Ay ile İlgili İngilizce Sözler: Türkçe Anlamları ile

Bu sayfada Ay ile ilgili İngilizce sözleri derledik. Yabancı dilde derlediğimiz sözlerin Türkçe anlamlarını da altlarında verdik. Ay ve ay ışığı ile ilgili sözleri beğenerek okumanızı dileriz..

Ay ile ilgili en güzel İngilizce sözler şunlardır:

 • “The moon is a friend for the lonesome to talk to.” – Carl Sandburg

(Ay, yalnız konuşmanın arkadaşıdır. – Carl Sandburg)

 • “The moon puts on an elegant show, different every time in shape, colour and nuance.” – Arthur Smith

(Ay, şekil, renk ve nüansta her seferinde farklı olan zarif bir gösteri yapar. – Arthur Smith)

 • “You can be the moon and still be jealous of the stars.” – Gary Allan

(Ay olabilir ve hala yıldızları kıskanabilirsiniz. – Gary Allan)

 • “The moon was a ghostly galleon tossed upon cloudy seas.” – Alfred Noyes

(Ay, bulutlu denizlere fırlatılmış hayalet bir kalyondu. – Alfred Noyes)

 • “The moon lives in the lining of your skin.” – Pablo Neruda

(Ay, cildinizin astarında yaşar. – Pablo Neruda)

 • “The moon was reigning over their world, glowing its full splendor to all those willing to look up.” – Irina Serban

(Ay, dünyalarını kontrol ediyordu, tüm ihtişamını aramak isteyen herkese parlıyordu. – Irina Serban)

 • “Every one is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody.” – Mark Twain

(Her biri bir aydır ve kimseye asla göstermediği karanlık bir tarafa sahiptir. – Mark Twain)

 • “The moon, like a flower In heaven’s high bower, With silent delight Sits and smiles on the night.” – William Blake

(Ay, bir çiçek gibi cennetin yüksek çarşısında, Geceleri sessiz bir zevkle oturur ve gülümser. – William Blake)

 • “The moon can never breathe, but it can take our breath away with the beauty of its cold, arid orb.” – Munia Khan

(Ay asla nefes alamaz, ancak soğuk, kurak küresinin güzelliğiyle nefesimizi kesebilir. – Munia Khan)

 • “The moon is beautiful only when the mind is seeking beauty and the heart is loving.” – Debasish Mridha, M.D.

(Ay sadece zihin güzelliği ararken ve kalp sevgi dolu olduğunda güzeldir. – Debasish Mridha, M.D.)

 • “There is something haunting in the light of the moon; it has all the dispassionateness of a disembodied soul, and something of its inconceivable mystery.” – Joseph Conrad

(Ayın ışığında akıldan çıkmayan bir şey var; dağılmış bir ruhun tüm hoşnutsuzluğuna ve akıl almaz gizemine sahip bir şey. – Joseph Conrad)

 • “The moon looks upon many night flowers; the night flowers see but one moon.” – Jean Ingelow

(Ay birçok gece çiçeğine bakar; gece çiçekleri sadece bir ay görür. – Jean Ingelow)

 • “The moon is the reflection of your heart and moonlight is the twinkle of your love.”  – Debasish Mridha

(Ay kalbinizin yansımasıdır ve ay ışığı sevginizin pırıltısıdır. – Debasish Mridha)

 • “Aim for the moon. If you miss, you may hit a star.” – W. Clement Stone

(Ayı hedefleyin. Eğer kaçırırsanız, bir yıldıza çarpabilirsiniz. – W. Clement Stone)

 • “I like to think that the moon is there even if I am not looking at it.” – Albert Einstein

(Bakmasam da ayın orada olduğunu düşünmeyi seviyorum. – Albert Einstein)

 • “The Moon is the first milestone on the road to the stars.” – Arthur C. Clarke

(Ay, yıldızlara giden yolda ilk kilometre taşıdır. – Arthur C. Clarke)

 • “When the moon is not full, the stars shine more brightly.” – Proverb

(Dolunay olmadığında yıldızlar daha parlak bir şekilde parlar. – Atasözü)

 • “There is no dark side of the moon really. Matter of fact it’s all dark.” – Pink Floyd

(Gerçekten ayın karanlık tarafı yok. Aslına bakarsanız hepsi karanlık. – Pink Floyd)

 • “Don’t tell me the moon is shining; show me the glint of light on broken glass.” – Anton Chekhov

(Bana ayın parladığını söyleme; kırık camda ışığın ışıltısını göster. – Anton Çehov)

 • “I feel like the moon is a very beautiful woman. She’s in control.” – Ravyn Lenae

(Ayın çok güzel bir kadın olduğunu hissediyorum. Kontrol onun elinde. – Ravyn Lenae)

 • “There are nights when the wolves are silent and only the moon howls.” – George Carlin

(Kurtların sessiz olduğu geceler ve sadece ay ulur. – George Carlin)

 • “Always remember we are under the same sky, looking at the same moon.” – Maxine Lee

(Her zaman aynı gökyüzünün altında olduğumuzu, aynı aya baktığımızı unutmayın. – Maxine Lee)

 • “I always look up at the moon and see it as the single most romantic place within the cosmos.” – Tom Hanks

(Her zaman aya bakarım ve onu kozmos içindeki en romantik yer olarak görürüm. – Tom Hanks)

 • “With freedom, books, flowers, and the moon who could not be happy?” – Oscar Wilde

(Özgürlük, kitap, çiçek ve ay ile kim mutlu olmaz? – Oscar Wilde)

 • “Go slowly, my lovely moon, go slowly.” – Khaled Hosseini

(Yavaş git benim güzel ayım yavaş git. – Khaled Hosseini)

 • “The moon is too close. I want to go further.” – Shirley MacLaine

(Ay çok yakın. Daha ileri gitmek istiyorum. – Shirley MacLaine)

 • “Don’t even try to talk to me when I’m watching the moon. That’s my moon, baby.” – Wendelin Van Draanen

(Ayı izlerken benimle konuşmaya bile çalışma. Bu benim ayım bebeğim. – Wendelin Van Draanen)

 • “I’m as old as the moon and the stars, and as young as the trees and the lakes.” – Afrika Bambaataa

(Ay ve yıldızlar kadar yaşlıyım, ağaçlar ve göller kadar gencim. – Afrika Bambaataa)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

17 − ten =