Cuma Mesajları 2022: Güzel, Hadisli, Kısa, Yazılı, Ayetli

Cuma günü, Hz. Adem’in ilk yaratıldığı, cennete yerleştirildiği ve yeryüzü halifesi olduğu bir gün olduğundan ötürü insanlar için büyük bir bayram günü olmuştur. Çeşitli hadiselere göre Cuma, haftalık ibadet olarak öncelikle Yahudi ve Hristiyanlara taktir edilmiş ancak onlar bu konuda kanaat getirmemişlerdir. Yahudiler cumartesi gününü, Hristiyanlar ise pazar gününü kutsal kabul etmişlerdir. Cuma günü ise Müslümanların önemli bir bayramıdır. Bu sayfamızda Cuma mesajlarını ve Cuma sözlerini sizler için derledik. Sözlerin arasında ayetli, hadisli ve resimli sözleri de bulabileceksiniz. Beğendiğiniz mesajları sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

Cuma mesajları

 • “Güneşin doğduğu günlerin en faziletlisi, en üstünü cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem (A.S.) o günde yaratılmış, o günde cennete yerleştirilmiş ve o günde cennetten çıkarılmıştır. Cumanız mübarek olsun!”
 • “Onda öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman kul namaz kılarken o ana rastlar da Allah’tan bir şey isterse, (Allah) ona dilediğini mutlaka verir. (Ml969 Müslim, Cum’a, 1 3) Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.”
 • “Ölümü çok hatırlayan ve ondan sonrası için en güzel hazırlığı yapan müminlerin en akıllısıdır. (ibn Mace, Ziihd, 31) İman dolu cumalarınız olsun.”
Cuma mesajı
 • “Allah’a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden misafirini ağırlasın. Allah’a ve ahiret gününe iman eden, hayır konuşsun ya da sussun. (Buhâri, Edeb, 31) Dostlarınızla hayır konuştuğunuz nice huzurlu cumalara…”
 • “Sübhanallah! Allah yeryüzüne şifasını yaratmadığı bir hastalık indirmiş midir? (Ahmed b. Hanbel, Miisned, 5/371) Allah’ım bu güzel Cuma gününün yüzü suyu hürmetine sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı ve sağlıklı cumalar dilerim.”
Cuma mesajı
 • “Tehlikeyi doğrulukta görseniz de doğruluğu araştırınız, zira kurtuluş ancak ondadır. (İbn-i Ebi’d-Dünya, No: 449, 264) Doğruluktan sapmadığınız hayırlı cumalar dilerim.”
 • “Yüce Allah’ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş, bereketsizdir/sonuçsuzdur. (HM8697 İbn Hanbel, II, 360) Dilinizden Allah sözcüğünün eksik olmadığı hayırlı cumalar dilerim.”
 • “Yüce Allah buyuruyor ki: Kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim. O beni anarken ben onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa, ben de onu kendim anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim. (M6805 Müslim, Zikir, 2) Dolu dolu dua ile geçireceğiniz bir Cuma olsun.”
 • “Günlerin en kıymetlisi Cumadır. Cuma günü, bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma, dünyada ve Cennette müminlerin bayramıdır. Hayırlı cumalar!”
 • “Aziz ve Celil olan Allah, birinizin, yaptığı işi en iyi şekilde yapmasından memnun kalır. (Taberânî, el-Mu’cermil-Evsat, 1/275) Hayırlı işleriniz ve hayırlı cumalarınız olsun.”
 • “Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol. (Müslim, İman, 62, 38) Ümmet-i İslam’ın Cuması Mübarek olsun.”
 • “Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. (Ml090 Müslim, Salat, 222) Dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.”
 • “Allah’ın verdiği nimet karşısında kulun “Elhamdülillah” diyerek hamdetmesi, o nimetten daha değerlidir. (İM3805 İbn Mace, Edeb, 55) Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Elhamdülillah! Cumamız mübarek olsun.”
 • “Muhakkak ki Allah güzeldir, güzelliği sever… (M265 Müslim, İman, 14 7) En güzel cumalar sizlerin olsun.”
 • “Ben sizin görmediklerinizi görür, işitmediklerinizi duyarım. Gök sarsıldı. Nasıl sarsılmasın ki! Semada, bir meleğin Allah için secdeye kapanmadığı dört parmaklık bir yer dahi yoktur. (İM4190 İbn Mace, Zühd, 19) En içten dualarımız kabul olsun cumamız da mübarek olsun inşallah.”
Cuma mesajı
 • “Allah’ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar, ümmetimden bana selam getirirler. (HM3666 İbn Hanbel, 1, 3 87) Bu mübarek Cuma günü melekler yanınızda olsun.”
 • “İnsanlar madenlerdir. İslam’dan önce iyi olanları İslam’dan sonra da iyidir. Yeter ki dinlerini iyi kavrasınlar. (HM9068 İbn Hanbel, II, 391) Güzel cumalar dilerim.”
 • “Müminin ruhu, kendisinin dirileceği (kıyamet) günü cesedine geri dönünceye kadar cennet ağaçlarından beslenen kuş gibidir. (İM4271 İbn Mace, Zühd, 32; N2075 Nesfü, Cenaiz, 1 17; MU572 Muvatta’, Cenaiz, 16) Ruhunuz huzurla dolsun, cumanız mübarek olsun.”
 • “Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haram (dokunulmaz) dır. Müslüman kardeşini hor görmesi, kişiye şer olarak yeter. (Ebû Dâvud, Edeb, 40) Tüm Müslüman din kardeşlerimizin cuması mübarek olsun.”
 • “Cuma günü melekler mescidin kapılarına oturur, insanları geliş sırasına göre yazarlar. Sizin de isminizin yazılması dileğiyle.”
 • “Size, sarıldığınız sürece bundan sonra asla sapıtmayacağınız bir şey bıraktım: Allah’ın Kitabi. (Müslim, Hac, 19) Kur’an yolundan ayrılmayacağınız cumalara ulaşmanız temennisi ile..”
 • “Dört şey sende olduktan sonra dünyadaki kaybından sana bir zarar gelmez: Emaneti korumak, doğru söylemek, güzel ahlâk ve helâl lokma. (İbn Hanbel, II, 177) Helal lokmalar yediğimiz nice cumalara..”
 • “Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat getirendir. (T484 Tirmizi, Vitr, 2 1) Dilinizden salavat eksik olmasın. Cumanız mübarek olsun.”
 • “İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman. (B6412 Buharı, Rikak, 1) Sağlıklı cumalar!”
 • “Dünyada (kimsesiz) bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol! (B6416 Buharı, Rikak, 3) Yolculuğunuz Hakk yolunda olsun. Hayırlı cumalar.”
 • “Allah’ım! Huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu dört şeyden sana sığınırım. (13482 Tirmizi, Deavat, 68) En güzel Cuma dualarında buluşmak dileğiyle…”
 • “Sözün en güzeli Allah’ın (cc) Kitabı’dır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed’in rehberliğidir. (HM 14484 İbn Hanbel, Ill, 320) İman dolu gönüllerle nice nurlu cumalara inşallah.”
 • “’Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır. (T3599 Tirmizt, Deavat 1 28; İM251 İbn Mace, Sünnet, 23) Günümüz bilgi ile dolu, cumamız mübarek olsun! “
 • “Rüyası en doğru olanınız, en doğru sözlü olanınızdır. (M5905 Müslim, Rü’ya, 6) Tüm güzel rüyalarınız gerçek, cumanız da mübarek olsun.”
 • “Yüce Allah mahlukatını karanlık içerisinde yaratır ve nurunu onlar üzerine yayar. O nur kime isabet ederse hidayeti bulur. İsabet etmediği kimseler ise şaşar. (T2642 TirmizI, İman, 18; HM6644 İbn Hanbel, II, 176) Hayırlı nurlu cumalar!”
 • “Hayâ yalnız iyilik getirir. (Buhârî, Edep, 77, VII, 100) Hayası bol, güzel cumalar dilerim.”
 • “İyi huyluluk ve yumuşaklıktan mahrum olanlar, hayırdan da mahrum kalırlar. (Müslim, Birr, 74, III, 2003) Mübarek cuma günü ruhunuzu iyi huylar sarsın.”
 • “İslam, Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şehadet etmen; namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Kabe’yi haccetmendir. (M93 Müslim, İman, 1) Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun.”
 • “Sözlerin en doğrusu, Allah’ın Kitabı; hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed’in hal ve tavrıdır. (Nl579 Nesaı, İdeyn, 22) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.”
 • “Ne mutlu, beni görmeden iman edenlere! (HM1 2606 İbn Hanbel, Ill, 1 55)  Bütün din kardeşlerimizin cuması mübarek olsun.”
 • “Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur, beraber yürürsen sana faydası olur, beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. (MK13541 Taberanl, el-Mu’cemü’l-kebir, XII, 319) Cuma, müminlerin bayramıdır. Mübarek olsun.”
 • “Kesinlikle hiç kimse kendi el emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. (B2072 Buharı, Büyü’, 1 5) Helal kazançlar. Hayırlı cumalar!”
 • “İhsan, O’nu görüyormuş gibi Allah’a ibadet etmendir. Sen O’nu göremesen de O seni görmektedir. (B4777 Buhari, Tefsir, (Lokman) 2) El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.”
 • “Hz. Ömer’ den rivayet edildiğine göre, bir gün umreye gitmek için Hz. Peygamber’ den (sav) izin istedi. Hz. Peygamber de kendisine izin verdi ve şöyle dedi: “Kardeşim! Duana bizi de ortak et, bizi unutma. (İM2894 İbn Mace, Menasik, 5) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.”
 • “Allah Teala katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. (T3370 Tirmizi, Deavat, l; İM3829 İbn Mace, Dua, 1) Şükür ki; Karanlığı aşan, cuma’yâ ulaşan duâllârımız vâr!”
 • “Rabbim rahmet ve bereketini memleketimizin üzerine kılsın. Hayırlı Cumalar.”
 • “Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen, anne ve babasına ihsan ve ikramda bulunsun ve akrabalarını ziyâret etsin. (Ahmed b. Hanbel, 3, 156) Sevdiklerinizle beraber nice mutlu cumalara ulaşmanızı temenni ederim.”
 • “Bana yeten, beni barındıran, beni yediren ve içiren, bana iyilik edip (iyiliğini) arttıran, bana nimet verip (nimetini) bollaştıran Allah’a hamdolsun. Her hal ve durumda Allah’a hamdolsun. Her şeyin Rabbi, hükümdarı ve ilahı olan Allah’ım! Cehennemden sana sığınırım. (D5058 Ebu Davud, Edeb, 97, 98) Cumanız mübarek olsun!”
Cuma mesajı
 • “Kim kalbiyle tasdik ederek Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar. (Bl28 Buhari, İlim, 49) Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.”
 • “Sizden biriniz, ‘Dua ettim de duam karşılık görmedi.’ Deyip acele etmediği müddetçe duası karşılık bulur. (01484 Ebü Davüd, Vitr, 23; M6935 Müslim, Zikir, 91) Hayırlı cumalar. Dua ile..”
 • “Cumanın hayrı ve bereketi üzerimize olsun. Rabbim; birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin.”
 • “Işıltıyla gülümseyen insanların ışığı bütün karanlıkları aydınlatır. Hayırlı Cumalar hepinize.”
 • “Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona ne zulmeder, ne de onu yalnız bırakır. Kim, kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da o kimsenin ihtiyacını giderir. Kim, bir müslümanın sıkıntısını giderirse, Allâhu Teâlâ da o kimsenin kıyâmet sıkıntılarından birini giderir. (Buhârî, Mezalim, 3, IV, 159) Birliğimiz daim, cumamız mübarek olsun.”
 • “Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır. Hayırlı Cumalar.”
 • “Şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir. Hayırlı ve huzur dolu Cumalar.”
 • “Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Yerdekilere merhamet ediniz ki, göktekiler de size merhamet etsinler. (Tirmizî, Birr, 16, Hadis no: 1924, IV, 324) Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.”
 • “İnsan çaresiz değil, duâ’sızdır. Hayırlı Cumalar.”
 • “Dua ibadetin özüdür. (T337 1 Tirmizi, Deavat, 1) Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.”
 • “Düzgün durun, karışık durmayın ki kalpleriniz de karmakarışık olmasın! (M972 Müslim, Salat, 122) Duruşunuz düzgün, cumanız mübarek olsun.”
 • “’Allah’ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. (M6904 Müslim, Zikir, 72) Cuma‘ya kavuşturana şükürler olsun…”
 • “Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi/doğru/düzgün olursa bütün vücut iyi/doğru/düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. (Buharî, İman, 39) Kalbiniz temiz, cumanız mübarek olsun.”
 • “Cuma namazı kılınınca yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a sûresi (62), 10 )
 • “Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.” (Cum’a suresi / 9)
 • “Ey iman Edenler Allah’ı çokça zikredin.” (Azhab – 41) Hayırlı cumalar..!
 • “Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin.” (Bakara – 42) Cumanız Mübarek Olsun…Selam ve Dua ile..
 • “Onlar, Sırf Rab’ lerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerini ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte Onlardır dünya diyarının güzel akıbetini kazananlar.” (Ra’d 22) Cumanız Mübarek Olsun!
 • “Ey iman Edenler! Sabır ve Namaz/ Dua ile Allah’tan dua isteyin. Şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir.” (Bakara – 153) Hayırlı cumalar
 • “Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah’ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir.” (Hadid suresi, 1) – Cumanız mübarek olsun
 • “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah’ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.” (Cum’a Suresi 9)
 • “Şu da muhakkak ki, takvâ sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır.” (Kalem suresi, 34) Cumanız hayırlı olsun.
 • “De ki: Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edemlerin en hayırlısısın!” ( Müminun, 118) Hayırlı cumalar. Selam ve dua ile.
 • “Size bir selam verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Allah’ın selamı üzerinize olsun, Cumanız mübarek olsun.”
 • “Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki; ”Hatırlayan güzelse, Hatırlanan da güzeldir. Gül bahçesine giren ya gül olur ya da gül kokar.” Yaratanın affına, Resul’ün şefaatine, Cennetin en güzel köşesine mazhar olabilmeniz dileğiyle, Cumanız mübarek olsun.”
 • “Allah’ım. Bu mübarek Cuma günü hürmetine bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden çok şükreden kullarından eyle. Seni çok analım. Ömrümüz sevdiğin, razı olacağın amellerle geçsin. Sıhhat ve afiyette daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Amin!”
 • “Cuma geceniz mübarek olsun. Bu güzel Cuma gecesinde rahmetin gökyüzünden yağarken, sana açılan elleri ve çekilen salavatı şerifleri boş çevirme, dualarımızı kabul eyle Allah’ım.”
 • “Allah’ım! Kendi rahmetin, bütün güzel isimlerin ve en büyük ismin hürmetine. Bu mübarek geceyi ve arkasından gelen mübarek günü, tüm dostlarımız, vatanımız, ordumuz, ailelerimiz ve çocuklarımız için şifa, hayır, rahmet, rızık, huzur, kavuşma, afiyet ve esenlik vazifesi kıl. Ve bizi bu gecenin ve günün değerini bilenlerden eyle. Amin!”
 • “Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.”
 • “Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.”
 • “Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.”
 • “Allah’ım! Vaktimizi, ahvalimizi, akıbetimizi hayırlı ve huzurlu eyle. Rahmetinle, lütfunla ve kereminle yaşantılarımızı tezyin eyle. Dünya ve ahiret rızkımızı bereketli eyle. Ya Rabbi, Cuma günü hürmetine ibadetlerimizi makbul, tövbelerimizi ve dualarımızı kabul eyle.”
 • “Allah’ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine. Sen affedicisin. Affı seversin. Bizi ve bütün inananları affeyle. Bilerek, bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle. Bize fazlınla, rahmetinle, ihsanınla, inayetinle ikram eyle. Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle. Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle. Tövbemizi kabul edip bizleri mağfiret et Ya Rabbi.”

Peygamber efendimizin Cuma sözleri

 • “Güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak cuma günü kopacaktır.” (Ml977 Müslim, Cum’a, 18)
 • “Her kim gusleder, sonra cumaya gelip belirlenen namazı kılar, sonra hutbesini bitirinceye kadar sessizce (imamı) dinler, sonra onunla beraber namazını kılarsa, o cuma ile sonraki cuma arasındaki günahları ayrıca üç günlük günahları daha bağışlanır.” (Ml987 Müslim, Cum’a, 26)
 • “Cuma namazına gitmek, buluğa ermiş olan herkese farzdır.” (Nl372 Nesai, Cum’a, 2)
 • “Her kim önemsemediğinden dolayı Cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir.” (İM 1125 İbn Mace, İkamet, 93)
 • “Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah’tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o isteğini verir.” (T490 Tirmizi, Cum’a, 2)

Cuma mesajları kısa

 • “Allah razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun.”
 • “Dualarınızın kabul olması temennisiyle.”
 • “Gül kokulu cumalar.”
 • “Allahüteala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun.”
 • “Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.”
 • “Hayırlı ve bereketli cumalar inşallah.”
 • “Hayırlı cumalar. Selam ve dua ile.”
 • “Huzurlu ve mutlu cumalar.”
 • “Huzur içinde geçireceğiniz cumalarınız olsun.”
 • “Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.”
 • “Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.”
 • “Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.”
 • “Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.”
 • “Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun.”
 • “Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.”
 • “Günümüz Aydın Cumamız mübarek olsun! “
 • “Nice güzel cumalara ulaşmanızı temenni ederim.”
 • “Cuma gününü heybeti hepimizi sarsın.”
 • “Allah bu güzel Cuma gününde tüm günahlarımızı bağışlasın inşallah!”
 • “Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”
 • “Cennet kokulu bir Cuma geçirmenizi dilerim.”
 • “Sevaplarınızı katladığınız bir Cuma temennisi ile.”
 • “Yüzünüzden gülümsemenizin eksik olmadığı bir Cuma olması dileğiyle.”
 • “Bu güzel Cuma gününde birlik ve beraberliğimiz daim olsun.”
 • “Cuma‘ya kavuşturana şükürler olsun…”
 • “Cuması aşk olanın, aşkı baki olsun.”
 • “Cumamız bayram tadında olsun inşallah.”
 • “Cuma günü dertlerinize derman olsun.”
 • “Bu mübarek Cuma gününde her şey gönlünüzce olsun.”
 • “Bütün İslam alemine nice cumalar dilerim.”

Cuma sözleri Mevlana

 • “Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste.” – Hz. Mevlana- Hayırlı Cumalar.
 • “Allahtan gelene razı olursak Allah da bizden razı olur.” – Hz. Mevlana – Allah’ın bize bahşettiği haftanın en güzel günü mübarek olsun.
 • “Ben dostlarımı ne kalbimle ne aklımla severim. Olur ya kalp durur, akıl unutur ben dostlarımı ruhumla severim. O ne durur ne unutur.” – Hz. Mevlana – Tüm dostlarımın cuması mübarek olsun.
 • “Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun.” – Hz. Mevlana – Cumanız mübarek olsun
 • “Uzaklık deyip de dert ettiğin nedir ki sevgili. Biz Yaradan’ı da görmeden sevmedik mi?” – Hz. Mevlana – Nice güzel cumalarınız olsun.
Cuma mesajı
 • “Susmak değil söylemekti emelim. Razıyım sükunete lakin “Kelime-i Şehadet” ten sonra gelsin ecelim.” – Hz. Mevlana – Cumanız kutlu olsun
 • “Herkes herkese bir lokma şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah (c.c)’ın işidir.” – Hz. Mevlana – Hayırlı cumalar
 • “Dert etme, dua et.” – Hz. Mevlana – Dualarınız kabul olsun. Cumanız mübarek olsun.
 • “Nûr ve kemâli artıran lokma, helâl kazançtan elde edilen lokmadır.” – Hz. Mevlana – Bereketli ve hayırlı cumalar

Cuma Mesajları video

En güzel cuma mesajlarının sonuna geldik. Siz de kısa, uzun ve resimli şekilde paylaştığımız anlamlı cuma mesajlarını güzel bulduysanız facebook, instagram, twitter, pinterest, tumblr gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir veya Cuma tebrik mesajı olarak whatsapp üzerinden gönderebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × 1 =