Cenap Şahabettin sözleri

Bu sayfamızda Servet-i Fünun edebiyatının ünlü temsilcilerinden şair ve yazar Cenap Şahabeddin’in en güzel ve en anlamlı özlü sözlerini derledik. İyi okumalar!

Cenap Şahabettin’in güzel sözleri

Cenap Şahabettin’in en güzel sözlerinden bazıları şunlardır:

 • “Kalp söze başlayınca akıl sağır olur.”
 • “Kusurumuz ne kadar çoksa, o kadar kusur ararız.”
 • “Körler ülkesinde tek gözü olan kral olur.”
 • “Akarsu, ne güzel hayat dersidir. Küçük engellerin üzerinde köpürür; büyüklerin yanından sessizce geçiverir.”
 • “Yalnız seni sevenleri sevmek sevgi değil, değiş tokuştur.”
 • “Söylenmemiş fikir yoktur, diyorlar. Bu söz doğru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak değil.”
 • “Bir kitaptan edinilen bilgi vardır, bir de hayattan edinilen bilgi. Olgun insan diye ikisine de sahip olana denir.”
 • “Fırtına, denizde bir kuvvet eseri, insanda aksine bir zaaf eseridir.”
 • “Midemiz için lokma ne ise, dimağımız için de fikir odur. Hepsi besleyemez, bir kısmı sıhhate dokunur, bir kısmı da zehirler.”
 • “Hakiki büyük adamlar güzel ağaçlara benzer. Dallarında yuvalar kurulur, gölgesinde yorgunlar dinlenir.”
 • “Doğuyor ömrüme bir yirmi sekiz yaş güneşi. Bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken. Koklarım ellerini gülleri koklar gibi ben. Avucundan alırım kış günü bir yaz ateşi.”
 • “Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kere kendilerini meşe fidanı sanırlar.”
 • “Aşkın en tatlı parçaları başındaki ümit ve sonundaki hatıradır.”
 • “Aşk, kalbimizin saygısız misafiridir. Bize sormadan gelir, bize sormadan gider.”
 • “Zeki adam kitaptan bir hayat hissesi ve hayattan bir kitap hissesi alır.”
 • “Hiçbir hükümet ya da devlet, halkını başıboş bırakmaz. Ancak, kendine güvenen ve akıllı yönetimler, bunu fazla hissettirmezler.”
 • “Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, diğeri ise sürünerek gelmiştir.”
 • “Her yük omuzdan indirilebilir, senelerin yüklettiği yaş yükü müstesna!”
 • “Güzel fikir doğru olmasa bile hoşa gider.”
 • “Ne bütün varını yiyip ölmüş vardır, ne her fikrini söyleyip susmuş.”
 • “Hatıralar kocayan beyinlerin koltuk değneğidir.”
 • “Fırtına gecelerinde nakış işlenmez.”
 • “Köpeğe gem vurma, kendini at sanır.”
 • “Rütbe aldıkça kibirlenenler, yangın kulesine çıkınca dürbün oldum zannedenlerdir.”
 • “Güzel kelebek isteyen, çirkin tırtılı ezmemeli.”
 • “Köhne fikirler paslanmış çivilere benzer; söküp atmak çok zordur.”
 • “Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken gene aynı insanlara rastlayacağız.”
 • “Dini yaşatan bilhassa ölümdür. Ölüme çare yok ise din de ölmez.”
 • “İnananlar kadar inanmayanlarda bir şeye hizmet ederler. Asıl düşman kayıtsızlardır.”
 • “Doğruyu söylemek değil, anlatmak güç imiş.”
 • “Hakikati güneşe benzetirler; doğrudur, gözlerimiz yaralar korkusu ile çoğuna bakmayız.”
 • “Her şeye gülmek deliliktir. Hiç gülmemekse akılsızlıktır.”
 • “Elinden geleni yapmadığın müddetçe şikâyette haksızsın.”
 • “Aşk yolunun garip yokuşları ve inişleri vardır. Çıkarken baş döner, inerken gönül bulanır.”
 • “Gerçeklik güneşini örten tek bulut menfaattir.”
 • “Hürriyet sahasında kadınlar öyle geniş adımlar atıyorlar ki bu gidişle sakal ve bıyık miskinlik simgesi olacak.”
 • “Her göz hoşuna gitmeyen ışığın sönmesini diler.”
 • “Dinlemeyi bilmek konuşma sanatının yarısıdır ama kadınlar söz konusu olunca konuşmanın tamamı dinlemek oluyor.”
 • “Güzel fikir ihtiyarlamaz.”
 • “Boş mide haykırır, derler. Biz de ilâve edelim: Dolu ağızların sesi çıkmaz.”
 • “İnsanlığa karşı yapılan haksızlıklara ses çıkarmayanlar, bu haksızlık nedeniyle cebini ve midesini dolduranlardır.”
 • “Derin yoksulluk gibi, büyük zenginlik de güzel hislerin gelişmesine engeldir.”
 • “Kötü yanlarımızı kendimiz; iyi yanlarımızı da başkaları, kendi çıkarları için kullanırlar.”
 • “Talih bile deve gibidir; önüne bir eşek düşmedikçe istediğiniz tarafa yürümez.”
 • “İyi giyin ama dikkat et ki kostümün senden üstün olmasın. Her insanın kendi yaşam koşullarına uygun bir giyim tarzı olmalıdır.”
 • “İnsan sevdiğinden korkar ama korktuğunu sevmez.”
 • “Fikren emir olamazsan esir olursun. İkisinin ortası yoktur.”
 • “İnsan, kendi hayatına yön verecek fikirleri üretemezse, haliyle, başkasının ürettiği fikirlerle yaşamını sürdürmek zorunda kalacaktır. Bu toplumlar, milletler ve devletler için de geçerlidir.”
 • “Sürüden ayrılanı sürü sevmez.”
 • “Kendi içlerinden birisinin, kendilerinden daha üstün bir yere gitmesi çoğunlukla kıskançlığa sebep olur.”
 • “Kusurlarını gördüğüm için sevgim kalmadı” deme; “Sevgim kalmadığı için kusurlarını görüyorum.” de.”
 • “Ehliyetin kuvvetli bacaktan vardır, emin adımlarla yürür. Fakat ancak dâhiliktir ki kanatlıdır ve uçabilir.”
 • “Hürriyeti suiistimal eden ona layık olmadığını itiraf ediyor demektir.”
 • “Yüksek fikirler yüksek dağlara benzer, alışık olmayanları ürkütür.”
 • “Dostun seni, olduğundan fazla gösterir. Düşmanın ise alçalttıkça alçaltmaya çalışır. Sen ortasını bul.”
 • “Eğitimciler, insanları ödüllendirirken şımartmamalı; cezalandırırken de onur kırıcı davranmamalıdır.”
 • “Dişime gelen, işime gelir, işte ekseriyetin düsturu.”
 • “Havası üstün kimseler beğendikçe alkışlar; avam alkışladıkça beğenir.”
 • “En geveze umuttur. Yüreğimizde hiç susmaz.”
 • “Çoğunluğun yaşam ilkesi, çıkarına gelen şeylere evet demektir. Varsın, başkasına ne olursa olsun.”
 • “Niçin mi fikir değiştiriyorum? Çünkü ben fikirlerimin sahibiyim. Kölesi değil!”
 • “Meşe gölgesinde filizlenen yosunlar, çok kez kendilerini meşe fidanı sanırlar.”
 • “İnsanların kavrayışları, bilinç düzeyleri ile bağlantılıdır. Bilinçli insan, güzel bir şeyin farkına varır, hoşuna gider, hoşuna gittiği için de bunu çeşitli yollarla belli eder. Ancak, bilinçsiz insanlar önce alkışlar; sonra da alkışladığı için hoşuna gittiğini zanneder.”
 • “Kötülüğü adaletle, iyiliği iyilikle karşılayınız.”
 • “En çok gürültü boş tenekelerden çıkar.”
 • “Vesaire sözünü pek severim zihnimin ayıbını örttüğü için.”
 • “Kartalın beğenmediğini kargalar kapışır.”
 • “Olağanüstü dönemlerde, bir şeyin hakkı ile yapılıp yapılmadığı aranmaz. Örneğin, deprem olmuş, ekmekler iyi kızarmamış, kimse neden bu ekmek böyle olmuş diyemez. Ancak, ortalık süt liman ve her şey yerli yerinde ise, o zaman yapılan her işin hakkı ve kuralı ile yapılmasını istemek herkesin hakkıdır.”
 • “İnsana en güzel sıfatı fânî diyen vermiştir.”
 • “İyilik kuvvetin eserlerinden biridir. Hiçbir zayıf devamlı iyi olamaz.”
 • “Karga ne kadar adını değiştirse de sesinden tanınır.”
 • “Fikir bazen mantığın dilemediğini söyler; fakat kalp mantığa daima kendi istediğini söyletir.”
 • “Çenesi düşmedikçe ihtiyarlar az söylerler. Zira hayat onlara sözün faydasızlığını öğretmiştir.”
 • “Çok sakladığımız yemek ekşimek suretiyle bizden intikam alır.”
 • “Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, eşini gaib eyleyen bir kuş gibi kar geçen eyyâm-ı nevbaharı arar.”
 • “Mütevazı dediğimizin çoğu gururlarını göstermekten korkanlardır.”
 • “Vicdan yalan söylemez ama sık sık yanılır ve yanıltır.”
 • “En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.”
 • “Hayatta en zor şey, gayesiz insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde kalmaktır.”
 • “Karnı açlardan çok, kalbi açlara acırım.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eighteen + five =