Felsefi Sözler: Düşündüren, Sıradışı, Derin Filozof Sözleri

Bu yazımızda en güzel felsefi sözleri, cümleleri, alıntıları derledik. Filozoflar hayatın her alanına farklı açılardan yaklaşmışlar ve ortaya unutulmayacak özlü filozof sözleri ortaya çıkmış. Anlamlı felsefi sözler arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sizleri dünyaca ünlü filozofların sözleri ile baş başa bırakalım!

Söylenmiş en felsefi sözlerden bazıları şunlardır:

 • “Düşünebilen herkesin insan olması, insan olan herkesin düşünebildiği anlamına gelmiyor.” – Sigmund Freud
 • “Kötülüğe doğrulukla, iyiliğe iyilikle yanıt ver.” – Konfüçyüs
 • “Sorgulanmamış bir varoluş koyunlara uygundur, insanlara değil.” – Sokrates
 • “Aşk, eksik olan ve sahip olmadığı şeyi sever.” – Platon
 • “Fena insanlar korkudan itaat ederler, iyi insanlar sevgiden.” – Aristoteles
 • “Yaşam yoğunluğuyla ölçülür, uzunluğuyla değil.” – İbn-i Sina
 • “Bir kaptanın en büyük amacı gemisini korumak olsaydı onu daima limanda tutardı.” – Thomas Aquinas
 • “Kendi işine gücüne dalmış bir kimse, çekememezlik duymaya pek fırsat bulamaz, çünkü çekememezlik aylak bir tutkudur, sokaklarda gezer durur, evde oturmaz.” – Francis Bacon
 • “Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.” – René Descartes
 • “İşler yolunda gittiğinde insanların çoğu kendini öylesine bilge sanır ki, onlara bir öğütte bulunmak hakaret etmekten farksız olacaktır.” – Benedictus De Spinoza
 • “Doğuştan bilgi yoktur ve insan zekası doğduktan sonra dolmaya başlayan bomboş bir levha tabulasıdır.” – John Locke
 • “Eğer bir yerde duracak ve daha ileriye gitmeyeceksek, niçin oraya kadar gidelim?” – David Hume
 • “İnsan özgür doğdu ama her yerde prangalanmış durumdadır. Başkalarının efendisi olduğunu sanan kişi diğerlerinden daha da köledir.” – Jean Jacques Rousseau
 • “Başkalarının yaptığı hatalardan dolayı öfkelenirsek, onları değil kendimizi cezalandırmış oluruz.” – Immanuel Kant
 • “Bir insanın sana neler verebileceği değil, senin için nelerden vazgeçeceği önemlidir.” – Friedrich Hegel
 • “Bir kişi hariç bütün insanlık aynı görüşte olsa, tek bir kişi karşı görüşte olsa, insanlığa o kişiyi susturma hakkı, o kişinin gücü yetse insanlığı susturma hakkından fazla değildir.” – John Stuart Mill
 • “Aptal durumuna düşmenin iki yolu vardır. Biri, gerçek olmayana inanmak; diğeri, gerçek olanı reddetmektir.” – Soren Kierkegaard
 • “İnsan yalnızca eşit özgür insanlar arasında gerçekten özgürdür; bir tek insanın bile köleliği tüm insanlığı çiğner ve herkesin özgürlüğünü etkisiz hale getirir.” – Mikhail Bakunin
 • “Bir bitki kendi doğasına uygun yaşamazsa ölür; keza insanlar da öyle.” – Henry David Thoreau
 • “Bir gün geriye dönüp baktığınızda, mücadelelerle geçen yılların en güzel anlarınızı olduğunu göreceksiniz.” – Sigmund Freud
 • “Gerçek bilgi, insanın ne kadar cahil olduğunu bilmesidir.” – Konfüçyüs
 • “Eğer istediğin olmazsa acı çekersin, eğer istemediğin bir şey olursa yine acı çekersin, hatta istediğin şey tam olarak olsa da yine acı çekersin çünkü onu kaybetme riskin vardır. Zihin böyle belalı bir şeydir.” – Sokrates
 • “Sorgulanmayan bir yaşam gerçekte yaşanmamıştır.” – Platon
 • “Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür.” – Aristoteles
 • “Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.” – İbn-i Sina
 • “İnsanın kendi kendini sık sık sorguya çekmesi zaman zaman çok acı, yakıcı bir ilaçtır.” – Francis Bacon
 • “Analiz etmek, korku doğurabilecek bütün olaylara karşı kendini hazırlamaktır.” – René Descartes
 • “Var olmanın en kötü şekli, esaret altında olmaktır, yani duygularınızın insafında olmak.” – Benedictus De Spinoza
 • “Eğer anlaşılmak istemezseniz, önemsenmezsiniz de.” – John Locke
 • “Koşulları mizacına uygun hale getiren kişi mutludur ama mizacını karşısına çıkan herhangi bir duruma uygun hale getiren kişi daha mükemmeldir.” – David Hume
 • “En çok yaşayan insan, en çok yıl saymış olan değildir. Hayatı en çok hissetmiş olandır.” – Jean-Jacques Rousseau
 • “Bizi zengin kılan sahip olduklarımız değil, sahip olduklarımız olmadan ne yaptığımızdır.” – Immanuel Kant
 • “Dünya tarihi, özgürlük bilinçliğinin gelişmesinden başka bir şey değildir.” – Friedrich Hegel
 • “İnsanlar kötülük yaparlar; arzuları çok şiddetli olduğu için değil, vicdanları çok zayıf olduğu için.” – John Stuart Mill
 • “Hatırlanan aynı zamanda unutulandır da.” – Soren Kierkegaard
 • “Eğer kendimi bir fikre adayacaksam, en azından önce o fikrin kimsenin hakkını gasp etmediğini görmeliyim.” – Henry David Thoreau
 • “İnsanların varlığını belirleyen bilinçleri değil, bilinçlerini belirleyen yaşamlarıdır.” – Karl Marx
 • “Çünkü bir yalanı sürdürebilmek için, başka yirmi yalan daha bulmak zorundadır insan.” –  Friedrich Nietzsche
 • “İnsanlığın iki tür ahlak anlayışı vardır: Biri, sözünü edip uygulamadığımız; diğeri, uygulayıp sözünü etmediğimiz.” – Bertrand Russell
 • “Tedavi edilemez olan hastalık değildir, insanın sosyal koşulları ve mecburiyetleri tedavisiz bir hastalığa dönüşen şeydir.” – Sigmund Freud
 • “Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil.” – Konfüçyüs
 • “Mutluluk, fenalıklardan kurtulmak değil, onlara düşmemektir.” – Sokrates
 • “İnsana dair hiçbir şey büyük bir çabaya değmez.” – Platon
 • “Bir insan kendisine hakim değilse tercihlerine göre değil isteklerine göre hareket eder.” – Aristoteles
 • “Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir.” – İbn-i Sina
 • “Bir ırmak gibi akan zaman bize hafif ve şişirilmiş şeyleri getirmiştir. Ağır ve katı olanlarsa suyun dibine çökmüştür.” – Francis Bacon
 • “Hiçbir duygu yoktur ki, gözlerin herhangi bir ifadesiyle anlaşılmayacak olsun.” – René Descartes
 • “Havaya atılan bir taş düşünebilseydi, kendi isteğiyle yere düştüğünü sanırdı.” – Benedictus De Spinoza
 • “Tuhaf, biz insanlar bukalemun gibiyiz. Ahlaki değerlerimizin rengini, çevremizdekilerinkine bakarak seçiyoruz.” – John Locke
 • “Özgürlükler genellikle aniden değil yavaş yavaş yitirilir.” – David Hume
 • “Doğru yolda giden kaplumbağa, eğri yolda giden yarış atını geçer.” – Jean-Jacques Rousseau
 • “Dünyanın hiçbir yerinde, hatta dünyanın dışında bile, var olan şeyler arasında iyi niyet kadar kayıtsız ve şartsız iyi bir şey yoktur.” – Immanuel Kant
 • “Tarihten aldığımız ders, tarihten ders almadığımızdır.” – Friedrich Hegel
 • “İtaatkar araçlar haline getirmek amacıyla bireyi cüceleştiren her toplumsal düzen, küçük adamlarla büyük bir başarı elde edemeyeceğini öğrenme zorunda kalır.” – John Stuart Mill
 • “Bir insan ne kadar çok acı çekerse, inanıyorum ki o kadar fazla mizah duygusuna sahip olur.” – Soren Kierkegaard
 • “Kuşların tüy dökme mevsimi gibi, bizim de eski giysilerimizi yenileriyle değiştirme mevsimimiz yaşamlarımızda dönüm noktası olmalı.” – Henry David Thoreau
 • “Anlaşılmak zordur: Özellikle de sizin gibi düşünüp yaşamayan, onun yerine farklı düşünüp yaşayan bir yığın insanın arasında yaşıyorsanız eğer.” – Friedrich Nietzsche
 • “Hiçbir insanın gücü sınırsız olamayacağı  için, doyumsuz olanlar eninde sonunda aşamayacakları engellerle karşılaşacaklardır.” – Bertrand Russell
 • “Tedavi edilemez olan hastalık değildir, insanın sosyal koşulları ve mecburiyetleri tedavisiz bir hastalığa dönüşen şeydir.” – Sigmund Freud
 • “Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmazsa; insan da acı çekmeden olgunlaşmaz.” – Konfüçyüs
 • “Değişimin sırrı, tüm enerjini eskiyle kavga etmeye değil yeniyi inşa etmeye odaklamaktır.” – Sokrates
 • “Eğer bana yanlışımı gösterirsen, senin bana yaptığın gibi kızmam; tersine, seni bana iyilik edenlerin en başına koyarım.” – Platon
 • “Asıl başarı doğru şeyi tercih etmekten çok doğru zamanda bunu yapabilmektir.” – Aristoteles
 • “İyiliğin şartı beştir. Tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli, sürekli olmalı ve yerini bulmalı.” – İbn-i Sina
 • “İnsanların çoğu serbest bırakılmaya hazır değil. Ve büyük bir kısmı o kadar içine girmişler, sisteme o kadar bağımlı hale gelmişler ki, onu korumak için savaşabilirler.” – Francis Bacon
 • “Çünkü aklımın bana uzak durmamı söylediği birçok şeye bence doğal bir eğilimim vardı.” – René Descartes
 • “Zihin sadece kendi etki gücünü ortaya koyan şeyleri hayal etmeye çalışır.” – Benedictus De Spinoza
 • “Her birey kendi kişiliğinin ve mülkiyetinin mutlak efendisidir.” – John Locke
 • “Bu dünyada çoğunluğun küçük bir azınlık tarafından yönetilmesinden daha garip bir şey yoktur.” – David Hume
 • “İnsanın özgürlüğü; isteği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır.” – Jean-Jacques Rousseau
 • “Cömertliğin üç belirtisi vardır: Sözünün eri olmak, gereksiz yere övünmemek ve sorgusuz sualsiz bağışlamaktır.” – Immanuel Kant
 • “Zekasını beğendiğin birinin görüntüsünü merak etme. Zekasını kullanmayan birinin ise görüntüsünden etkilenme.” – Friedrich Hegel
 • “Bir kişinin özgürlüğüne karışmak, sadece başkasına zarar vermesini engellemek içinse doğrudur.” – John Stuart Mill
 • “Akıl azaldığı oranda kaygı da azalır.” – Soren Kierkegaard
 • “İnsan, vazgeçebileceği şeylerin sayısı oranında zengindir.” – Henry David Thoreau
 • “Eylemler konusunda söz verilebilir ama duygular için söz verilemez. Çünkü onlar irademiz altında değildir. Birine onu hep seveceğini söyleyen kişi, kendi iradesi altında olmayan bir şeye söz vermiş olmaktadır.” – Friedrich Nietzsche
 • “Ne kadar az bilirseniz, o kadar şiddetle savunursunuz.” – Bertrand Russell
 • “Mutluluk dediğimiz şey, yoğun bir şekilde bastırılmış ve engellenmiş olan ihtiyaçların kısa süreliğine tatmin edilmesinden başka bir şey değildir.” – Sigmund Freud
 • “İyi insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen insandır.” – Konfüçyüs
 • “Adalet, masumiyeti aramaktır. Ve geç gelen adalet nefret doğurur.” – Sokrates
 • “İnsanların en mutlu olanı, ruhunda hiçbir kötülük taşımayandır; çünkü ruh kötülüğü kötülüklerin en büyüğüdür.” – Platon
 • “Vefa asaletten gelir.” – Aristoteles
 • “İnsanın duyduğu acıdan duman çıksa, dünya ebediyen karanlığa gömülürdü.” – İbn-i Sina
 • “Bizi bir defa aldatanlardan da her zaman sakınmakta yerden göğe kadar haklıyız.” – René Descartes
 • “Nefret üstünse, insan kendisini sevene kötülük yapmaya çalışır.” – Benedictus De Spinoza
 • “Felsefe bütün düşüncelerimizin duyumlarımızla, gerçek alemden geldiğini tanıtlamaktır.” – John Locke
 • “İnsan akıllı bir yaratıktır; böyle olduğu için de uygun gıdasını bilimden alır; fakat insanın bilgisinin alanı öylesine dardır ki, bilimden aldığı besinlerden ancak çok az bir kısmı için ümitlenilebilir.” – David Hume
 • “Acıyı bilmeyen insan, ne insanlığa acımayı ne de acımanın tadını bilir.” – Jean-Jacques Rousseau
 • “Her bilgi yargıdır; ne var ki her yargı bir bilgi değildir.” – Immanuel Kant
 • “Kendilerine nasıl yaşayacaklarını buyuracak mutlak ahlak kuralları isteyenlerin asıl istedikleri şey, karaktersizliğe bahanedir.” – Friedrich Hegel
 • “Mutluluğumu, isteklerimi gidermekte değil; onları kısıtlamakta buldum.” – John Stuart Mill
 • “Vicdan azabı olan hiç kimse suskunluğa dayanamaz.” – Soren Kierkegaard
 • “Tek başına yolculuk yapan bugün yola çıkabilir, fakat bir başkasıyla yolculuk yapan diğerinin hazır olmasını beklemek zorundadır.” – Henry David Thoreau
 • “Sonsuza kadar yaşama arzusu en azından uygarlık kadar eskidir, belki daha da eski. Varlığımızda, ben bir gün yok olacağım fikrine direnen bir şeyler var.” – Karl Marx
 • “Başkalarından hiçbir şey istemeden onlara hep bir şeyler veren kişi, bilmeden asilce davranmaktadır.” – Friedrich Nietzsche
 • “Gerçek aşk sönmez ateştir, durmadan yanar gönülde. Ne soğur, ne sararır, ne ölür ne kendi kendine yüz çevirir.” – Bertrand Russell
 • “Zekanın sesi yumuşak bir tona sahiptir fakat kendini duyuruncaya kadar durmaz. Nihayet birbirini izleyen sayısız geri çevrilmeden sonra başarıya ulaşır.” – Sigmund Freud
 • “İnsanları geçimsiz yapan sevgisizliktir. Birbirine düşman eden iletişimsizliktir. Güzellikten yana ne varsa yok eden ilgisizliktir.” – Konfüçyüs
 • “Kusurumuz ne kadar çoksa o kadar kusur ararız.” – Sokrates
 • “Akla dayanmayan cesaret bir çeşit pervasızlıktır.” – Platon
 • “Bir fikri kabul etmeden onunla oyalanmak eğitimli bir zihnin işaretidir.” – Aristoteles
 • “Bildim ve anladım ki hiçbir şey bilinmemiş ve hiçbir şey anlaşılmamıştır.” – İbn-i Sina
 • “Yanlışlarımızın ilk ve başlıca nedeni, çocukluğumuzda edindiğimiz ön yargılardır.” – René Descartes
 • “Çünkü o, kendisini şaşırtmadığı zaman, bir şeyi yeterince anladığını düşünür.” – Benedictus De Spinoza
 • “Mutluluk ve mutsuzluk son sınırlarını bilmediğimiz iki durumdur.” – John Locke
 • “Sana nasıl davranmalarını istersen, sen de başkalarına öyle davran. Fakat, ilk iyi davranışı sen yap.” – David Hume
 • “İnsan düşünmek, inanmak ve sevmek için dünyaya gelmiştir.” – Jean-Jacques Rousseau
 • “Söylediklerimizden çok, söylemediklerimize pişman oluruz. Dile getirilmemiş düşünce; gidilmemiş yoldur.” – Immanuel Kant
 • “Sevmek, onunla birlikteyken bir bütün olmak değil; o yokken yarım kalabilmektir.” – Friedrich Hegel
 • “Hayatını saklayan kişi güzel yaşamıştır.” – Soren Kierkegaard
 • “Unutma! Doğruyu konuşmak iki kişilik bir iştir. Doğru söyleyen ve doğru dinleyen.” – Henry David Thoreau
 • “Cehalet, ayrıcalıklı sınıfın ustaca kullandığı bir silahtır.” – Karl Marx
 • “Az düşünmek, ruhun tüm hastalıklarına karşı en iyi ilaçtır.” – Friedrich Nietzsche
 • “Kıskançlık, uyandırır.” – Sigmund Freud
 • “Güneşin sana ulaşmasını istiyorsan gölgeden çık.” – Konfüçyüs
 • “Sorgulanmayan hayat yaşamaya değmez.” – Sokrates
 • “Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır.” – Platon
 • “Yetinmesini bilenler mutludur.” – Aristoteles
 • “Yaralar deşilmeden iyileştirilemez.” – Francis Bacon
 • “Felsefesiz yaşamak gözü kapalı yaşamaktır.” – Descartes
 • “Anlamak, sevmenin başlangıcıdır.” – Benedictus De Spinoza
 • “Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar.” – John Locke
 • “Hiç bir şey insanın hayal gücü kadar hür değildir.” – David Hume
 • “Gençlere sözlerle değil, eylemlerle ders verin.” – Jean-Jacques Rousseau
 • “Eğer umut varsa, o mutluluğun tomurcuğudur.” – Immanuel Kant
 • “Felsefe objelerin düşünce ile görülmesidir.” – Friedrich Hegel
 • “Gizlemek zorunda olduğun şeyi yapma.” – Soren Kierkegaard
 • “İnsan kendi saadetinin mimarıdır.” – Henry David Thoreau
 • “Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir.” – Karl Marx
 • “İnsan yorgunuyuz.” – Friedrich Nietzsche
 • “Yaşamımızın ancak birkaç saatini gerçekten yaşıyoruz.” – Albert Camus
 • “Dünyayı yöneten şey insanların çıkarıdır.” – Jean-Paul Sartre
 • “Utancın olduğu her yerde korku da vardır. Bir davranışından utanan ve sıkılan bir insan, kötü biri olarak algılanmaktan çekinmez ve korku duymaz mı?” – Platon
 • “Küçük meselelerde aklını dinle, büyüklerindeyse yüreğini.” – Sigmund Freud
 • “Bilgelik, insanlık ve cesaret; üç evrensel değer.” – Konfüçyüs
 • “İmkân çoğalınca insandaki tutku azalır.” – Sokrates
 • “En büyük suçlar ve hatalar, gerekli olanı değil, daha fazlasını elde etmek için işlenir.” – Aristoteles
 • “Sessizlik, düşüncelerin mayalanmasıdır.” – Francis Bacon
 • “Ancak çok yavaş yürüyenler, eğer her zaman doğru yolu izlerlerse, koştukları halde bu yoldan uzaklaşanlara göre çok daha ileriye gidebilirler.” – René Descartes
 • “Hayat, her şeyin varlığını sürdürmek için belirsizce ve sonsuzca harcanan bir çabanın süregidişidir.” – Benedictus De Spinoza
 • “Hiçbir insanın bilgisi, edindiği tecrübenin ötesine geçemez.” – John Locke
 • “Bilge bir adam, inancını kanıtlara göre orantılar.” – David Hume
 • “Birlikte ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlamaz.” – Jean Jacques Rousseau
 • “Böcek olmayı kabul edenler, ayaklar altında kalıp ezilmekten yakınmamalıdır.” – Immanuel Kant
 • “Şimdiki zamana çeviremeyeceğiniz bir geçmişi hatırlayıp can sıkmak ne diye?” – Soren Kierkegaard
 • “Başarı, genelde onu sürekli aramakla meşgul olanlara gelir.” – Henry David Thoreau
 • “Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir.” – Karl Marx
 • “Değerim hakkında yanılabilirim yine de değerimin benim tanımladığım gibi kabul edilmesini beklerim.” – Friedrich Nietzsche
 • “İstediğin şeyi elde edemiyorsan, elde ettiğini isteyeceksin.” – Sigmund Freud
 • “Tecrübelerin arttıkça iddiaların azalır! Tecrübelerin arttıkça sükunetin de artar.” – Konfüçyüs
 • “Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın.” – Sokrates
 • “Adalet herkese hak ettiğini geri vermektir.” – Platon
 • “Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.” – Aristoteles
 • “Yalnız kendisini düşünen insan, yumurtasını pişirmek için komşusunun evini yakar.” – Francis Bacon
 • “Unutma, sana ışık tutanlara sırtını dönersen, göreceğin tek şey kendi karanlığın olur.” – René Descartes
 • “Duyguların kabarması vicdanın üstünü örtecek noktaya gelmemeli.” – Benedictus De Spinoza
 • “Filozof ol ama, ortaya koyduğun bütün felsefenin ortasında hala bir insan olarak kalabil.” – David Hume
 • “İyilik etmek insan yüreğinin duyabileceği mutlulukların en gerçeğidir.” – Jean-Jacques Rousseau
 • “Birçok insan kendi isteğiyle küçük kalmaktadır. Başkalarının kafasıyla iş görmek, başkalarının buyruğuyla yatıp kalkmak.” – Immanuel Kant
 • “Bir milletin değeri, o milleti meydana getirenlerin değerleriyle ölçülür.” – John Stuart Mill
 • “Unutmak, kullanamayacağını kesip atmaktır.” – Soren Kierkegaard
 • “Bir insan düşüncelerinde özgürse, düşlerinde özgürse, hayal gücünde özgürse, uzun süredir yok olduğu şeyleri görebiliyorsa, hiçbir akılsız yönetici ve reformcu onun önünde mutlak engeller çıkaramaz.” – Henry David Thoreau
 • “İnsan kalmanın tek yolu, insanlık dışı bu sisteme karşı savaşmaktır.” – Karl Marx
 • ‘Derisini değiştiremeyen yılanlar ölmeye mahkûmdur. Bu durum düşüncelerini değiştiremeyen zihinler için de geçerlidir.” – Friedrich Nietzsche
 • “İnsanlar yavaş yavaş inanmamayı, güvenmemeyi, sevmemeyi ve kronik şüpheci olmayı öğrenir. Bu gerçekleştiğinde artık ne yazık ki çok geçtir. İnsanların ”Tecrübe” dediği şey budur. Kalbiyle bağlantısını kesmiş bir insana ”Tecrübeli” denir.” – Sigmund Freud
 • “Büyük ve üstün insan kendi kendini bulmaya çalışır. Küçük insan ise başkalarını aramaya uğraşır.” – Konfüçyüs
 • “Öğrencilerinize bir şey öğretmeyin onların düşünmelerini sağlayın. Çünkü onlar düşünmeye  başlarsa zaten kendi çabalarıyla  öğrenirler. Ve bir çaba sonucu öğrenilen bilgi, en kalıcı bilgi olur. Asla silinmez.” – Sokrates
 • “Hiçbir zaman, iyi olduğundan emin olmadığım şeylerden, kötü olduğunu kesin bildiğim şeylerden korktuğumdan fazla korkmam.” – Platon
 • “Bütün erdemler arasında sadece adalet diğer insanların iyiliğiyle ilgili bir şeydir, çünkü başkalarıyla kurulan ilişkide ortaya çıkar. Kısaca adalet erdemin bir parçası değildir, ta kendisidir, aynı şekilde adaletsizlik de kötülüğün bir parçası değil ta kendisidir.” – Aristoteles
 • “Hayatın ortaya koyduğu en büyük gerçek; her canlının kendi yaptıklarını kendisinin belirlediğidir. Eğer bir şey bir diğeri tarafından yönlendiriliyorsa, o ölü bir şeydir…” – Thomas Aquinas
 • “Birkaç nadir durum dışında, insanın kendini övmesi pek yakışık almaz, ancak kişi çaba sarfettiği işini, uğraşını gönül rahatlığıyla, hatta bana kalırsa gönül yüceliğiyle övebilir.” – Francis Bacon
 • “Her ne kadar aldatabilmek bir zekâ ve güç pırıltısıymış gibi gelse de, hiç kuşku yok ki aldatmayı istemek kötü bir niyet ya da zayıflık göstergesidir.” – René Descartes
 • “Bir insan sevdiği bir şeyden sevgisi tamamen yok olacak şekilde nefret etmeye başlamışsa, duyguların nedeni aynı olduğundan, o şeye karşı o şeyi hiç sevmemiş olduğu zamankinden daha fazla nefret duyacaktır ve bu nefret, önceki sevgisi ne kadar büyükse o kadar büyük olacaktır.” – Benedictus De Spinoza
 • “Çokça düşünmek ama düşüncelerini asla bir andan uzun elinde tutamamak pek faydasız bir düşünme tarzı olsa gerektir.” – John Locke
 • “Ahlaki konularda olağan olanın sınırları düşündüğümüz kadar dar değildir; onları darlaştıran zayıflıklarımız, kötü niyetimiz ve ön yargılarımızdır.” – Jean-Jacques Rousseau
 • “Fakat susuşu bana ağır geldi. Çünkü bu durumda iki kişi tek kişiden daha yalnızdır.” –  Friedrich Nietzsche
 • “Burjuvazi, ailenin duygusal peçesini çekip indirmiş, aile ilişkisini basit para ilişkisine indirgemiştir.” – Karl Marx
 • “Bu dünya, anlaşılması zor bir budalalar cenneti değil, yaşam iradesinin kendi ihtiraslarını anladığı ve bu ihtiraslara boyun eğdiği bir trajedidir ve bu trajedi dünyanın var oluş amacıdır.” – Arthur Schopenhauer
 • “Ölüm olsaydı o, onun derin yerçekimine, zamansız gözlerine hayran olurdum.” – Sylvia Plath
 • “Benzerler benzerlerine dost olur diyenlerin hakkı var; İyi olan sadece iyi olana dost olur, kötü olan ise hiçbir zaman ne iyiyle ne de kötüyle gerçek bir dostluk kurabilir.” – Platon
 • “İnsan, kendi hakikatinin önünde bir engeldir.” – Farabi
 • “Demek ölüm tek gerçekti. Doğum ve ölümün dışında başka hiçbir şey gerçek diye nitelendirilemezdi.” – Anthony Burgess
 • “Ve hep böyle olmuştur ezelden beri, ayrılık vakti gelip çatıncaya kadar, sevgi kendi derinliklerini bilmez.” – Halil Cibran
 • “’Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için diriler birbirini yiyor.” – Gazali
 • “Bazı günler başlı başına bir felsefe, hayata dair bir yorumdur, evrensel yazgımızın kitabına noktayı koyan, acı eleştirilerle dolu, marjinal notlara benzerler.” – Fernando Pessoa
 • “Yaşam; huzurla huzursuzluk, mutlulukla mutsuzluk, ölümle sonsuzluk arasındaki gelgitlerdir.” – Jack London
 • “İlginç ve çekici olan topu topu iki tip insan vardır; her şeyi bilenler, hiçbir şey bilmeyenler.” – Oscar Wilde
 • “Şunu bil ki düşmanlarımızla savaşacağın kadar onlarla ahbaplık da edeceksin. Şimdi bile dostla düşman konusunda kafa karıştıran başka bir dünyada yaşıyorsun.” – James Boschert
 • “Şunu sakın unutmayın: Önemli olan bir tek an vardır. O da şimdidir. Çünkü bir tek ona sözümüz geçer.” – Tolstoy
 • “İnsan, ölümün gölgesi üzerine düşmüşse eğer, artık yalan söylemez.” – Stefan Zweig
 • “Eğer farklıysan, yalnızlığa mahkumsun.” – Aldous Huxley

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

six + ten =