Bilgi ile İlgili Sözler: Bilginin Gücünü Vurgulayan!

Bilgi hayattaki en büyük güçlerden birisi. Hele ki çağımızda bilgisizlik ya da bilmediğini bilmemek gibi kişisel özellikler çok baş ağrıtabiliyor. Bu sayfamızda bilgi ile ilgili sözleri, cümleleri, alıntıları derledik. Hepsi birbirinden güzel ve anlamlı.. Bilgi üzerine söylenmiş özlü sözleri beğenerek okumanızı dileriz. Bilgili kalın, bilgi ile kalın…

Bilgiyle ilgili söylenmiş en güzel sözler şunlardır:

 • “İnsanın hayatı dünyanın hayatından daha önemlidir; asıl bilgi dünyayı değil, insanı bilmektir.” – Platon
 • “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” – Kuran-ı Kerim, Zümer:9
 • “İlim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve izlemek şarttır.” – Mustafa Kemal Atatürk
 • “Bir kuruluşun sahip olduğu yeri doldurulamaz tek sermaye, insanların bilgi ve yeteneğidir.” – Andrew Carnegie
 • “İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, Bu nice okumaktır.” – Yunus Emre
 • “Davranışı değiştirmeyen bilgi işe yaramaz.” – Yuval Noah Harari
 • “Bilgi ne garip bir şeydir. Şişede hapsedilmiş bir cin gibi yıllarca duruyor, senin gelip kapağını açacağın günü bekliyordu.” – Zülfü Livaneli
 • “Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır.” – Lao-Tzu
 • “Biz hiçbir şey bilemeyiz. Doğru ancak gerçeğin derinliğinde bulunabilir.” – Democritus
 • “İnsan akıbetinin efendisi değildir ve hiçbir zamanda olmayacaktır. İnsanın aklı onu daima bilinmeyen ve öngörülmeyen yeni şeyler öğrenmeye doğru götürecektir.” – Friedrich A.von Hayek
 • “Bilebileceğimiz bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimizdir ve az bilgi tehlikeli bir şeydir.” – Chuang-Tzu
 • “İnsanın varlığı sırla kuşatılmıştır. Bizim dar bilgimiz ve tecrübemiz sınırsız denizlerde bir küçük adadır sadece.” – John Stuart Mill
 • “Eğitim her şeydir. Şeftali bir zamanlar acı bir bademdi; karnabahar, üniversite eğitimi almış bir lahanadan başka bir şey değildir.” – Mark Twain
 • “Genel bir kural olarak, yaşamdaki en başarılı insan, en iyi bilgiye sahip olandır.” – Benjamin Disraeli
 • “Sana bir şeyi nasıl bilebileceğini öğreteyim mi? Bildiğin zaman bildiğini anla, bilmediğin zaman ise bilmediğini anla.” – Konfüçyüs
 • “Doğanın sonsuz gücü karşısında daha saygılı olmamız, bilgisizliğimizi, yetersizliğimizi bilmemiz gerekir.” – Michel de Montaigne
 • “Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et.” –  Rene Descartes
 • “Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Bilgi toplumunda yakıt da, güç de bilgidir.” – John Kenneth Galbraith
 • “Üç türlü aristokrasi vardır; birincisi yaş ve kıdem; ikincisi servet; üçüncüsü akıl ve bilgidir. En şereflisi sonuncusudur.” – Schopenhauer
 • “Büyük şeyleri başarmak için bilgi ve cesaret gereklidir.” – Gracian
 • “Doğru düşünce bilgidir.” – Eflatun
 • “Bilgi sonsuza dek cehaleti yönetecektir.” – James Madison
 • “Uygarlığımızın geleceği bilimsel düşünme alışkanlığımızın gitgide yayılmasına ve derinleşmesine bağlıdır.” – John Dewey
 • “Fakat içlerinde ilimde derinleşmiş olanlar… Var ya onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz.” – Kuran-ı Kerim, Nisa:162
 • “Dünya artık emek-yoğun, malzeme yoğun, enerji-yoğun değildir; bilgi yoğun olmaktadır.” – Peter Drucker
 • “Aklı ve gerçekleri kullanan bir insan mükemmele erişecektir. Doğa insanın akıl gücüne bir sınırlama getirmemiştir.” – Condorcet
 • “Düşüncenin doğruluğu pratik doğrulamayla kanıtlanır.” – Bernardino Telesio
 • “Ne kadar çok anlarsan, o kadar az bildiğini fark edersin.” – Osho
 • “Bilgelik için tek anahtar devamlı soru sormaktır… Şüphe ederek bir araştırmaya başlarız. Araştırmakla da doğruya ulaşırız.” – Peter Abelard
 • “Unutma ki, insanlığın yüzyıllardır öğrendikleri, sonsuz uzunlukta bir kumsaldaki tek bir kum taneciğinden daha fazla değildir.” – Xsentius
 • “Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula.” – Konfüçyüs
 • “Bizler sırlarla dolu bir evrende bir rüyanın rüyasını görmekteyiz. Gerçekte bildiğimiz hiç bir şey yoktur. Bildiğimizi sandığımız şey sadece olaylardır. O olaylar ki, bilmediğimiz bir objeyle asla bilemeyeceğimiz bir subjenin birbirlerine olan ilgisinden doğmuştur.” – Immanuel Kant
 • “Doğuştan bilgi yoktur ve insan zekası doğduktan sonra dolmaya başlayan bomboş bir levha (tabula rasa) dır.” – John Locke
 • “Sadece şimdiyi değil,  aynı zamanda gelecekteki gelişmeleri de açık bir şekilde öngörebilen bir kimse bilgiye sahiptir.” – Terence
 • “Kazandığımız aydınlık bize… bilgimiz vasıtasıyla verildi.” – John Milton
 • “Bir şeyi bilmemek aslında yeni bir bilgi edinme yolunda bir aşamadır.” – Jostein Gaarder
 • “İki insan birbirine dokununca, bilgi, dolu olandan boş olana akabilseydi! Tıpkı iki çanaktaki suyun bir yün ipliği ile çok doludan az doluya aktığı gibi.” – Platon
 • “Bilgi ne garip bir şeydir. Şişede hapsedilmiş bir cin gibi yıllarca duruyor, senin gelip kapağını açacağın günü bekliyordu.” – Zülfü Livaneli
 • “En faydalı bilgi, deneyimleyerek ve bedelini ödeyerek edindiğindir.” – Haruki Murakami
 • “Çok fazla bilgelik öfkemizi artırır ve çok fazla bilgi acımızı artırır.” – Emil Michel Cioran
 • “İlgi ile kazanılmamışsa bilgi de boştur.” – Erich Fromm
 • “Çünkü iyi yaşamak da ‘bilgi’ ye dayanır. Bunu da göstermeliyim sizlere. Çünkü ülkemizin insanları daha yaşamanın acemisidir. Onlara insan gibi yaşaması öğretilmemiştir henüz. Nasıl yaşamak gerektiği de sezdirmeden öğrenilebilir onlara. Hayatın yaşamaya değer olduğu öğretilebilir.” – Oğuz Atay
 • “Yeryüzündeki alimler, gökteki yıldızlar gibidir.” – Hz. Muhammed (S.A.V)
 • “İnsan akıllı bir yaratıktır; böyle olduğu için de uygun gıdasını bilimden alır; fakat insanın bilgisinin alanı öylesine dardır ki, bilimden aldığı besinlerden ancak çok az bir kısmı için ümitlenilebilir.” – David Hume
 • “Kullanılmadığı sürece bilginin hiçbir gücü yoktur.” – Dale Carnegie
 • “Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi seviyorum ve öğrenmeye çalışıyorum.” – Konfüçyüs
 • “Eğer güneşe akıllıca bakmazsak, karanlık içinde kalırız.” – John Milton
 • “İçinde yaşadığımız yeni çağda, zenginlik bilginin ürünüdür. Bilgi, ekonominin başlıca hammaddesi ve en önemli ürünü haline gelmiş bulunuyor. Günümüzde zenginlik yaratmak için gerek duyulan sermaye varlıkları arazi, bedensel emek, imalat ve fabrikalar değildir. Bunların yerini bilgi almış durumdadır.” – Thomas A.Stewart
 • “İnsanlar kendi sahip olduğu zekayı, kaosa karşı bir düzen oluşturmak amacıyla kullanabilirler. Zeka sadece bilimsel sorun çözme amacı için değil, aynı zamanda insanlar arasında anlaşmayı sağlamak ve devam ettirmek için de önemlidir.” – James M. Buchanan
 • “İnsanlara eğitim ve bilgi sağla. Barış ve düzenin sağlanmasının kendi çıkarları için gerekli olduğunu onlara öğret.” – Thomas Jefferson
 • “Bağnazın kafası gözbebeği gibidir; ne kadar aydınlık olursa o kadar küçülür.” – Oliver Wendell Holmes Jr.
 • “Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir.” – Ali Ibu Abu Talip
 • “Bu dünyada hiçbir şey bilinçli cehaletten ve aptallıktan daha tehlikeli değildir.” – Martin Luther King
 • “Bütün sahip olduğumuz bilginin tecrübe ile başladığına şüphe yoktur.” – Immanuel Kant
 • “Denemedikçe ne yapacağını hiç kimse bilemez.” – Publilius Syrus
 • “Öğrenme ilkesi insanın temiz karakterini ortaya çıkarmak, insanlara yeni yaşam vermek ve nihai iyiye ve doğruya ulaşmak demektir.” – Konfüçyüs
 • “İslâm’ın temeli güzel ahlak; ahlakın özü bilgi; bilginin özü akıldır.” – Hacı Bektaş Veli
 • “İnsana hiçbir şey öğretemezsin; öğrenmeyi ancak kendi içinde bulacağını öğretebilirsin.” – Galileo
 • “İşe kesinliklerle başlayan, şüphelerle bitirir. Şüphelerle başlamaya razı olan, kesinliklerle bitirir.” – Francis Bacon
 • “Vakitlerini iyi kullananlarda bilgi ve görgü hayatla birlikte olgunlaşabiliyor; ama canlılık, çeviklik, sağlamlık ve daha başka özlü ve önemli değerler tavsıyor, gevşiyor.” – Michel de Montaigne
 • “İlmin değeri de diğer mumların kendisinden ışık aldığı enerji kaynağına benzer.” – Nizamülmülk
 • “Duygularımızla sonu gelmeyen sözümüz, sultanımızın bilgi nurunda kayboldu.” – Mevlana
 • “Bilgi yükünü, heva ve heves uğruna taşıma ki içindeki ilim ambarını göresin.”- Mevlana
 • “Sözde kalan bilgi ruhsuzdur.”- Mevlana
 • “Bir aşığın, maşukunun huzurunda aşk mektubu okuması, sevgilinin bu hareketi beğenmemesi, delalet edilen şey meydana geldikten sonra delil aramak çirkin bir şeydir, bilinen şeye ulaşıldıktan sonra bilgi ile uğraşmak kötü bir şeydir.”- Mevlana
 • “Bilgi de nurla karışır, kaynaşırsa inatçı ve kötü kişiler bile bilgiyle nurlanır, aydınlanırlar. Ne söylersen o söz nurlu olur, ışık verir. Çünkü gök, ancak tertemiz yağmur yağdırır.”- Mevlana
 • “Ben akıl, fikir, bilgi istemiyorum; O’nun bilgisi bana yeter! Sevgilimin güzel yüzünün nuru, gece yarısında bana seher vaktini getirir, tan yerini ağartır!”- Mevlana
 • “Dilinize “ Bilmiyorum” demeyi öğretin.” – İbranice Atasözü
 • “Yıllar kitaplardan daha fazlasını bilir.” – Amerikan Atasözü
 • “Yeterli olduğunu bilen zengindir.” – Japon Atasözü
 • “Ateş yakamayan kişi aşk hakkında hiçbir şey bilmez.” – Fin Atasözü
 • “Allah bilir ama kul da sezer.” – Türk Atasözü
 • “Altının kıymetini sarraf bilir.” – Türk Atasözü
 • “Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez.” – Türk Atasözü
 • “Bin bilsen de bir bilene danış.” – Türk Atasözü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

19 − 12 =