Ahlak ile ilgili sözler: Güzel ahlak, erdem, bilgelik ile ilgili

Ahlak, iyi bir yaşamın temelini oluşturan en önemli unsurlardan birisidir. .Bu sayfamızda ahlak ile ilgili sözleri, cümleleri, alıntıları derledik. Dilerseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Ahlak üzerine ünlü kişiler tarafından söylenmiş güzel, anlamlı özlü sözleri beğenerek okumanız dileğiyle..

Ahlak ile ilgili güzel sözler

Ahlakla ilgili söylenmiş en güzel sözler şunlardır:

 • “Bir millet,  zenginliğiyle değil, ahlâk değeriyle ölçülür.” – M.Kemal Atatürk
 • “Aklımda merak ve saygı uyandıran iki şey vardır: Üzerimdeki yıldız gibi parlayan cennet ve içimdeki ahlak yasası.” – Immanuel Kant
 • “Ahlak, bireyin içindeki sürü içgüdüsüdür.” – Friedrich Nietzsche
 • “Soylarınız ahlakınızdır, soplarınız da yaptığınız işler.” – Hz.Muhammed (S.A.V)
 • “Ahlak statik değildir. İnsan tecrübesi ile gelişen dinamik bir araçtır.” – Durant Drake
 • “Ahlak genel olarak mümkün olan en yüksek mutluluğa ulaşmak için insanın faaliyetlerini yürütmesidir.” – Jeremy Bentham
 • “Yüksek ahlâk ancak yüksek zekâya eşlik edebilir: Hiçbir ahmak tamamıyla iyi huylu değildir.” – Cenap Şahabettin
 • “Paran varsa her şeyi satın alabilirsin, elbette en başta da insanları. Bu ülkenin sorunu ahlaksızlık, şeref yoksunluğu, onur kaybı.” – Ahmet Ümit
 • “İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. İnsanları erdemle ve ahlak kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar,  hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır.” – Konfüçyüs
 • “Bir ahlak kitabı yazacak olsaydım: Doksan dokuz sayfası bembeyaz, yüz sayfalık bir kitap olurdu.  Son sayfaya: “Bildiğim tek bir görev var, o da sevme görevidir,” yazardım.”
 • “Dünyanın bütün medeni milletleri temel ahlak ilkeleri üzerinde anlaşabilirler.” – Josph Addison
 • “Oysa iç ahlâkla dış ahlâk arasındaki mesafenin büyümesi ahlâksızlığın ta kendisidir.” – Nazan Bekiroğlu
 • “Ahlaksızlık alıp başını yürümüş, yetenek ender. Her yanı dolduran yeteneksizliğin silahıdır ahlaksızlık, her yanda onun sivri ucunu göreceksiniz.” – Honore de Balzac
 • “İyi ahlak için iyi yasalar gereklidir. Yasalar da iyi ahlak olmadan korunamaz.” – Niccolo Machiavelli
 • ‪”Bütün bir peygamberler geleneğinin felsefesi bir varlık felsefesi değil,bir ahlak felsefesidir.” – İlhami Güler
 • “Bir toplum ahlak ve hukuk içinde olmadığı zaman, vatandaşlar kendilerini bir çıkmaz içinde bulurlar. İnsanlar ya ahlaki değer yargılarını veya hukuka olan saygılarını yitirirler.” – Frederic Bastiat
 • “İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. İnsanları erdemle ve ahlak kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar,  hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır.” – Konfüçyüs
 • “Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyi hissediyorsan o ahlakidir; eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri ahlakidir.” – Ernest Hemingway
 • “Ahlak bütün sivil yasaların amacı ve hedefidir. Ahlaki değerlendirmeler adalet yönetiminden ayrı düşünülemez. Bir insan evinde havasızlık içerisinde yaşayabilir mi?” – John F. Dillon
 • “Ahlaki duygular doğuştan değil, sonradan kazanılır.” – John S. Mill
 • “Evrensel amaçlar doğrultusunda olan bir irade ahlakidır. Özel bir amaç için eylemde bulunma gayri-ahlakidir.” – Ralph Waldo Emerson
 • “Pek çok din vardır; fakat sadece bir tek ahlak vardır.” – John Ruskin
 • “Yasama güçsüzleşince, ahlak yozlaşmış olur.” – Blaise Pascal
 • “Herkes ahlaklı olmayınca, hiç kimse tümüyle ahlaklı olamaz.” – Herbert Spencer
 • “Özlü bir biçimde söyleyecek olursak: şimdiye kadar insanlığı ahlaklı yapmak için kullanılan tüm yöntemler, temelde ahlak dışıydılar.” – Friedrich Nietzsche
 • “Politika ve ahlakı farklı ele alanlar, her ikisini de asla anlayamazlar.” – Jean-Jacques Rousseau
 • “Okudukça öğrendim ki İslam’ ın temeli ahlak, ahlakın özü bilgi, bilginin özü akıl imiş.” – Yunus Emre
 • “Dünyanın bütün medeni milletleri temel ahlak ilkeleri üzerinde anlaşabilirler.” – Joseph Addison
 • “Şimdiye kadar, insanlığı ahlaklı yapmak için kullanılan tüm yöntemler, temelde ahlak dışıydılar.” – Friedrich Nietzsche
 • “Eğer iyi olmayı istiyorsan, önce kötü olduğunu düşün.” – Epictetus
 • “Ahlak ilmi faziletler ve reziletler ilmidir ki, nefsi faziletlerle süsleme ve reziletlerden koruma yollarını gösterir.” – Katip Çelebi
 • “Evrensel kural olacak şekilde davranış ve eylemlerde bulunan birisi ahlaklıdır.” – Ralph Waldo Emerson
 • “İnsan doğası itibariyle ahlak sistemini iyileştirmek yerine yozlaştırır.” – Adam Ferguson
 • “Canla birlikte geldi dört özellik: Utanma, ahlâk, üstünlük ve birlik.” – Yunus Emre
 • “Yolsuzluk fahişelikten daha kötüdür. Fahişelik bir tek bireyin ahlakının bozulmasıdır, oysa yolsuzluk tüm toplumun ahlakını tehlikeye düşürür.” – Karl Kraus
 • “İnsan tabiatını kaşıkla atsa bile geri gelir.” – Horace
 • “İyi ve kötü, doğal ve ahlaki, insanın duygularına uygundur.” – David Hume
 • “Ahlak esasen  toplumu çöküntüden kurtaracak ve toplumun muhafazasını sağlayacak bir araçtır.” – Friedrich Nietzsche
 • “Ahlak, nasıl mutlu olabileceğimizi değil, mutluluğa nasıl müstahak olabileceğimizi gösteren bir doktrindir.” – Immanuel Kant
 • “Devletler kanunla değil, ahlakla daha iyi yönetilir.” – Sokrates
 • “İnsanın büyüklüğü takvasıyla, üstünlüğü dindarlığıyla, şahsiyeti de güzel ahlakıyla ölçülür.” – Hz. Ömer (R.A.)
 • “Ahlâk, edep ve terbiye gibi en yüksek meziyetlere sahip olabilmek için kuvvetli bir imana sahip olmak lâzımdır.”
 • “Aldırma, yürü. Göğsüne yüreğinden başka muska takma.Vahiy haritan, nebi kılavuzun, akıl pusulan,  iman sermayen, amel azığın, sevgi yakıtın, ahlâk karakterin, edep aksesuarın, merhamet sıfatın, şeref ve izzet adın olsun.” – Halil Cibran
 • “Yürüdüğümüz yolun zemini güzel ahlak değil mi? Sahip olmamız gereken ilk şey, edep değil mi?” – Anıl Öztekin
 • “Edebin ne olduğunu arayıp soranlar bilsinler ki edep, edepsizlerin edepsizliğine tahammül etmektir.” – Nurettin Topçu
 • “Yol açıktır, usul bellidir, edep ve ahlâk gizli değildir.”
 • “Edep mizandır, ölçüdür. İyi ahlak en iyi arkadaştır. Afiyet on kısımdır ve bunun dokuz kısmı, Allah’ın zikri dışında sadece susmaktır, sükût etmektir. Bir kısmı ise sefihlerle düşüp kalkmayı bırakmaktır.” – Hz.Ali (R.A)
 • “Gördüm ki insan, dört özelliğiyle hayvanlardan ayrılmış… Bu dört şey, dünyada ne varsa hepsini içine alır. Hikmet, iffet, akıl ve adaletten bahsediyorum. Bilgi, edep ve kabiliyet, hikmete girer. Benliğe hakim olma, sabır ve vakar, akla girer. Haya, geniş gönüllülük ve şahsiyetlilik, iffete girer. Doğruluk, iyilik, nefs murakabesi ve güzel ahlak ise adalete girer. İşte bütün üstün nitelikler, bundan ibarettir.”
 • “Çoğu kez ahlaksızlığın üzerine serilen en kalın örtüdür ahlak.” – Dücane Cündioğlu
 • “Edep varsa ilim de var demektir. Fakat edepsiz bir insan kütüphaneler yutsa yine alim sayılamaz.”
 • “Edep ve ahlak tekrar tekrar giyilen, eskimeyen yepyeni elbiselerdir. Zeka ve düşünce de berrak bir aynadır.” – Hz. Ali (R.A)
 • “İçinden dilediğin gibi, dışından herkes gibi davran.” – Cremonini
 • “Kısa ve kestirme yoldan ticaret yaparak para kazanmak fazla sürmez, fakat ilkeler asırlar sürer.” – Henry Ward Boecher
 • “Etik, iyi yönetimin temelidir.”
 • “Çalışma ahlakının geliştiği toplumun refah düzeyi; bu ahlakın zayıf ya da mevcut olmadığı toplumlara kıyasla daha yüksek olacaktır.” – James M. Buchanan
 • “İlkelerle yüksel ve doğru olanı yap.” – Walter Heller
 • “Özel ticaretin özünde bir parça sahtekârlık mutlaka vardır. Bir köylü bir at satın aldığı zaman onu her fırsatta kötüler. Aynı atı bir yıl sonra satacağı zamansa, daha genç, daha iyi ve daha güçlü durumda olacaktır… Bir insanın kendi malı daima en iyisidir – başkasınınki en kötüsü. Bir insanın rakiplerini kötülemesi ticaretin vazgeçilmez bir öğesidir.” – Wilhelm Reich
 • “Çalışmayanın yemeye hakkı yoktur.” – II Thessalonians
 • “Çalışanlarının ahlak seviyeleri, firmaların ahlak seviyelerinin göstergesidir. A
 • “Babam iki tür insan bulunduğunu söylerdi. İşi yapanlar ve yapılan işten kendine kredi çıkartanlar. O, benden birinci grupta yer almam için çalışmamı istedi. Zira bu grupta diğerinden daha az rekabet vardı.” – Indra Gandhi
 • “Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” – Mustafa Kemal Atatürk
 • “İnanç + Spor ahlakı = Başarı”
 • “Kırkından sonra azanı teneşir paklar.” – Türk Atasözü
 • “Adam adamdan korkmaz, utanır.” – Türk Atasözü
 • “Ahlaki insanlar geceleri iyi uyurlar, ama ahlaksızlık uyanık olduğu saatlerden daha fazla zevk alır.” – Namibya Atasözü
 • “Ahlaksız bilgelik, mücevhersiz bir yüzük gibidir.” – İbranice Atasözü
 • “Cimri büyük bir sundurmaya ve küçük bir ahlaka sahiptir.” – Arapça Atasözü
 • “Ahlaki düzenin nitelikleri eylemlerle ölçülür.” – Geleneksel Atasözü
 • “Canlılara rahmet, kendine hakim olma, hakikat, dürüstlük, iffet, memnuniyet, doğru inanç, bilgi ve kemer sıkma ahlakın çevresidir.” – Geleneksel Atasözü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

10 + seven =