Deniz ile İlgili Sözler İngilizce – Türkçe Anlamları ile

Bu sayfamızda deniz ile ilgili İngilizce sözleri, cümleleri, alıntıları paylaşıyoruz. Bu yabancı (İngilizce) sözlerin hemen altında da Türkçe anlamlarını paylaştık. Birbirinden güzel İngilizce deniz sözlerini dilerseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

Denizle ilgili en güzel İngilizce sözler şunlardır:

 • “The sea lives in every one of us.” – Wyland

(Deniz, hepimizin içinde yaşar. – Wyland)

 • “The great sea makes one a great skeptic.” – Richard Jefferies

(Engin bir deniz insanı engin bir şüpheci yapar. – Richard Jefferies)

 • “I wanted freedom, open air, and adventure. I found it on the sea.” – Alain Gerbault

(Özgürlük, açık hava ve macera istedim. Denizde buldum. – Alain Gerbault)

 • “The sea will grant each man new hope, and sleep will bring dreams of home.” – Christopher Columbus

(Deniz her insana yeni umutlar verecek ve uyku yeni ev hayalleri getirecek. – Kristof Kolomb)

 • “The sea! The sea! The open sea!, The blue, the fresh, the ever free!” – Bryan W. Procter

(Deniz! Deniz! Açık deniz !, Mavi, taze, bedava! – Bryan W. Procter)

 • “The sea does not like to be restrained.” ― Rick Riordan

(Deniz sınırlanmayı sevmez. – Rick Riordan)

 • “The waves of the sea get back to me.” – Jill Davis

(Denizin dalgaları bana geri dönüyor. – Jill Davis)

 • “There was a magic about the sea. People were drawn to it. People wanted to love by it, swim in it, play in it, look at it.” – Cecelia Ahern

(Denizle ilgili bir sihir vardı. İnsanlar buna çekildi. İnsanlar onunla sevmek, yüzmek, oynamak, bakmak istiyorlardı. – Cecelia Ahern)

 • “My soul is longing for the secrets of the sea, and the heart of the great ocean sends a thrilling pulse through me.” – Henry Wadsworth Longfellow

(Ruhum denizin sırlarını özlüyor ve büyük okyanusun kalbi içimden heyecan verici bir darbe gönderiyor. – Henry Wadsworth Longfellow)

 • “….the sea changes color, but the sea does not change.” – Stevie Nicks

(…. deniz renk değiştirir, ama deniz değişmez. – Stevie Nicks)

 • “We must free ourselves of the hope that the sea will ever rest. We must learn to sail in high winds.” – Aristotle Onassis

(Kendimizi denizin durulacağı umudundan kurtarmalıyız. Yüksek rüzgarlarda yelken açmayı öğrenmeliyiz. – Aristoteles Onassis)

 • “Follow the river and you will find the sea.” – French Proverb

(Nehri takip et ve denizi bulacaksın. – Fransız Atasözü)

 • “There are finer fish in the sea than have ever been caught.” – Irish Proverb

(Denizde daha önce hiç yakalanmamış balıklar vardır. – İrlanda Atasözü)

 • “A ship in port is safe. But that’s what not ships are built for.”

(Limanda bir gemi güvenlidir. Ama gemiler limanlar için inşa edilmedi.)

 • “The voice of the sea speaks to the soul.”

(Denizin sesi ruhla konuşur.)

 • “Smell the sea, feel the sky.” ― Van Morrison

(Denizi kokla, gökyüzünü hisset – Van Morrison)

 • “At sea, I learned how little a person needs, not how much.” ― Robin Lee Graham

(Denizde bir insanın ne kadar az ihtiyacı olduğunu öğrendim. – Robin Lee Graham)

 • “The sea finds out everything you did wrong.” ― Francis Stokes

(Deniz yanlış yaptığınız her şeyi öğrenir. – Francis Stokes)

 • “The sea drives truth into a man like salt.” ― Hilaire Belloc

(Deniz, gerçeği bir tuz gibi insana sürükler. – Hilaire Belloc)

 • “All I need: The stars, the moon, the sea, and your hand in mine.”

(İhtiyacım olan:  Yıldızlar, ay, deniz ve ellerimde ellerin.)

 • “A smooth sea never made a skilled mariner.” – English proverb

(Pürüzsüz bir deniz asla yetenekli bir denizci yapmaz – İngilizce atasözü)

 • “Anyone can hold the helm when the sea is calm.” – Publilius Syrus

(Deniz sakin olduğunda dümeni herkes tutabilir. – Publilius Syrus)

 • “You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water.”

(Denizi sadece dikilip suya bakarak geçemezsiniz.)

 • “I will run and I will fight, I will cross the seas on a unreliable rubber boats in search of a better life.”

(Koşacağım ve savaşacağım, bir lastik botla daha iyi bir yaşam arayışı için denizleri geçeceğim.)

 • “With every drop of water you drink, every breath you take, you’re connected to the sea. No matter where on Earth you live.” – Sylvia Earle

(İçtiğiniz her damla suda, aldığınız her nefeste, denize bağlısınız. Nerede yaşadığınız önemli değil. – Sylvia Earle)

 • “The sea is everything. It covers seven-tenths of the terrestrial globe. Its breath is pure and healthy. It is an immense desert, where man is never lonely, for he feels life stirring on all sides.” – Jules Verne

(Deniz her şeydir. Karasal dünyanın yedide birini kapsar. Nefesi saf ve sağlıklıdır. İnsanın asla yalnız olmadığını hissettiren, çünkü her tarafının yaşam dolu olduğu kocaman bir çöl. – Jules Verne)

 • “The sea is emotion incarnate. It loves, hates, and weeps. It defies all attempts to capture it with words and rejects all shackles. No matter what you say about it, there is always that which you can’t.” – Christopher Paolini

(Deniz duygu enkarnasyonudur. Sever, nefret eder ve ağlar. Kelime ile ifade edilebilecek tüm girişimlere meydan okur ve tüm zincirleri reddeder. Onunla ilgili ne söylediğinin önemi yok, her zaman yapamayacağın şeyler vardır. – Christopher Paolini)

 • “The voice of the sea speaks to the soul. The touch of the sea is sensuous, enfolding the body in its soft, close embrace.” – Kate Chopin

(Denizin sesi ruhla konuşur. Denizin dokunuşu duyarlıdır ve vücudu yumuşak ve yakın bir şekilde kucaklar. – Kate Chopin)

 • “In one drop of water are found all the secrets of all the oceans.” – Kahlil Gibran

(Bir damla su içerisinde tüm okyanusların sırlarını bulabilirsiniz. – Halil Cibran)

 • “A book must be the axe for the frozen sea within us.” – Franz Kafka

(Bir kitap içimizdeki donmuş denizin baltası olmalı. – Franz Kafka)

 • “We are like islands in the sea, separate on the surface but connected in the deep.” – William James

(Denizdeki adalar gibiyiz, yüzeyde ayrı ama derinlere bağlıyız. – William James)

 • “The sea, once it casts its spell, holds one in its net of wonder forever.” – Jacques Cousteau

(Deniz, büyüsünü bir kez attığında, insanı sonsuza dek harikalar ağında tutar. – Jacques Cousteau)

 • “A woman knows the face of the man she loves as a sailor knows the open sea.” – Honore de Balzac

(Bir kadın, tıpkı bir denizci gibi sevdiği adamın yüzünü bilir, açık denizleri bilir. – Honore de Balzac)

 • “I love you more than there are stars in the sky and fish in the sea.” – Nicholas Sparks

(Seni gökyüzündeki yıldızlardan ve denizdeki balıklardan daha çok seviyorum. – Nicholas Sparks)

 • “Love one another, but make not a bond of love: let it rather be a moving sea between the shores of your souls.” – Kahlil Gibran

(Birbirinizi sevin, ama sevginin bir bağını çok sıkmayın: bırakın aşkınız ruhlarınızın kıyıları arasında hareketli bir deniz olsun. – Halil Cibran)

 • “Many live in the ivory tower called reality; they never venture on the open sea of thought.” – Francois Gautier

(Pek çoğu gerçeklik denilen fildişi kulesinde yaşıyor; asla açık düşünce denizine girmezler. – Francois Gautier)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

five + seventeen =