Carl Gustav Jung’un En Felsefi Sözleri (Bonus: İngilizce)

Bu sayfamızda İsviçreli psikiyatr ve analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung’un sözlerini ve kitap alıntılarını derledik. En sona da İngilizcelerini ekledik. İşte en anlamlı sözleriyle Carl Gustav Jung…

Carl Gustav Jung’un en güzel sözleri şunlardır:

 • “Hayatta en acıklı şey, bir insanın problemin kendinden kaynaklandığını görememesidir.”
 • “Aşk, derinlik ve sadakat duygusu gerektirir; bunlar olmadan aşk olmaz, sadece geçici heves olur.”
 • “Yan yana toplanan milyonlarca sıfır, maalesef, bir etmez.”
 • “Sırf hapiste olduğu için hırsızlık yapmayan hırsız, ahlaklı bir kişi değildir.”
 • “Dürüstlük ve ahlak; fırsat bulamadığı için yanlış bir davranıştan uzak durmak değil, fırsat olmasına rağmen yanlış davranışı tercih etmemektir.”
 • “Bir sorunun anlamı ve amacı çözümde değil, onun üzerinde durmadan çalışmamızda yatar.”
 • “Oysa kendisiyle alay edemeyen başkalarına alay konusu olur.”
 • “Gözyaşlarınız belki bir gece akar, ama sabah sevinç doğar.”
 • “İki kişiliğin karşılaşması tıpkı iki kimyasal maddenin bir araya gelmesi gibidir; eğer bir reaksiyon yer alırsa, her ikisi de değişir.”
 • “Ruhun başka hiçbir şeye indirgenemeyecek kadar kendine özgü bir doğası vardır.”
 • “Sevgi, derinlik ve duygulara bağlılık gerektirir.”
 • “Kuramları iyi öğren, ancak yaşayan ruhun mucizesine dokunduğunda onları bir yana bırak.”
 • “Yaşamımızın büyük bir bölümünü bilinçdışında geçiririz.”
 • “Birinin ayağına uyan ayakkabı öbürününkini vurur; Herkese birden uyacak bir yaşamın reçetesi yoktur.”
 • “Yaşam yollarında kendimizle tekrar tekrar, bin bir kılıkta karşılaşırız.”
 • “En küçük şeylerin en büyük etkilere sahip olduğu, yalnızca fizikte değil, psikoloji araştırmalarında da açığa çıkmıştır. Yaşamın kritik anlarında, bütün her şey sözümona ufacık gibi görünen bir şeye bağlı değil midir!”
 • “Bir insana ne yaptığını değil, nasıl yaptığını sorun.”
 • “Kitleler içinde bulundukları, biçimden yoksun, kaotik ortamı telafi etmek için daima bir “Lider” üretirler ve tarihte birçok örneğini gördüğümüz gibi, bu lider mutlaka sonunda kendi şişirilmiş ego-algısının kurbanı olur.”
 • “Başkalarının bizi kızdıran tarafları, kendimizi daha iyi anlamamıza yol açar.”
 • “Mars gezegenine ulaşmak, kendi kendine ulaşmaktan daha kolaydır.”
 • “Kimse bir başkasını yargılayabilecek kadar kusursuz değildir.”
 • “Ama bazıları bu hakkı kendinde görebilecek kadar hadsizdir.”
 • “Bir insan, aydınlığı hayal ederek değil, karanlığın bilincine vararak aydınlanır.”
 • “Akıl hastalıklarının temelinde meşru acıları yaşamayı reddetmek yatar.”
 • “İlkel insan için dünya, kendi fantezi ırmağındaki hayal meyal bir görüntüdür.”
 • “Bilinç, acı olmadan doğmaz.”
 • “Çoğu insan için geriye yaşanmamış hayatlar kalıyor, kimi zaman da aşırı iyi niyetten hiç bir zaman yaşanamamış ihtimaller.”
 • “Hiç kimse bedelini ödemeden, kendinden kurtulup yapay bir kişiliğe bürünemez.”
 • “Görüşünüz ancak yüreğinize baktığınızda berraklaşır. Dışa bakan düş görür. İçe bakan uyanır.”
 • “Ölümsüzlüğe inanmamak için en inandırıcı neden, karşımızdaki tüm insanların ölümsüz olmak istemeleridir.”
 • “Yüzdüğünü sanıyor; ama aslında görünmeyen bir akıntı tarafından sürükleniyor.”
 • “Dünya bizim başımıza gelen bir olgudur ve biz çok büyük bir belirsizliğin kurbanları olduğumuz için acı çekeriz.”
 • “Günümüzde, bizi tehdit eden tehlikenin doğadan gelmediğini, insan ve kitle ruhundan kaynaklandığını apaçık görüyoruz.”
 • “Düşünmek zor bir zanaattır. Bu yüzden çoğu insan sürüyü takip eder.”
 • “Yalnızlık, insanın çevresinde insan olmaması demek değildir. İnsan, önemsediği şeyleri başkalarına ulaştıramadığı ya da başkalarının olanaksız bulduğu bazı görüşlere sahip olduğu zaman kendisini yalnız hisseder.”
 • “Düşünmek demek, sadeleştirmek, önemli olanın altını çizmek, önemsizi ayıklamak demektir.”
 • “Birey giderek daha fazla toplumun bir fonksiyonu haline gelir. Yaşamının gerçek taşıyıcısı fonksiyonunu giderek daha çok kaybeder.”
 • “Biz denetleyemediğimiz ya da yalnızca bir bölümünü yönlendirebildiğimiz ruhsal bir süreciz.”
 • “Başarısız olma korkusu ve çevremdeki dünyanın karşısındaki küçüklüğüm bende hem nefret hem de suskun bir umutsuzluk yarattı.”
 • “Kadının aklı, sonsuz labirentlerin umarsız karanlığında kaybolan erkeğin yolunu aydınlatır.”
 • “Anılar, bir sis denizinde her biri tek başına ve belli ki birbiriyle bağlantısız yüzen adacıklardan başka bir şey değiller.”
 • “Sevginin bittiği yerde, güç savaşları, şiddet ve terör başlar.”
 • “Kişi kendini zararsız zanneder ve kötülüğüne bir de aptallığı ekler.”
 • “Kalabalık ne kadar büyük olursa, bireyin önemi o kadar azalır.”
 • “Her birimizin içinde bilmediğimiz başka biri vardır. Rüyalarımız da bizimle konuşur ve bize bizi kendimizi gördüğümüzden ne kadar farklı gördüğünü anlatır.”
 • “Aslında akıl hastasında yeni ve bilinmeyen bir şey keşfetmeyiz, kendi özümüzün alt tabakasıyla karşılaşırız.”
 • “Ağaçlar en güçlü köklerini göğe uzatmazlar, tersine toprağın derinliklerine gizlerler.”
 • “Saygı yaşamdan daha uzun sürer.”
 • “Sevgi her şeyi taşır ve her şeye dayanır.”
 • “Gençler bilebilse, yaşlılar yapabilseydi.”
 • “Kendine yeten, başkasından medet ummasın.”
 • “Çocuklar ve aptallar hakikati söyler.”
 • “İnsan ne yiyorsa odur.”
 • “Siz, yaptığınız şeysiniz, yapacağınızı söylediğiniz şey değil.”
 • “Zihin sadece uygun duyguyu içine alır.”
 • “Kendinden nefret edenin bir başkasını sevmesi imkânsızdır.”
 • “Bir insana ne yaptığını değil, nasıl yaptığını sorun.”
 • “Eldeki bir kuş, ağaçtaki iki kuşa bedeldir.”
 • “Dinin belirgin amacı ruhsal dengeyi muhafaza etmektir.”
 • “İnsan kendisini aşarak kendisi olur.”
 • “Uyanık olmak gerçeği algılamak demektir.”
 • “Kendinle hemen anlaş, henüz kendinle birlikteyken.”
 • “Her zafer gelecekteki yenilginin tohumlarını taşır.”
 • “İnsanın en büyük günahı bilinçsizliktir.”

Carl Gustav Jung’un İngilizce sözleri ve Türkçe anlamları

 • “The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed.”

(İki kişiliğin karşılaşması tıpkı iki kimyasal maddenin bir araya gelmesi gibidir; eğer bir reaksiyon yer alırsa, her ikisi de değişir.)

 • “Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darkness of other people.”

(Kendi karanlığınızı bilmek, diğer insanların karanlığıyla başa çıkmak için en iyi yöntemdir.)

 • “The privilege of a lifetime is to become who you truly are.”

(Bir yaşamın ayrıcalığı, gerçekte olduğunuz kişi olmaktır.)

 • “Thinking is difficult, that’s why most people judge.”

(Düşünmek zor, bu yüzden çoğu insan yargılar.)

 • “Everything that irritates us about others can lead to an understanding of ourselves.”

(Bizi başkaları hakkında rahatsız eden her şey kendimizi anlamamıza neden olabilir.)

 • “To ask the right question is already half the solution of a problem.”

(Doğru soruyu sormak zaten bir sorunun çözümünün yarısıdır.)

 • “Your visions will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes.”

(Görüşünüz ancak yüreğinize baktığınızda berraklaşır. Dışa bakan düş görür. İçe bakan uyanır.)

 • “The reason for evil in the world is that people are not able to tell their stories.”

(Dünyadaki kötülüğün nedeni insanların hikayelerini anlatamamasıdır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ten + seven =