En güzel İngilizce fitness motivasyon sözleri: Türkçe Anlamları ile

Bu sayfamızda İngilizce fitness sözlerini derledik. Antrenman sırasında sizleri motive edebilecek onlarca farklı alternatif arasından dilediğinizi seçip sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. İngilizce fitness motivasyon sözlerinin hemen altında da Türkçe anlamlarını bulabilirsiniz.

Fitness sözleri İngilizce

Fitness ile ilgili en güzel İngilizce sözler şunlardır:

 • “The strength you shall need exists in the noble blood flowing through your veins.” – Mustafa Kemal Atatürk

(Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. – Mustafa Kemal Atatürk)

 • “What hurts today makes you stronger tomorrow.” — Jay Cutler

(Bugün acıyan, yarın güçlendirir. – Jay Cutler)

 • “If you want something you’ve never had, you must be willing to do something you’ve never done.” — Thomas Jefferson

(Hiç sahip olmadığınız bir şeyi istiyorsanız, hiç yapmadığınız bir şeyi yapmaya istekli olmalısınız. – Thomas Jefferson)

 • “Of course it’s hard. It’s supposed to be hard. It it were easy, everybody would do it. Hard is what makes it great.”

(Tabii ki zor. Zor olması gerekiyordu. Kolay olsaydı, herkes yapardı. Onu harika yapan şey de zor olmasıdır.)

 • “No pain, no gain. Shut up and train.”

(Açı yoksa, kazanç da yok. Kapa çeneni ve çalış)

 • “Your body can stand almost anything. It’s your mind that you have to convince.”

(Vücudunuz neredeyse her şeye dayanabilir. İkna etmeniz gereken zihninizdir.)

 • “Train insane or remain the same.”

(Deli gibi çalış ya da aynı kal.)

 • “Push yourself because no one else is going to do it for you.”

(Kendinizi itin çünkü başka hiç kimse sizin için yapmaz.)

 • “Success starts with self-discipline.”

(Başarı öz disiplin ile başlar.)

 • “Good things come to those who sweat.”

(Terleyenlere iyi şeyler gelir.)

 • “Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.”

(Başlamanızı sağlayan motivasyondur. Alışkanlık sizi devam ettirir.)

 • “A one hour workout is 4% of your day. No excuses.”

(Bir saatlik egzersiz günün% 4’üdür. Bahane yok.)

 • “The body achieves what the mind believes.”

(Vücut kafanın inandığı şeye ulaşır.)

 • “What seems impossible today will one day become your warm-up.”

(Bugün imkansız görünen bir gün sizin ısınmanız olacak.)

 • “Someone busier than you is working out right now.”

(Senden daha yoğun biri şu anda çalışıyor.)

 • “The last three or four reps is what makes the muscle grow. This area of pain divides a champion from someone who is not a champion.” — Arnold Schwarzenegger

(Son üç veya dört tekrar kasın büyümesini sağlar. Bu acı alanı, bir şampiyonu, şampiyon olmayan birinden ayırır. – Arnold Schwarzenegger)

 • “Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.” — Henry David Thoreau

(Başarı genellikle onu aramak için çok meşgul olanlara gelir. – Henry David Thoreau)

 • “Less sugar, more fruit. Less soda, more water. Less driving, more walking. Less worry, more sleep. Less words, more action.”

(Daha az şeker, daha fazla meyve. Daha az soda, daha fazla su. Daha az sürüş, daha fazla yürüyüş. Daha az endişe, daha fazla uyku. Daha az kelime, daha fazla eylem.)

 • “The hard part isn’t getting your body in shape. The hard part is getting your mind in shape.”

(Zor kısmı vücudunuzu şekillendirmiyor. Zor kısmı zihninizi şekillendiriyor.)

 • “Remember, Rome wasn’t built in a day. Work hard, good results will come.”

(Unutma! Roma bir günde inşa edilmedi. Sıkı çalış, iyi sonuçlar gelecek.)

 • “Sticks and stones may break my bones but squats will make me badass.”

(Çubuklar ve taşlar kemiklerimi kırabilir ama ağız kavgası beni korkutur.)

 • “Wake up. Work out. Look hot. Kick ass.”

(Uyan. Egzersiz yap. Ateşli gözük. Kıç tekmele.)

 • “I may not be there yet, but I’m closer than I was yesterday.”

(Henüz orada olmayabilirim, ama dünden daha yakınım.)

 • “Don’t wish for a good body, work for it.”

(İyi bir beden istemeyin, onun için çalışın.)

 • “First they will laugh. Then they will copy. Don’t give up.”

(Önce gülecekler. Sonra kopyalayacaklar. Vazgeçme.)

 • “Sore. The most satisfying pain.”

(Ağrı. En tatmin edici acı.)

 • “70% of people that start a fitness plan quit. Except you. Not this time.”

(Fitness’a başlayanların% 70’i bırakıyor. Senin dışında. Bu kez değil.)

 • “All progress takes place outside the comfort zone.” — Michael John Bobak

(Tüm ilerlemeler konfor bölgesinin dışında gerçekleşir. – Michael John Bobak)

 • “If you think lifting is dangerous, try being weak. Being weak is dangerous.” — Bret Contreras

(Ağırlık kaldırmanın tehlikeli olduğunu düşünüyorsanız zayıf olmayı deneyin. Zayıf olmak tehlikelidir. – Bret Contreras)

 • “All our dreams can come true if we have the courage to pursue them.” — Walt Disney

(Eğer onları takip etme cesaretimiz varsa, tüm hayallerimiz gerçekleşebilir. – Walt Disney)

 • “A champion is someone who gets up when they can’t.” — Jack Dempsey

(Şampiyon, diğerleri yapamadığında uyanan kişidir. – Jack Dempsey)

 • “The only place where success comes before work is in the dictionary.” — Vidal Sassoon

(Çalışmadan önce başarının geldiği tek yer sözlüktür. – Vidal Sassoon)

 • “The clock is ticking. Are you becoming the person you want to be?” — Greg Plitt

(Zaman geçiyor. Olmak istediğiniz kişi mi oluyorsunuz? – Greg Plitt)

 • “Whether you think you can, or you think you can’t, you’re right.” — Henry Ford

(Yapabileceğinizi veya yapamayacağınızı düşünüyorsanız, haklısınız. – Henry Ford)

 • “The only bad workout is the one that didn’t happen.”

(Tek kötü antrenman gerçekleşmeyen antrenmandır)

 • “The pain you feel today will be the strength you feel tomorrow.”

(Bugün hissettiğiniz acı, yarın hissettiğiniz güç olacaktır.)

 • “Don’t limit your challenges, challenge your limits.”

(Zorluklarınızı sınırlamayın, sınırlarınıza meydan okuyun.)

 • “It’s actually pretty simple. Either you do it, or you don’t.”

(Aslında oldukça basit. Ya yaparsın ya da yapmazsın.)

 • “You don’t have to be extreme, just consistent.”

(Aşırı olmak zorunda değilsiniz, sadece tutarlı olmak zorundasınız.)

 • “You must expect great things of yourself before you can do them.” — Michael Jordan

(Büyük işleri yapabilmek için kendinizden çok güzel şeyler beklemelisiniz. – Michael Jordan)

 • “Action is the foundational key to all success.” — Pablo Picasso

(Eylem, tüm başarının temel anahtarıdır. – Pablo Picasso)

 • “Well done is better than well said.” — Benjamin Franklin

(İyi yapılmış iyi söylenmişten iyidir. – Benjamin Franklin)

 • “You have to think it before you can do it. The mind is what makes it all possible.” — Kai Greene

(Bir şeyi yapmadan önce düşünmelisin. Zihin her şeyi mümkün kılan şeydir. – Kai Greene)

 • “Things work out best for those who make the best of how things work out.” — John Wooden

(İşler, işlerin nasıl yürüdüğünden en iyi şekilde yararlananlar için en iyi sonucu verir. – John Wooden)

 • “Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.” — Winston Churchill

(Başarı, başarısızlıktan başarısızlığa, coşku kaybı olmadan yürümektir. – Winston Churchill)

 • “Hustle for that muscle.”

(Bu kas için acele edin.)

 • “Work hard in silence. Let success be your noise.”

(Sessizce sıkı çalış. Başarı sizin gürültünüz olsun.)

 • “The hardest lift of all is lifting your butt off the couch.”

(En zor kaldırma popoyu kanepeden kaldırmaktır.)

 • “If you still look good at the end of your workout, you didn’t train hard enough.”

(Antrenmanın sonunda hala iyi görünüyorsanız, yeterince fazla çalışmamışsınızdır.)

 • “When you feel like quitting think about why you started.”

(Bırakmak istediğinizde neden başladığınızı düşünün.)

 • “I don’t count my sit-ups. I only start counting when it starts hurting because they’re the only ones that count.”

(Ben mekikleri saymıyorum. Sadece acımaya başladığında saymaya başlıyorum çünkü önemli olan sadece onlar.)

 • “Making excuses burns zero calories per hour.”

(Bahane üretmek saatte sıfır kalori yakar.)

 • “Obstacles can’t stop you. Problems can’t stop you. People can’t stop you. Only you can stop you.”

(Engeller seni durduramaz. Sorunlar seni durduramaz. İnsanlar seni durduramaz. Seni sadece sen durdurabilirsin.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

19 − 2 =