Adalet ve Hukuk ile ilgili sözler

Adalet ve hukuk herkese lazım. Toplumun yapı taşı gibi adeta bu iki kavram. Bu yazımızda adalet ve hukuk ile ilgili özlü sözleri, cümleleri, alıntıları derledik. Hepsi birbirinden güzel ve anlamlı. İyi okumalar!

Adalet ile ilgili güzel sözler

Adaletle ilgili söylenmiş en güzel sözler şunlardır:

 • “Adalet, herkese kendi hakkını vermek konusunda kat’i ve devamlı bir iradedir.” –  Lustinianus
 • “Adalet mülkün temelidir.” –  Nizamülmülk
 • “En önde gelen adalet vicdandır.” – Victor Hugo
 • “Tam bağımsızlık demek, elbette siyaset, maliye, ekonomi, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda tam bağımsızlık ve özgürlük demektir.” – Mustafa Kemal Atatürk
 • “Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.” – Aristo
 • “Medeniyetin ilk şartı adalettir.” – Sigmund Freud
 • “Adalet de tıpkı yılanlar gibi, yalnızca çıplak ayaklıları ısırıyor.” – Eduardo Galeano
 • “İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır.” – Voltaire
 • “Adalet güçlünün işine gelendir.” – Platon
 • “Eğitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür; onu alçak gönüllülükle kurar ve sadakatle gerçekleştirir.” – Konfüçyüs
 • “Bir günlük adalet altmış yıllık ibadetten faziletlidir.” – Hz. Muhammed
 • “Kuvvetsiz adalet aciz, adaletsiz kuvvet de zalimdir.” – Pascal
 • “Adalet tartışmaya açıktır. Güç ise ilk bakışta tartışılmaz biçimde anlaşılır. Bu nedenle gücü adalete veremedik; çünkü güç adalete karşı çıkıp kendisinin haklı olduğunu söylemişti. Haklı olanı güçlü kılamadığımız için de güçlü olanı haklı kıldık.” – Zülfü Livaneli
 • “Mutlak hak mutlak haksızlıktır.” – Cicero
 • “Dünyanın imarı ancak adaletle mümkündür.” –  Fazl B. Iyaz
 • “İnsanın adil yasalara itaat etme gibi bir yasal sorumluluğunun ötesinde ahlaki sorumluluğu bulunmaktadır. Aynı şekilde, insanın adil olmayan yasalara da karşı gelme ve itaat etmeme gibi bir sorumluluğu da olmalıdır.” – Martin Luther King. Jr.
 • “Kuvvete dayanamayan adalet aciz, adalete dayanamayan kuvvet zalimdir.” – Goethe
 • “Ve unutmayın, kılıçların ve tüfeklerin sesi, her yerde her zaman merhamet, adalet ve vicdanın sesini öldürür.” – Mehmet Uzun
 • “Sosyal adalet bir boş formülden başka bir şey değildir.” – Friedrich A. von Hayek
 • “Adalet olan yere kim sığınmaz ki” – Zhantang
 • “Adaletin ne olduğundan habersiz bir insan adalet üzerine ne yazabilir?” – Tolstoy
 • “Bir sürü boş şey arasında adalet kaybolup gidiyor! Ortada hiçbir şey yokken, mahkeme bir suç yaratıyor.” – Franz Kafka
 • “Adalet yaşama organı üyeleri tarafından ve kanunlarla kurulamaz. Adalet insanın ruhunun içerisindedir.” – Walt Whitman
 • “Şeref ve doğruluk adaletin temelidir.” – Cicero
 • “Tüm insanlara eşit ve tam adalet sağlanılmalıdır; din özgürlüğü, basın özgürlüğü, habeas corpus güvenliği altında bireyin özgürlüğü, tarafsızca seçilmiş jüri önünde duruşmaya çıkma hakkı… Bu ilkeler bizim devrim ve reform çağına ulaşmamıza rehber olmuşlardır.” – Thomas Jefferson
 • “Adalet devletin amacıdır. Sivil toplumun amacıdır. Adalet için daima mücadele edilecektir.” – Alexander Hamilton
 • “Bütün bu kitaplar bana ne öğretir bilir misiniz? Yasa başka şey, hak, adalet başka şey.” – Jack London
 • “Dağıtıcı adaletin keşfedilebilecek ve kabul edilebilecek genel ilkeleri yoktur.” – Friedrich A. von Hayek
 • “Adalet erdemlerin kraliçesidir.” – Latin Atasözü
 • “Adalet erdemlerin taca sahip olan en şereflisidir.” – Marcus Tullius Cicero
 • “Medeniyetin ilk şartı adalettir.” – Sigmund Freud
 • “Bir evrensel kanun vardır… Bu adalet kanunudur. Adalet bir milletin hukukunun temel taşıdır.” –  Alexis de Tocqueville
 • “Adalet sivil toplumu ayakta tutan temel politikadır.” – Edmund Burke
 • “İnsanın içindeki adalet duygusunu köreltirsek, insanın insana saygısı kalmaz. İnsanın insana itimadı, hürmeti kalmayınca da bir yerde insanlık çok şey kaybeder, hayat çirkinleşir.” – Yaşar Kemal
 • “Eğer yargı gücü, yasama ve yürütme güçlerinden ayrılmazsa özgürlük söz konusu olamaz.” – Montesquieu
 • “Benim görüşüme göre bu dünyada elde edebileceğin bir zerre adalet yok.” – Maksim Gorki
 • “Adalet herkese hakkını vermektir.” – Justinian
 • “Daha fazla yasa, daha az adalet demektir.” – Marcus Tullius Cicero
 • “Adalet devletin amacıdır.” – James Madison
 • “Kimseyi adaletten menetmeyeceğiz ve geciktirmeyeceğiz.” – Magna Carta
 • “Hukuk açısından başkasının hakkını ihlal eden birisi suçludur. Ahlak açısından suçlu olduğunu düşünen ve hisseden birisi suçludur.” – Immanuel Kant
 • “Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır.” – William Godwin
 • “Adalet güçlünün çıkarından başka bir şey değildir.” – Thrasymachus
 • “Yargı içerisinde mahkemelerin tam bağımsızlığı anayasa içerisinde güvence altına alınmalıdır.” – Alexander Hamilton
 • “Geciken adalet adalet değildir.” – William A.Gladstone

Hukuk ile ilgili sözler

Hukukla ilgili söylenmiş en güzel sözler şunlardır:

 • “Hukuk her şeyin kralıdır.” – Heredotus
 • “İnsanları iyi yapan yasalardır.” – Aristo
 • “Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.” –  Aristo
 • “Yasalar insanı kontrol etmek için gereklidir.” – Han Fei
 • “Eğer yasalara saygı gösterilmesini istiyorsak, önce saygı duyulacak yasalar yapılması lazımdır.” – Louis D. Brandeis
 • “Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar.” – William Pitt
 • “Yasaların ilk ve temel amacı bireylerin mutlak haklarını korumak ve düzenlemektir.” – William Blackstone
 • “İnsanların refah ve huzurunun temeli hukuktur.” – Marcus Tullius Cicero
 • “Yasa bir insanın bir eylemde bulunması veya eylemin sınırlandırılmasının ölçüsü ve kuralıdır; lex (yasa), ‘ligare’ (bağlı kılmak) kelimesinden türetilmiştir ve bir kimsenin eylemlerinden ‘bağlı tutulmasını’ ifade eder.” – Thomas Aquinas
 • “İki temel sorunu var insanlığın. Adaletsizlik ve anlamsızlık. Birine karşı hukuku bulduk, diğerine karşı sanatı. Ama insanlar hukuka ulaşamadı. Ve sanat insanlara.” – Friedrich Nietzsche
 • “Hukuk, demokraside azınlıkların haklarını ve özgürlüklerini koruma aracıdır.” – Alfred E. Smith
 • “Yasaları her yerde güçlüler yaptı ve zayıfları ezdi.” – Turgot
 • “Yasalar fakiri ezer ve zenginler ise yasaları yönetir.” – Oliver Goldsmith
 • “Yasalar örümcek ağı gibidir; küçük sinekler örümcek ağına yakalanır, eşek arıları ise örümcek ağını deler geçer.” – Jonathan Swift
 • “İnsanlar yasaları  (nomoi),  adaletin işlemesi ve şiddetin onun kölesi olması için oluşturdu.” – Euripides
 • “Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. Hukuk ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.” – Pierre Calamanderi
 • “Dünyadaki en kötü şey bir insanın son sığınağı olması gereken adalete, hukuka güvenini yitirmesidir.” – Aziz Nesin
 • “Yaşayanların bir çoğu ölümü hak ediyor ve ölenlerin bir kısmı da yaşamayı hak ediyor. Yaşamı onlara verebilir misin? O halde hak, hukuk adına ölüm buyurmakta çok acele etme; çünkü en bilge olanlar bile her şeyin sonunu göremez.” – J.R.R. Tolkien
 • “Özgürlük ve hukuk ikiz kız kardeşlerdir. Özgürlük sadece sağlam bir düzen içinde gerçekleşebilir. Özgürlüğü korumak ve yıkıldığı yerde yeniden inşaa etmek, özgürlük aşıklarının ilk görevidir.” – Friedrich Ebert
 • “İnsanlara can güvenliği sağlayamamış bir düzene hukuk devleti denilemez.” – Uğur Mumcu
 • “Eğer bir toplumda doktorlar ve hukukçular değer görüyorsa o toplum yozlaşmıştır, doktorlar değerlidir çünkü toplumda hastalıklar baş göstermiştir, hukukçular değerlidir çünkü toplumda adalet yoktur.” – Sokrates
 • “Adalet. Hukuk. Her ikisi de masumları korumak açısından çok gerekli olmakla birlikte, her zaman herkesi hoşnut edecek biçimde işlemezler.” – Poulo Coelho
 • “Eğer ortada hukuk yoksa biliniz ki siyasal bir çekişme vardır.” – Soner Yalçın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 − 2 =