Filozof Aristo’nun En Felsefi Sözleri: Her Konuda!

Bu sayfamızda Antik Yunan filozof Aristoteles sözlerini ya da kısaca bilinen adıyla Aristo sözlerini ve alıntılarını derledik. En sona da İngilizcelerini ekledik. Fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konularda pek çok eserler veren Aristo bugün bile bizlere ışık tutan harika sözler söylemiş. İşte bunlardan bazıları..

Aristo’nun en güzel sözleri şunlardır:

 • “Bir insan kendisine hakim değilse tercihlerine göre değil isteklerine göre hareket eder.”
 • “Bir fikri kabul etmeden onunla oyalanmak eğitimli bir zihnin işaretidir.”
 • “Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür.”
 • “Asıl başarı doğru şeyi tercih etmekten çok doğru zamanda bunu yapabilmektir.”
 • “Kişi bir defa yok olduktan sonra artık ne anılar ne de dostluklar kalır.”
 • “Fena insanlar korkudan itaat ederler, iyi insanlar sevgiden.”
 • “Bütün erdemler arasında sadece adalet diğer insanların iyiliğiyle ilgili bir şeydir, çünkü başkalarıyla kurulan ilişkide ortaya çıkar.”
 • “Kısaca adalet erdemin bir parçası değildir, ta kendisidir, aynı şekilde adaletsizlik de kötülüğün bir parçası değil ta kendisidir.”
 • “Sevdiklerinizle siyaset yapmayın. Siyaset dostlukları zedeler. Siyasetçiler yollarına devam eder; Siz dostlarınızı yitirmekle kalırsınız.”
 • “Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.”
 • “Kalbi eğitmeden, aklı eğitmek eğitim değildir. Vicdan olmadan, bilgi sahibi olmak tehlikelidir.”
 • “Madem alışkanlıklarımızın kölesiyiz, o zaman iyi alışkanlıklar seçmeliyiz.”
 • “Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.”
 • “Korku ile cesaretli bir biçimde yüzleşemeyenler, kendilerine saldıranların kölesi olurlar.”
 • “Kalbi eğitmeden aklı eğitmek eğitim değildir. Vicdan sahibi olmadan bilgi sahibi olmak tehlikelidir.”
 • “En büyük suçlar ve hatalar, gerekli olanı değil, daha fazlasını elde etmek için işlenir.”
 • “Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.”
 • “Bir kırlangıçla bahar gelmez, ne de bir günle gelir; ne bir gün insanı  mesut eder ne de kısa bir zamanda mutlu olabilir bir kişi.”
 • “Aldanmayın, ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.”
 • “Sağlam bilginin en güzel örneği, öğretme gücüdür.”
 • “Dostlarım, şunu iyi bilin ki dünyada hiç gerçek dost yoktur.”
 • “İdeal insan kendisinin en iyi dostudur ve mahremiyetinden zevk alır.”
 • “Doğaya güvenilir, paraya değil.”
 • “İnsanların en çok korktukları rüzgarlar, saklı yerlerini açan rüzgarlardır.”
 • “Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.”
 • “İnsanlar sıkıntı içindeyken onları sınaman doğru olmaz; altının ateşle, insanın da iktidarla sınanması gibi onları varlıklı ve güç-kudret sahibi olduklarında sınamalısın. İşte o zaman iyi olan kişi iyiliğini, kötü olan da kötülüğünü ortaya döker.”
 • “Tıpkı diğer sanatlarda olduğu gibi, erdemleri de ancak önceden onları gerçekleştirerek elde edebiliriz.”
 • “Kimileri güzelliklerinden ötürü güzeldir, kimileri ise süslenerek güzel görünür.”
 • “Çocukları eğiten kimse, onları doğuranlardan çok daha fazla saygıyı hak eder. Zira ebeveynler sadece hayat vermişlerdir, diğeri ise iyi yaşamanın sanatını.”
 • “Mutluluk, küçük şeyleri fırsata çevirme becerisidir.”
 • “Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur.”
 • “Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.”
 • “Doğanın her yerinde muhteşem bir detay gizlidir.”
 • “İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir.”
 • “En kötü eşitsizlik hali, esasta eşit olmayan şeyleri eşit yapmaya çalışmaktır.”
 • “Diğer hayvanlar görünüşler ve hatırlananlarla yaşayıp tecrübeden az pay alırken, insan soyu zanaatle ve muhakemelerle yaşar.”
 • “Öfken iki derece arasında bulunsun; ne çok şiddetli ve katı olsun, ne de sönük ve zayıf kalsın. Çünkü birincisi yırtıcı hayvanlara, İkincisi ise çocuklara mahsus bir özelliktir.”
 • “İnsanlar eskiden kalan huylarını hemen değiştirmezler, kazandıkları zaferin ucuz kazançları onlara kâfi gelir.”
 • “Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür.”
 • “Yaşamak ya duyumsamak ya da düşünmektir.”
 • “İnsanlar niçin koşarken yürürkenkinden daha fazla düşerler?”
 • “Adalet, herkese layık olduğu şeyi verdiren bir erdemdir.”
 • “Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır.”
 • “Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.”
 • “Zayıf, daima adâlet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.”
 • “Öğrenmemiz gerekeni, yaparken öğreniriz.”
 • “Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır.”
 • “Alçak olan kimse düşmekten korkmaz.”
 • “Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.”
 • “Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.”
 • “Olanaksız olası, olası olmayan olanaksıza üstün tutulmalıdır.”
 • “Sevmek ıstırap çekmektir, sevmemek ölmektir.”
 • “Sevmek, bir başkasının hayatını yaşamaktır.”
 • “Aşk, iki bedende yaşayan bir tek ruhtan oluşur.”
 • “Yetinmesini bilenler mutludur.”
 • “Neyi tekrarlıyorsak, oyuz.”
 • “Cahil insanların boş saatleri ne kadar acınaklıdır.”
 • “İradene hakim, vicdanına esir ol.”
 • “İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.”
 • “Deliliğe temas etmeyen büyük bir akıl asla olmamıştır.”
 • “Umut, uyanık adamın rüyasıdır.”
 • “Mutluluğu arayın.”
 • “Çekingenlik gençliğe bir süs, yaşlılar içinse yüz karasıdır.”
 • “İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.”
 • “Vefa asaletten gelir.”
 • “Atlar at olarak doğar; insanlar insan olarak doğmaz, insan olur.”
 • “Bir miktar delilik karışımının bulunmadığı mükemmel bir ruh yoktur.”
 • “Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.”
 • “Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanın hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.”
 • “İşler iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar, yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar.”
 • “Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki fark, ölülerle diriler arasındaki fark kadardır.”
 • “Yağmurun çok yağması kayanın üzerinde ot bitiremediği gibi çok eğitim de ahmak olana bir fayda sağlamaz.”
 • “Bir tiran, dine, herkesten fazla bağlı görünmelidir.”
 • “Hayat tiyatro gibidir, en kötü insanlar, en iyi yerlerde oturur.”
 • “Bir anne yüreği, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur.”
 • “Köleliğin en kötü tarafı sonunda kölelerin de ondan hoşlanmaya başlamasıdır.”
 • “Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.”

Aristoteles’in İngilizce sözleri ve Türkçe anlamları

 • “Knowing yourself is the beginning of all wisdom.”

(Kendinizi tanımak tüm bilgeliğin başlangıcıdır.)

 • “It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it.”

(Bir düşünceyi kabul etmeden eğlendirmek, eğitimli bir aklın işaretidir.)

 • “What is a friend? A single soul dwelling in two bodies.”

(Arkadaş nedir? İki bedende yaşayan tek bir ruh.)

 • “Educating the mind without educating the heart is no education at all.”

(Kalbi eğitmeden zihni eğitmek hiç bir eğitim değildir.)

 • “Hope is a waking dream.”

(Umut, uyandırıcı bir rüyadır)

 • “Happiness depends upon ourselves.”

(Mutluluk kendimize bağlıdır.)

 • “Patience is bitter, but its fruit is sweet.”

(Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.)

 • “To perceive is to suffer.”

(Algılamak acı çekmek demektir.)

 • “He who has overcome his fears will truly be free.”

(Korkularının üstesinden gelen kişi gerçekten özgür olacaktır.)

 • “The high-minded man must care more for the truth than for what people think.”

(Yüksek fikirli insan, insanların düşündüklerinden daha fazla gerçeğe önem vermelidir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

17 − 16 =