Gül ile İlgili İngilizce Sözler: Türkçe Anlamları ile

Bu sayfamızda gül ile ilgili İngilizce sözleri derledik. İngilizce gül sözlerinin hemen altlarında da Türkçe anlamlarını paylaştık.

Gül ile ilgili en güzel İngilizce sözler şunlardır:

 • “My life is part humor, part roses, part thorns.” – Bret Michaels

(Hayatım kısmen mizah, kısmen güller, kısmen dikenler.- Bret Michaels)

 • “It’s the time that you spent on your rose that makes your rose so important…People have forgotten this truth, but you mustn’t forget it. You become responsible forever for what you’ve tamed. You’re responsible for your rose.” – Antoine de Saint-Exupéry

(Gülünüzü bu kadar önemli kılan gülünüze harcadığınız zamandır… İnsanlar bu gerçeği unutmuş, ama siz unutmamalısınız. Ehlileştirdiğin şeyden sonsuza kadar sorumlu olursun. Gülünden sen sorumlusun. – Küçük Prens)

 • “We are all dreaming of some magical rose garden over the horizon instead of enjoying the roses blooming outside our windows today.” – Dale Carnegie

(Bugün penceremizin dışında çiçek açan güllerin tadını çıkarmak yerine ufukta büyülü bir gül bahçesi hayal ediyoruz.- Dale Carnegie)

 • “Life is like a rose garden — watch for the thorns and keep the pest dust handy.” – Anonymous

(Hayat bir gül bahçesi gibidir – dikenlere dikkat edin ve haşerenin tozunu el altında tutun –  Anonim)

 • “The optimist sees the rose and not its thorns; the pessimist stares at the thorns, oblivious to the rose.” – Kahlil Gibran

(İyimser dikenleri değil gülü görür; kötümser, gülden habersiz dikenlere bakar. – Halil Cibran)

 • “Take time to smell the roses.” – Proverb

(Güllerin kokusunu almak için zaman ayırın.- Atasözü)

 • “True friendship is like a rose, we don’t realize its beauty until it fades.” – Anonymous

(Gerçek dostluk bir gül gibidir, güzelliğini yok olana kadar anlayamayız – Anonim)

 • “Truths and roses have thorns.” – Anonymous

(Gerçeklerin ve güllerin dikenleri vardır. – Anonim)

 • “The world is a rose, smell it, and pass it to your friends.” – Persian Proverb

(Dünya bir gül, kokla ve arkadaşlarına ilet. – Farsça Atasözü)

 • “Those who don’t pick roses in summer won’t pick them in winter either.” – German Proverb

(Yaz aylarında gül toplayamayanlar, kışın da toplayamayacaklardır- Alman Atasözü)

 • “Love and a red rose can’t be hid.” – Thomas Holcroft

(Aşk ve kırmızı bir gül saklanamaz.- Thomas Holcroft)

 • “True love is like little roses, sweet, fragrant in small doses.” – Ana Claudia Antunes

(Gerçek aşk küçük güller gibidir, tatlı, küçük dozlarda kokulu. – Ana Claudia Antunes)

 • “When love came first to earth, the Spring spread rose beds to receive him.” – Thomas Campbell

(Aşk dünyaya ilk geldiğinde, Bahar onu almak için gül yatakları yaydı. – Thomas Campbell)

 • “If you enjoy the fragrance of a rose, you must accept the thorns which it bears.” – Isaac Hayes

(Bir gülün kokusundan hoşlanıyorsanız, taşıdığı dikenleri kabul etmelisiniz. – Isaac Hayes)

 • “A bit of fragrance always clings to the hand that gives you roses.” – Chinese Proverb

(Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır. – Çin atasözü)

 

 • “A life filled with love, must have some thorns, but a life empty of love will have no roses.” – Anonymous

(Sevgiyle dolu bir hayatın dikenleri olmalı ama sevgiden yoksun bir hayatın gülü olmayacak.- Anonim)

 • “A relationship is like a rose. How long it lasts, no one knows.” – Rob Cella

(Bir ilişki gül gibidir. Ne kadar sürecek, kimse bilmez. – Rob Cella)

 • “A woman is like a rose…If you take good care of her, you will see love blossom.” – Anonymous

(Bir kadın gül gibidir… Ona iyi bakarsanız, sevgi çiçeğini görürsünüz. – Anonim)

 • “There may be many flowers in mone’s life…but only one rose.” – Anonymous

(Birinin hayatında birçok çiçek olabilir… ama sadece bir tane gül. – Anonim)

 • “The red rose whispers of passion, And the white rose breathes of love; O, the red rose is a falcon, And the white rose is a dove.” – John Boyle O’Reilly

(Kırmızı gül tutkuyu fısıldar, Ve beyaz gül sevgiyi solur. Kırmızı gül bir şahin, beyaz gül ise bir güvercindir. – John Boyle O’Reilly)

 • “One rose is enough for the dawn.” – Edmond Jabes

(Şafak için bir gül yeter.- Edmond Jabes)

 • “If I had a rose for every time I thought of you, I’d be picking roses for a lifetime.” – Swedish Proverb

(Seni her düşündüğümde bir gülüm olsaydı, ömür boyu gül toplardım.- İsveç Atasözü)

 • “This love is the rose that blooms forever.” – Rumi

(Bu aşk sonsuza dek açan gül. – Mevlana)

 • “No rose without a thorn.” – French Proverb

(Diken olmadan gül olmaz.- Fransız Atasözü)

 • “The sharp thorn often produces delicate roses.” – Ovid

(Keskin diken genellikle narin güller üretir.- Ovid)

 • “Some people grumble that roses have thorns; I am grateful that thorns have roses.” – Alphonse Karr

(Bazı insanlar güllerin dikenli olduğunu söylerler. Ben ise dikenlerin gülleri olduğu için minnettarım. – Alphonse Karr)

 • “Thorns and roses grow on the same tree.” – Turkish Proverb

(Dikenler ve güller aynı dalda yetişir. – Türk Atasözü)

 • “When life throws thorns, hunt for roses.” – Anonymous

(Hayat dikenleri fırlattığında gülleri avla.- Anonim)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

five × two =