Aşık Veysel’in Aşk Sözleri: Sevgi ve Gönül Üzerine!

Aşık Veysel gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu Türk tarihinin en büyük halk ozanlarından birisidir. Küçük yaşlardan itibaren görme yeteneğini kaybetmiş olan Aşık Veysel’in en güzel ve en anlamlı sözlerini derledik sizler için. Bir duyusunu kaybeden insanların diğer duyuları daha fazla gelişir denir. Aşık Veysel’de bu durumu görmek tam anlamıyla mümkün.. İşte en özlü sözleri ile ünlü ozan karşınızda!

Aşık Veysel’in en güzel sözlerinden bazıları şunlardır:

 • “Güzelliğin on par’etmez. Bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulaman. Gönlümdeki köşk olmasa.”
 • “Ben gidersem sazım sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme.”
 • “Nice güzellere bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım. Her türlü isteğimi topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır.”
 • “Ürüyamda seni bana vermişler. Uyandım ki yalanımış, düşümüş.”
 • “Sen ağaç misali biz dalda yaprak. Meyva çekirdeksin sen varsın orda.”
 • “Avcın benim kıymam cana. Göz göz yara açtın bana.”
 • “Sevdiğinden ayrı düşen. Koyun gibi meler gider.”
 • “Sen bir aşksın ben bir mecnun. Sen olmasan ben olmazdım.”
 • “Ben ne idim nasıl oldum. Kahi doldum kah boşaldım. Yandım yakıldım kül oldum. Senin yolunda yolunda.”
 • “Yardan ayrılalı yaralı sinem. Gam ile kurulmuş temelim binam.”
 • “Benim her derdime ortak sen oldun. Ağlasam ağladın gülersem güldün. Sazım bu sesleri turnadan m’aldın. Pençe vurup sarı teli sızlatma.”
 • “Yeni mektup aldım gül yüzlü yârdan. Gözletme yolları gel deyi yazmış. Sivralan köyünden bizim diyardan. Dağlar mor menevşe gül deyi yazmış.”
 • “Güzel yüzün görülmezdi. Bu aşk bende dirilmezdi. Güle kıymet verilmezdi. Âşık ve mâşuk olmasa.”
 • “Derdim gizli kapağını kaldırma. Yayılır âleme ziyan görünür. Her kişi dayanmaz cevr ü cefaya. Âşıktan mâşuka isyan görünür.”
 • “Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı. Avlasam çöllerde saz ile seni.”
 • “Türlü türlü dillerin var. Ne acayip hallerin var. Çok karanlık yolların var. Sırat köprün nerde senin.”
 • “Dudu diller inci dişler. Ahu gözler o bakışlar. Kesme kâkül sırma saçlar. Zülüfünde teller gördüm.”
 • “Sular çağlarken baharda. Ben o yar ile konuştum. O zaman gönül o yerde. Ateş aldı ben tutuştum.”
 • “Bu aşkın meyinden içip de kanan. Gendeki başını sevdaya salan. Yarinden ayrılıp gurbette kalan. Geçen günlerini sayar iniler.”
 • “Çay var içersen. Ben var seversen. Yol var gidersen.”
 • “Merhabasın. Dosttan gelen selamsın.”
 • “Derdim yüreğimde. Eller ne bilsin.”
 • “Sazsız âşık kulpsuz testiye benzer.”
 • “Kuş olsan da kurtulmazdın elimden. Eğer görsem idim göz ile seni.”
 • “Elinden bir dolu içtim. Türlü türlü derde düştüm.”
 • “Aşk denilen bu deryaya. Çıkamazsın girme gönül.”
 • “Dünya güzel olsa istemem yâdı. Bu garip gönlümün sensin muradı.”
 • “Gönül bir güzeli sevmiş ayrılmaz. Dolanır peşinde çoban misali.”
 • “Şu geniş dünyaya sığmayan gönül. Şimdi bir odaya kapandı kaldı.”
 • “Ey beni bu derde giriftar eden. Eski muhabbeti kaldırdın neden. Gönül ister kavuşmayı ölmeden. Gül olmasa bülbül ah ü zar etmez.”
 • “Gönül umudun yoldaşı. Durmaz gezer dağı taşı. Son nefeste olsa kişi. Yine onda umut yaşar.”
 • “Göz gördü gönül sevdi. Buna can dayanır mı?”
 • “Deli gönül değme çaydan bulanmaz. Coşarsa dalgası kendinden olur. Dertsiz aşık diyar diyar dolanmaz. Gezdirir kavgası, kendinden olur.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × one =