Gökyüzü ile İlgili İngilizce Sözler – Türkçe Anlamları ile

Bu sayfamızda gökyüzü ile ilgili İngilizce sözleri, cümleleri ve alıntıları derledik. Kısa kısa verdiğimiz bu yabancı sözlerin altlarına da Türkçe anlamlarıı yazdık. İngilizce gökyüzü sözlerini keyifle okumanızı dileriz.

Gökyüzüyle ilgili en güzel İngilizce sözler şunlardır:

 • “The sky takes on shades of orange during sunrise and sunset. The color that gives you hope, that sun will set, only to rise again.” – Ram Charan

(Gün doğumu ve gün batımı sırasında gökyüzü turuncu tonlarını alır. Size umut veren renk, o güneş sadece yeniden doğmak üzere batacak. – Ram Charan)

 • “The sky is an infinite movie to me. I never get tired of looking at what’s happening up there.” – K. D. Lang

(Gökyüzü benim için sonsuz bir film. Orada olanlara bakmaktan asla bıkmam. – K.D. Lang)

 • “Aim for the sky, but move slowly, enjoying every step along the way. It is all those little steps, that makes the journey complete.” – Chanda Kochhar

(Gökyüzünü hedefleyin, ancak yol boyunca her adımın tadını çıkartarak yavaş hareket edin. Yolculuğu tamamlayan tüm bu küçük adımlar. – Chanda Kochhar)

 • “Smell the sea and feel the sky, Let your soul and spirit fly.” – Van Morrison

(Denizi kokla ve gökyüzünü hisset, Ruhun uçsun. – Van Morrison)

 • “Look at the sky. We are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dream and work.” –  A. P. J. Abdul Kalam

(Gökyüzüne bak. Biz yalnız değiliz. Bütün evren bize karşı dostça davranır ve sadece hayal kurana ve çalışana en iyisini vermek için anlaşır. – A. P. J. Abdul Kalam)

 • “In the sky, there is no distinction of east and west; people create distinctions out of their own minds and then believe them to be true.” – Gautama Buddha

(Gökyüzünde, doğu ve batı arasında bir ayrım yoktur; insanlar kendi zihinlerinden farklılıklar yaratırlar ve sonra doğru olduklarına inanırlar. – Gautama Buddha)

 • “Let us keep the dance of rain our fathers kept and tread our dreams beneath the jungle sky.” –  Arna Bontemps

(Babalarımızın yaptığı yağmur dansını devam ettirelim ve hayallerimizi orman gökyüzünün altına sokalım. – Arna Bontemps)

 • “There was always something new to be seen in the unchanging night sky.” – Fritz Leiber

(Gecenin değişmeyen gökyüzünde görülmesi gereken her zaman yeni bir şeyler vardı. – Fritz Leiber)

 • “We all live under the same sky, but we don’t all have the same horizon.” – Konrad Adenauer

(Hepimiz aynı gökyüzü altında yaşıyoruz, ama hepimiz aynı ufka sahip değiliz. – Konrad Adenauer)

 • “Unclose your mind. You are not a prisoner. You are a bird in flight, searching the skies for dreams.” –  Haruki Murakami

(Aklını kapat. Sen bir mahkum değilsin. Sen uçan bir kuşsun, rüyalar için gökyüzünü arıyorsun.)

 • “The sky is the source of light in nature – and governs everything.” – John Constable

(Gökyüzü doğada ışığın kaynağıdır – ve her şeyi yönetir – John Costable)

 • “A sky as pure as water bathed the stars and brought them out.” – Antoine de Saint-Exupéry

(Su kadar saf bir gökyüzü yıldızları yıkadı ve onları dışarı çıkardı. – Küçük Prens)

 • “No sight is more provocative of awe than is the night sky.” – Llewelyn Powys

(Hiçbir manzara, gece gökyüzünden daha fazla huşu uyandırıcı değildir. – Llewelyn Powys)

 • “A cloudless plain blue sky is like a flowerless garden.” – Terri Guillemets

(Bulutsuz, düz mavi gökyüzü, çiçeksiz bir bahçe gibidir. – Terri Guillemets)

 • “Meet me where the sky touches the sea. Wait for me where the world begins.” – Jennifer Donnelly

(Gökyüzünün denize temas ettiği yerde buluşalım. Dünyanın başladığı yerde beni bekle. – Jennifer Donnelly)

 • “Don’t forget, beautiful sunsets, need cloudy skies.” — Paulo Coelho

(Unutmayın, güzel gün batımı, bulutlu gökyüzü gerektirir. – Paulo Coelho)

 • “Only from the heart can you touch the sky.” – Rumi

(Sadece yürekten gökyüzüne dokunabilirsin. – Mevlana)

 • “Heavy hearts, like heavy clouds in the sky, are best relieved, by the letting of a little water.” — Christo Morley

( Gökyüzündeki ağır bulutlar gibi ağır kalpler de biraz su bırakarak rahatlar. – Christo Morley)

 • “The sky is the daily bread of the eyes.” – Ralph Waldo Emerson

(Gökyüzü gözlerin günlük ekmeğidir. – Ralph Waldo Emerson)

 • “Don’t let one cloud obliterate the whole sky.” – Anais Nin

(Bir bulutun tüm gökyüzünü yok etmesine izin verme. – Anais Nin)

 • “We shall find peace. We shall hear angels, we shall see the sky sparkling with diamonds.” –  Anton Chekhov

(Huzur bulmalıyız. Melekleri duyacağız, gökyüzünün elmaslarla parıldadığını göreceğiz. – Anton Çehov)

 • “The sky and the strong wind have moved the spirit inside me till I am carried away trembling with joy.” – Uvavnuk

(Gökyüzü ve kuvvetli rüzgar, içimdeki ruhu neşeyle titreyerek uzaklaşana kadar hareket ettirdi. – Uvavnuk)

 • “Even when the sky is filled with clouds, the sun still shines above.” — Janet Donaghy

(Gökyüzü bulutlarla dolu olsa bile, güneş hala parlar. – Janet Donaghy)

 • “Imagine there’s no heaven, it’s easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today… “– John Lennon

(Cennetin olmadığını düşünün, denerseniz kolay. Altımızda cehennem yok, üstümüzde sadece gökyüzü. Bugün için yaşayan tüm insanları hayal edin… – John Lennon)

 • “The sky is that beautiful old parchment in which the sun and the moon keep their diary.” – Alfred Kreymborg

(Gökyüzü, güneş ve ayın günlüğünü koruduğu eski güzel parşömendir. – Alfred Kreymborg Uzak)

 • “The night sky is a miracle of infinitude.” – Terri Guillemets

(Gece gökyüzü sonsuzluk mucizesidir. – Terri Guillemets)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

2 × one =