Ünlü Düşünürlerin Eğitim ile İlgili Sözleri

Eğitim… Bir bireyin, bir ulusun geleceğini şekillendiren en önemli unsur. İzini yıllarca taşıdığımız beynimizdeki dövme! Bu sayfamızda ünlü düşünürlerin eğitim ile ilgili güzel sözleri, cümleleri, alıntıları derledik. İşte karşınızda hepsi birbirinden güzel ve anlamlı eğitim hakkında özlü sözler…

Ünlü düşünürlerin eğitimle ilgili söylediği sözler şunlardır:

 • “Bir insanı ahlâken eğitmeden, sadece zihnen eğitmek, topluma bir bela kazandırmaktır.” – Theodore Roosevelt
 • “Eğitimin amacı boş bir zihni açık bir zihinle değiştirmektir.” – Malcolm Forbes
 • “Bir toplumun, kadınları eğitimsiz olduğu sürece başarıya ulaşma şansı yoktur.” – Khaled Hosseini
 • “Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür, idare etmek kolay köleleştirmek imkansızdır.” – Noam Chomsky
 • “Tanrı, hiç bir çocuğu kötü olsun diye yaratmaz! Onu kötü yapan, kötü eğitimdir! Kötü anne-baba, kötü çevre, kötü yönetim balçık gibidir, zavallı yavruları da çekip yutar.” – Victor Hugo
 • “Eğitim, okulda öğrenilen her şeyi unuttuktan sonra geriye kalan şeydir.” – Albert Einstein
 • “Kötü öğretmen, kötü öğrenci, kötü veli yoktur. Kötü eğitim sistemi vardır.” – Rıfat Ilgaz
 • “Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın.” – Sokrates
 • “Resmi eğitim size bir geçim standardı sağlar. Kişisel eğitim ise bir servet.” – Jim Rohn
 • “Eğitim, bir çocuğa özel yeteneklerinin fakına varması için yardım etmektir. Eğitimin zıddı yönlendirmedir.” – Erich Fromm
 • “Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.” – Albert Einstein
 • “Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.” – Konfüçyüs
 • “İyi eğitim; kafanızı bilgi ve gerçeklerle dolduran değil; merak ve araştırma duygusu uyandiran eğitimdir.” – Tim Fargo
 • “Robotların hakim olacağı dünyaya doğru ilerlerken, eğitim sistemimizi kökten değiştirmeli ve çocuklarımıza robotların hiç bir zaman öğrenemeyeceği sporu, sanatı,  müziği öğretmeliyiz.” – Jack Ma
 • “Özgürlüğün sırrı insanların eğitimindedir oysa zulüm ve zorbalığın sırrı halkı eğitimsiz ve cahil tutmaktadır.” – Maximilien Robespierre
 • “Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah, eğitimdir.” – Nelson Mandela
 • “Ama ben zekanın tek başına hiçbir anlam taşımadığını öğrendim. Sevgi ve şefkat eli değmeyen zeka ve eğitim beş para etmez.” – D. Keyes
 • “İyi eğitim çocukları hizaya getirerek değil; kendini, kendine benzemeyeni, farklılığını, farklı olanı tanıtarak yapılır.” – Agah Aydın
 • “Bir şehrin kaderini sadece yönetenlerin ufku ve kalitesi değil, yönetilenlerin kültür ve eğitim düzeyi de belirler.” – Dücane Cündioğlu
 • “İnsan eğitimli olunca, anlıyor musun, okumuş ve düzgün insanları sever.” – Lev Nikolayeviç Tolstoy
 • “İstediğiniz kadar mükemmel anayasa yapın, halka dilediğiniz kadar hak ve özgürlük tanıyın; çocuklarınız gerekli eğitimi almaz ve hayata bir hiç olarak atılırlarsa, yasalara ve haklara rağmen toplum hayatı yine de sönük ve ruhsuz olacaktır.” – G.Petrov
 • “Bir çocuğu eğitmek için yapmanız gereken, ona okumayı öğretmek ve sonra rahat bırakmaktır. Bundan ötesi beyin yıkamaktır.” – Ellen Gilchrist
 • “Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olurlarsa asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olurlarsa haydut olurlar.” – Konfüçyüs
 • “Eğitim, kıvılcımla ateş yakmaktır, boş bir kabı doldurmak değildir.” – Sokrates
 • “Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı, öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir.” – A. Schweitzer
 • “Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer.” – Edward W. Robertson
 • “Erdeme yol vermeyen eğitim, boş bir çaba ve aldatmacadır.” – Aristoteles
 • “Eğitim, geleceğe geçiş için pasaporttur. Yarın, bugünden onun için hazırlananlarındır.” – Malcolm X
 • “İnsan nedir? Sadece görgü, eğitim ve bilgidir.” – Alois Vojtech Smilovsky
 • “İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, işleriniz kötü gidiyorsa dört katına.” – Tom Peters
 • “Gerçek eğitim insanın kendisindeki en iyiyi ortaya çıkarmasıdır. İnsanlık kitabından daha iyi bir kitap olabilirmi? – Mahatma Gandhi
 • “Nasıl verimli bir tarla işlenmediğinde ürün veremezse, aynı şekilde zihin de eğitim olmadığında ürün veremez.” – Cicero
 • “Rahatlığın sona erip sıkıntının başladığı yerde, yaşamın bize vermeyi amaçladığı eğitim başlar.” – Hermann Hesse
 • “Eğitim takdire şayan bir şey, ama bilmeye değer hiçbir şeyin öğretilemeyeceğini akılda tutmanın da faydası var.” – Oscar Wilde
 • “Fikir özgürlüğü olmadığı zaman eğitim, toplumu medeni bir yola götüremez.” – Halide Edip Adıvar
 • “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.” – Atatürk
 • “Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır!”- Atatürk
 • “Ulusları özgür, bağımsız, şanlı ve yüce yapan ya da tutsaklığa ve yoksulluğa sürükleyen eğitimdir.”- Atatürk
 • “Ulusal eğitim politikasının temel taşı, bilgisizliğin yok edilmesidir.”- Atatürk
 • “Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız.”- Atatürk
 • “Ulusal bir eğitim programından söz ederken, eski devrin bütün hurafelerinden sıyrılmış, Batıdan ve Doğudan gelen yabancı etkilerden uzak ve ulusal yapımızla uyumlu bir kültür kastediyorum.”- Atatürk
 • “Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.”- Atatürk
 • “Görülüyor ki en önemli ve aydınlatıcı görevlerimiz eğitim ve öğretim işleridir. Eğitim ve öğretim işlerinde mutlaka başarılı olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu, ancak bu yolla olur. Bu zaferin sağlanması için hepimizin tek can ve tek fikir olarak esaslı bir program üzerinde çalışması lazımdır.”- Atatürk
 • “Eğitim ve öğretim millet olmanın, bayındır bir vatan kurmanın temel şartıdır. Dünyanın, olacağına akıl erdiremediği büyük ve milli bir mücadeleyi başarmış olan Türkiye, olmaz gibi görünen bu önemli ve çok büyük muharebeyi de başarıyla sonuçlandıracaktır. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın.”- Atatürk
 • “Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için gereksiz bir süs, bir baskı aracı ya da bir uygarlık zevkinden çok, yaşamda başarıya ulaşmayı sağlayan, işe yarar ve kullanılabilen bir araç durumuna getirmek olmalıdır.”- Atatürk
 • “Yurt çocuklarını toplumsal ve tutumsal alanlarda etken ve verimli kılabilmek için gerekli olan önbilgileri iş üstünde öğretmek yöntemi, eğitim ve öğretimin ana kuralı olmalıdır.”- Atatürk
 • “Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir.”- Atatürk
 • “Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.”- Atatürk
 • “Eğitim vermenin en rasyonel yolu örnek olmaktır.” – Albert Einstein
 • “Silahlarla teröristleri, eğitim ile terörizmi öldürebilirsiniz.” – Malalai Joa
 • “Bir fikri kabul etmeden onunla oyalanmak eğitimli bir zihnin işaretidir.” – Aristoteles
 • “Hayatta en tatlı şeyler: Eğitim, erdem ve bilinmeyenleri araştırma.” – Sokrates
 • 2Sadece eğitimli olanlar özgürdür.” – Epictetus
 • “Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.” – Aristoteles
 • “Eğitilmemiş insan hayvandan çok daha tehlikelidir.” – Malcolm X
 • “Eğitimin başlangıcı sözcüklerin incelenmesidir.” – Antisthenes
 • “Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır.” – Aristoteles
 • “Eğitimin yüce amacı bilgi değil eylemdir.” – Herbert
 • “Eğitimin amacı budur. Dünyayı kişiselleştirir.” – The Sunset Limited
 • “Eğitim kafayı geliştirmek demektir. Belleği doldurmak değil.” – Mark Twain
 • “Eğitimin gerçek amacı uyandırmaktır.” – Jiddu Krishnamurti
 • “Tecrübeme göre eğitimsiz kimselerin erdemleri de azdır.” – Abraham Lincoln
 • “Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir.” – Michel de Montaigne
 • “Demokrasinin esas prensibi halkın  egemenliğidir. Ama milletin iyi eğitim görmüş olması şarttır. Halk övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü demagoglar kötü de olsalar başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir.” – Platon
 • “Anne-babaların, çocuklarını beyinlerini ve kalplerini işlemeden kendi hâline bırakmaları, akla ve vicdana uygun değildir. Çocuklar, eğitim almadan hayata bir hiç olarak atılırlarsa, bunlardan gelen memurlar bencil ve uyuşuk, devlet adamları ise madrabaz olurlar.” – Grigory Petrov
 • “Çocuklarımızın eğitim hayatlarının ilk yıllarını konuşmayı ve yürümeyi öğretmekle geçiriyoruz. Geri kalanını ise çenelerini kapatmak ve oturmalarını sağlamakla. Bu işte bir terslik var.” – Neil deGrasse Tyson
 • “Yağmurun çok yağması kayanın üzerinde ot bitiremediği gibi çok eğitim de ahmak olana bir fayda sağlamaz.” – Aristoteles
 • “İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin. Ya nice okumaktır.” – Yunus Emre
 • “Çocuklarınızı kendi yaşadığınız zamana göre değil, onların yaşayacağı zamana göre yetiştirin.” – Hz.Ali
 • “Çocukların eğitimi kilden eşya yapmaya benzer. Aile çocuğuna istediği şekli verebilir ama yaptığı şey bir kez fırınlandı mı artık değiştirilemez.” – Diyojen
 • “İnsanların maddi durumları veya sahip oldukları şeyler bugüne kadar hiç ilgimi çekmedi. Ben daha çok oturup kalkmasını bilmesine, kültür seviyesine, nezaketli olmasına, eğitim seviyesine, vicdanına ve merhametine dikkat ediyorum. Efendilik ve iyi niyet beni o kadar etkiliyor ki.” – Mehmet Aslantuğ
 • “Demokrasi, bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar.” – Platon
 • “Bir insana değer vermek, özen göstermek, onun kıymetini bilmek de bir kültürdür. Bunun bir eğitimi yoktur, kitaplarda da yazmaz zaten. Bunun yolu insan olmaktan geçer.” – Franz Kafka

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × 4 =