın haram kıldığı şeyi kişinin yapmasıdır.”
 • “Akıllı, kendini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz ise kendisini hevesine kaptıran ve Allah’tan olmayacak şeyler bekleyendir.”
 • “Allah’tan korkunuz, beş vakit namazınızı kılınız, ramazan ayında oruç tutunuz, mallarınızın zekatını veriniz, idarecilerinize – meşru isteklerine – itaat ediniz. Rabbinizin cennetine gidersiniz.”
 • “Üç şey ölünün mezara kadar peşinden gider. Ev halkı, malı ve ameli. İkisi geri döner, biri kalır. Ev halkı ve malı geri döner, ameli ile baş başa kalır.”
 • “Kim hayra öncülük ederse, onu yapanın mükafatı kadar kendisine de mükafat vardır.”
 • “Sizden biriniz kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe hakkıyla iman etmiş olmaz.”
 • “Zulümden kaçınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklar halinde zulmedeni sarar. Cimrilikten de kaçınınız. Çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etti, onları birbirlerinin kanlarını akıtmaya ve haramları helal saymaya sürükledi.”
 • “Kim bir karış toprağı haksız yere gasbederse, yedi kat yer onun boğazına geçirilir.”
 • “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez.”
 • “Kendisinin veya başkasının yetimini kollayıp gözeten, işlerini üzerine alan kimse ile ben, cennette böylece beraber olacağız.”
 • “Kim rızkının bol ve ömrünün uzun olmasını arzu ediyorsa akrabalarıyla ilişkisini kemesin, onlara iyilikte bulunsun.”
 • “Cennet sizden birinize ayakkabısının bağından daha yakındır. Ateş de aynı şekildedir.”
 • “Her ümmet için bir fitne-imtihan-vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır.”
 • “İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeterli gelir.”
 • “Zenginlik mal çokluğundan değildir. Esas zenginlik gönül zenginliğidir.”
 • “Şüphesiz ki idarecilerin en kötüsü, katı kalpli sert olanlarıdır. Sakın ha, isiz onlardan olmaktan sakındırırım.”
 • “İnsanların Allah’a en yakın olanı selam vermeye önce başlayanıdır.”
 • “Hastayı ziyaret ediniz, açı doyurunuz ve esirin bağını çözüp hürriyetini veriniz.”
 • “Satışta ve alışta borcunu öderken müsamahakar davranan kişiye Allah rahmet etsin.”
 • “Kim ilim aramak için bir yola girerse, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır.”
 • “Haset ateşin odunu ya da otu yiyip bitirdiği gibi iyilikleri yer bitirir.”
 • “Aziz ve Celil olan Allah, birinizin yaptığı işi en iyi şekilde yapmasından memnun kalır.”
 • “Birlikte olduğun iyi arkadaşla kötü arkadaş, güzel koku taşıyanla körükçüye benzer. Güzel koku taşıyan kimse, ya sana o kokudan verir veya sen satın alırsın ya da güzel kokusu sana ulaşır. Körükçü ise ya elbiseni yakar ya da kötü kokusu seni bulur.”
 • “Ben, güzel huyları tamamlamak için gönderildim.”
 • “Allah’ım! Yaradılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir.”
 • “Ben, haklı olduğu hâlde bile çekişmeyi bırakan kimse için cennetin avlusunda bir köşk,şaka da olsa, yalan söylemekten kaçınan kimse için cennetin ortasında bir köşk ahlâkı güzel olan kimse için de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.”
 • “İyilik, güzel huydur. Günah, vicdanını rahatsız eden ve insanların duymasından hoşlanmadığın şeydir.”
 • “Su, buzu erittiği gibi güzel ahlâk da günahları eritir (yok eder); sirke balı bozduğu gibi kötü ahlâk da ameli bozar.”
 • “Benim katımda en sevimliniz, ahlâkça en güzel olan ve etrafındakilerle hoş geçineninizdir ki, onlar herkesi sever ve herkes de onları sever. Benim katımda en sevimsizleriniz koğuculuk yapan, dostların arasını açan ve temiz kimselerde kusur arayanlarınızdır.”
 • “Kişinin keremi dinidir. Mürüvveti aklı, hasebi güzel ahlâkıdır.”
 • “Allah’ım, ayrılık ve bozgunculuktan, ikiyüzlülük ve kötü ahlâktan sana sığınırım.”
 • “Tehlikeyi doğrulukta görseniz de doğruluğu araştırınız zira kurtuluş ancak ondadır.”
 • “Muhakkak şu (İslâm Dini) benim razı olduğum bir dindir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlâk yaraşır. Sahibi bulunduğunuz müddetçe bu dini, bu iki huy ile güzelleştirip şereflendirin.”
 • “Şüphesiz ki Allah iyiliklerin ve kötülüklerin yazılmasını emretti; sonra da bunları açıkladı. Kim bir iyilik yapmaya niyetlenir de yapamazsa Allah onu kendi katında tam bir iyilik – yapılmış gibi – yazar. Eğer o iyiliği yapmaya niyetlenir ve yaparsa, Allah onu on kat sevaptan yedi yüz kat sevaba, hatta daha fazlasına katlayarak yazar. Eğer bir fenalık yapmaya niyetlenir de yapmazsa Allah onu tam bir iyilik olarak yazar. Eğer o fenalığı yapmaya niyet eder ve de yaparsa Allah onu bir tek günah olarak yazar.”
 • “Bedene kolay ve hafif gelen ibadeti size bildireyim mi? Susmak ve güzel ahlâk sahibi olmaktır.”
 • “Mümin; insanlar› kötüleyen, lânetleyen, kötü söz ve çirkin davranış sergileyen kimse değildir.”
 • “Doğruluğa yapışın (ondan ayrılmayın), zira doğruluk iyiliğe götürür, doğru ve iyilik (sahipleri) ise cennettedir. Yalandan kaçının, zira yalan kötülüğe götürür; yalan ve kötülük (edenler) de cehennemdedir.”
 • “Her iyi olan şey sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılaman ve kendi kovandan kardeşinin kabına boşaltman iyi olan şeylerdendir.”
 • “Eğer Allah ve Resulünün sizi sevmelerini isterseniz size (bir şey) emanet edildiğinde emaneti (ehline) verin, konuştuğunuz vakitte doğru söyleyin ve etrafınızdakilerle güzel komşuluk yapın.”
 • “İyi huyluluk ve yumuşaklıktan mahrum olanlar, hayırdan da mahrum kalırlar.”
 • “Yüce Allah güzel davranış sahibidir ve güzel davranışı sever. Güzel davranışa, sert ve kabalığa vermediği bir etki gücü vermiştir.”
 • “Hayırlınız, ailesine hayırlı olanlarınızdır.”
 • “Allah’a iman ettim de. Sonra da dosdoğru ol.”
 • “Her iyilik sadakadır.”
 • “Bir mümin diğer bir mümin için birbirine geçmiş bina gibidir.”
 • “Hiddet şeytandandır, şeytan da ateşten yaratılmıştır.”
 • “İki kişi arasında adaletle davranman sadakadır.”
 • “Akrabalık bağlarını kesen cennete giremez.”
 • “Dünyada sanki bir garip gibi veya bir yolcu gibi yaşa.”
 • “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.”
 • “Dosdoğru ol, ahlâkın güzelleşsin.”
 • “Bize silah çeken bizden değildir.”
 • “Hoş gör ki, hoş görülesin.”
 • “Hayâ yalnız iyilik getirir.”
 • “İlim kadın erkek her müslümana farzdır.”
 • “İnsanlar, hasetlik yapmadıkça hayır üzeredirler.”
 • “Hiçbir baba, çocuğa, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz.”
 • “Dünya varlık dünyasıdır. En hayırlısı da sâliha kadındır.”
 • “Cenâb-ı Hakk, haksız olarak bir serçeyi öldürenden kıyamet gününde hesap soracaktır.”
 • “Yetimin başını okşa, zavallı fakirleri yedir.”
 • “İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.”
 • “Namaz bir nurdur, sadaka bir burhandır, sabır bir ışıktır.”
 • “İşçiye, ücretini teri kurumadan önce verin.”
 • “Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder.”
 • “Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar.”
 • “Nerede olursan ol, Allah’a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran!”
 • “Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tevbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlatılır. Günaha devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar.”
 • “Merhametliler (var ya!) … Rahman, işte onlara merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündeki (ler) de size merhamet etsin.”
 • “İhsan, Allah’ı görür gibi ibadet etmendir. Sen O’nu görmüyor olsan da O seni görmektedir.”
 • “Mümin taze ekin gibidir. Olgunlaşıncaya kadar rüzgar onu eğip büker; bazen yere yatırır, bazen de doğrultur (ama o kırılmaz)”
 • “Kim sabrederse, Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir.”
 • “Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin.”
 • “Kıyamet gününde her vefasızın, vefasızlığının göstergesi olarak bir sancağı olacaktır.”
 • “Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.”
 • “İyi şeyler söyleyerek iyi sözler taşıyarak (küs) insanların arasını bulmaya çalışan kimse yalancı sayılmaz.”
 • “Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz.”
 • “Birbirinizi (aşın şekilde) övmekten sakının. Çünkü bu, (bir nevi) öldürmektir.”
 • “Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni (o şeyle) imtihan eder.”
 • “Kibre düşmeden ve israfa kaçmadan (dilediğiniz gibi) yiyin, sadaka verin/harcayın ve giyinin!”
 • “Sizden önceki insanların helak olmalarının sebebi, aralarında ileri gelen (zengin) kimseler hırsızlık yapınca suçun cezasını vermeyip zayıf (ve fakir) kimseler hırsızlık yapınca ceza uygulamalarıdır.”
 • “Yönetim, ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle.”
 • “Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür! … Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür!”

Kaynaklar:

Diyanet Hadislerle İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Seçme Hadisler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

two × one =