Descartes sözleri

Bu sayfamızda Fransız filozof, matematikçi ve yazar René Descartes sözlerini derledik. En sona da İngilizce Descartes sözlerine yer verdik. Ünlü felsefeci çeşitli konularda ilham verici özlü sözler söylemiş ve kaleme almış. İşte bunlardan bazıları…

Descartes’in güzel sözleri

 • “Düşünüyorum, o halde varım.”

 

 • “Güzel kitapları okumanın geçmiş yüzyıllardaki erdemli insanlarla sohbet etmek gibi olduğunu biliyordum.”

Descartes sözleri-2

 • “Nasıl ki büyük sevinçler hiçbir zaman gülmeye yol açmaz, aynı şekilde büyük bir keder de gözyaşlarına yol açmaz.”

 

 • “Bizi bir kez bile aldatanlara hiçbir zaman güvenmemek bir önlem olarak değerlendirilmelidir.”

Descartes sözleri-3

 • “Bizi bir defa aldatanlardan da her zaman sakınmakta yerden göğe kadar haklıyız.”

 

 • “İyi bir akla sahip olmak yeterli değildir; asıl iş onu iyi kullanmaktır.”

Descartes sözleri-4

 • “Onların gerçek görüşleri olduğunu bilmek için, söylediklerinden ziyade yaptıklarına dikkat etmeliydim.”

 

 • “Tehlikeyi görmezlikten gelip cesur davranmak hatalıdır, tehlikeyi görüp önlem alarak karşı çıkmak cesarettir.”

Descartes sözleri-1

 • “Sayelerinde hiç tedirgin olmaksızın boş vakitlerimden yararlandığım kimselere, bana dünyanın en şerefli mevkilerini verecek kimselerden daha çok şükran borcu duyacağım.”

 

 • “Unutma, sana ışık tutanlara sırtını dönersen,  göreceğin tek şey kendi karanlığın olur.”

 

 • “Sonsuz üzerine tartışmalarla kendimizi mahcup duruma düşürmemeliyiz, çünkü bizim gibi sonlu varlıklar için sonsuzu anlamaya çalışmak tuhaftır.”

 

 • “Hayvanların konuştuklarını düşünmemek gerekir; çünkü bu doğru olsaydı bir çok organları bizimkine benzediğinden, benzerlerine anlattıklarını bize de anlatabileceklerdi.”

Descartes’in bilim ve felsefe ile ilgili sözleri

 • “Felsefesiz yaşamak gözü kapalı yaşamaktır.”

 

 • “Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir, felsefeyi kesin bir bilim yapmak için.”

 

 • “Tüm felsefe bir ağaç gibidir: Kök, gövde ve dallar. Kökleri fizikötesi, gövdesi fizik ve dalları da diğer bilimlerdir.”

 

 • “Kimse bilimde ve felsefede her şeyi son açıklamalarına götürebilecek kadar öngörülü değildir. Bilim ve felsefe yapmak yanlışa düşmek özgürlüğünü kullanabilmekle olasıdır.”

 

 • “Bir devlette var olabilecek en büyük nimet, o devlette gerçek filozofların bulunmasıdır.”

 

 • “Benim bilgime güvenin bu bilgiler gerçekliği kanıttır kanıtlamak düşünmeyi gerektirir.”

 

 • “Doğrunun bilgisine ulaşmamızı engelleyen tüm güçlüklerin ve yanlışların üstesinden gelmeye çalışmak gerçekten savaş vermektir, biraz genel ve önemli bir konuyla ilgili bazı yanlış görüşler edinmek bir savaş kaybetmektir.”

 

 • “Ancak kuşkuyla yola çıkarsak doğru bilgiye ulaşabiliriz, kesinliklerden yola çıkmak yanılmayı göze almak demektir.”

 

 • “Her çözdüğüm -matematik- problem daha sonra başka bir problemi çözmeye yardım edecek bir kural oldu.”

 

 • “Analiz etmek, korku doğurabilecek bütün olaylara karşı kendini hazırlamaktır.”

 

 • “Mükemmel sayılar, mükemmel insanlar gibidir; çok nadir bulunurlar.”

 

 • “Rastgele bir doğruya ulaşmaktansa, yöntemli bir çabayla yanlışa ulaşmayı yeğlerim.”

Descartes’in hayat ve şüphecilik ile ilgili sözleri

 • “Yaşamda güvenle yürüyebilmek için, doğruyu yanlıştan ayırt etmek gerek.”

 

 • “Kendimize gülünç bir önem atfederek yaşayan yolculardan başka bir şey değiliz.”

 

 • “Kuşkuyla yaşanmaz, kuşkuyla düşünülür.”

 

 • “Her şeyden şüphelen.”

 

 • “Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan, amında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et.”

 

 • “Şüpheyi, asla işlerimizi sevk ve idarede kullanmamalıyız.”

Descartes’in aşk ile ilgili sözleri

 • “Hakikaten aşkın çok daha tuhaf sonuçları vardır ve bu yüzden de gerek masal yazarlarının gerek şairlerin başlıca konusunu oluşturur.”

 

 • “Uzaklıklar sevenler için önemsizdir. Çünkü gerçek sevgiyi anlatan tek duygu; özlemektir.”

 

 • “Bir çiçeğin güzelliği bile bizde ona bakma isteği uyandırır, bir meyveninki ise yeme isteği. Ama en kuvvetlisi, insanın öteki yarısı olduğuna inandığı bir insana ait gördüğü meziyetlerdir.”

 

 • “Aşk, ruhun bir heyecanıdır. Bu heyecanı ruhların hareketi doğurur. Bu heyecan, onu, yani ruhu kendine uygun görünen şeylerle, isteyerek birleşmeye teşvik eder.”

 

 • “Beyin sevimli nesnenin yaptığı izlenimi kuvvetlendirerek, ruhu bir düşünce üzerinde durmaya zorlar; aşk ihtirası bundan ibarettir.

 

 • “Genellikle, iki türlü aşk birbirinden ayırt edilir: Bunlardan biri, iyilik isteyen aşktır; yani ruhu, sevilenin iyiliğini istemeye teşvik eder. Öteki, şehvet aşkıdır; yani, sevilen şeyi arzu ettiren aşktır.”

 

 • “Aşk, ruhu, sevilen nesneyi düşünmekle, o kadar meşgul eder ki, beyinde bulunan bütün hayvan ruhlarını, onun hayalini kendine tasvir etmeleri için kullanır.”

Descartes’in insan ve doğası ile ilgili sözleri

 • “Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır.”

 

 • “İhtiraslardan tamamen sıyrılmak iyi bir şey değildir.”

 

 • “Yavaş yürüyen insanlar, eğer daima doğru yolu izlerlerse, daha çok ilerleyebilirler, ki hızla koşup uzaklaşan insanlar bunu bilmezler.”

 

 • “Sağduyu dünyada en iyi paylaştırılmış şeydir; çünkü her insan kendi payının iyi olduğunu sanır.”

 

 • “İnsanların gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için, söylediklerinden çok, yaptıklarına dikkat edin. Çünkü insanların söyledikleri bazen unutulur, ama yaptıkları asla.”

 

 • “İnsan ruhu tanrısal bir şeylere sahiptir.”

 

 • “İnsanın en önemli yetkinliği özgür ya da kendi iradesiyle davranabilmektir; övgü ve kınamaları hak etmesine neden olan da budur.”

 

 • “Her ne kadar aldatabilmek bir zekâ ve güç pırıltısıymış gibi gelse de, hiç kuşku yok ki aldatmayı istemek kötü bir niyet ya da zayıflık göstergesidir…”

 

 • “Yalnızlık, bir daha kırılmayacağın ve üzülmeyeceğin bir huzurdur. onu çekilmez yapan tek şey ise yenilmişlik duygusudur.”

 

 • “Boş gurur daima büyük bir zaaftır ve kişinin kendisini değerli görme sebebi ne kadar yersizse, o kadar yersizdir.”

 

 • “Zihnime girmiş olan tüm şeylerin düşlerimdeki yansımalar kadar doğru olabileceğini varsaymaya karar verdim.”

 

 • “Ruhun tutkularını tanımak için, onun işlevlerinin bedeninkilerden ayırt edilmesi gerekir.”

Descartes’in uzun sözleri

 • “Aklını her zaman gücü yettiği ölçüde iyi kullanabilen ve tüm işlerinde en iyi olduğuna inandığı şeyi yapmak için sağlam ve durağan bir istence sahip olan bir kimse , doğasının elverdiği oranda , gerçekten ‘bilgedir’ ve yalnızca bundan dolayı doğru , yürekli ve ölçülü olduğu yanla diğer tüm erdemlere sahiptir.”

 

 • “Okullarda uygulanan tartışmalarla önceden bilinen herhangi bir doğrunun ortaya çıkarıldığını hiçbir zaman görmedim, çünkü her biri kazanmaya çalışırken nedenleri olumlu ve olumsuz yönde tartmaktan çok gerçek gibi görüneni değerlendirmeye çalışır; uzun süre iyi avukat olmuş olan kişiler bu yüzden daha sonra iyi yargıç olamazlar.”

 

 • “Her zaman yazgıdan çok kendimi yenmeye, dünyanın düzenini değiştirmekten çok arzularımı değiştirmeye çalışmak ve genellikle düşüncemizin dışında herhangi bir şeye tümüyle egemen olamayacağımıza göre, dışımızdaki şeylerle ilgili olarak elimizden geleni yaptıktan sonra bizi başarmaktan alıkoyan her şeyin bizim açımızdan mutlak olarak olanaksız olduğuna inanmaya alışmaktır.”

 

 • “Büyük adam olmadan önceki çocukluk dönemimizde uzun süre genellikle birbirine karşıt olan ve belki de ne biri ne öbürü bize her zaman en iyiyi gösterebilen isteklerce ve eğitmenlerce yönetildik, bu yüzden yargılarımızın doğumumuzdan bu yana tüm usumuzu kullanmak ve ancak onunla yönetilmiş olmak durumunda vereceğimiz yargılar kadar arı ve sağlam olması hemen hemen olanaksızdı.”

 

 • “Öğütler vermeye kalkışanlar öğüt vermeye kalktıkları kişilerden daha usta olduklarını sanıyor olmalılar; en küçük başarısızlıklarında eleştirilesi olan onlardır.”

 

 • “Yalnızlık, bir daha kırılmayacağın ve üzülmeyeceğin bir huzurdur. onu çekilmez yapan tek şey ise yenilmişlik duygusudur.”

 

 • “Boş gurur daima büyük bir zaaftır ve kişinin kendisini değerli görme sebebi ne kadar yersizse, o kadar yersizdir.”

 

 • “Bir şeyler öğrenmeye yönelik çabalarımın, aslında ne kadar bilgisiz olduğumu daha iyi göstermekten başka bir yararı olmamıştı.”

 

 • “Tutunabilecek bir kimse göremiyordum, bu durumda kendi yolumu kendim bulmak durumunda kaldım.”

Descartes’in eserlerinden kısa alıntılar

 • “Yani diyeceğim o ki, ister uyanık olalım ister uykuda, hükümlerimizi ancak berrak bir akılla vermek zorundayız.”

 

 • “Çünkü aklımın bana uzak durmamı söylediği birçok şeye bence doğal bir eğilimim vardı.

 

 • “Hiçbir duygu yoktur ki, gözlerin herhangi bir ifadesiyle anlaşılmayacak olsun.”

 

 • “Bilinç, gerçekten varolduğumuzun tek gerçek kanıtıdır.”

 

 • “İyiliği gizli yapın ki, içinizde taşıdığınız o varoluşsal kötülük kendi kendini imha etsin.”

 

 • “Yanlışlarımızın ilk ve başlıca nedeni, çocukluğumuzda edindiğimiz ön yargılardır.”

 

 • “Hür olmayan düşünce, düşünce değildir.”

 

 • “Her zaman ara, bir gün altın ararken bakır bulursun, yarın bakır ararken altın bulursun.”

 

 • “Hiç kimseye faydalı olmamak, tam manasıyla kıymetsiz olmak demektir”

 

 • “Tanrı bilinmezse hiçbir şeyin kesin bilgisine sahip olunamaz. Tanrı, temeldeki doğrudur.”

 

 • “Anlayış, iyi olan her şeyi bilmedir.”

 

 • “Tüm vaktimi düşünceler ile baş başa geçiriyorum.”

 

 • “Dünyadan çok kendinizi yenin!”

 

 • “İyi yapmak için iyi yargılamak yeterlidir.”

 

 • “Zor şeylerin daha güzel olduğuna inanmak ölümlülerin ortak yanlışıdır.”

 

 • “Para, bu kadar sıkıntıya katlanmaya değer bir şey değildir.”

 

 • “Aşırılık her zaman iyi bir şey değildir.”

 

 • “Yüzün rengi ancak kalpten gelir.”

Descartes’in İngilizce sözleri ve Türkçe anlamları

 • “I think; therefore I am.”

(Düşünüyorum, o halde varım.)

 

 • “The reading of all good books is like conversation with the finest men of past centuries.”

(Tüm iyi kitapların okunması geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir.)

 

 • “Conquer yourself rather than the world.”

(Dünyadan ziyade kendini fethet.)

 

 • “Doubt is the origin of wisdom.”

(Şüphe bilgeliğin kaynağıdır)

 

 • “It is not enough to have a good mind; the main thing is to use it well.”

(İyi bir zihne sahip olmak yeterli değildir; asıl önemli olan onu iyi kullanmaktır.)

 

 • “To know what people really think, pay attention to what they do, rather than what they say.”

(İnsanların gerçekte ne düşündüğünü bilmek için söylediklerinden ziyade yaptıklarına dikkat edin.)

 

 • “There is nothing more ancient than the truth.”

(Gerçeklerden daha eski bir şey yok.)

 

Rene Descartes’in anlamlı sözlerinin sonuna geldik. Kısa, uzun ve resimli şekilde paylaştığımız Rene Descartes alıntılarını beğendiyseniz facebook, instagram, twitter, pinterest, tumblr gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir veya whatsapp üzerinden yakınlarınıza gönderebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two × three =