29 Ekim Sözleri ve Cumhuriyet Bayramı Mesajları!

Bu sayfamızda 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet ile alakalı, 29 Ekim sözlerini paylaşıyoruz. Her 29 Ekim’de coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet bayramı sözlerini ve mesajlarını beğenerek okumanızı dileriz…

29 Ekim sözleri

29 Ekim ile ilgili söylenmiş en güzel sözler şunlardır:

 • “Demokrasiyi en yetkin biçimde gerçekleştiren devlet biçimi cumhuriyettir.”
 • “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
 • “Yaşasın cumhuriyet!”
 • “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”
 • “Cumhuriyet akıl ve şuurlar kurulmuştur. Zayıf değildir. Yüzyıllardan beri çekilen milli musibetlerin uyanıklığı ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Türk milletinin tabiat ve ününe en uygun idaredir.”
 • “Çağdaş bir cumhuriyet kurmak demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.”
 • “Az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bundaki başarıyı Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak kararlı bir şekilde yürümesine borçluyuz.”
 • “Cumhuriyet, Türk milletinin refah ve yükselmesi yolunda asırların göremediği başarılara erişti. Milletin eğilimlerini ve ihtiyaçlarını bularak ve öğrenerek onun refah ve gelişim gereklerini gerçekleştirmekte Cumhuriyetin az zamanda elde ettiği neticeler, cumhuriyet idaresinin milletimize hazırladığı geleceğin daha ne kadar parlak olduğunu tahmin ettirmeye kafidir. Asla şüphe yoktur ki cumhuriyet evlatları, bizden daha çok refaha kavuşmuş ve bahtiyar olacaktır.”
 • “Bugünkü hükümetimiz, devlet örgütümüz doğrudan doğruya milletin kendi kendine yaptığı bir devlet örgütü ve hükümettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükümet ve hükümet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır.”
 • “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır.”
 • “Türkiye Cumhuriyeti her manası ile büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek, ebediyen yaşayacaktır.”
 • “Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir gelecek yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.”
 • “Egemen olan millettir. Bu egemenlik kimseye devredilemez. Kimseyle bölüşülemez. Millet kendi kaderini kendi eline almıştır ve egemenliğin bir zerresinden vazgeçemez.”
 • “Egemenliğinden vazgeçmeye rıza gösteren bir milletin akıbeti elbette felaketler, elbette musibettir.”
 • “İmkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir.”
 • “Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır.”
 • “Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmaya hazırız.”
 • “Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye’nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.”
 • “Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.”
 • “Bütün dünya bilsin ki benim için bir taraflılık vardır. Cumhuriyet taraflılığı…”
 • “Cumhuriyet ahlaki erdeme dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.”
 • “Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir.”
 • “Demokrasi daima yükselen bir denizi andırmaktadır.”
 • “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”

29 Ekim ile ilgili Atatürk’ün sözleri

 • “Millet, millî hakimiyet esasını ve Türk Milliyetçiliğini kabul etmiştir, bunun için çalışacaktır.”
 • “Demokrasi prensibinin en asrî ve en mantıkî tatbikini temin eden hükümet şekli, cumhuriyettir.”
 • “Demokrasi esasına müstenid hükümetlerde hâkimiyet, halka, halkın çoğunluğuna aittir. Demokrasi prensibi, hâkimiyetin millette olduğunu, başka yerde olamayacağını gerektirir. Bu suretle demokrasi prensibi, siyasî kuvvetin, hâkimiyetin kaynağına ve meşruiyetine temas etmektedir.”
 • “Açıkça söyleyeyim, hükümet biçimi zamanı gelince cumhuriyet olacaktır.”
 • “Böyle bir hükümet, hâkimiyet-i millîye esasına müstenid halk hükümetidir. Cumhuriyettir.”
 • “Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir. Ben milletimin ve büyük ecdadımın en kıymetli mirasından olan istiklal aşkı ile yaratılmış bir adamım. Ben yaşayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple millî istiklâl bence bir hayat meselesidir.”
 • “Halk hükümeti, hâkimiyeti tamamen halka veren ve halk için çalışan bir hükümettir.”
 • “Cumhuriyet, milletin yüksek siyasî ve iktisadî müessesesidir. Asrî bir cumhuriyet kurmak demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, yaşamın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.”
 • “Cumhuriyetin dahili siyaseti vatandaşın yaşayışını hiçbir nüfus ve tasallutun (saldırma) tesirine bırakmaksızın temin etmektir.”
 • “Demokrasi esas itibarıyla siyasî mahiyettedir. Demokrasi, bir sosyal yardım veya bir iktisadî teşkilât sistemi değildir. Demokrasi maddi refah meselesi de değildir. Böyle bir nazariye, vatandaşların siyasî hürriyet ihtiyacını uyutmayı amaçlar. Bizim bildiğimiz demokrasi, bilhassa siyasîdir; onun hedefi milletin idare edenler üzerindeki murakabesi sayesinde siyasî hürriyeti temin etmektir.”
 • “Biz, memleket halkı fertlerinin ve çeşitli sınıf mensuplarının birbirlerine yardımlarını aynı kıymet ve mahiyette görürüz, hepsinin menfaatlerinin aynı derecede ve aynı eşitlikçi duygusuyla temine çalışmak isteriz. Bu tarzın, milletin genel refahı, devlet bünyesinin kuvvetlenmesi için daha uygun olduğu kanaatindeyiz.”
 • “Milli egemenlik esasına dayanan ve özellikle cumhuriyet idaresine malik bulunan memleketlerde siyasî partilerin varlığı tabiîdir. Türkiye Cumhuriyeti’nde de siyasî partilerin varlığı tabiîdir. Türkiye Cumhuriyeti’nde de birbirini denetleyen partilerin doğacağına şüphe yoktur.”

Cumhuriyet bayramı mesajları

 • “Hep bir yürek olalım. Unutmadan yarını. Kutlu olsun herkese, Cumhuriyet bayramı.”
 • Var olsun cumhuriyet. Yaşasın Türk milleti. Bizler yaşatacağız şanlı cumhuriyeti.”
 • “Dalgalansın her tarafta şanlı Türk bayrağı. Korumak ve yüceltmek azmimizdir bu kutsal toprağı.”
 • “Atamın yadigarı. Millete armağanı. Şehidimin bayrağı. Şanlı cumhuriyet…”
 • “Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet. Yüzbinlerce şehini adıdır cumhuriyet. Saygı ve sevgi ile anıyoruz…”
 • “Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferlerle kalbimize kazıdık Cumhuriyeti. Bayramınız kutlu olsun!”
 • “Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutluyor, büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.”
 • “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan kuruluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyorum.”
 • “Olanca gücümüzle ve heyecanla haykırıyoruz. Cumhuriyet bayramın kutlu olsun Türkiye.”
 • “Kahraman Atatürk’ten armağansın bize. Yıldönümün çoğalsın, katılsın sevgimize..”
 • “Canımdasın kanımdasın ey hürriyet, ey CUMHURİYET!! Kutlu olsun!”
 • “29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Atatürk çocukları olarak Atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.”
 • “Atatürk’ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 94. yıldönümünü tüm Türkiye’de coşkuyla kutlamaktayız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.”
 • “Milli Bayramlarımız ülkemizin sarsılmaz bütünlüğünün, toplumumuzun birlikteliğinin coşkuyla kutlandığı ve bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bir kez daha minnetle yâd edildiği manevi günlerdir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…”
 • “29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…”
 • “Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniliklere açık, aklı ve bilimi ön plana çıkaran en temel niteliğidir. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…”
 • “Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…”
 • “Atatürk ilke ve devrimlerinin yol göstericiliğinde çağdaşlaşma yolundan sapmadan Cumhuriyet’i yücelterek yeni atılımları kararlılıkla gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.”
 • “Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır.”
 • “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Ne mutlu Türküm diyene!”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

18 − twelve =