19 Mayıs ile İlgili Sözler: Gençlik ve Spor Bayramı Mesajları

Bu sayfamızda Ulu Önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığı ve daha sonrasında “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan gün olan 19 Mayıs ile ilgili sözler paylaşıyoruz. Gençliğe armağan edilen bu gün ile ilgili sözleri ve mesajları beğenerek okumanızı dileriz…

19 Mayıs ile ilgili güzel sözler – Atatürk

 • “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Benim ümidim gençliktedir.”
 • “19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür.”
 • “Türklük benim en derin güvenç kaynağım, en engin övünç kaynağımdır.”
 • “Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak.”
 • “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum.”
 • “Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.”
 • “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet korumak ve müdafaa etmektir. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”
 • “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.”
 • “Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.”
 • “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”
 • “Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.”
 • “Türk çocuğu, çok zekisin, bu belli; fakat zekânı unut, daima çalışkan ol.”
 • “Ben Samsun’u ve Samsun Halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirilebileceğine dair bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında gördüğüm gözlerinden okuduğum vatanseverlik ve fedakârlık; ümit ve tasavvurlarımı olumlu bir inanca götürmeye yetmişti.”
 • “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”
 • “Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.”
 • “19 Mayıs, sadece Türk millî kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır.”
 • “Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.”
 • “Arkadaşlar, Gençliğe bakın, Türk millî bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin.”
 • “Spor gençliğin kuvvet kaynağıdır.”
 • “Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak. Zafer “Zafer benimdir” diyebilenlerindir.”
 • “Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.”
 • “Türk gençliğinin özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına sesleniyorum. Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Anlamda, fikirde, tarihte bu söylendi. Eğer bugün batı, nihayet teknikte bir üstünlük gösteriyorsa… Ey Türk çocuğu! O suç da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki çok zekisin! Bu belli fakat zekanı unut! Daima çalışkan ol!”
 • “Bugün savaştan galip çıkmış şanlı bir ulusun düğün günü gençlik günüdür. bugün güçlü aydın Türkiye’nin yüreği ve beyni genç olan insanların  …..yıl dönümünü kutladığı şerefli gündür. Bizler bayram coşkusu nedeniyle toplanmış yüce Türk halkıyız.” / Mustafa Kemal Atatürk
 • “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler uygulamaya geçtiği vakit, Türk milleti yükselecektir.”
 • “Milletin değerli ve seçkin gençleriyle konuşmak benim için mutluluktur.”
 • “19 Mayıs, gençlik; gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir.”
 • “Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır.”
 • “19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk safhasıdır.19 mayıs kökleri tarihin en eski çağlarına uzanan Türk ulusunun gençleşmesinin simgesidir.”
 • “Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün, elimde hiç bir maddi kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milleti’nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk Milleti’ne güvenerek işe başladım.”
 • “Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez.”
 • “Geçmişini bilen bir kuşak, geleceğe daha kuvvetli sarılır.”

Atatürk’ün gençlik ile ilgili özlü sözleri

 • “Gençler! Cesaretimizi güçlendirip devam ettiren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile, insanlık meziyetinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.”
 • “Saygıdeğer gençler! Yaşamak durmadan uğraşmaktır. Bundan dolayı hayatta iki şey vardır. Yenmek ve yenilmek. Size, Türk gençliğine bırakıp emanet ettiğimiz vicdani inanç, yalnız ve durmadan yenmektir. İnanıyorum ki, her zaman yeneceksiniz. Milletin yükselmesi şartları ve sebepleri için yapılacak şeylerde, atılacak adımlarda kesinlikle bocalamayın. Milleti o yüksek dereceye götürmek için dikilecek engelleri hep birlikte önleyeceğiz. Bunun için kafalarınıza, bilgeliğinize, bilginize, gerekirse bileklerinize, pazılarınıza, başvuracak ama sonunda kesinlikle o hedefe ulaşacağız.”
 • “Her şeye rağmen muhakkak nura doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleketim ve milletim hakkındaki payansız muhabbetim değil; bütün bu karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde vatan ve hakikat aşkıyla ziya serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdendir.”
 • “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”
 • “Bu bayramlar ve yarınlar sizlerindir. Güle güle… ” (Son günlerinde Dolmabahçe’ye yanaşan gençlerle dolu bir gemiyi gördüğünde sarf ettiği sözleri)
 • “Benim nazarımda yirmi yaşında bir yobaz, ihtiyar; 70 yaşında bir idealist ise zinde bir geçtir.”
 • “Arkadaşlar! Gençliğe bakın, Türk Milli bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin.”
 • “Her çeşit spor faaliyetini, Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lazımdır. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.”
 • “Ulusal varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım… İnancımıza, ülkümüze ve geleceğimize yan bakan her bireyi düşman saydığımız gün, ulusal benliğe uzanacak her eli şiddetle kırdığımız, ulusumuz önüne dikilecek her engeli derhal devirdiğimiz gün, gerçek kurtuluşa erişeceğiz. Ve sizler gibi aydın, kararlı, imanlı gençler sayesinde bu kurtuluşa ulaşacağımıza inanabiliriz.”
 • “Ulusum için ve gelecekteki evlatlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmiş isem, kendimi mutlu sayacağım.”

19 Mayıs mesajları

 • “19 Mayıs Türkiye’nin ve Atatürk’ün doğum günüdür. Kutlu olsun!”
 • “Ey güzel ülkemin aydın yüzlü gençleri. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.”
 • “Gençliğinde dik duranın ihtiyarlığında beli bükülmez. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.”
 • “Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.”
 • “Yer yok umutsuzluğa. Karamsarlık en büyük düşmanımız… Engelleri bir hamlede aşıp, karanlıkları aydınlatırız. Çünkü biz Atatürk çocuklarıyız. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.”
 • “Bağımsızlıktan yoksun bir ulus uygarlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.”
 • “Bunun adı 19 Mayıs. Bunun adı kurtuluştu. Bayramınız Kutlu Olsun!”
 • “Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.”
 • “Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en samimi duygularımla kutlar, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anarım.”
 • “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, hepinize en içten selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gençlerimizi, sevgiyle kucaklıyor, alınlarından öpüyorum.”
 • “Türk Milleti’nin büyük Önderi Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar diliyorum.”
 • Önemli olan ufku görmek değil, ufkun ötesini de görebilmektir! 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.”
 • “19 Mayıs güven, şeref ve hareket günüdür. Kutlu olsun!”
 • “Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.”
 • “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.”
 • “Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.”
 • “Mustafa Kemal’i düşünüyorum… Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda… Mavi gözlerini ışıl ışıl görüyorum… Uykularıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum. Bayramınız kutlu olsun!”

Atatürk’ün gençlere güveni ile ilgili harika bir anısı

 • Son zamanlarında sanki hastalığı değil, en büyük derdi Hatay meselesiydi. En büyük arzusu Hatay’ı Türk toprağına katmaktı. Bir akşam umumi bir yerde rastladığı Fransız büyükelçisine yine bu meseleyi açmıştı. Bir aralık: – “Beni üzüyorsunuz!” dedi. Türkçe söylemişti. Salonda bu sözü duyan bir genç ayağa kalkarak: – “Atatürk, sen üzülme! Arkanda biz varız” diye bağırdı. Atatürk başını sesin geldiği yana çevirdi. Yüzünde bir sevgi açılışı vardı. Gözlerini gence ve arkadaşlarına dikerek: “Biliyorum çocuğum. Bunu bildiğim için böyle konuşuyorum” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

four × 5 =