Bertrand Russell Sözleri: Felsefe, Aşk, Bilim, Dine Dair

Bu yazımızda Bertrand Russell’ın ünlü sözlerini ve kitap alıntılarını derledik. En sona da İngilizcelerini ekledik. Bertrand Russell’ın özlü sözlerini ilgiyle okumanız dileğiyle.

Bertrand Russell’ın en güzel sözleri şunlardır:

 • “Kişiyi, yaşamaktan alıkoymakta, mülkiyet sahibi olmanın  getirdiği meşguliyetten etkili bir şey yoktur.”
 • “Eğer mutluysanız, tanıdıklarınızdan kaçının.”
 • “Dünyanın en büyük problemi, akılsız ve fanatik kişilerin kendilerinden son derece emin olması, buna karşılık zeki insanların sürekli şüpheler içinde olmasıdır.”
 • “Akılsızca bir şeyi milyonlarca kişi söylese de, o şey yine akılsızcadır!”
 • “İnsanları faydalı kılmanın yolu onları bilge haline getirmektir. Bilgeliğin en önemli özelliği ise idrak edebilen bir zihne sahip olmaktır.”
 • “Tatlı bir yalan söylersen 10 kişi seni alkışlar, acı bir gerçek söylersen 8 kişi sana saldırır. Ama 2 kişi sorgulamaya başlar. O 2 kişiye selam olsun.”
 • “Bütün kötü şeyler birbirine bağlıdır, ve bunların her biri diğerinin nedeni olabilir.”
 • “Bugünlerde takdir ve saygı, zengin görünen insanlara karşı duyulmaktadır. İnsanların zengin olmak istemelerinin başlıca nedeni budur.”
 • “Zamanın önemsizliğini anlamak bilgeliğin kapısıdır.”
 • “Mutlu olmak hâlâ mümkün müdür ?”
 • “Hiç kimseden, yaşamını başkası uğruna temelden değiştirmesini beklememeliyiz.”
 • “İnsan kendi yükselişi için diğer insanları bir hammadde gibi görmekten gerçek bir gönül doyumu sağlayamaz.”
 • “Düşüncelerim için ölmeyi göze almam, çünkü yanılıyor olabilirim.”
 • “Hayvanca yaşamaktansa, insan olarak ölmeyi tercih etmemiz gerekir.”
 • “Zaaf, hüzün belirtisidir.”
 • “Özgürlük sadece zamanın taleplerinden doğan sahte özel mutluluklardan imtina edenlere verilir.”
 • “Gururu öldürücü yara almış hiçbir insan aklı başında düşünemez.”
 • “Bir kasabın ekmeğe, bir fırıncının da ete ihtiyacı vardır.  Bu nedenle kasapla fırıncının birbirini sevmesi için mantıklı bir neden vardır.  Her ikisi de birbirine faydalıdır.”
 • “Bir insan ne kadar çok şeye ilgi duyarsa, o kadar çok mutlu olma olanağına kavuşur ve o derece az kaderin insafına bağlı olur, çünkü bu ilgilerden birini yitirecek olursa, bir diğerine yönelebilir.”
 • “Hiçbir insanın gücü sınırsız olamayacağı  için, doyumsuz olanlar eninde sonunda aşamayacakları engellerle karşılaşacaklardır.”
 • “Dünyada insanın en önemli işi, yüzünü ağartacak çocuklar yetiştirmektir.”
 • “Eğer bir filozof olmak istiyorsanız, yalnızca eğitiminizin zaman ve mekanına ve anne-babalarınızın ve öğretmenlerinizin size söylediklerine dayanan inançlardan elinizden geldiğince kurtulmaya çalışmalısınız.”
 • “Eğitimin amacının zihinsel özgürlük olduğu bir dünya isterdim. Gençlerin aklını, onları bütün hayatları boyunca nesnel kanıtların oklarından koruyacak olan bir zırhın içine sokmamalı. Dünyanın açık kalplere ve aydın insanlara ihtiyacı var ve bunu statik sistemlerle elde edemeyiz.”
 • “Bir çocuğa değerli olduğunun öğretilmesi gerektiğine inanıyorum.”
 • “Öğretmende sevgi eksik ise, ne kişilik ne de zeka yeterince ve özgürce gelişemez. Bu tür sevgi ise çocuğun kendi içinde bir değer olarak görülmesi demektir.”
 • “En iyi eğitimin nasıl olacağı konusunda kesin bir görüşe varmadan önce, ne tür bir insan yetiştirmek istediğimiz konusunda bir anlayış geliştirmeliyiz.”
 • “Mantık eğitimi almayanlar geçerliliği olmayan sonuçlar çıkarmaya eğilimlidirler.”
 • “Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir.”
 • “Sevgi bilgeliktir, nefret ise aptalcadır.”
 • “Gerçek aşk sönmez ateştir, durmadan yanar gönülde. Ne soğur, ne sararır, ne ölür ne kendi kendine yüz çevirir.”
 • “Aşkın en yüksek şekliyle yaygın olduğu savında değilim, ama en yüksek şekliyle değerleri meydana çıkardığına, aşk olmasaydı bu değerlerin gizli kalacağına, üstelik aşkın da bir değeri olduğuna inanıyorum.”
 • “Erkeklerin çoğu kadınların etkisi altında kalmaktan korkarlar; fakat kendi şahsî tecrübelerimin ışığı altında söyleyebilirim ki bu pek aptalca bir korkudur. Bana öyle geliyor ki fizikî bakımdan olduğu kadar fikirsel bakımdan da erkek kadına ve kadın erkeğe muhtaçtır. Kendi yaşamlarım açısından konuşmak gerekirse, sevdiğim kadınlara çok şeyimi borçluyum ve şunu itiraf edebilirim ki onlar olmasaydı, son derece dar görüşlü bir insan olabilirdim.”
 • “Sevme yeteneğinden yoksun olan kuşkucular, yetersizliklerini kuşkuculuklarına yorabilirler.”
 • “Gizem hoşluk verir ama bilgisizliğe dayandığından bilimsel değildir.”
 • “İnsanlar bilgisiz doğar, aptal değil; sadece eğitilerek aptal olurlar.”
 • “Ne kadar az bilirseniz, onu o kadar şiddetle savunursunuz.”
 • “Matematik ne neden söz ettiğimizi, ne de söylediğimiz şeyin doğru olup olmadığını bildiğimiz bir konudur.”
 • “Ulaşılacak her bilgiye bilimsel yöntemlerle ulaşmak gerekir; bilimce bulgulanamayacak şeyleri insanlar bilemez.”
 • “Üç tutku, basit fakat ezici derecede kuvvetle hayatımı ellerinde tutmuştur; sevgiye olan özlemim, bilgiyi araştırma merakım ve insanlığın çektiği acı için duyduğum tanımlanmayacak kadar büyük bir merhamet.”
 • “Aslında bir çok seçkin bilim adamı kötü matematikçilerin içinden çıkmıştır.”
 • “Bilim, fiziksel dünyanın yasalarını kavramakta harikalar yaratmıştır; ama şimdiye kadar kendi doğamızı, yıldızların ve elektronların doğasına kıyasla çok daha az anlamış bulunuyoruz.”
 • “Bilim, temelleri konusunda felsefenin ona yönelttiği soruları yanıtlayamazsa dost olamazlar. Dost olmaları durumunda ise birbirlerini yok ederler; yalnız birinin tek başına alana egemen olması artık olanaksızdır.”
 • “Bilim erdemin yerini alamaz; iyi bir yaşam için akıl kadar kalp de gereklidir.”
 • “Bilim insanının yaşamında mutluluğun her şekli bulunur.”
 • “İnsan yaşamında bilimin bir unsur haline gelmesi çok yenidir.”
 • “Bilim için güç olan gerçek, görünürde ruh ya da benlik gibi şeylerin var olmayışıdır.”
 • “Bir kişinin benimsediği din, birkaç istisna dışında, toplumun kabul ettiği dinle aynıdır ve bu da, kişinin bu dini benimsemesine çevresel etkilerin neden olduğunu açıkça ortaya koyuyor.”
 • “Hayatın üstesinden gelmek için bir inanca ya da dine bağlanmaları gerektiğini düşünen insanlar bence korkaklık ediyorlar;  aynı muameleyi başka bir konuda gösterseler bu aşağılayıcı bir durum olurdu. Fakat konu din olunca bu hayranlıkla karşılanıyor, ama ben hangi konuda olursa olsun korkaklığa hayranlık duymuyorum.”
 • “Ben dine bir hastalık, insan ırkı için adı konmamış bir sefaletin kaynağı gibi bakıyorum.”
 • “Din, aklımızın bebeklik döneminden kalma bir şeydir, biz mantık ve bilimi rehber olarak aldıkça yok olacaktır.”
 • “Dinlerin hem zarar verdiklerinden, hem de yalan olduklarından oldukça eminim.”
 • “Din adamları bize diyorlar ki “dünyada müthiş bir ahenk var.” Bu ne ahenktir ki herkes birbirini yiyor?”
 • “Sağlık konusundaki gelişmelerle, insanın yaşam süresindeki artış, çağımızın en önemli özelliklerinden biridir. İnsanın mutluluğu için başka hiçbir şey yapmamış olsaydı bile, yalnız bu yönü, bilime büyük bir borçluluk duymamız için yeterdi. Dinsel öğretilerin büyük yararına inananlar, dinin insan soyuna sağlamış olduğu aynı ölçüde bir gelişmeyi göstersinler.”
 • “Dinin en büyük kötülüğü, insana vicdan azabı duymadan acı çektirme fırsatı vermesidir.”
 • “Dinsizliği erdemsizlikle suçlayanlara söylüyorum; sizin erdem dediğiniz şey aslında cennet hayalleriyle dünyadaki mutluluğa vurulan darbedir.”
 • “Benim dinim şudur: Her görevi yapmak ve bunun için hem burada hem de buradan sonra bir ödül beklememek.”
 • “Bir din, sonsuz ve mutlak bir kesin gerçeği somutlaştırdığı iddiası ile bir bilimsel teoriden farklılık gösterirken bilim ise; daima deneye dayalıdır, şimdiki teorilerin er ya da geç yeniden biçimlendirilmesini zorunlu bulur ve yönteminin mantıksal bir bütün ile son sonuca ulaşmasında yetersiz olduğunun bilincindedir.”
 • “Din, bence, ilk ve temel olarak korku üzerine kuruludur.”

Bertrand Russell’ın İngilizce sözleri ve Türkçe anlamları

 • “There are two motives for reading a book; one, that you enjoy it; the other, that you can boast about it.”

(Kitap okumak için iki sebep var; bir, zevk alırsınız; diğeri, bu konuda övünebilirsiniz.)

 • “Do not fear to be eccentric in opinion, for every opinion now accepted was once eccentric.”

(Görüşte eksantrik olmaktan korkmayın, çünkü şimdi kabul edilen her görüş bir zamanlar eksantrikti.)

 • “Of all forms of caution, caution in love is perhaps the most fatal to true happiness.”

(Dikkatli olmanın tüm biçimleri arasında, aşktaki dikkat belki de gerçek mutluluk için en ölümcül olanıdır.)

 • “The fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt.”

(Sorunun temel nedeni, modern dünyada aptalların zeki olmaları, zekilerin ise şüphe dolu olmalarıdır.)

 • “To fear love is to fear life, and those who fear life are already 3-parts dead.”

(Aşktan korkmak yaşamdan korkmaktır ve yaşamdan korkanlar zaten 3 parça ölüdür.)

 • “I would never die for my beliefs because I might be wrong.”

(İnancım için asla ölmem, çünkü yanılıyor olabilirim.)

 • “The hardest thing to learn in life is which bridge to cross and which to burn.”

(Hayatta öğrenilecek en zor şey hangi köprüyü geçecek ve hangisini yakacak olduğunuzdur)

 • “It’s easy to fall in love. The hard part is finding someone to catch you.”

(Aşık olmak çok kolay. Zor kısmı seni yakalayacak birini bulmak)

 • “No one gossips about other people’s secret virtues.”

(Hiç kimse başkalarının gizli erdemleri hakkında dedikodu yapmaz.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

twelve + 19 =